Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcja Bezpieczny Przedszkolak pod hasłem Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcja Bezpieczny Przedszkolak pod hasłem Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku."— Zapis prezentacji:

1 Akcja Bezpieczny Przedszkolak pod hasłem Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

2 Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu jest sprawą priorytetową każdej placówki, która zajmuje się edukacją, wychowaniem i opieką dzieci. Nasze przedszkole kładzie nacisk na realizację programów profilaktycznych związanych ze zdrowiem i zasadami prawidłowego reagowania w wypadku kontaktu z przedmiotem/ zwierzęciem/ człowiekiem niebezpiecznym. Akcja Bezpieczny Przedszkolak w Środowisku była realizowana w naszej placówce w miesiącach: maju i czerwcu 2013r. Akcja objęła grupę integracyjna Misie dzieci 3-4 letnich oraz grupę integracyjną 5-latków Krasnoludki. Przeprowadzono cykl 9 zajęć obejmujących tematykę bezpieczeństwa w domu i poza nim, w ruchu drogowym, w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Opiekunowie dzieci otrzymywali informacje dotyczące realizowanej w danym czasie tematyki. Podczas rozmów indywidualnych nauczyciele otrzymywali informacje zwrotne o ważności akcji.

3 14 maj 2013r. Temat: Poznajemy zasady bezpieczeństwa w domu Cele: Zapoznanie z pojęciem bezpieczeństwa Poznanie sposobów unikania bezpieczeństwa Poznanie niebezpiecznych urządzeń i miejsc w domu Podczas zajęcia dzieci wysłuchały bajki pt. Zwierzątka ze zdrowego zakątka – Co to jest bezpieczeństwo?. Następnie na podstawie metody burzy mózgów oraz ilustracji określiły pojęcie bezpieczeństwa. Szukały na obrazkach i w sali niebezpiecznych miejsc i przedmiotów. Wysłuchały także wiersza pt. Bezpieczny Przedszkolak w domu.

4 17 maj 2013r. Temat: Jakie są służby ratunkowe, jaką spełniają rolę oraz ważne numery Cele: Zapoznanie z numerami telefonów, na które należy dzwonić w sytuacji zagrożenia Poznanie sposobów udzielania informacji przez telefon w sytuacji zagrożenia Przedszkolaki przypomniały definicję bezpieczeństwa a następnie wspólnie z nauczycielem ustaliły jakie służby dbają o nasze bezpieczeństwo. Zapoznały się z numerami telefonów alarmowych oraz w czasie zabaw ruchowo – dydaktycznych zapamiętały je. Dzieci brały udział w symulacji rozmowy z dyspozytorem telefonu alarmowego.

5 28 maj 2013r. Temat: Jak zachować się wobec zwierząt oraz nieznanych ludzi Cele: Ustalenie zasad właściwego zachowania się w stosunku do osób obcych Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zaatakowania przez psa Dzieci ustaliły sposoby reagowania na kontakt z osobą obcą, potencjalnie niebezpieczną. Wspaniałym doświadczeniem stała się możliwość głośnego krzyku na hasło nauczyciela (np. słowa: pomocy lub nie), który to miał za zadanie odstraszyć obcą osobę. Przedszkolaki uczestniczyły w quizie wiedzowym dotyczącym bezpieczeństwa poza przedszkolem. Poznały metody zachowania i postawy wobec spotkanych psów i agresywnych.

6 Cele: Zaznajamianie z zasadami bezpiecznej zabawy na podwórku Przedstawienie sposobu ubioru i ochrony na rower/ rolki/ hulajnogę 29 maj 2013r. Temat: Jak zachować bezpieczeństwo podczas aktywności fizycznej Przedszkolaki w czasie zajęć mogły przymierzyć, dotknąć i pooglądać akcesoria, które są niezbędne podczas zabaw ruchowych na takich sprzętach jak: rower, rolki czy hulajnoga. Wysłuchały także przygód bohaterów z bajki Zwierzątka ze zdrowego zakątka i wysnuły właściwe wnioski dotyczące bezpiecznej zabawy. Dzieci mogły też poznane zasady zastosować w praktyce podczas korzystania ze sprzętu na placu przedszkolnym i wymieniać się doświadczeniami.

