Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Profesjonalizm i pasja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Profesjonalizm i pasja."— Zapis prezentacji:

1 1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Profesjonalizm i pasja

2 Sukces jest jak drabina… nie sposób się po niej wspinać trzymając ręce w kieszeniach! Sukces jest wynikiem właściwych działań i decyzji.

3 Obszary naszych działań BezpieczeństwoNaukaWychowanie

4 Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie we wszystkich (12) obszarach pracy szkoły? Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym informuje, że: Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B- oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

5 Gimnazjum nr 1 w Białogardzie to szkoła nowoczesna, której celem jest przygotowanie młodego człowieka do życia we współczesnej rzeczywistości, nauczenie go odpowiedzialności, szacunku dla pracy, szacunku do samego siebie i innych ludzi, rozwijanie ciekawości, wrażliwości i tolerancji... Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie we wszystkich (12) obszarach pracy szkoły? Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym informuje, że:

6 Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie we wszystkich (12) obszarach pracy szkoły? Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym informuje, że: Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Białogardzie realizując swoje motto "Profesjonalizm i pasja stwarza młodzieży uczącej się w jego murach możliwość wszechstronnego rozwoju. Uczniowie mogą tam doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, nie tylko z poszczególnych przedmiotów nauczania, ale również, dzięki licznym kołom zainteresowań działającym pod okiem fachowej kadry, rozwijać swoje zdolności artystyczne, sportowe i literackie.

7 Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym informuje, że: Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie? Osoby przychodzące z zewnątrz do tej szkoły mogą poczuć przyjazną i partnerską atmosferą pracy oraz szacunek, pomoc i sympatię, z jakimi podchodzi się do każdego człowieka. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, co potwierdzili w trakcie badania wszyscy respondenci.

8 Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym informuje, że: Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie? Gimnazjum Nr 1 w Białogardzie jest w gronie najlepszych szkół w Polsce: 1 obszar oceniono na A bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę, zapisana została w Ministerstwie Edukacji Narodowej; 10 obszarów oceniono na B wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę;

9 WYTRWAŁA PRACA POPŁACA Co roku nasi uczniowie osiągają znaczące sukcesy w różnorodnych imprezach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez wiodące szkoły ponadgimnazjalne naszego województwa. Osiągnięcia te, oprócz satysfakcji, umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów wymaganych przy rekrutacji do wybranych szkół średnich.

10 Na poziome gimnazjum uczymy: J ę zyka polskiego EGZAMIN J ę zyka angielskiego / J ę zyka niemieckiego EGZAMIN Historii EGZAMIN Wiedzy o spo ł ecze ń stwie EGZAMIN Matematyki EGZAMIN Fizyki EGZAMIN Biologii EGZAMIN Geografii EGZAMIN Plastyki – elementy EGZAMIN Muzyki Przedmiotów artystycznych Informatyki Techniki Wychowania fizycznego Religii Etyki Edukacji dla bezpiecze ń stwa Wychowania do ż ycia w rodzinie

11 CHCIEĆ TO MÓC! Młodzież ucząca się w naszej szkole ma możliwość wszechstronnego rozwoju. Rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i literackie. W naszym gimnazjum efektywnie prowadzone są: różnorodne koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, zespół taneczny, zespół wokalny G-97, zespół teatralny, gazetka szkolna. Każdy znajdzie tu coś dla siebie …

12 Inne szkoły w mieście Gimnazjum nr 1 Tendencje rozwojowe szkoły wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

13 Inne szkoły w mieście Gimnazjum nr 1 Tendencje rozwojowe szkoły wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

14 Każdy z uczniów pracuje na swój sukces oraz wyniki osiągane przez szkołę.

15 Tylko w 5 ostatnich latach w wojewódzkich konkursach przedmiotowych mieliśmy: 56 finalistów i 6 laureatów

16 Sukcesy naszych uczniów w bieżącym roku szkolnym Do niektórych osiągnięć z tego roku można zaliczyć: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym (uczennica klasy II) II i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym (Uczniowie klasy I i II) I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim (uczennica klasy III) 9 finalistów Konkursów Wojewódzkich 1 laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego I miejsce w Finale Wojewódzkich Zawodów lekkoatletycznych w biegu na 1500 m. (uczeń klasy I) Wielokrotne zwycięstwa w zawodach Tenisa Stołowego (uczniowie klas I), w tym 4 miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady

17 Sport to nasza mocna strona! Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z: nowoczesnej hali sportowej, ścianki wspinaczkowej, parkingu dla rowerów. A już wkrótce… sali lustrzanej do tańca!

18 Nauczyciele od lat stosują nowoczesne metody nauczania : Jesteśmy również szkołą sportową. Uczniowie mogą wybrać dyscyplinę sportową, którą lubią. Mają możliwość rozwijania swoich pasji sportowych nawet na 6 godzinach WF!

19 ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (4 GODZINY) ZAJĘCIA LEKCYJNE (2 GODZINY) ZAJĘCIA UKIERUNKOWANE (2 GODZINY) KOSZYKÓWKAPIŁKA RĘCZNAPIŁKA NOŻNATENIS STOŁOWYTANIEC ZAJĘCIA NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ INNE… SPEŁNIAJĄCE OCZEKIWANIA UCZNIÓW

20 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK ZAJĘCIA LEKCYJNE ZAJĘCIA UKIERUNKOWANE

21 W JEDYNCE NAUKA JEST WAŻNA! TAK ale nauka to nie wszystko…

22

23 GIMNAZJUM NR 1 ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W CZERWCU MAJĄCE NA CELU INDYWIDUALIZACJĘ NASZYCH DZIAŁAŃ W OPARCIU O OCZEKIWANIA I PROŚBY PAŃSTWA DZIECI.

24 Drodzy Rodzice: Wraz z dzieckiem w dokumentach otrzymanych podczas spotkania w czerwcu, będziecie mogli wskazać kilka, kilkanaście osób bliskich sercu Waszego dziecka a uwzględnimy to podczas tworzenia zespołów klasowych. Porozmawiajcie o Jego marzeniach, a w ofercie naszej szkoły odnajdźcie miejsce ich realizacji (informatyka, kółko teatralne, zajęcia z rękodzieła artystycznego,……) Pamiętajcie, że szkoła nie musi kojarzyć się tylko z nauką, choć jest w niej najważniejsza. Wśród zajęć muszą być również te, które umożliwiają rozwój i relaks fizyczny (np. koszykówka, siatkówka, wspinaczka na ściance, taniec sportowy, …..)

25 1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Odwiedzajcie nas na w intrygujących Was sprawach dzwońcie ; http://gim1bialogard.edupage.org/ Profesjonalizm i pasja


Pobierz ppt "1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Profesjonalizm i pasja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google