Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie portfelem inwestycyjnym"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Alokacja zasobów Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

2 Alokacja zasobów (Asset allocation)
„Proces polegający na podejmowaniu decyzji, w jaki sposób dystrybuować środki gospodarcze inwestora w różnych krajach i jak rozdzielać składniki majątku między różne cele inwestycyjne”

3 Cykl życia inwestora indywidualnego
Potrzeby inwestycyjne Ubezpieczenie Rezerwa gotówkowa

4 Strategie inwestycyjne
Faza akumulacji Faza konsolidacji Faza wydawania Faza darowizn

5 Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w całkowitym (zagregowanym) dochodzie osób w wieku emerytalnym (podział wg poziomu rocznych dochodów na pięć równych grup; rok 2000) Źródło:

6 Cele inwestycyjne Cele krótkookresowe o wysokim priorytecie
Cele długookresowe o wysokim priorytecie Cele o niskim priorytecie

7 Proces zarządzania portfelem inwestycji
Konstruowanie założeń polityki inwestycyjnej Analiza bieżących i przyszłych uwarunkowań: finansowych, ekonomicznych, politycznych i socjalnych Wdrożenie polityki inwestycyjnej przez stworzenie portfela Sprzężenie zwrotne: monitorowanie i aktualizacja potrzeb inwestora, uwarunkowań otoczenia, ocena rentowności portfela

8 Zrozumieć inwestora Dopuszczalny stopień ryzyka
Reakcja na niekorzystny wynik Poziom wiedzy Źródła dochodów Ograniczenia prawne Nieprzewidziane wydarzenia

9 Standard oceny zarządzania portfelem
Portfel wzorcowy (benchmark portfolio) Ryzyko w portfelu wzorcowym Zmiany

10 Cele i ograniczenia inwestorów indywidualnych
Skłonność do ryzyka Strategie Zachowania kapitału Wzrostu wartości kapitału Bieżącego dochodu Całkowitego zwrotu Problem celu inwestycyjnego

11 Ograniczenia inwestycyjne
Płynność Horyzont czasowy inwestora Obciążenia podatkowe Ograniczenia prawne i proceduralne Psychika


Pobierz ppt "Zarządzanie portfelem inwestycyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google