Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stres w pracy. Nie, dziękuję

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stres w pracy. Nie, dziękuję"— Zapis prezentacji:

1 Stres w pracy. Nie, dziękuję
Stres w pracy? Nie, dziękuję! Zarządzanie stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

2 Wprowadzenie do kampanii
Koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Organizowana w ponad 30 krajach Wspierana przez sieć partnerów: krajowe punkty centralne partnerów społecznych oficjalnych partnerów kampanii partnerów medialnych Enterprise Europe Network instytucje UE

3 Główne cele podniesienie świadomości na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych związanych z pracą propagowanie zarządzania tymi zagrożeniami zapobieganie ich negatywnym skutkom zapewnianie pracownikom i pracodawcom wsparcia i doradztwa zachęcanie do stosowania praktycznych i przyjaznych dla uzytkowników narzędzi

4 Skala problemu Ponad połowa europejskich pracowników twierdzi, że stres jest częstym zjawiskiem w ich miejscu pracy. Uważa się, że wraz z innymi zagrożeniami psychospołecznymi, stres przyczynia się do około połowy wszystkich utraconych dni pracy. Około 4 na 10 pracowników uważa, że w ich miejscu pracy nie reaguje się odpowiednio na stres związany z pracą.

5 Definicje Zagrożenia psychospołeczne wynikają z:
nieprawidłowego planowania, organizacji i zarządzania w miejscu pracy, niskiego poziomu kultury społecznej w miejscu pracy, Zagrożenia psychospołeczne mogą powodować szkody psychiczne, fizyczne i społeczne, w tym być przyczyną stres związanego z pracą. Stres związany z pracą: często wynika z nieprawidłowości i błędów organizacji/firmy/systemu, a nie jest winą pracownika, pojawia się wtedy, gdy wymagania stawiane pracownikowi przekraczają jego możliwości.

6 Psychospołeczne warunki pracy
Przyczynami nieprawidłowych warunków psychospołecznych w miejscu pracy mogą być: nadmierne lub sprzeczne wymagania, brak udziału pracowników w podejmowaniu decyzji oraz wpływu na sposób wykonywania pracy, słaba komunikacja i brak wsparcia, nękanie psychiczne i seksualne oraz przemoc ze strony osób trzecich, nieprawidłowe zarządzanie zmianami organizacyjnymi niepewność zatrudnienia.

7 Negatywne skutki Z punktu widzenia pracownika:
trudności w skupieniu uwagi oraz popełnianie błędów poczucie wypalenia i depresja problemy w życiu prywatnym nadużywanie substancji uzależniających (np. alkoholu i narkotyków) problemy ze zdrowiem fizycznym Z punktu widzenia organizacji: ogólnie słabe wyniki pracy wyższe wskaźniki absencji nieefektywna obecność pracowników w miejscu pracy wzrost liczby wypadków i urazów.

8 Zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi
Jedynie około 30% organizacji w Europie posiada procedury postępowania w przypadku występowania zagrożeń psychospołecznych.* Często uważa się, że postępowanie w przypadku tego rodzaju zagrożeń jest trudniejsze niż w przypadku „tradycyjnych” zagrożeń z obszaru bezpieczeństwa pracy. ale… Zagrożenia psychospołeczne mogą podlegać takiej samej systematycznej diagnozie i kontroli, jak inne rodzaje zagrożeń. Korzyści z zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi i stresem związanym z pracą wyraźnie przeważają koszty, niezależnie od wielkości organizacji. * Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER), Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Dokument jest dostępny na stronie:

9 Korzyści z zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi
poprawa dobrostanu pracowników i ich zadowolenia z pracy zdrowi, zmotywowani i wydajni pracownicy poprawa ogólnych wyników i efektywności firmy niższe wskaźniki absencji i rotacji personelu niższe koszty i obciążenia dla społeczeństwa i gospodarki spełnianie wymagań prawa

10 Rola kierownictwa Pracodawcy odpowiadają za wdrożenie planu profilaktyki i redukowania zagrożeń psychospołecznych Kadra kierownicza powinna kreować wspierające środowisko pracy i zachęcać pracowników do zgłaszania problemów i sugestii Ze względu na codzienny kontakt z pracownikami, zasadniczą rolę odgrywa kierownictwo średniego szczebla Kompetencje w zakresie przywództwa i zarządzania ludźmi pomagają w tworzeniu dobrych psychospołecznych warunków pracy; można je wykształcić na takiej samej zasadzie jak inne umiejętności Wdrażanie rozwiązań i środków korzystnych dla dobrostanu psychicznego pracowników może być ważnym czynnikiem zdrowego miejsca pracy.

