Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alokacja zasobów. Alokacja zasobów (Asset allocation) Proces polegający na podejmowaniu decyzji, w jaki sposób dystrybuować środki gospodarcze inwestora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alokacja zasobów. Alokacja zasobów (Asset allocation) Proces polegający na podejmowaniu decyzji, w jaki sposób dystrybuować środki gospodarcze inwestora."— Zapis prezentacji:

1 Alokacja zasobów

2 Alokacja zasobów (Asset allocation) Proces polegający na podejmowaniu decyzji, w jaki sposób dystrybuować środki gospodarcze inwestora w różnych krajach i jak rozdzielać składniki majątku między różne cele inwestycyjne

3 Cykl życia inwestora indywidualnego Potrzeby inwestycyjne Ubezpieczenie Rezerwa gotówkowa

4 Strategie inwestycyjne Faza akumulacji Faza konsolidacji Faza wydawania Faza darowizn

5 Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w całkowitym (zagregowanym) dochodzie osób w wieku emerytalnym (podział wg poziomu rocznych dochodów na pięć równych grup; rok 2000) Źródło: http://wynagrodzenia.pl/payroll/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.51/wpis.492

6 Cele inwestycyjne Cele krótkookresowe o wysokim priorytecie Cele długookresowe o wysokim priorytecie Cele o niskim priorytecie

7 Proces zarządzania portfelem inwestycji Konstruowanie założeń polityki inwestycyjnej Analiza bieżących i przyszłych uwarunkowań: finansowych, ekonomicznych, politycznych i socjalnych Wdrożenie polityki inwestycyjnej przez stworzenie portfela Sprzężenie zwrotne: monitorowanie i aktualizacja potrzeb inwestora, uwarunkowań otoczenia, ocena rentowności portfela

8 Zrozumieć inwestora Dopuszczalny stopień ryzyka Reakcja na niekorzystny wynik Poziom wiedzy Źródła dochodów Ograniczenia prawne Nieprzewidziane wydarzenia

9 Standard oceny zarządzania portfelem Portfel wzorcowy (benchmark portfolio) Ryzyko w portfelu wzorcowym Zmiany

10 Cele i ograniczenia inwestorów indywidualnych Skłonność do ryzyka Strategie Zachowania kapitału Wzrostu wartości kapitału Bieżącego dochodu Całkowitego zwrotu Problem celu inwestycyjnego

11 Ograniczenia inwestycyjne Płynność Horyzont czasowy inwestora Obciążenia podatkowe Ograniczenia prawne i proceduralne Psychika


Pobierz ppt "Alokacja zasobów. Alokacja zasobów (Asset allocation) Proces polegający na podejmowaniu decyzji, w jaki sposób dystrybuować środki gospodarcze inwestora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google