Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ ID grupy: 96/11_MP_G1 Opiekun: AGNIESZKA MILEWCZYK Kompetencja: MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA Temat projektowy: RYTM SERCA – SIŁĄ TRANSPORTU KRWI Semestr/rok szkolny: SEMESTR IV 2011/2012

3

4 Układ krwionośny – układ zamknięty + + + + + + SerceSerceTętniceTętnice ŻyłyŻyły Naczynia włosowate

5 Rola układu krwionośnego Transportuje w organizmie - tlen, dwutlenek węgla, substancje odżywcze, produkty przemiany materii oraz hormony. Utrzymuje równowagę płynów ustrojowych. Chroni organizm przed mikroorganizmami chorobotwórczymi. Pomaga w utrzymaniu odpowiedniej temperatury ciała.

6

7

8

9

10

11

12

13 Naczynia włosowate Ich ściany zbudowane są z jednej warstwy komórek. Krew płynąca przez narządy. Niskie ciśnienie krwi.

14

15 Choroby układu krwionośnego

16 MiażdżycaMiażdżyca cholesterolu Powstaje na skutek nadmiernej ilości związków tłuszczowych, zwłaszcza cholesterolu występujących we krwi.

17 Choroba wieńcowa Objawia si ę bólami podczas wysi ł ku fizycznego, stresu i gwa ł townej zmiany temperatury otoczenia.

18

19

20 45% 0,5% 54%

21

22 Rola w organizmie Miejsce powstania Budowa Za pomoc ą hemoglobiny przenosz ą tlen. Szpik kostny. Posiadaj ą bia ł ko - hemoglobin ę, która ma zdolno ść transportu tlenu. Brak j ą dra komórkowego i zdolno ś ci ruchu. Kszta ł tem przypominaj ą dyski sp ł aszczone na ś rodku. 3,5-5,5 mln.

23 Rola w organizmie Miejsce powstania Budowa Niszcz ą drobnoustroje chorobotwórcze. Niektóre potrafi ą wytwarza ć przeciwcia ł a. Bior ą udzia ł w ochronie organizmu. Szpik kostny, w ę z ł y ch ł onne, grasica, ś ledziona Maj ą j ą dro komórkowe i zdolno ść ruchu. Kszta ł tem s ą to kuleczki nieco mniejsze od erytrocytów. 4,5-11 tys.

24 Rola w organizmie Miejsce powstania Budowa Odpowiadaj ą za krzepni ę cie krwi. Szpik kostny. Brak j ą dra komórkowego i zdolno ś ci ruchu. Najmniejsze ze wszystkich elementów morfotycznych krwi. S ą to kuleczki o oko ł o po ł ow ę mniejsze od leukocytów. 150-450 tys.

25 Rola w organizmieMiejsce powstaniaBudowa Transportuje substancje od ż ywcze, elementy morfotyczne krwi, gazy, hormony, substancje zwalczaj ą ce drobnoustroje. - Sk ł ada si ę z 2 atomów wodoru i jednego atomu tlenu. -

26 Rola w organizmie Miejsce powstania Budowa Od ż ywiaj ą organizm, niszcz ą drobnoustroje chorobotwórcze. ---

27

28 Nieobecno ść choroby, urazu. Zwyczajna dieta. Nie pi ć alkoholu. Wyeliminowanie przyczyn stresy. Być na czczo.

29

30 Grupa krwi dawcy 0ABAB Grupa krwi biorcy 0+--- A++-- B+-+- AB++++ mo ż liwa niemo ż liwa Transfuzja:

31 Je ś li matka ma krew z czynnikiem Rh-, a ojciec Rh+, mo ż e powsta ć konflikt serologiczny. Wtedy organizm przysz ł ej mamy postrzega jej w ł asne dziecko jako co ś obcego i atakuje je przeciwcia ł ami. Na szczęście, medycyna potrafi sobie radzić z konfliktem serologicznym.

32

33

34 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google