11 Znaczenie udziału pracowników
Chociaż dobre przywództwo może być czynnikiem zmniejszającym stres i zagrożenia psychospołeczne związane z pracą, udział pracowników w kreowaniu środowiska pracy ma również zasadnicze znaczenie Niezbędny jest dialog pomiędzy pracodawcami i pracownikami. Pracownicy i ich przedstawiciele najlepiej rozumieją problemy występujące w miejscu pracy i mogą wpływać na planowanie i wdrażanie rozwiązań Konsultowanie problemów z pracownikami poprawia ogólne morale oraz gwarantuje, że wdrażane rozwiązania będą trafne i skuteczne.

12 Jak zarządzać stresem i zagrożeniami psychospołecznymi?
Zagrożenia psychospołeczne można skutecznie kontrolować, nawet jeśli dysponuje się ograniczonymi zasobami finansowymi. Najskuteczniejszymi sposobami zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi w miejscu pracy są proaktywna postawa oraz stworzenie i stosowanie systemu zapobiegania problemom. Ocena ryzyka ma podstawowe znaczenie dla określania zagrożeń i znajdywania odpowiednich rozwiązań. Można wykorzystywać praktyczne narzędzia oraz wytyczne ułatwiające skuteczne zarządzanie zagrożeniami psychospołecznymi, udostępniane przez wiele instytucji zajmujących się tym problemem.

13 Weź udział w kampanii W kampanię mogą zaangażować się zarówno instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, jak i osoby indywidualne. Weź udział: upowszechniając i promując informacje i materiały kampanii stosując i propagując praktyczne narzędzia dostępne dzięki kampanii biorąc udział w seminariach, konferencjach i warsztatach odbywających się w ramach kampanii.

14 Najważniejsze daty Rozpoczęcie kampanii: kwiecień 2014 r.
Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2014 i 2015 r. Ceremonia rozdania nagród w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk: kwiecień 2015 r. Konferencja zamykajaca kampanię „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”: listopad 2015 r.

15 Oferta dotycząca partnerstwa w ramach kampanii
Dla organizacji i firm ogólnoeuropejskich i międzynarodowych Partnerzy kampanii promują i nagłaśniają kampanię, zyskując: pakiet powitalny certyfikat partnerski specjalną kategorię dla partnerów w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk promocję firmy na szczeblu UE i w mediach możliwości tworzenia sieci kontaktów i wymiany dobrych praktyk z innymi partnerami kampanii zaproszenie na imprezy EU-OSHA.

16 Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
Wyróżnianie najlepszych i innowacyjnych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym i ich zwalczania Rozwiązania dotyczą zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi w pracy Przeznaczony dla organizacji i przedsiębiorstw z: państw członkowskich UE Europejskiego Obszaru Gospodarczego krajów Bałkanów Zachodnich i Turcji Zgłoszenia koordynowane przez punkty centralne i EU-OSHA w dwóch etapach: procesie selekcji na szczeblu krajowym ocenie na szczeblu europejskim Ceremonia rozdania nagród w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk.

17 Materiały informacyjne kampanii
przewodnik po kampanii broszura ulotka dotycząca Konkursu Dobrych Praktyk internetowy zestaw narzędzi kampanii materiały promocyjne raporty praktyczne przewodniki i narzędzia film z Napo strona internetowa

18 Więcej informacji Dowiedz się więcej ze strony internetowej kampanii:
Zestaw narzędzi kampanii: Dowiaduj się o wydarzeniach w Twoim kraju z krajowego punktu centralnego EU-OSHA:


Pobierz ppt "Stres w pracy. Nie, dziękuję"

Podobne prezentacje


Reklamy Google