Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Somatognozja. Somatognozja (gr. somatikos-cielesny, fizyczny, soma-ciało, gr. gnosis-poznanie, wiedza) to: świadomość własnego ciała, rozumienie schematu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Somatognozja. Somatognozja (gr. somatikos-cielesny, fizyczny, soma-ciało, gr. gnosis-poznanie, wiedza) to: świadomość własnego ciała, rozumienie schematu."— Zapis prezentacji:

1 Somatognozja

2 Somatognozja (gr. somatikos-cielesny, fizyczny, soma-ciało, gr. gnosis-poznanie, wiedza) to: świadomość własnego ciała, rozumienie schematu własnego ciała, orientacja przestrzenna.

3 Pojęcie schematu ciała odnosi się do koncepcji własnej konstrukcji anatomicznej ciała i zrozumienia, w jaki sposób różne części organizmu wprowadzają się w ruch Znać schemat swojego ciała tzn.: rozumieć (słownik bierny) i umieć nazwać (słownik czynny) poszczególne części ciała, wskazać związki między poszczególnymi częściami ciała, rozumieć relacje zachodzące między ciałem a otaczającą przestrzenią.

4 Orientacja przestrzenna (orientacja w przestrzeni)- czynność psychiczna, ściśle powiązana ze spostrzeganiem, która przejawia się jako proces uświadomienia położenia ciałaspostrzeganiempołożeniaciała Dużą rolę w kształtowaniu orientacji przestrzennej odgrywają głównie receptory grawitacyjne oraz fotoreceptory

5 5.chemoreceptory – chemiczne środowisko wewnętrzne, węch, smak PODZIAŁ RECEPTORÓW (kryterium-rodzaj bodźca) 1.mechanoreceptory – odkształcenie, ucisk, dotyk, grawitacja, wibracja 2.termoreceptory – zimno, ciepło 3.fotoreceptory – wrażenia świetlne 4.nocyreceptory (nocyceptory) – ból

6 W procesie kształtowania orientacji przestrzennej można wyróżnić następujące prawidłowości rozwojowe: 1.Orientacja przestrzenna wywodzi się z poczucia to jestem ja, a to jest moje otoczenie (świadomość ciała), a także świadomości schematu własnego ciała 2.Najwcześniej dziecko uczy się określać kierunki i położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała- najpierw to, co jest najbliżej, w zasięgu ręki, a potem to, co znajduje się dalej, w obszarze wzroku 3.Kolejny krok to zdolność do różnicowania i określania kierunków oraz położenia przedmiotów w stosunku do drugiej osoby 4.Następnie dziecko może opanować umiejętność ustalania położenia jednych obiektów względem drugich, a także wyznaczać kierunek od lub do wybranego przedmiotu Przestrzeganie tej kolejności jest konieczne przy kształtowaniu dziecięcych kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej !

7 O poziomie rozwoju orientacji przestrzennej decyduje: czynnik intelektualny, czynnik werbalny, ale także zasób doświadczeń życiowych Odpowiednie słownictwo jest warunkiem niezbędnym do poprawnego opanowania schematu ciała i orientacji przestrzennej-słownictwo to pojawia się stosunkowo późno, szczególnie u dzieci upośledzonych umysłowo


Pobierz ppt "Somatognozja. Somatognozja (gr. somatikos-cielesny, fizyczny, soma-ciało, gr. gnosis-poznanie, wiedza) to: świadomość własnego ciała, rozumienie schematu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google