Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska na rok 201 3. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 3 realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, średnioroczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska na rok 201 3. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 3 realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, średnioroczny."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska na rok 201 3

2 Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2, 7 %, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,9 %, wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %

3 Budżet Dochody Wydatki Nadwyżka

4 Dochody DOCHODY Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM ,7 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) ,6 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) ,9 - podatek od czynności cywilno-prawnych ,8 - subwencje z budżetu państwa ,5 w tym oświatowa ,4 - podatki i opłaty lokalne ,9 w tym podatek od nieruchomości ,2 - dochody z mienia komunalnego ,6 w tym: ze sprzedaży ,7 z opłat za zarząd, użytkowanie, uż y tkowanie wieczyste ,7 z dzierżaw, najmów itp ,5 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ,9 - dotacje na zadania własne ,8 w tym: z budżetu UE ,4 - dotacje na zadania zlecone ,1

5 Wydatki WYDATKI Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM ,0 BIEŻĄCE ,1 MAJĄTKOWE ,3

6 Wydatki bieżące WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2012 Projekt na rok 2013 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM ,1 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,10 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej ,02 - transport i łączność ,66 w tym: lokalny transport zbiorowy ,12 drogi - bieżące utrzymanie ,81 - gospodarka komunalna ,76 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury ) ,42 - kultura fizyczna i sport ,55 - obsługa długu miasta ,19 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" ,44

7 W 2013 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2012, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary: edukacja – wynagrodzenia - skutki podwyżek wprowadzonych od września 2012r. – 3,8 % (cały rok,) – zł gospodarka odpadami komunalnymi ( dochody z opłat zł) - wydatki zł

8 Finansowanie komunikacji miejskiej w 2013r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych zł - dopłata zł, tj. 56,7% Finansowanie oświaty i wychowania w 2013r. - subwencja oświatowa zł - wydatki na oświatę i wychowanie zł - dopłata zł, tj. 39,6%

9 Wydatki majątkowe w latach LATAKwota (mln zł))UDZIAŁ % ,822, ,321, ,815, ,113, ,512, ,711, ,817, ,624, ,524, ,922, ,925, ,735, (p.w.) 1 303,042, (projekt) 842,731,12

10 Największe inwestycje realizowane w 2013r. Nazwa projektu Wydatki 2013 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 397,9 mln zł Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 105,2mln zł Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 76,0 mln zł Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 39,1 mln zł Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach ,1 mln zł Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz 14,8 mln zł Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie 13,8 mln zł Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku 12,6 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A i C 10,3 mln zł Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 8,0 mln zł Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 7,0 mln zł

11 Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2013r. Nazwa projektu Koszt Projektu Wydatki 2013 Termin zakończenia Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. 13,2 mln2 mlnWrzesień 2013 Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo- dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. 6,2 mln0,5 mlnWrzesień 2013 Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach ,7 mln16,1 mlnGrudzień 2013 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego – zadanie III odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej, 200 mln20 mlnLuty 2013 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku – zagospodarowanie wnętrz podwórzowych 3,3 mln Wrzesień 2013 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. 24,8 mln13,8Grudzień 2013 Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. 16 mln5,9 mlnLuty 2013 Budowa zbiornika retencyjnego w dzielnicy Jasień 4,8 mln3,8 mlnGrudzień 2013 Budowa 4-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. Dulina 4,4 mln3,9 mlnSierpień 2013 Budowa ul. Sarniej 2,1 mln1,5 mlnGrudzień 2013

12 Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach ( p. w.) (pr oj ek t) Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8220,8 232,3232,3 152,8152,8 134,0134,0 141,5141,5 135,7135,7 251,8251,8 406,6406,6 434,5434,5 447,9447,9 619,2619, , 2 Udział w wydatkach ogółem 22,6%22,6% 21,6%21,6% 15,1%15,1% 14,0%14,0% 12,3%12,3% 11,1%11,1% 17,7%17,7% 24,8%24,8% 24,1%24,1% 22,6%22,6% 27,8%27,8% 38,1 % MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2012ROK 2013 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 882,72 718,7 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00%42,58%46,90% KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00%4,39%7,60% Wskaźniki zadłużenia Miasta

13 13


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska na rok 201 3. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 3 realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, średnioroczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google