Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska na rok 201 3. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 3 realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, średnioroczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska na rok 201 3. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 3 realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, średnioroczny."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska na rok 201 3

2 Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 3 realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –2, 7 %, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 1,9 %, wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych – 0,0 %

3 Budżet 201 3 Dochody2 718 749 016 Wydatki2 708 921 768 Nadwyżka9 827 248

4 Dochody 201 2 - 201 3 DOCHODY Przewidywane wykonanie roku 201 2 Projekt na rok 201 3 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM2 882 717 921 2 718 749 016 -5,7 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 552 241 785577 493 6894,6 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)49 351 473 50 782 6652,9 - podatek od czynności cywilno-prawnych 35 024 63530 895 350-11,8 - subwencje z budżetu państwa 411 654 430421 749 5612,5 w tym oświatowa 396 645 317406 035 8702,4 - podatki i opłaty lokalne 347 983 243365 101 3004,9 w tym podatek od nieruchomości 324 018 743341 000 0005,2 - dochody z mienia komunalnego 194 748 800174 019 294-10,6 w tym: ze sprzedaży 103 244 78379 792 500-22,7 z opłat za zarząd, użytkowanie, uż y tkowanie wieczyste 47 400 40439 946 404-15,7 z dzierżaw, najmów itp. 31 680 28031 825 390 0,5 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 117 736 490118 849 0000,9 - dotacje na zadania własne 923 481 454694 219 316-24,8 w tym: z budżetu UE 870 477 559666 900 083-23,4 - dotacje na zadania zlecone 112 005 666105 145 487-6,1

5 Wydatki 201 2 - 201 3 WYDATKI Przewidywane wykonanie roku 201 2 Projekt na rok 201 3 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 3 078 919 807 2 708 921 768 -12,0 BIEŻĄCE 1 775 938 8991 866 239 977 5,1 MAJĄTKOWE 1 302 980 908842 681 791-35,3

6 Wydatki bieżące 201 2 - 201 3 WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2012 Projekt na rok 2013 % (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 1 775 938 8991 866 239 9775,1 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 652 038 999672 227 2843,10 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 223 881 620217 124 456-3,02 - transport i łączność 330 763 346352 803 2766,66 w tym: lokalny transport zbiorowy 271 422 061298 883 79910,12 drogi - bieżące utrzymanie 58 349 133 52 626 477-9,81 - gospodarka komunalna 74 425 323113 695 81952,76 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury ) 68 547 69466 201 960-3,42 - kultura fizyczna i sport 34 751 73224 133 534-30,55 - obsługa długu miasta 72 284 205106 393 04347,19 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 32 124 15233 871 7515,44

7 W 2013 r. zakłada się wzrost wydatków bieżących, w stosunku do roku 2012, głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary: edukacja – wynagrodzenia - skutki podwyżek wprowadzonych od września 2012r. – 3,8 % (cały rok,) – 8 792 600 zł gospodarka odpadami komunalnymi ( dochody z opłat - 41 400 000 zł) - wydatki - 41 400 000 zł

8 Finansowanie komunikacji miejskiej w 2013r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 118 849 000 zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 274 480 000 zł - dopłata 155 631 000 zł, tj. 56,7% Finansowanie oświaty i wychowania w 2013r. - subwencja oświatowa 406 035 870 zł - wydatki na oświatę i wychowanie 672 227 284 zł - dopłata 266 191 414 zł, tj. 39,6%

9 Wydatki majątkowe w latach 2000 - 201 3 LATAKwota (mln zł))UDZIAŁ % 2000 220,822,64 2001 232,321,59 2002 152,815,15 2003 134,113,98 2004 141,512,33 2005 135,711,12 2006 251,817,74 2007 406,624,76 2008 434,524,07 2009 447,922,65 2010 559,925,86 2011 900,735,42 2012 (p.w.) 1 303,042,32 2013 (projekt) 842,731,12

10 Największe inwestycje realizowane w 2013r. Nazwa projektu Wydatki 2013 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 397,9 mln zł Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. 105,2mln zł Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 76,0 mln zł Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 39,1 mln zł Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 16,1 mln zł Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz 14,8 mln zł Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie 13,8 mln zł Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku 12,6 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A i C 10,3 mln zł Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 8,0 mln zł Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku 7,0 mln zł

11 Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w 2013r. Nazwa projektu Koszt Projektu Wydatki 2013 Termin zakończenia Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno- rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. 13,2 mln2 mlnWrzesień 2013 Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo- dydaktyczne pomorskich szkół wyższych. 6,2 mln0,5 mlnWrzesień 2013 Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. 50,7 mln16,1 mlnGrudzień 2013 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego – zadanie III odcinek Al. Gen. Józefa Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej, 200 mln20 mlnLuty 2013 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku – zagospodarowanie wnętrz podwórzowych 3,3 mln Wrzesień 2013 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. 24,8 mln13,8Grudzień 2013 Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych. 16 mln5,9 mlnLuty 2013 Budowa zbiornika retencyjnego w dzielnicy Jasień 4,8 mln3,8 mlnGrudzień 2013 Budowa 4-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. Dulina 4,4 mln3,9 mlnSierpień 2013 Budowa ul. Sarniej 2,1 mln1,5 mlnGrudzień 2013

12 Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 2 0 1 0 ( p. w.) 20 11 (pr oj ek t) 123456789 10101 121213 Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8220,8 232,3232,3 152,8152,8 134,0134,0 141,5141,5 135,7135,7 251,8251,8 406,6406,6 434,5434,5 447,9447,9 619,2619,2 1 01 8, 2 Udział w wydatkach ogółem 22,6%22,6% 21,6%21,6% 15,1%15,1% 14,0%14,0% 12,3%12,3% 11,1%11,1% 17,7%17,7% 24,8%24,8% 24,1%24,1% 22,6%22,6% 27,8%27,8% 38,1 % MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK 2012ROK 2013 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 2 882,72 718,7 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %) DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00%42,58%46,90% KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00%4,39%7,60% Wskaźniki zadłużenia Miasta

13 13


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska na rok 201 3. Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 201 3 realna dynamika wzrostu PKB – 2,2%, średnioroczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google