Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W ŚRODOWISKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W ŚRODOWISKU"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W ŚRODOWISKU
Akcja „Bezpieczny Przedszkolak” pod hasłem BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W ŚRODOWISKU Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

2 Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu jest sprawą priorytetową każdej placówki, która zajmuje się edukacją, wychowaniem i opieką dzieci. Nasze przedszkole kładzie nacisk na realizację programów profilaktycznych związanych ze zdrowiem i zasadami prawidłowego reagowania w wypadku kontaktu z przedmiotem/ zwierzęciem/ człowiekiem niebezpiecznym. Akcja „Bezpieczny Przedszkolak w Środowisku” była realizowana w naszej placówce w miesiącach: maju i czerwcu 2013r. Akcja objęła grupę integracyjna Misie dzieci 3-4 letnich oraz grupę integracyjną 5-latków Krasnoludki. Przeprowadzono cykl 9 zajęć obejmujących tematykę bezpieczeństwa w domu i poza nim, w ruchu drogowym, w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców. Opiekunowie dzieci otrzymywali informacje dotyczące realizowanej w danym czasie tematyki. Podczas rozmów indywidualnych nauczyciele otrzymywali informacje zwrotne o ważności akcji.

3 14 maj 2013r. Temat: Poznajemy zasady bezpieczeństwa w domu Cele: Zapoznanie z pojęciem „bezpieczeństwa” Poznanie sposobów unikania bezpieczeństwa Poznanie niebezpiecznych urządzeń i miejsc w domu Podczas zajęcia dzieci wysłuchały bajki pt. „Zwierzątka ze zdrowego zakątka – Co to jest bezpieczeństwo?”. Następnie na podstawie metody burzy mózgów oraz ilustracji określiły pojęcie bezpieczeństwa. Szukały na obrazkach i w sali niebezpiecznych miejsc i przedmiotów. Wysłuchały także wiersza pt. „Bezpieczny Przedszkolak w domu”.

4 17 maj 2013r. Temat: Jakie są służby ratunkowe, jaką spełniają rolę oraz ważne numery Cele: Zapoznanie z numerami telefonów, na które należy dzwonić w sytuacji zagrożenia Poznanie sposobów udzielania informacji przez telefon w sytuacji zagrożenia Przedszkolaki przypomniały definicję bezpieczeństwa a następnie wspólnie z nauczycielem ustaliły jakie służby dbają o nasze bezpieczeństwo. Zapoznały się z numerami telefonów alarmowych oraz w czasie zabaw ruchowo – dydaktycznych zapamiętały je. Dzieci brały udział w symulacji rozmowy z dyspozytorem telefonu alarmowego.

5 28 maj 2013r. Temat: Jak zachować się wobec zwierząt oraz nieznanych ludzi Cele: Ustalenie zasad właściwego zachowania się w stosunku do osób obcych Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zaatakowania przez psa Dzieci ustaliły sposoby reagowania na kontakt z osobą obcą, potencjalnie niebezpieczną. Wspaniałym doświadczeniem stała się możliwość głośnego krzyku na hasło nauczyciela (np. słowa: pomocy lub nie), który to miał za zadanie odstraszyć obcą osobę. Przedszkolaki uczestniczyły w quizie wiedzowym dotyczącym bezpieczeństwa poza przedszkolem. Poznały metody zachowania i postawy wobec spotkanych psów i agresywnych.

6 29 maj 2013r. Temat: Jak zachować bezpieczeństwo podczas aktywności fizycznej Cele: Zaznajamianie z zasadami bezpiecznej zabawy na podwórku Przedstawienie sposobu ubioru i ochrony na rower/ rolki/ hulajnogę Przedszkolaki w czasie zajęć mogły przymierzyć, dotknąć i pooglądać akcesoria, które są niezbędne podczas zabaw ruchowych na takich sprzętach jak: rower, rolki czy hulajnoga. Wysłuchały także przygód bohaterów z bajki „Zwierzątka ze zdrowego zakątka” i wysnuły właściwe wnioski dotyczące bezpiecznej zabawy. Dzieci mogły też poznane zasady zastosować w praktyce podczas korzystania ze sprzętu na placu przedszkolnym i wymieniać się doświadczeniami.

