Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kamil Wieczorek Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Konferencja Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kamil Wieczorek Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Konferencja Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Kamil Wieczorek Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Konferencja Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT Warszawa 2011

2 Baza www.rejestry.net staje się decyzją Ministerstwa Zdrowia od 1 stycznia 2009 roku jedyną obowiązującą formą rejestracji chorych zgłoszonych do przeszczepienia oraz obowiązkową formą rejestracji danych o wykonanych przeszczepieniach, a także o pobraniach od żywych dawców.* * Pismo prof. dr hab. med. Piotra Kalicińskiego oraz prof. dr hab. med. Janusza Wałaszewskiego z dnia 2008-12-10 o obowiązku rejestracji chorych zgłoszonych do leczenia przeszczepieniem wątroby, serca, płuc, serca i płuc oraz (samej) trzustki oraz prowadzenia rejestru przeszczepień i rejestru żywych dawców, źródło: www.rejestry.net

3 Ustawowe Rejestry Transplantacyjne (URT) Krajowa Lista Oczekujących (KLO) Krajowy Rejestr Przeszczepień (KRP) transplantacja

4 Krajowa Lista Oczekujących (KLO) Potencjalnego biorcę zakwalifikowanego do przeszczepienia szpiku, komórek lub narządów zgłasza się na krajową listę osób oczekujących na przeszczepienie. * Art. 17. 1 oraz 8. USTAWY z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, tekst jednolity z dnia 14.01.2010, źródło: http://www.poltransplant.org.pl Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób i tryb tworzenia i prowadzenia listy, 2) kryteria medyczne i sposób dokonywania wyboru potencjalnego biorcy, 3) sposób informowania potencjalnych biorców o kolejności wpisu na listę - uwzględniając aktualny stan wiedzy medycznej i zachowanie równego dostępu do zabiegu przeszczepienia oraz możliwość prowadzenia listy w formie elektronicznej.*

5 Krajowy Rejestr Przeszczepień (KRP) W rejestrze przeszczepień zamieszcza się następujące dane: 1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania biorcy przeszczepu; 2) datę i miejsce urodzenia biorcy przeszczepu; 3) numer PESEL biorcy przeszczepu, jeżeli posiada; 4) datę przeszczepienia; 5) rodzaj przeszczepionych komórek, tkanek lub narządów; 6) nazwę i adres zakładu opieki zdrowotnej, w którym dokonano przeszczepienia; 7) informacje dotyczące przeżycia biorcy oraz przeszczepu w okresie 3 i 12 miesięcy, po przeszczepieniu, a następnie w odstępach co 12 miesięcy, aż do utraty przeszczepu lub zgonu biorcy przeszczepu.* * Art. 18. 1. oraz 2. USTAWY z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, tekst jednolity z dnia 14.01.2010, źródło: http://www.poltransplant.org.pl W celu należytego monitorowania dokonywanych przeszczepień komórek, tkanek i narządów tworzy się krajowy rejestr przeszczepień.

6 W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dziennik Ustaw nr 76) z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień czytamy: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji Poltransplant dokonuje corocznej analizy danych, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, i wyniki tej oceny przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Niezależnie od obligatoryjności prowadzenia rejestrów, staną się one niezwykle przydatnym narzędziem i źródłem informacji oraz analiz dla każdego pojedynczego ośrodka oraz dla Krajowej Rady Transplantacyjnej, Poltransplantu, Ministerstwa Zdrowia oraz CMJ.* * Pismo prof. dr hab. med. Piotra Kalicińskiego oraz prof. dr hab. med. Janusza Wałaszewskiego z dnia 2008-12-10 o obowiązku rejestracji chorych zgłoszonych do leczenia przeszczepieniem wątroby, serca, płuc, serca i płuc oraz (samej) trzustki oraz prowadzenia rejestru przeszczepień i rejestru żywych dawców, źródło: www.rejestry.net

7 Jaki charakter mają mieć Ustawowe Rejestry Transplantacyjne ? - ogólny - obejmujący wszystkie typy transplantacji, - szczególny - dostosowany do konkretnego typu transplantacji, Do czego mają służyć Ustawowe Rejestry Transplantacyjne? - monitorowanie dokonywanych przeszczepień komórek, tkanek i narządów - źródło informacji i analiz dostępne dla wszystkich ośrodków transplantacyjnych, Jakie dane należy wpisywać do Ustawowych Rejestrów Transplantacyjnych ? - zakres i szczegółowość informacji pod kątem przeprowadzenia konkretnych analiz. Podstawowe pytania:

