Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z akcji: „Akademia bezpiecznego przedszkolaka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z akcji: „Akademia bezpiecznego przedszkolaka”"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z akcji: „Akademia bezpiecznego przedszkolaka”
Przedszkole 66 „Zaczarowany Ogród”

2 Pierwszy tydzień akcji
W tym tygodniu dzieci poznawały wszystkie te przedmioty, które znajdując się w naszym codziennym otoczeniu mogą okazać się dla nas niebezpieczne. W tym celu wychowawczynie skorzystały z plakatu „Dekalog bezpiecznego przedszkolaka” na podstawie którego wspólnie z dziećmi omówiły zasady zachowania bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Na podstawie plansz ilustrujących pomieszczenia w domu, dzieci z łatwością wskazywały te wszystkie przedmioty i urządzenia, na które należy zwracać szczególną uwagę, by przez przypadek nie wyrządzić sobie krzywdy.

3 Po omówieniu i wskazaniu niebezpiecznych przedmiotów, maluchy wysłuchały wiersza pt.: „Bezpieczny przedszkolak w domu”; omówienie jego treści wraz z nauczycielem pomogło dzieciom utrwalić zasady dotyczące bezpieczeństwa zarówno ich samych jak i pozostałych domowników. Na zakończenie zajęć nauczyciel przeprowadził zabawę: „Poszukiwanie niebezpiecznych skarbów”

4 Kolorowanki

5 W trakcie drugich zajęć w grupie starszaków dzieci wymieniały poszczególne służby ratunkowe, oraz jakie są ich zadania i obowiązki w ramach dbania o bezpieczeństwo ludzi. Dzieci podały takie służby jak: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe, dodatkowo podając ich numery alarmowe na które należy dzwonić w razie niebezpieczeństwa. Po pogadance, prowadzący przeczytał dzieciom wiersz pt.: „Policjant”, którego treść została omówiona i zinterpretowana przez dzieci.

6 Aby dzieci utrwaliły sobie wszystkie informacje dotyczące służb ratunkowych- wychowawczyni zaprosiła gościa- panią dyspozytorkę, która opowiedziała dzieciom, na czym polega jej praca. Dodatkowo, zaprezentowała dzieciom ilustracje pojazdów służb ratunkowych i przeprowadziła symulację rozmowy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Wskazała, jakie istotne informacje należy przekazać, by pogotowie mogło szybko dotrzeć na miejsce. Ostatnim punktem spotkania były ćwiczenia demonstrujące udzielanie pierwszej pomocy.

7 Pszczółki utrwalają numery alarmowe

8 Nazywamy i rozpoznajemy pojazdy służb ratunkowych

9 Uczymy się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy

10 W drugim tygodniu celem przewodnim zajęć było przybliżenie dzieciom zasad właściwego zachowania się w przypadku kontaktów z psem. W ramach tych zajęć w grupie maluszków wychowawczyni przeprowadziła pogadankę dotyczącą przestrzegania bezpieczeństwa w przypadku, gdy na naszej drodze pojawi się pies. Maluszki wykazały się w tym przypadku sporą wiedzą- wyliczały, czego nie należy robić, aby pies nie ugryzł, wiedziały, że nie wolno wchodzić na czyjąś posesję, gdy pies swobodnie biega.

11 Dużo cennych informacji w tym temacie usłyszały dzieci podczas jednego ze spotkań z pieskiem.

12 Dzieci dowiedziały się w jaki sposób pies może być ratownikiem

13 Zabawa ruchowa: „Uwaga pies!”

14

15 Po zabawie przyszedł czas na dotykanie i głaskanie pieska

16 …i wspólne zdjęcie z pieskiem

17 Wizyta strażaków Do naszego przedszkola zaprosiliśmy także strażaków, którzy opowiedzieli dzieciom bardzo szczegółowo o swojej pracy, a także zaprezentowali sprzęt, jaki wykorzystują w akcjach ratowniczych. Dzieci miały okazję zobaczyć, w jaki sposób strażacy udzielają poszkodowanym pierwszej pomocy na przykładzie jednego ze strażaków. Na zakończenie dzieci mogły z bliska zobaczyć, dotknąć oraz przymierzyć ubrania strażaków.

18

19

20

21 Bezpieczeństwo podczas zabaw fizycznych
To bardzo ważne zagadnienie, na które każda z wychowawczyń zwraca szczególną uwagę nie tylko podczas zabaw w salach ale także podczas pobytu na ogrodzie, na którym znajduje się wiele przyrządów. Szczególną uwagą objęliśmy najmłodszą grupę maluszków, które stopniowo poznawały nowe otoczenie, i uczyły się zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń, jakie znajdowały się na ogrodzie. Na początek, wychowawczyni zapoznała dzieci z bajką: „Zwierzątka ze zdrowego zakątka- bezpieczeństwo w czasie zabawy”. Po omówieniu i ustaleniu zasad cała grupa wyszła na plac zabaw.