7 04 czerwiec 2013r. Temat: Jakie są zasady poruszania się w ruchu drogowym? Cele: Zapoznanie z zasadami działania sygnalizacji świetlnej i znaczenia poszczególnych świateł Poznanie miejsc, w których można przechodzić przez jezdnię W zajęciach tych przeważyły elementy własnego doświadczania przez dzieci. Przedszkolaki wcieliły się w rolę pieszych i kierowców, jak też kontrolerów ruchu ulicznego. Zadaniem dzieci było sprawne reagowanie na zmieniające się światła i energiczne przejście przez ulicę. Kierowców obowiązywały jednakowe zasady jak w świecie realnym. Pomocą w zajęciu był wiersz pt. „Poznajemy światła drogowe”. Ostatnim elementem zajęcia stała się wycieczka na pobliskie przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.

8 05 czerwiec 2013r. Temat: Co to są znaki drogowe. Rozróżnianie najbardziej znanych Cele: Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi i poznanie ich znaczenia Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy Warsztaty pozwoliły dzieciom przypomnieć i utrwalić wcześniej poznane informacje dotyczące ruchu drogowego. Wiersz „Skrzyżowanie” był kanwą do poznawania wybranych znaków drogowych. Dzieci reagowały zaskoczeniem, iż niektóre z tych znaków doskonale są dla nich znane. Samodzielnie rysowały wybrany przez siebie znak. Stworzone prace zostały umieszczone na wystawce. Utrwalenie znajomości znaków odbyło się podczas spaceru na pobliskie skrzyżowanie.

9 10 czerwiec 2013r. Temat: Świadomość własnego ciała Cele: Poznanie swojego ciała Uświadomienie ważności funkcjonowania rąk, nóg, tułowia Podczas warsztatów zadaniem przedszkolaków było rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych części własnego ciała. Wiele emocji wzbudziła w dzieciach „Bajka o moim ciele”, gdzie mogły doświadczyć i uświadomić sobie istnienie poszczególnych elementów ciała i ich znaczenia. W zajęciach wystąpiły różne zabawy mające na celu poznanie własnego ciała, podczas których dzieci brały aktywny udział.

10 12 czerwiec 2013r. Temat: Świadomość przestrzeni Cele: Wzmocnienie poczucia stabilności ciała, poczucia przestrzeni Określenie przestrzeni osobistej, czyli dystansu granicy Podstawą warsztatów dotyczących świadomości przestrzeni stały się ćwiczenia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Dzieci miały możliwość określenia swojej granicy intymności i związanych z tym właściwymi zachowaniami w stosunku do innych osób (tzn. nie dopuszczanie do przekroczenia przestrzeni osobistej przez osoby obce lub będące w dalszych relacjach. Po zapoznaniu z bajką „Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka poznają granice intymności” dzieci wzięły udział w ćwiczeniu pozwalającym identyfikować swoje odczucia w sytuacjach zagrożenia.

11 13 czerwiec 2013r. Temat: Świadomość relacji z innymi ludźmi Cele: Uświadomienie istnienia przestrzeni intymnej, osobistej, okoliczności przyzwalania innym wstępu do tej przestrzeni Budowanie relacji z kolegami z grupy poprzez „dziecięce masażyki” Warsztaty rozpoczęły się od ćwiczenia pt. „Granice mojego państwa” podczas którego dzieci układały 5 okręgów wpisanych jeden w drugi będącymi symbolami przestrzeni osobistej. Każdy z okręgów był identyfikowany z osobami, z którymi dziecko ma kontakt lub potencjalnie może mieć. Na zakończenie zajęć dzieci wykonywały na plecach koleżanek i kolegów wierszowane masażyki.


Pobierz ppt "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W ŚRODOWISKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google