8 Dawca – jako zmienna różnicująca zabieg transplantacji narządowej od transplantacji komórek krwiotwórczych pobranych ze szpiku lub krwi obwodowej. (źródło: Materiał edukacyjny dla Konsultantów Krajowych z zakresu Hematologii Dorosłych, Hematologii Dziecięcej i Immunogenetyki oraz początkujących transplantologów szpiku, Leszek Kauc i Monika Sankowska)

9 Efekt różnicy w osobie dawcy: Zmienia się charakter KLO - ośrodek leczący chorego decyduje o pilności i kolejności wykonywanych transplantacji szpiku Inaczej niż w przypadku transplantacji narządowych, gdzie brak zarejestrowania biorcy na krajowej liście oczekujących w rejestrach oznaczać będzie brak zgłoszenia biorcy do przeszczepienia. Oznacza to również, że ośrodek, który nie wprowadzi np. żadnego biorcy na listę oczekujących nie będzie otrzymywał zgłoszeń o dawcach narządów.* Pacjent może być dawcą sam dla siebie – zabiegi autotransplantacji (AHCT), po których zdarza się, że chory poddawany jest zabiegowi allotransplantacji szpiku od dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego. * punkt 4 decyzji z posiedzenia zespołu powołanego przez Panią Minister Zdrowia Ewa Kopacz w celu ostatecznego wdrożenia rejestrów oraz systemu znakowania komórek, tkanek i narządów, złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Krajowej Rady Transplantacyjnej i Poltransplantu. Pismo z dnia 2008-12-10 o obowiązku rejestracji chorych zgłoszonych do leczenia przeszczepieniem wątroby, serca, płuc, serca i płuc oraz (samej) trzustki oraz prowadzenia rejestru przeszczepień i rejestru żywych dawców, źródło: www.rejestry.net

10 Propozycje wybranych zmian w URT uwzględniających swoistość transplantacji komórek krwiotwórczych: pacjent traktowany jako rekord, identyfikowany na podstawie numeru PESEL - pozwoli to monitorować wszystkie zabiegi transplantacyjne dotyczące konkretnej osoby (zwłaszcza poprzednie) w sposób pełny i wyczerpujący źródło: www.rejestry.net

11 Propozycje wybranych zmian w URT uwzględniających swoistość transplantacji komórek krwiotwórczych: przejrzysta, oparta na aktualnych wytycznych klasyfikacja jednostek chorobowych stanowiących wskazanie do transplantacji źródło: www.rejestry.net

12 Propozycje wybranych zmian w URT uwzględniających swoistość transplantacji komórek krwiotwórczych: przejrzysta, oparta na aktualnych wytycznych klasyfikacja jednostek chorobowych stanowiących wskazanie do transplantacji, cd. źródło: www.rejestry.net

13 Propozycje wybranych zmian w URT uwzględniających swoistość transplantacji komórek krwiotwórczych: przejrzysta, oparta na aktualnych wytycznych klasyfikacja jednostek chorobowych stanowiących wskazanie do transplantacji, cd. źródło: www.rejestry.net

14 Propozycje wybranych zmian w URT uwzględniających swoistość transplantacji komórek krwiotwórczych: przejrzysta klasyfikacja zabiegów transplantacyjnych/rodzajów transplantacji (kwestia autotransplantacji) źródło: www.rejestry.net

15 Propozycje wybranych zmian w URT uwzględniających swoistość transplantacji komórek krwiotwórczych: pełna informacja na temat dawcy niespokrewnionego (kraj, rejestr, ID) źródło: www.rejestry.net

16 Propozycje wybranych zmian w URT uwzględniających swoistość transplantacji komórek krwiotwórczych: dokładne określenie źródła materiału przeszczepowego użytego w zabiegu transplantacji źródło: www.rejestry.net

17 Propozycje wybranych zmian w URT uwzględniających swoistość transplantacji komórek krwiotwórczych: szczegółowe, ujęte w kategorie określenie danych uzyskiwanych w ramach tzw. obserwacji odległej po wykonanym zabiegu transplantacji: - status pacjenta (żyje/zmarł), - czy nastąpił nawrót choroby, - czy pojawił się wtórny nowotwór, - powikłania infekcyjne/nieinfekcyjne (GVHD), - data ostatniego kontaktu. źródło: www.rejestry.net

18 Propozycje wybranych zmian w URT uwzględniających swoistość transplantacji komórek krwiotwórczych: szczegółowe, ujęte w kategorie określenie danych uzyskiwanych w ramach tzw. obserwacji odległej po wykonanym zabiegu transplantacji, cd. źródło: www.rejestry.net

19 Konsultacja merytoryczna: Profesor dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień Dr hab. n. med. Mirosław Markiewicz Dr hab. n. med. Grzegorz Helbig Dr n. med. Małgorzata Sobczak-Kruszelnicka

20 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kamil Wieczorek Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Konferencja Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google