7 Cele: Zapoznanie z zasadami działania sygnalizacji świetlnej i znaczenia poszczególnych świateł Poznanie miejsc, w których można przechodzić przez jezdnię 04 czerwiec 2013r. Temat: Jakie są zasady poruszania się w ruchu drogowym? W zajęciach tych przeważyły elementy własnego doświadczania przez dzieci. Przedszkolaki wcieliły się w rolę pieszych i kierowców, jak też kontrolerów ruchu ulicznego. Zadaniem dzieci było sprawne reagowanie na zmieniające się światła i energiczne przejście przez ulicę. Kierowców obowiązywały jednakowe zasady jak w świecie realnym. Pomocą w zajęciu był wiersz pt. Poznajemy światła drogowe. Ostatnim elementem zajęcia stała się wycieczka na pobliskie przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

8 Cele: Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi i poznanie ich znaczenia Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy 05 czerwiec 2013r. Temat: Co to są znaki drogowe. Rozróżnianie najbardziej znanych Warsztaty pozwoliły dzieciom przypomnieć i utrwalić wcześniej poznane informacje dotyczące ruchu drogowego. Wiersz Skrzyżowanie był kanwą do poznawania wybranych znaków drogowych. Dzieci reagowały zaskoczeniem, iż niektóre z tych znaków doskonale są dla nich znane. Samodzielnie rysowały wybrany przez siebie znak. Stworzone prace zostały umieszczone na wystawce. Utrwalenie znajomości znaków odbyło się podczas spaceru na pobliskie skrzyżowanie.

9 Cele: Poznanie swojego ciała Uświadomienie ważności funkcjonowania rąk, nóg, tułowia 10 czerwiec 2013r. Temat: Świadomość własnego ciała Podczas warsztatów zadaniem przedszkolaków było rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych części własnego ciała. Wiele emocji wzbudziła w dzieciach Bajka o moim ciele, gdzie mogły doświadczyć i uświadomić sobie istnienie poszczególnych elementów ciała i ich znaczenia. W zajęciach wystąpiły różne zabawy mające na celu poznanie własnego ciała, podczas których dzieci brały aktywny udział.

10 Cele: Wzmocnienie poczucia stabilności ciała, poczucia przestrzeni Określenie przestrzeni osobistej, czyli dystansu granicy 12 czerwiec 2013r. Temat: Świadomość przestrzeni Podstawą warsztatów dotyczących świadomości przestrzeni stały się ćwiczenia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dzieci miały możliwość określenia swojej granicy intymności i związanych z tym właściwymi zachowaniami w stosunku do innych osób (tzn. nie dopuszczanie do przekroczenia przestrzeni osobistej przez osoby obce lub będące w dalszych relacjach. Po zapoznaniu z bajką Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka poznają granice intymności dzieci wzięły udział w ćwiczeniu pozwalającym identyfikować swoje odczucia w sytuacjach zagrożenia.

11 Cele: Uświadomienie istnienia przestrzeni intymnej, osobistej, okoliczności przyzwalania innym wstępu do tej przestrzeni Budowanie relacji z kolegami z grupy poprzez dziecięce masażyki 13 czerwiec 2013r. Temat: Świadomość relacji z innymi ludźmi Warsztaty rozpoczęły się od ćwiczenia pt. Granice mojego państwa podczas którego dzieci układały 5 okręgów wpisanych jeden w drugi będącymi symbolami przestrzeni osobistej. Każdy z okręgów był identyfikowany z osobami, z którymi dziecko ma kontakt lub potencjalnie może mieć. Na zakończenie zajęć dzieci wykonywały na plecach koleżanek i kolegów wierszowane masażyki.


Pobierz ppt "Akcja Bezpieczny Przedszkolak pod hasłem Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google