Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Łukasz Kalinowski w 50739. CENA Ceny stanowią kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy, powiązany ściśle z kształtowaniem produktów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Łukasz Kalinowski w 50739. CENA Ceny stanowią kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy, powiązany ściśle z kształtowaniem produktów,"— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Łukasz Kalinowski w 50739

2 CENA Ceny stanowią kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy, powiązany ściśle z kształtowaniem produktów, kanałów dystrybucji i promocji. Ich ustalanie jest pozornie proste, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych instrumentów marketingu praktycznie nie wymaga ponoszenia żadnych nakładów.

3 CZYNNIKI MAJĄCE ZASADNICZY WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE CEN Cele marketingowe i strategia przedsiębiorstwa Koszty zaopatrzenia i działalności przedsiębiorstwa Klienci (ich zainteresowanie, zwyczaje, poziom lojalności itp.) Konkurencja (pozycja rynkowa, strategie, liczebność) Otoczenie marketingowe (rynek działania – jego potencjał i dynamika, tendencje rozwojowe, uwarunkowania prawne)

4 MARKETINGOWA KONCEPCJA CEN Określa się górne i dolne pułapy przedziału cenowego Cena dostosowana jest do polityki produktowej i postrzeganych cechach użytkowych i emocjonalnych Poziom cen jest elastycznie dostosowywany do okoliczności rynkowych Cena jest dostosowana do rynku docelowego i strategii pozycjonowania produktu Cena jest ustalana na podstawie strategii marketingowej i skoordynowana z innymi instrumentami marketingowymi

5 1. Strategia wysokich cen 2. Strategia neutralnych cen 3. Strategia niskich cen

6 Zalety strategii: - Zabezpieczenie się przed negatywnym wpływem wzrostu kosztów - Tworzenie wizerunku produktu wysokiej jakości - Szybki zwrot ponoszonych nakładów inwestycyjnych - Kreowanie wizerunku firmy prestiżowej Wady strategii: Pomijanie segmentu nabywców wrażliwych na ceny Ryzyko pojawienia się tańszych substytutów i utraty części rynku Konieczność zwiększania postrzeganej wartości produktu

7 Minimalizuje się role ceny jako instrumentu konkurowania i koncentruje się uwagę na innych elementach marketingu. Strategię tę stosuje się w odniesieniu do produktów w środkowej fazie cyklu życia. Stosuje się w odniesieniu o produktów o wysokiej elastyczności cenowej popytu – wyższe ceny mogą spowodować ograniczenie sprzedaży, a niskie wywołać agresywną reakcję konkurentów.

8 STRATEGIA NISKICH CEN

9 METODY USTALANIA CENY PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE USTALAJĄC CENĘ NA OFEROWANE PRZEZ SIEBIE PRODUKTY, MOŻE KORZYSTAĆ Z JEDNEJ Z TRZECH PODSTAWOWYCH METOD ICH USTALANIA: KOSZTOWEJ POPYTOWEJ KONKURENCYJNEJ

10 Metoda kosztowa Metody oparte na kosztach wychodzą z założenia, że cena powinna być ustalona na takim poziomie, aby zapewniała pokrycie wszystkich kosztów oraz wypracowanie określonego zysku. Do najpopularniejszych metod kosztowych należą: - metoda koszt plus (koszty powiększone o planowaną marżę handlową), - analiza progu rentowności (punkt takiej wartości produkcji, przy którym całkowite przychody i całkowite koszty są sobie równe). - metoda zysku docelowego (cena ustalona według stopy zwrotu zainwestowanego kapitału). Możliwe koncepcje działań w relacji między kosztami i cenami: Podwyższenie ceny – dzięki temu punkt przełomu możemy osiągnąć przy niższej skali sprzedaży Zwiększenie skali produkcji przy niezmienionej cenie Obniżenie poziomu kosztów stałych i zmiennych

11

12

13 Czas dokonywania zakupu (tzw. first minute – zakup z dużym wyprzedzeniem korzystania z usług turystycznych, last minute – zakup przed rozpoczęciem imprezy turystycznej), Czas korzystania z usług/termin podróży turystycznej (w sezonie, poza nim, w weekendy, w tygodniu, w innym konkretnym czasie), Cechy odbiorów produktu turystycznego i charakter podróży (lojalność klienta, wiek, wykonywany zawód, przynależność do określonych organizacji, sposób organizacji podróży – indywidualnie, grupowo, rodzinnie, cel podróży), Wielkość sprzedaży (np. liczba noclegów w hotelu, liczka osób), Forma zapłaty (gotówkowa, bezgotówkowa), Kanał dystrybucji produktu turystycznego (np. zakup w biurze agenta, rezerwacja w Internecie).

14 A. Rapacz – Przedsiębiorstwo Turystyczne w gospodarce rynkowej, wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu


Pobierz ppt "Opracował: Łukasz Kalinowski w 50739. CENA Ceny stanowią kluczowy element strategii marketingowej każdej firmy, powiązany ściśle z kształtowaniem produktów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google