Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy
Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy

2 Analiza badania ankietowego
Celem badań była próba zdiagnozowania uczniów oraz rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego,  pod kątem poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkole. Narzędziem badawczym były kwestionariusze ankiet dla uczniów – z klasy I 14 pytań zamkniętych), z klasy V (13 pytań, w tym 1 pytanie otwarte dające możliwość podzielenia się swoimi uwagami na temat przemocy w szkole) i dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego (4 pytania zamknięte i 2 otwarte). Badanie przeprowadzono w październiku 2011r. na terenie szkoły. Objęto nim łącznie 40 uczniów i 44 rodziców. Respondenci, poinformowani o celu oraz anonimowym charakterze badań – wypełniali kwestionariusz w szkole.

3 Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie I
Spośród ogółu badanych – 100% uczniów twierdzi, że: -  w szkole, w klasie oraz podczas drogi do i ze szkoły czuje się bezpiecznie, -  w środowisku szkolnym nie ma osób, których się obawiają, - nikt nie stosuje wobec nich agresji i przemocy (wyśmiewanie, bicie, zabieranie rzeczy, niszczenie cudzej własności, używanie brzydkich słów), - w szkole są osoby, od których mogą uzyskać pomoc w sytuacji trudnej lub niebezpiecznej.

4 Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie V
uczniowie czują się w szkole dobrze i nie są zagrożeni uczniowie odczuwają w szkole zagrożenie uczniowie twierdzą, że boją się innych uczniów

5 Najczęściej występujące zachowania agresywne
przezywanie, wyśmiewanie obgadywanie popychanie, szarpanie kopanie, bicie dokuczanie, grożenie

6 Gdzie dochodzi do zachowań agresywnych?
72,25% - korytarz i teren poza szkołą 33,3% - klasa szkolna Kogo uczniowie informują, gdy są świadkami agresji lub jej doświadczają? nauczycieli podejmują próbę załagodzenia konfliktu nie reagują

7 Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
95,3% rodziców jest bardzo zadowolonych z oddziału przedszkolnego, do którego uczęszcza jego dziecko. 84% rodziców twierdzi, że ich dzieci nie spotkały się z agresją ze strony kolegów. 97,7% rodziców nie dostrzega w oddziale przedszkolnym zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa ich dzieci. Jedynym zagrożeniem są dzieci przeziębione lub chore, które są przyprowadzane przez rodziców na zajęcia. 86,3% rodziców nic nie martwi i nie budzi niepokoju w funkcjonowaniu oddziału przedszkolnego.

8 Uzyskane wyniki zostały potwierdzone
i poszerzone dodatkowymi informacjami w czasie kolejnego badania ankietowego, związanego z przystąpieniem szkoły do projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Badaniem zostali objęci uczniowie klas I –VI. 57,7% uczniów uważa, że nie byli ofiarami przemocy w szkole i jej okolicy. 35% uczniów było przeciwnego zdania. 82,4% uczniów uważa, że czuje się w szkole bezpiecznie.

9 Do aktów przemocy najczęściej dochodzi :
w szkole w drodze do i ze szkoły na boisku szkolnym

10 Wnioski i proponowane kierunki pracy nad wzrostem bezpieczeństwa wśród dzieci
1. Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze i profilaktyczne spełniają swoją rolę, choć należy zauważyć, iż w dalszym ciągu utrzymuje się tendencja do spadku poczucia bezpieczeństwa wśród starszych uczniów. 2. W pracy wychowawczej należy więcej uwagi poświęcać na komunikację interpersonalną wykluczającą stosowanie agresji słownej.

11 3. Należy kontynuować działania profilaktyczne dotyczące agresji i przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów przejawiających patologiczne zachowania. W czasie godzin wychowawczych systematycznie rozmawiać z uczniami o pojawiających się konfliktach i doskonalić konstruktywne metody ich rozwiązywania. 4. Konsekwentnie dyscyplinować uczniów stosujących zachowania agresywne, zwracać baczniejszą uwagę na zachowania dzieci w czasie przerw śródlekcyjnych. 5. Zwrócić rodzicom uwagę na ich odpowiedzialność prawną za dzieci w drodze do i ze szkoły. 6. Zwracać uwagę na konieczność zamykania sal lekcyjnych po zakończonych lekcjach.

12 W marcu 2012 roku koordynatorzy programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa przeprowadzili wizję lokalną miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i jej okolicy. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa na terenie szkoły, naprawy i modernizacji wymaga kilka szczególnych miejsc.

13 Schody wejściowe na teren szkoły

14 Pasy na jezdni przy szkole i na skrzyżowaniu

15 Płyty chodnikowe przy parkingu szkolnym

16 Ogrodzenie od strony zachodniej przy planowanym placu zabaw

17 Teren pod budowę placu zabaw

18 Droga od szkoły w stronę Sygneczowa


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google