Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska na rok 201 4. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 4 realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska na rok 201 4. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 4 realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska na rok 201 4

2 Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2, 4 %, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,0 %, wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 3,0 % (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz nauczycieli)

3 Budżet Dochody Wydatki Deficyt

4 Dochody DOCHODY Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM ,3 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,5 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ,3 - podatek od czynności cywilno-prawnych ,9 - subwencje z budżetu państwa ,8 - podatki i opłaty lokalne ,7 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ,2 - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ,0 - dotacje na zadania własne ,0 w tym: z budżetu UE ,5 - dotacje na zadania zlecone ,2 Spadek dochodów, w porównaniu do roku 2013, dotyczy głównie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

5 Wydatki WYDATKI Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM ,53 BIEŻĄCE ,37 MAJĄTKOWE ,21

6 Wydatki bieżące WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2013 Projekt na rok 2014 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM ,37 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,52 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej ,95 - drogi i komunikacja zbiorowa ,91 - gospodarka komunalna ,96 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury ) ,04 - kultura fizyczna i sport ,60 - obsługa długu miasta ,25 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" ,47 - rezerwa celowa na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 w Gdańsku x

7 Finansowanie komunikacji miejskiej w 2014r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych zł - dopłata zł, tj. 52,3% Finansowanie oświaty i wychowania w 2014r. - subwencja oświatowa zł - wydatki na oświatę i wychowanie zł - dopłata zł, tj. 40,3%

8 Wydatki majątkowe w latach LATA Kwota (mln zł)UDZIAŁ % ,624, ,524, ,922, ,925, ,735, ,139, (p.w.) 943,033, (projekt ) 846,7 31,0 8 Razem 5 719,4

9 Największe inwestycje realizowane w 2014r. Nazwa projektu Wydatki 2014 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 3 58,0 mln zł Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.84,8 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B74,4 mln zł Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR42,8 mln zł Rewitalizacja Dolnego Miasta27,6 mln zł Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 21,5 mln zł Modernizacje w obiektach oświatowych18,2 mln zł Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku16,3 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C14,2 mln zł Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie 7,2 mln zł Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta6,7 mln zł

10 Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2014r. Nazwa projektu Koszt Projektu Wydatki Termin zakończenia Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego472,6 mln zł2,2 mln złCzerwiec 2014 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności.229,1 mln zł84,8 mln złCzerwiec 2014 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR104,1 mln zł42,8 mln złCzerwiec 2014 Budowa Teatru Szekspirowskiego95,5 mln zł3,9 mln złMarzec 2014 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. 21,5 mln zł7,2 mln złMaj 2014 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza20,7 mln zł6,3 mln złMaj 2014 Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku 20,6 mln zł4,8 mln złPaździernik 2014 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. 13,2 mln zł2 mlnMarzec 2014 Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap IB7,5 mln zł6,5 mln złListopad 2014 Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo- dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. 7,3 mln zł0,5 mlnMarzec 2014 Budowa wybiegu i pawilonu dla lwów5,6 mln zł4,5 mln złGrudzień 2014 Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne" 3,4 mln zł Grudzień 2014 Budowa parkingu dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Giełguda w Gdańsku 3,1 mln zł3,0 mln zł2014 Zwiększenie dostępności e-usług w administracji2,7 mln zł2,0 mln złGrudzień 2014 Zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego pomiędzy ulicami Pomorską i Piastowską w Gdańsku - II etap 2,0 mln zł1,0 mln złCzerwiec 2014 Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 1,8 mln zł Grudzień 2014 Przebudowa ul. Uczniowskiej1,7 mln zł Grudzień 2014 Wykonanie monitoringu wizyjnego i fonicznego na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników 1,1 mln zł 2014

11 Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach ( p. w.) (pr oj ek t) Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8220,8 232,3232,3 152,8152,8 134,0134,0 141,5141,5 135,7135,7 251,8251,8 406,6406,6 434,5434,5 447,9447,9 619,2619, , 2 Udział w wydatkach ogółem 22,6%22,6% 21,6%21,6% 15,1%15,1% 14,0%14,0% 12,3%12,3% 11,1%11,1% 17,7%17,7% 24,8%24,8% 24,1%24,1% 22,6%22,6% 27,8%27,8% 38,1 % OBOWIĄZUJĄCYDOPUSZCZALNY POZIOM ROK 2013ROK 2014 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 757,62 694,0 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU DO ROKU ,00%46,83%48,65% WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DLA ROKU ,25%8,39%x DLA ROKU ,68%x5,10% Wskaźniki zadłużenia Miasta

12 Finanse Gdańska są stabilne, a miasto jest w stanie obsługiwać zadłużenie wynikające z prowadzonej polityki inwestycyjnej. Potwierdzeniem tych konkluzji jest utrzymanie ratingów długoterminowych dla zadłużenia w walucie krajowej i zagranicznej. Agencja Fich Ratings przyznała Miastu ocenę BBB+ (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej) oraz AA- (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej). Dodatkowo określono, że perspektywa ratingu jest stabilna. BBB+ stabilny (waluta zagraniczna), AA - (waluta krajowa)

13 13


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska na rok 201 4. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 4 realna dynamika wzrostu PKB – 2,5%, średnioroczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google