Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym przyciąga harcerstwo?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym przyciąga harcerstwo?"— Zapis prezentacji:

1 LIDERZY LIDERÓW Kierowanie ludźmi, motywowanie i wspieranie rozwoju kadry w ZHP

2 Czym przyciąga harcerstwo?
Dlaczego zostaliście harcerzami? Dlaczego zostaliście instruktorami? Nie ma harcerstwa bez liderów i przywództwa! Harcerskie wychowanie opiera się na przywództwie!

3 Czym jest kierowanie ludźmi (przywództwo)?
Kierowanie ludźmi to proces wywierania wpływu na zachowania ludzi (współpracowników), w taki sposób, aby realizowali oni cele organizacji w konkretnej sytuacji.

4 Z jakim modelem przywództwa utożsamiasz się jako instruktor ZHP?

5 Czy każdy model przywództwa jest harcerski?

6 Czy każdy model przywództwa jest harcerski?

7 Czy każdy model przywództwa jest harcerski?

8 Czy każdy model przywództwa jest harcerski?

9 Czy każdy model przywództwa jest harcerski?

10 Czy każdy model przywództwa jest harcerski?

11 Jakiego modelu przywództwa potrzebujemy?

12 Model transakcyjny? Źródłem przywództwa są wzajemne korzyści płynące z relacji lider i zwolennicy. Relacja oparta na wymianie. Lider oferuje coś w zamian za zgodę lub uległość zwolenników (motywacja zewnętrzna).

13 Model transformacyjny?
Lider jest charyzmatycznym wizjonerem, który formułuje ambitne cele. Potrafi zainspirować innych do ich realizacji. Źródłem przywództwa jest zaangażowanie zwolenników lidera (motywacja wewnętrzna).

14 Model przywództwa służebnego?
Lider, najpierw chce służyć, a dopiero potem kierować. Zachęca współpracowników do doskonałości. Buduje swój autorytet na udzielaniu im wsparcia.

15 Przywództwo oparte na służbie
Służba wobec ludzi wynika ze zrozumienia przez lidera wpływu, jaki ma na innych. Służba wobec celu lub misji organizacji wynika z przekonania lidera o słuszności celu i potrzebie zaangażowania w jego realizację. Cel powinien ułatwiać identyfikację z nim i chęć jego osiągnięcia.

16 Przywództwo polegające na pełnieniu służby jest kwestią postawy, a nie stanowiska czy funkcji.

17 W harcerstwie przywództwo opiera się na przykładzie osobistym

18 Kto był / jest Twoim instruktorskim autorytetem?

19 Nasze instruktorskie rozmowy…
„Nasz komendant to taka pierdoła bez autorytetu…” „Od komendanta oczekuję, żeby przynajmniej nie przeszkadzał, bo wiem, że nie pomoże…” „To figurant, wybrany dlatego, że nikt inny nie chciał kandydować…” „Rozwiązał nasz ZKK, bo jak powiedział, konkurowaliśmy z nim o rząd dusz”. „Wprowadził do komendy głupszych od siebie, bo takimi łatwiej manipulować…”.

20 Kiedy chcemy być wolontariuszami?
Gdy w działaniu MAMY: poczucie wartości i sensu działania informację zwrotną, zainteresowanie i dostrzeganie efektów poczucie przynależności do zespołu (wspólnoty instruktorskiej) poczucie bezpieczeństwa psychologicznego (konstruktywne relacje i atmosfera) POTRZEBY ŻYCIOWE przetrwanie, oddychanie, jedzenie, spanie BEZPIECZEŃSTWO uczucie pewności i spokoju POTRZEBY SPOŁECZNE miłość, członkostwo w grupie UZNANIE poczucie własnej wartości i szacunku ze strony innych SAMOREALIZACJA działanie, które lubimy, rozwój

21 Kiedy przestajemy być wolontariuszami?
Gdy odczuwamy BRAK: poczucia wartości i sensu działania informacji zwrotnej, zainteresowania i dostrzegania efektów poczucia przynależności do zespołu (wspólnoty instruktorskiej) poczucia bezpieczeństwa psychologicznego (konstruktywne relacje i atmosfera) POTRZEBY ŻYCIOWE przetrwanie, oddychanie, jedzenie, spanie BEZPIECZEŃSTWO uczucie pewności i spokoju POTRZEBY SPOŁECZNE miłość, członkostwo w grupie UZNANIE poczucie własnej wartości i szacunku ze strony innych SAMOREALIZACJA działanie, które lubimy, rozwój

22 SZUKANIE ALTERNATYWY NIEPEWNOŚĆ  Etapy demotywacji ODMOWA WSPÓŁPRACY
MOTYWACJA NIEPEWNOŚĆ UTRATA ZAANGAŻOWANIA ODMOWA WSPÓŁPRACY SZUKANIE ALTERNATYWY

23 Bez jakości przywództwa, nie będzie efektywnej pracy z kadrą!
Pozyskiwanie (rekrutacja) Przygotowanie do funkcji i kształcenie Wspieranie w pełnieniu funkcji Rozwój doświadczenia

24 Umiejętności liderskie
Nie dostajemy ich wraz ze sznurem funkcyjnym. Są ważne wszędzie gdzie pracuje się z kadrą / pracownikami. Dziś trzeba się ich uczyć! Inwestują w nie korporacje, administracja, wojsko. To powinna być nasza zewnętrzna marka: Instruktor = świetny lider!