22 Poznajemy zakątki Zaczarowanego Ogrodu

23 Przestrzegamy zasad bezpiecznej zabawy

24 W trzecim tygodniu rozpoczęliśmy zajęcia o tematyce: „Jak zachować bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
W tym czasie maluszki zaczęły poznawać określenia związane z ruchem drogowym- dowiedziały się, co to jest ruch uliczny, kim jest pieszy, gdzie powinien się poruszać, co to jest ścieżka rowerowa, kim jest kierowca, oraz jak odczytywać sygnalizację świetlną. W tym celu udały się na spacer w pobliżu przedszkola.

25 Zachowujemy bezpieczeństwo podczas schodzenia ze schodów

26 …idziemy na spacerek

27 …idziemy chodnikiem, a tuż obok jest jezdnia…

28 Kolejnym punktem akcji było spotkanie ze strażnikiem miejskim.
Po wstępnym ustaleniu z dziećmi zasad ruchu drogowego, oraz po zapoznaniu i omówieniu z dziećmi treści wiersza: „Skrzyżowanie”, do Sali wszedł strażnik miejski. Opowiedział on dzieciom o charakterze swojej pracy a także w przystępny sposób omówił zasady obowiązujace w ruchu ulicznym.

29

30

31 Tymczasem, w starszych grupach oprócz strażnika miejskiego gościliśmy panią policjantkę oraz wojskowego Wspólnie z dziećmi pani policjantka przypomniała i utrwaliła zasady bezpiecznego poruszania się na mieście, bezpiecznego korzystania z pobocza, chodnika, oraz właściwego zachowania się na przejściach z sygnalizacją. Dzieci miały okazję wykazać się znajomością symboliki świateł dla kierowców oraz symboliki sygnalizacji dla pieszych i rowerzystów. Następnie głos zabrał Strażnik miejski. Podobnie jak poprzedniczka, przybliżył dzieciom charakter pracy i zakres działań, jakie mają za zadanie spełnić w swej roli strażnicy miejscy. Nasz gość skoncentrował się głównie na tym, iż ich zadaniem jest dbanie o porządek i spokój w miejscach publicznych a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego. Strażnik miejski opowiedział dzieciom także o tym, jak należy postąpić w przypadku, gdy na naszej drodze pojawi się pies. Dzieci miały możliwość przećwiczenia na dywanie omówionych im pozycji- „drzewo” i „żółw”, gwarantujących bezpieczeństwo w konfrontacji z psem.

32 Jako ostatni głos zabrał przedstawiciel służb mundurowych- żołnierz zawodowy. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały przemówienia, w którym żołnierz opowiedział o swojej roli i zakresie działań dotyczącym bezpieczeństwa w szerszym wymiarze- bezpieczeństwa kraju, oraz uczestniczenia w misjach poza granicami naszego Państwa. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali książeczki z kolorowankami, i wierszykami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

33

34

35

36

37 Spotkanie z policją wodną
Nasze przedszkole odwiedzili także panowie policjanci z kadr policji wodnej wraz ze swoimi partnerami- psami, których rolą jest dostrzeganie i ratowanie ludzi tonących, pomoc w ich wyciąganiu z wody. Atrakcją dla dzieci była możliwość pogłaskania piesków oraz wykonanie sobie z nimi wspólnych zdjęć.

38

39

40

41

42 W ostatnim tygodniu skupiliśmy się na zakresie tematycznym- świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni. Aby uatrakcyjnić zajęcia, wychowawczynie grup postanowiły zaprosić na te zajęcia rodziców. Wspólne zabawy miały za zadanie wzmacniania więzi między dziećmi i rodzicami, miały także pokazać rodzicom, jak można razem się bawić, i przybliżyć rodzicom metodę Weroniki Sherborne. W trakcie tych zajęć rodzice mogli przećwiczyć z dziećmi różne masażyki relaksacyjne, zabawy dotykowe i ćwiczenia utrwalające poszczególne części ciała.

43

44

45 Zabawa była fantastyczna, a dzieci i rodzice czerpali z niej wiele radości.
Kształtowanie świadomości bezpieczeństwa swojego i innych nie jest tematem, którego treści można wyczerpać do samego końca, to temat, którego istota przewija i będzie się przewijać co dzień, zwłaszcza że wymaga tego sam fakt bycia pedagogiem, a także to, że każde z dzieci zasługuje na to by czuć się bezpiecznie w środowisku, które je otacza.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z akcji: „Akademia bezpiecznego przedszkolaka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google