Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Profesjonalizm i pasja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Profesjonalizm i pasja."— Zapis prezentacji:

1 1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Profesjonalizm i pasja

2 Sukces jest jak drabina… nie sposób się po niej wspinać trzymając ręce w kieszeniach! Sukces jest wynikiem właściwych działań i decyzji.

3 Obszary naszych działań BezpieczeństwoNaukaWychowanie

4 Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie we wszystkich (12) obszarach pracy szkoły? Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym 2013-14 informuje, że: Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B- oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

5 Gimnazjum nr 1 w Białogardzie to szkoła nowoczesna, której celem jest przygotowanie młodego człowieka do życia we współczesnej rzeczywistości, nauczenie go odpowiedzialności, szacunku dla pracy, szacunku do samego siebie i innych ludzi, rozwijanie ciekawości, wrażliwości i tolerancji... http://bip.kuratorium.szczecin.pl/ Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie we wszystkich (12) obszarach pracy szkoły? Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym 2013-14 informuje, że:

6 Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie we wszystkich (12) obszarach pracy szkoły? Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym 2013-14 informuje, że: Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Białogardzie realizując swoje motto "Profesjonalizm i pasja stwarza młodzieży uczącej się w jego murach możliwość wszechstronnego rozwoju. Uczniowie mogą tam doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, nie tylko z poszczególnych przedmiotów nauczania, ale również, dzięki licznym kołom zainteresowań działającym pod okiem fachowej kadry, rozwijać swoje zdolności artystyczne, sportowe i literackie. http://bip.kuratorium.szczecin.pl/

7 Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym 2013-14 informuje, że: Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie? Osoby przychodzące z zewnątrz do tej szkoły mogą poczuć przyjazną i partnerską atmosferą pracy oraz szacunek, pomoc i sympatię, z jakimi podchodzi się do każdego człowieka. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo, co potwierdzili w trakcie badania wszyscy respondenci. http://bip.kuratorium.szczecin.pl/

8 Raport z ewaluacji całościowej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w Roku Szkolnym 2013-14 informuje, że: Jak nas oceniło Kuratorium Oświaty w Szczecinie? Gimnazjum Nr 1 w Białogardzie jest w gronie najlepszych szkół w Polsce: 1 obszar oceniono na A bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę, zapisana została w Ministerstwie Edukacji Narodowej; 10 obszarów oceniono na B wysoki stopień wypełniania wymagań przez szkołę;

9 WYTRWAŁA PRACA POPŁACA Co roku nasi uczniowie osiągają znaczące sukcesy w różnorodnych imprezach o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez wiodące szkoły ponadgimnazjalne naszego województwa. Osiągnięcia te, oprócz satysfakcji, umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów wymaganych przy rekrutacji do wybranych szkół średnich.

10 Na poziome gimnazjum uczymy: J ę zyka polskiego EGZAMIN J ę zyka angielskiego / J ę zyka niemieckiego EGZAMIN Historii EGZAMIN Wiedzy o spo ł ecze ń stwie EGZAMIN Matematyki EGZAMIN Fizyki EGZAMIN Biologii EGZAMIN Geografii EGZAMIN Plastyki – elementy EGZAMIN Muzyki Przedmiotów artystycznych Informatyki Techniki Wychowania fizycznego Religii Etyki Edukacji dla bezpiecze ń stwa Wychowania do ż ycia w rodzinie

11 CHCIEĆ TO MÓC! Młodzież ucząca się w naszej szkole ma możliwość wszechstronnego rozwoju. Rozwija swoje zdolności artystyczne, sportowe i literackie. W naszym gimnazjum efektywnie prowadzone są: różnorodne koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, zespół taneczny, zespół wokalny G-97, zespół teatralny, gazetka szkolna. Każdy znajdzie tu coś dla siebie …

12 Inne szkoły w mieście Gimnazjum nr 1 Tendencje rozwojowe szkoły wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu http://www.oke.poznan.pl/cms,29,badania_i_ewaluacje.htm

13 Inne szkoły w mieście Gimnazjum nr 1 Tendencje rozwojowe szkoły wg Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu http://www.oke.poznan.pl/cms,29,badania_i_ewaluacje.htm

14 Każdy z uczniów pracuje na swój sukces oraz wyniki osiągane przez szkołę.

15 Tylko w 5 ostatnich latach w wojewódzkich konkursach przedmiotowych mieliśmy: 56 finalistów i 6 laureatów

16 Sukcesy naszych uczniów w bieżącym roku szkolnym Do niektórych osiągnięć z tego roku można zaliczyć: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym (uczennica klasy II) II i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym (Uczniowie klasy I i II) I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim (uczennica klasy III) 9 finalistów Konkursów Wojewódzkich 1 laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego I miejsce w Finale Wojewódzkich Zawodów lekkoatletycznych w biegu na 1500 m. (uczeń klasy I) Wielokrotne zwycięstwa w zawodach Tenisa Stołowego (uczniowie klas I), w tym 4 miejsce w Finale Wojewódzkim Gimnazjady

17 Sport to nasza mocna strona! Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z: nowoczesnej hali sportowej, ścianki wspinaczkowej, parkingu dla rowerów. A już wkrótce… sali lustrzanej do tańca!

18 Nauczyciele od lat stosują nowoczesne metody nauczania : Jesteśmy również szkołą sportową. Uczniowie mogą wybrać dyscyplinę sportową, którą lubią. Mają możliwość rozwijania swoich pasji sportowych nawet na 6 godzinach WF!

19 ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (4 GODZINY) ZAJĘCIA LEKCYJNE (2 GODZINY) ZAJĘCIA UKIERUNKOWANE (2 GODZINY) KOSZYKÓWKAPIŁKA RĘCZNAPIŁKA NOŻNATENIS STOŁOWYTANIEC ZAJĘCIA NA ŚCIANCE WSPINACZKOWEJ INNE… SPEŁNIAJĄCE OCZEKIWANIA UCZNIÓW

20 PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK 1 2 3 4 5 6 7 ZAJĘCIA LEKCYJNE ZAJĘCIA UKIERUNKOWANE

21 W JEDYNCE NAUKA JEST WAŻNA! TAK ale nauka to nie wszystko…

22

23 GIMNAZJUM NR 1 ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE W CZERWCU MAJĄCE NA CELU INDYWIDUALIZACJĘ NASZYCH DZIAŁAŃ W OPARCIU O OCZEKIWANIA I PROŚBY PAŃSTWA DZIECI.

24 Drodzy Rodzice: Wraz z dzieckiem w dokumentach otrzymanych podczas spotkania w czerwcu, będziecie mogli wskazać kilka, kilkanaście osób bliskich sercu Waszego dziecka a uwzględnimy to podczas tworzenia zespołów klasowych. Porozmawiajcie o Jego marzeniach, a w ofercie naszej szkoły odnajdźcie miejsce ich realizacji (informatyka, kółko teatralne, zajęcia z rękodzieła artystycznego,……) Pamiętajcie, że szkoła nie musi kojarzyć się tylko z nauką, choć jest w niej najważniejsza. Wśród zajęć muszą być również te, które umożliwiają rozwój i relaks fizyczny (np. koszykówka, siatkówka, wspinaczka na ściance, taniec sportowy, …..)

25 1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Odwiedzajcie nas na http://gim1bialogard.edupage.org/ w intrygujących Was sprawach dzwońcie 94 312 80 77; 791 721 701http://gim1bialogard.edupage.org/ Profesjonalizm i pasja


Pobierz ppt "1 GIMNAZJUM NR 1 W BIAŁOGARDZIE Profesjonalizm i pasja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google