25 Program Rozwojowy „Lider Liderów” / „Lider+”/…
Cel programu: Zwiększenie efektywności procesu pracy z kadrą w ZHP poprzez rozwój umiejętności liderskich i zarządczych wśród instruktorów działających w zespołach pracujących z kadrą na wszystkich szczeblach struktury Związku.

26 Program Rozwojowy 3 moduły szkoleniowe x 2 dni:
Kierowanie ludźmi w praktyce. Motywowanie i coaching w działaniu. Zarządzanie procesem pracy z kadrą.

27 Program Rozwojowy Dla kogo: Komendanci i komendy chorągwi i hufców.
Szefowie i członkowie referatów, namiestnictw, KSI, ZKK. Komendanci szczepów. Każdy instruktor kierujący jakimkolwiek zespołem.

28 Program Rozwojowy Kto realizuje: CSI (2014, 2015).
Chorągwiane Szkoły Instruktorskie (2016). Harmonogram: 1 moduł: LAS 2014, jesień 2014, wiosna 2015 2 moduł: jesień 2014, wiosna/lato 2015 3 moduł: wiosna/lato 2015, jesień 2015 Grupy docelowe: instruktorzy zespołów GK oraz chorągwi kadra hufców.

29 1 moduł: Kierowanie ludźmi w praktyce
Po szkoleniu instruktor będzie umiał: Kierować ludźmi poprzez wywieranie wpływu na zachowania, Stosować cykl kierowania, Dopasować styl kierowania do poziomu samodzielności współpracownika, Rozpoznawać postawy przyjmowane przez lidera wobec współpracownika,   Delegować zadania Prowadzić rozmowę konsultacyjną (aktywnie słuchać), Wykorzystać piramidę wnioskowania do diagnozy problemu, Prowadzić indywidualnie i w zespole rozmowę służącą rozwiązywaniu problemów.

30 2 moduł: Motywowanie i coaching w działaniu
Po szkoleniu instruktor będzie umiał: Wzbudzać, utrzymywać i ukierunkowywać motywację współpracowników w warunkach wolontariatu, Wpływać na ich zaangażowanie, Rozpoznawać symptomy procesu demotywacji, Udzielać informacji zwrotnej, Interweniować w przypadku negatywnych zachowań: zwracać uwagę i korygować negatywne zachowania, Zastosować podstawowe techniki coachingu w bieżącym działaniu, Radzić sobie z przekonaniami blokującymi motywację współpracowników, Stosować inspirujące pytania w rozmowach motywujących i rozwojowych, Stosować elementy coachingu w epizodach związanych z kierowaniem ludźmi.

31 3 moduł: Zarządzanie procesem pracy z kadrą
Po szkoleniu instruktor będzie umiał: Wykorzystywać systemy i narzędzia wspierające proces pracy z kadrą w jego poszczególnych etapach: pozyskiwanie kadry, przygotowanie do funkcji i kształcenie, wspieranie w trakcie pełnienia funkcji, rozwój doświadczenia. Przeprowadzić rekrutację dorosłych wolontariuszy do ZHP oraz instruktorów do pełnienia funkcji, Wykorzystać zasady przygotowywania do funkcji w praktyce swojego zespołu, Rekomendować działania kształceniowe mogące wspierać przygotowanie do funkcji instruktorów w kierowanym przez niego zespole, Organizować zespoły i podejmować działania wspierające instruktorów w trakcie pełnienia funkcji, Zastosować stopnie instruktorskie i indywidualne ścieżki rozwoju do pogłębiania doświadczenia instruktorów w swoim zespole.

32 Program Rozwojowy „Lider Liderów” / „Lider+”/…
Warunki ukończenia programu: Udział w 3 kolejnych modułach szkoleniowych. Pełnienie funkcji związanej z odpowiedzialnością za innych instruktorów. Ukończenie programu umożliwi uzyskanie: Odznaki Pracy z Kadrą

33 Program Rozwojowy „Lider Liderów” / „Lider+”/…
Odznaka Pracy z Kadrą Cel: upowszechnienie wiedzy i umiejętności liderskich wśród kadry kierowniczej ZHP. Dostępna – proste warunki uzyskania (3 moduły szkolenia i pełnienie funkcji w momencie przyznawania). Nie wymagająca odnawiania. Prestiżowa – lider liderów.


Pobierz ppt "Czym przyciąga harcerstwo?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google