Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CECHY ROZWOJOWE SZEŚCIOLATKA. Rozwój psychoruchowy jest procesem ciągłym, stopniowym, z dwoma wyjątkami. Owe wyjątki to skoki rozwojowe - jeden przypada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CECHY ROZWOJOWE SZEŚCIOLATKA. Rozwój psychoruchowy jest procesem ciągłym, stopniowym, z dwoma wyjątkami. Owe wyjątki to skoki rozwojowe - jeden przypada."— Zapis prezentacji:

1 CECHY ROZWOJOWE SZEŚCIOLATKA

2 Rozwój psychoruchowy jest procesem ciągłym, stopniowym, z dwoma wyjątkami. Owe wyjątki to skoki rozwojowe - jeden przypada na około 6 rok życia, drugi - okres dorastania. Skok rozwojowy polega na dokonywaniu się w organizmie znacznych zmian w stosunkowo krótkim czasie. U prawidłowo rozwijającego się dziecka w wieku od 5,5 roku do ok. 6,5 roku (różnice indywidualne) w ciągu pół roku dokonują się istotne zmiany rozwojowe we wszystkich sferach. Spowodowane są one uaktywnieniem się układu hormonalnego, który: wpływa na rozwój fizyczny, wpływa na różnicowanie się wielu cech związanych z płcią, przyspiesza dojrzewanie układu nerwowego.

3 CECHY ROZOJOWE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE ROZWÓJ SPOŁECZNY EMOCJE

4 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Zmiany w rozwoju fizycznym Rozwój kośćca i mięśni oraz narządów wewnętrznych. Rośnięcie stóp i powolny zanik fizjologicznego płaskostopia. Wydłużanie się i twardnienie kości kończyn, rośnięcie zębów stałych, zmienianie się proporcji ciała. Rozpoczęcie się pierwszego etapu kostnienia nadgarstka. Zwiększenie się odporności mięśni na zmęczenie.

5 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Zmiany w rozwoju fizycznym Zwiększanie się odporności na choroby. Rozwijanie się pasa barkowego u chłopców, pasa miednicowego u dziewcząt. Grubienie kości długich u chłopców. Przejawianie się u nich głodu ruchu - ogromnej potrzeby biegania, skakania, siłowania się, rywalizacji. Dziewczynki preferują aktywność ruchową wymagającą większej precyzji (skakanie przez gumę, taniec) aniżeli sporty siłowe.

6 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Zmiany związane z płcią Wzrastanie antagonizmu między chłopcami a dziewczynkami. Poczucie my, chłopaki i my, dziewczynki ułatwia integrację dzieci określonej płci, akceptację własnej płci i stopniowe uczenie się społecznych ról męskich oraz kobiecych.

7 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Zmiany w układzie nerwowym Wydłużanie się wypustek komórek nerwowych, dojrzewanie dróg nerwowych - poprawianie się szybkości i dokładności przewodzenia impulsów (lepszy czas reakcji). Wzrastanie ilości połączeń nerwowych (poprawianie się koordynacji ruchów). Dojrzewanie receptorów zmysłów (poprawianie się ostrości wzroku i wrażliwości na barwy, polepszanie się zdolności odbioru bodźców słuchowych). Dojrzewanie okolic ruchowych kory mózgowej (polepszanie się koordynacji i płynności ruchów).

8 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Zmiany w układzie nerwowym Dojrzewanie struktur kory mózgowej odpowiedzialnych za czynności typowo szkolne - poprawianie się wzrokowego i słuchowego spostrzegania analityczno- syntetycznego. Dojrzewanie całego układu nerwowego, w tym kory mózgowej - poprawianie się zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania. Sprawniejsze przebieganie procesów pobudzania i hamowania.

9 WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE Zmiany w układzie nerwowym Łatwiejsze opanowanie: niechęci do odrabiania lekcji, do codziennego rannego wstawania, zmęczenia spowodowanego siedzeniem w ławce. Lepsze tolerowanie oczekiwania na zaspokojenie głodu np. wytrzymywanie do przerwy. Powolne zanikanie dziecięcego infantylizmu emocjonalnego i łatwiejsze wchodzenie w rolę ucznia.

10 WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE Uwaga Nietrwała. Przerzutna. Mimowolna. Skoncentrowana na atrakcyjnych silnych bodźcach.

11 WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE Myślenie Sympraktyczne. Konkretno-obrazowe o charakterze magicznym. Pojawianie się definicji.

12 WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE Mowa Potoczna. Zależna i niezależna. Częste występowanie rzeczowników i czasowników.

13 WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE Pamięć Niezamierzona, mechaniczna. Obrazowa i konkretna. Słaba umiejętność kierowania procesami zapamiętywania i przypominania. Mały zakres, trwałość i pojemność pamięci.

14 WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE Wyobraźnia Odtwórcza, silnie związana z doświadczeniem dziecka. Bogata, przejawiająca się w łatwości i szybkości tworzenia wyobrażeń wytwórczych. Mimowolna - swobodny bieg wydarzeń. Marzenia nierealne.

15 WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE Wrażenia, spostrzeganie Wrażliwość poszczególnych analizatorów na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Synkretyzm i silne związanie spostrzeżeń z działaniem.

16 WŁAŚCIWOŚCI PSYCHICZNE Aktywność Zabawa podstawową formą aktywności. Zabawa samodzielna i zbiorowa twórcza, czynnościowa. Zabawa tematyczna, kształcąca. Kształtowanie się nawyków pracy społecznej.

17 ROZWÓJ SPOŁECZNY Różnorodność kontaktów w przedszkolu i domu. Konflikty pozytywne i negatywne. Odwzorowywanie w zabawie stosunków międzyludzkich. Przyswajanie norm postępowania społecznego.

18 EMOCJE Brak kontroli maskowania i tłumienia uczuć. Ekspresyjność. Impulsywność. Siła i gwałtowność reakcji. Labilność emocjonalna i uczuciowa.

19 Opracowała Katarzyna Jarosławska-Banaś Źródło: Budzianowska K. Uczeń sześcioletni w szkole


Pobierz ppt "CECHY ROZWOJOWE SZEŚCIOLATKA. Rozwój psychoruchowy jest procesem ciągłym, stopniowym, z dwoma wyjątkami. Owe wyjątki to skoki rozwojowe - jeden przypada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google