Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska na rok 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska na rok 2014."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska na rok 2014

2 Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 2014
realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2,4%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,0 %, wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 3,0 % (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz nauczycieli)

3 Budżet 2014 Dochody Wydatki Deficyt

4 Przewidywane wykonanie roku 2013
Dochody DOCHODY Przewidywane wykonanie roku 2013 Projekt na rok 2014 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM -2,3 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 5,5 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 4,3 - podatek od czynności cywilno-prawnych 5,9 - subwencje z budżetu państwa -0,8 - podatki i opłaty lokalne 5,7 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 2,2 - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 100,0 - dotacje na zadania własne -6,0 w tym: z budżetu UE -8,5 - dotacje na zadania zlecone -8,2 Spadek dochodów, w porównaniu do roku 2013, dotyczy głównie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

5 Wydatki 2013 - 2014 OGÓŁEM 2 795 023 241 2 724 213 687 -2,53 BIEŻĄCE
Przewidywane wykonanie roku 2013 Projekt na rok 2014 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM -2,53 BIEŻĄCE 1,37 MAJĄTKOWE -10,21

6 Przewidywane wykonanie roku 2013
Wydatki bieżące WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2013 Projekt na rok 2014 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 1,37 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 0,52 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej -3,95 - drogi i komunikacja zbiorowa -4,91 - gospodarka komunalna 39,96 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) -0,04 - kultura fizyczna i sport -5,60 - obsługa długu miasta 12,25 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" -14,47 - rezerwa celowa na realizację projektów w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2014 w Gdańsku” x

7 Finansowanie komunikacji miejskiej w 2014r.
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych zł - dopłata zł, tj. 52,3% Finansowanie oświaty i wychowania w 2014r. - subwencja oświatowa zł - wydatki na oświatę i wychowanie zł - dopłata zł, tj. 40,3%

8 Wydatki majątkowe w latach 2007 - 2014
Kwota (mln zł) UDZIAŁ % 2007 406,6 24,76 2008 434,5 24,07 2009 447,9 22,65 2010 559,9 25,86 2011 900,7 35,42 2012 1 180,1 39,72 2013 (p.w.) 943,0 33,74 2014 (projekt) 846,7 31,08 Razem 5 719,4

9 Największe inwestycje realizowane w 2014r.
Nazwa projektu Wydatki 2014 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 358,0 mln zł Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 84,8 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 74,4 mln zł Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 42,8 mln zł Rewitalizacja Dolnego Miasta 27,6 mln zł Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 21,5 mln zł Modernizacje w obiektach oświatowych 18,2 mln zł Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 16,3 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C 14,2 mln zł Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie 7,2 mln zł Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 6,7 mln zł

10 Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2014r.
Nazwa projektu Koszt Projektu Wydatki 2014 Termin zakończenia Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 472,6 mln zł 2,2 mln zł Czerwiec 2014 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 229,1 mln zł 84,8 mln zł Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 104,1 mln zł 42,8 mln zł Budowa Teatru Szekspirowskiego 95,5 mln zł 3,9 mln zł Marzec 2014 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. 21,5 mln zł 7,2 mln zł Maj 2014 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza 20,7 mln zł 6,3 mln zł Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 20,6 mln zł 4,8 mln zł Październik 2014 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. 13,2 mln zł 2 mln Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB 7,5 mln zł 6,5 mln zł Listopad 2014 Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. 7,3 mln zł 0,5 mln Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów 5,6 mln zł 4,5 mln zł Grudzień 2014 Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne" 3,4 mln zł Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku 3,1 mln zł 3,0 mln zł Zwiększenie dostępności e-usług w administracji 2,7 mln zł 2,0 mln zł Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap 1,0 mln zł Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 1,8 mln zł Przebudowa ul. Uczniowskiej 1,7 mln zł Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników 1,1 mln zł

11 Wskaźniki zadłużenia Miasta
Rok Kwota/Udział w wydatkach 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (p.w.) 2011 (projekt) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8 232,3 152,8 134,0 141,5 135,7 251,8 406,6 434,5 447,9 619,2 1 018,2 Udział w wydatkach ogółem 22,6% 21,6% 15,1% 14,0% 12,3% 11,1% 17,7% 24,8% 24,1% 27,8% 38,1% OBOWIĄZUJĄCY DOPUSZCZALNY POZIOM ROK 2013 ROK 2014 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 757,6 2 694,0 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU DO ROKU 2013 60,00% 46,83% 48,65% WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DLA ROKU 2013 11,25% 8,39% x DLA ROKU 2014 9,68% 5,10%

12 BBB+ stabilny (waluta zagraniczna), AA - (waluta krajowa)
Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej. Potwierdzeniem tych konkluzji jest utrzymanie ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała Miastu ocenę „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz „AA-” (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej). Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna.

13 13


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska na rok 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google