Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych 14 kwietnia 2014

2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Upowszechnianie rezultatów projektów mobilności instytucjonalnej

3 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Promocja a Upowszechnianie PROMOCJA I INFORMACJA – działania zmierzające do upowszechniania informacji o projekcie, o tym że jest realizowany. Przedmiotem NIE SĄ REZULTATY lecz informacje, idee, wartości. UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW – planowy proces mający na celu przekazywanie informacji na temat rezultatów projektu i możliwościach ich wykorzystania odpowiednim osobom i instytucjom. UPOWSZECHNIANIE - ang. dissemination - łac. seminare (siać, rozsiewać)

4 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Rezultaty projektów REZULTATY - efekty działań realizowanych w ramach projektów Rezultaty twarde Rezultaty miękkie Produkty

5 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Rezultaty projektów REZULTATY MIĘKKIE Nabycie nowych umiejętności zawodowych Rozwój umiejętności pracy w zespole Przełamanie bariery językowej Zwiększenie motywacji do doskonalenia zawodowego Wzrost kompetencji międzykulturowych Podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówki Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem projektem

6 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Rezultaty projektów REZULTATY TWARDE Podniesienie poziomu j. angielskiego z B1 na B2 Uzyskanie nowych uprawnień w określonym zakresie Nawiązanie współpracy z określonymi podmiotami Wdrożenie nowych rozwiązań w zarządzaniu placówką Wdrożenie nowych metod w nauczaniu Wprowadzenie nowej formy zajęć pozalekcyjnych

7 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Rezultaty projektów PRODUKTY Prezentacje Publikacje Raporty Konspekty zajęć Materiały instrukcyjne dot. nowych technik i metod kształcenia Zalecenia dla przełożonych, władz lokalnych i oświatowych

8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Wykorzystanie rezultatów i waloryzacja Wykorzystywanie rezultatów projektu – to planowy proces mający na celu przekonanie użytkowników końcowych do przyjęcia i zastosowania wyników projektu Waloryzacja – upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów Cel waloryzacji – wzmocnienie wartości osiąganych rezultatów poprzez upowszechnienie i wykorzystywanie oraz wprowadzenie ich na trwałe do praktyki edukacyjnej

9 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Czym nie jest upowszechnianie? Umieszczeniem czegokolwiek na stronie internetowej, wierząc, że użytkownicy jakoś dowiedzą się, że można to na niej znaleźć Wysłaniem informacji prasowej do mediów z nadzieją, że zostanie wykorzystana w przekazie medialnym Wydrukowaniem raportu w dużym nakładzie z założeniem, że ludzie sami przyjdą i będą o niego pytać

10 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Strategia upowszechniania Jakie są CELE upowszechniania (wskaźniki)? Jakie są CELE upowszechniania (wskaźniki)? CO będziemy upowszechniać i wykorzystywać? CO będziemy upowszechniać i wykorzystywać? DO KOGO należy skierować przekaz? DO KOGO należy skierować przekaz? JAKIE metody upowszechniania zastosować? JAKIE metody upowszechniania zastosować? KTO będzie odpowiedzialny za realizację działań? KTO będzie odpowiedzialny za realizację działań? KIEDY (na którym etapie projektu) upowszechniać? KIEDY (na którym etapie projektu) upowszechniać? Jakie ZASOBY jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel? Jakie ZASOBY jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel? JAK MIERZYĆ efekty upowszechniania? JAK MIERZYĆ efekty upowszechniania?

11 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Cele upowszechniania – reguła SMART KONKRETNE (Specific, simple) – jednoznacznie sformułowane i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację MIERZALNE (Measurable) – każdy cel musi mieć swój wskaźnik, na podstawie którego będzie określona jego realizacja OSIĄGALNE (Attainable) – możliwe do wykonania lub urzeczywistnienia przy dostępnych zasobach ISTOTNE (Relevant) – cele mają określoną wartość dla projektu OKREŚLONE W CZASIE (Timebound) – powinien zostać określony horyzont czasowy, jakiego dotyczy wskaźnik, jak również częstotliwość jego pomiaru

12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Co i w jaki sposób upowszechniamy? Produkty – kontakty osobiste, strona internetowa, konferencje i seminaria, wysyłka Przyrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników – prezentacje na radzie pedagogicznej, lekcje pokazowe, seminaria i konferencje, artykuły w prasie branżowej, kontakty osobiste Zmiana postaw uczestników, rozwój umiejętności miękkich – Internet, kontakty osobiste, konferencje i seminaria, artykuły Wzrost kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami mobilności – Internet, kontakty osobiste, seminaria i konferencje

13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Grupy docelowe upowszechniania Adresaci upowszechniania: osoby, które nie miały możliwości bezpośrednio uczestniczyć w mobilności zagranicznej Kto może być zainteresowany? Kto może odnieść korzyści z ich wykorzystania? Kadra edukacyjna/dyrekcja/pracownicy w danej instytucji Nauczyciele i dyrektorzy innych placówek Rodzice Władze lokalne, regionalne, krajowe Kuratoria oświaty Stowarzyszenia i fundacje

14 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Kto upowszechnia? Konieczność ustalenia kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania upowszechniające – podział zadań Jakie osoby i instytucje spośród głównych interesariuszy projekt mogą nam pomóc upowszechniać jego rezultaty?

15 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Kiedy upowszechniać? DziałanieOsobaIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Przygotowanie publikacji (upowszechnianie)X,Y Utworzenie strony WWW (promocja)Z Informowanie o projekcie w prasie (promocja)Z Prezentacja wyników raportu oraz przykładowego modułu szkoleniowego na konferencji upowszechniającej (upowszechnianie)X

16 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Zasoby potrzebne do upowszechniania Upowszechnianie wymaga zarówno czasu, jak i przeznaczenia określonych zasobów finansowych i ludzkich na działania z nim związane Każde z działań upowszechniających należy odpowiednio wycenić i zapewnić na nie środki w budżecie Wkład pracy osób zaangażowanych w działania powinien być oszacowany i wpisany do planu pracy oraz do budżetu projektu

17 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Mierzenie efektów upowszechniania wybranie sposobu, w jaki będziemy mierzyć jakość i efektywność działań upowszechniających ustalenie, jaki stopień osiągnięcia celów upowszechniania możemy uznać za zadowalający RODZAJE WSKAŹNIKÓW ILOŚCIOWE JAKOŚCIOWE Liczba uczestników konferencji Opinie uczestników na temat Liczba instytucji, które otrzymały publikację działań upowszechniających Liczba pobrań dokumentów i ich użyteczności

18 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Trwałość projektu Co na trwałe zmienił projekt w Państwa szkole/środowisku? W jaki sposób zamierzają Państwo zapewnić trwałość projektu i jego rezultatów, także po jego zakończeniu?

19 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | www.frse.org.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google