Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Agnieszka Rzeszotarska Zakład Transfuzjologii Klinicznej Kierownik Zakładu: doc.dr hab.n.med. Jolanta Korsak Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa PERSPEKTYWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Agnieszka Rzeszotarska Zakład Transfuzjologii Klinicznej Kierownik Zakładu: doc.dr hab.n.med. Jolanta Korsak Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa PERSPEKTYWY."— Zapis prezentacji:

1 mgr Agnieszka Rzeszotarska Zakład Transfuzjologii Klinicznej Kierownik Zakładu: doc.dr hab.n.med. Jolanta Korsak Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa PERSPEKTYWY ROZBUDOWY CENTRALNEGO REJESTRU NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU I KRWI PĘPOWINOWEJ METODY BADAŃ UKŁADU HLA

2 Pionierzy transplantacji szpiku pierwszy przeszczep szpiku kostnego w 1956 roku 1990 rok – Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny pionierskie prace w dziedzinie transplantologii za badania nad przeszczepem szpiku kostnego jako metod ą leczenia białaczki

3 1968 Dr Robert Gatti przeszczepił po raz pierwszy szpik ze wskaza ń nienowotworowych 1984 Pierwszy przeszczep od dawcy spokrewnionego w Polsce Prof. Wiesław J ę drzejczak 1996 Pierwszy przeszczep od dawcy niespokrewnionego w Polsce Prof. Jerzy Hołowiecki 1998 Przeszczep krwi p ę powinowej Prof. Andrzej Lange i prof. Wiesław J ę drzejczak Pionierzy transplantacji szpiku

4 Przeszczepienie komórek macierzystych układu krwiotwórczego Choroby rozrostowe układu krwiotwórczego Białaczki Chłoniaki Ziarnica zło ś liwa Ci ęż kie postaci anemii aplastycznej Choroby wywołane genetycznie uwarunkowanym defektm prowadz ą ce do zaburze ń odpowiedzi immunologicznej Inne nowotwory np. nowotwory sutka

5 Zachorowalność Ogółem na ś wiecie 6-9 osób na 100 tysi ę cy w Polsce Około 3 500 rocznie

6 Główny Układ Zgodności Tkankowej -ang. Major Histocompatibility Complex - MHC Układ HLA - ang. Human Leukocyte Antigens zgodność pomiędzy dawcą i biorcą -niezbędny warunek do przyjęcia przeszczepu

7 Liczba poznanych antygenów i alleli HLA (wg Anthony Nolan Research Institute Database, styczeń 2010) Prof. Steven GE Marsh, BSc PhD ARCS Chair, WHO Nomenclature Committee for Factors of the HLA System Graph showing numbers of alleles named by year from 1968 to October 2010. (A higher resolution version is available from here) 5674 alleli HLA klasa I loci A,B,C- 4383 HLA klasa II loci DRB, DQB- 1291

8 Pierwszy rejestr potencjalnych dawców szpiku Powstał w 1986 r. w USA Obecnie rejestr NMDP jest najwi ę kszym rejestrem dawców szpiku na ś wiecie Dysponuje danymi ponad 6,5 mln dawców (w tym około 0,3 mln jednostek krwi p ę powinowej

9 Ogólno ś wiatowy rejestr dawców szpiku kostnego – BMDW 1988 r. z inicjatywy Immunology Working Party działaj ą cej w ramach Europaen Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Pierwsza edycja bazy była opublikowana na stronach internetowych w lutym 1989 r. i zawierała dane 155 tys. dawców z 8 rejestrów

10 Polscy dawcy zgłoszeni do BMDW Rejestr Łączna liczba dawców zgłoszonych do BMDW Liczba dawców zbadanych w ABDR PL 61275884 PL3- ALF MDR 79263613 PL6- DKMS 4245141917 PL4-FUJ 115133110 PL5- POLTRANSPLANT 2894728923 PL2 7821583 RAZEM: 10478584030 Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (CRNDSiKP 2 rejestry działające przy placówkach naukowo- medycznych Krajowy Bank Dawców Szpiku przy Dolnośląskim Centrum Transplant. Komórk. we Wrocławiu Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej przy IHiTw Warszawie 3 rejestry prywatne: Fundacja Przeciw Leukemii przy NZOZ MEDiGEN Fundacja Urszuli Jaworskiej DKMS Polska

11 1 dawca =1 rejestr

12 Liczba dawców w CRNDSiKP W LATACH 2001-2009 Źródło: Biuletyn informacyjny Poltransplant. Marzec 2010r

13 Dawcy zrekrutowani w CRNDSiKP w latach 2001-2009 2010 POLTRANSPLANT2 000 POLGRAFT 18 000 Źródło: Biuletyn informacyjny Poltransplant. Marzec 2010r

14 Placówki rekrutujące i badające potencjalnych dawców dla CRDSiKP w 2010 roku Lp. Nazwa podmiotu 1Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Białystok 2Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Katowice 3Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Lublin 4Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Pozna ń 5Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce 6Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gda ń sk 7Uniwersytecki Szpital Dzieci ę cy Kraków 8Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, 3 Łód ź 9CSK UM Łód ź 10Pomorska Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immul., Szczecin 11Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa 12Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1aWarszawa 13MEDIGEN Warszawa

15 Stan transplantacji szpiku na świecie 17 tysi ę cy alotransplantacji 30 tysi ę cy autotransplantacji rok Ostatnio ro ś nie głównie liczba alotransplantacji Dzi ę ki post ę p owi zarówno w hematologii, jak i innych w dziedzinach medycyny wa ż nych dla przeszczepie ń (m.in. w serologii, immunologii, farmakologii) przeprowadza si ę coraz wi ę cej udanych transplantacji.

16 Przeszczepienia w Polsce W okresie ostatnich 20 lat liczba ró ż nych form transplantacji szpiku wzrosła z 6-ciu zabiegów w 1989 2006 roku (w tym 179 aloprzeszczepie ń od rodze ń stwa i 138 od dawców niespokrewnionych,537 autoprzeszczepów) 2009 roku (w tym 170 aloprzeszczepie ń od rodze ń stwa i 193 od dawców niespokrewnionych).

17 Źródło: Biuletyn informacyjny Poltransplant. Marzec 2010r

18 Podsumowanie W ostatnich kilku latach nast ą pił widoczny wzrost liczby rekrutowanych dawców szpiku – na koniec 2010 r. = około 120 000 potencjalnych dawców szpiku. Wi ę kszo ść zbadana w ABDR. 0,30% populacji

19 Dzi ę kuj ę za uwag ę


Pobierz ppt "Mgr Agnieszka Rzeszotarska Zakład Transfuzjologii Klinicznej Kierownik Zakładu: doc.dr hab.n.med. Jolanta Korsak Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa PERSPEKTYWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google