Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologiczne aspekty starzenia się Dr Dorota Niewiedział Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologiczne aspekty starzenia się Dr Dorota Niewiedział Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Psychologiczne aspekty starzenia się Dr Dorota Niewiedział Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 Granice i kryteria okresu późnej dorosłości. koniec jest jasny : śmierć a początek nieco mniej, liczony od 45 roku życia do 70 obraz psychiki i zachowania się człowieka dorosłego oraz starego charakteryzuje się znacznym indywidualnym zróżnicowaniem wskutek podlegania wielorakim : historyczno-kulturowym i pozanormatywnym uwarunkowaniom, oraz wskutek podstawowej złożoności wzorców zmian rozwojowych jednostka sama wpływa na swój rozwój Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 Czynniki wpływające na określenie wieku rozwojowego - mniej ogólnokulturowe normy - bardziej styl życia, rodzaj wykonywanych zajęć, stopień zaangażowania w pracę, samopoczucie itd. Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 Kryteria starości kryterium biologiczne kryterium socjoekonomiczne, wynikające z podporządkowania przestrzeni życiowej współczesnego człowieka czynnikom socjologicznym, instytucjonalnym, ekonomicznym psychologiczne najmniej precyzyjne: dotyczy przeobrażeń osobowościowych, procesów psychicznych, sfery subiektywnych doświadczeń Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 Biologiczny wymiar starzenia się i starości Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej zanik zdolności reprodukcyjnych komórek, ich stopniowa degeneracja obniżenie sprawności fizycznej : większa męczliwość, mniejsza aktywność, wigor ludzie starzy i zdrowi zachowują względnie dobrą sprawność, to choroby obniżają ich wydolność

6 mnoga patologia : współwystępowanie kilku dolegliwości jednocześnie spowodowane przewagą procesów katabolicznych nad metabolicznymi choroby układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, hormonalnego, narządów ruchu, po 65 roku zwiększa się ryzyko wystąpienia chorób psychicznych w wymiarze biologicznym kryterialnym czynnikiem starości jest deterioracja czynności organizmu Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 Psychospołeczny wymiar starości Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Duża ilość strat wzbudzających negatywne emocje Konieczność przeformułowania na progu starości swego całego dotychczasowego życia, przystosowania się do nowych warunków

8 Zdarzenia krytyczne w starości Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej utrata zdrowia, kondycji, atrakcyjności fizycznej utrata bliskich osób utrata statusu społecznego i ekonomicznego utrata poczucia przydatności i prestiżu zbliżająca się perspektywa śmierci

9 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Teorie adaptacji do starości Teoria aktywności Osoby starzejące się optymalnie to takie, które pozostają aktywne, obecne w życiu społecznym

10 Typy przystosowania się do starości Typy postaw przystosowania do starości wg Suzanne Reichard 1. Postawa konstruktywna - osoby zadowolone ze swoich stosunków międzyludzkich, zintegrowane wewnętrznie, tolerancyjne 2. Postawa zależności - osoby bierne, oczekujące pomocy, ale pozytywnie oceniające moment przejścia na emeryturę 3. Postawa obronna - osoby samodzielne, odrzucające wsparcie, nie akceptujące swojego sędziwego wieku 4. Postawa wrogości - osoby niezadowolone ze swoich kontaktów międzyludzkich, wrogo nastawione do otoczenia 5. Postawa wrogości skierowanej na samego siebie (autowrogości) - osoby niesamodzielne, pesymistyczne, pogodzone ze starością, ale bierne i myślące o śmierci z ulgą Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Teoria wycofania się wyłączenie się z życia społecznego stanowi naturalną i funkcjonalnie ważną potrzebę rozwojową człowieka w późnej starości Teoria stresu starości krytyczne zdarzenia w życiu starzejącego się człowieka są traktowane jako stresory zmuszające go do readaptacji

12 Adaptacja do starości Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej - podtrzymywanie funkcji psychicznych przez stymulację - stopniowe podejmowanie działań kompensacyjnych - utrzymywanie optymizmu niezależnie od kosztów starzenia się

13 MOŻLIWOŚCI JEDNOSTKI - POTRZEBY potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań potrzeba uznania za część społeczeństwa i odgrywania w nim określonej roli potrzeba utrzymywania normalnych stosunków towarzyskich potrzeba autoekspresji i poczucia dokonań; potrzeba odpowiedniej stymulacji psychicznej i umysłowej potrzeba ochrony zdrowia i opieki społecznej, odpowiednio ustalonego trybu życia i utrzymywania stosunków z rodziną potrzeba duchowej satysfakcji Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 Zmiany w sferze percepcyjno – motorycznej słabnie wrażliwość zmysłów spowolnienie czasu reakcji Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Wymiar psychologiczno- podmiotowy

15 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Zmiany w sferze pamięci i zapamiętywania

16 Zmiany w sferze intelektualnej spadek sprawności intelektualnej mierzonej standardowymi testami od 60 roku życia ulega obniżeniu ogólny iloraz inteligencji drastyczny spadek około 5 lat przed śmiercią spada inteligencja płynna, skrystalizowana pozostaje bez zmian a nawet rośnie Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

17 Czynniki wpływające na obraz funkcji intelektualnych Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej poziom wykształcenia, charakter aktywności, rodzaj rozwiązywanych problemów, typ osobowości, poziom aspiracji, rodzaj celów życiowych wpływ efektu generacyjnego łatwiej staremu człowiekowi rozwiązywać problemy związane z treścią codziennego życia niż te bardziej abstrakcyjne silniejsza emocjonalna deterioracja procesów umysłowych

18 Zmiany w zakresie strategii poznania Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej

19 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Osobowość człowieka starego Nurt personalistyczny i biograficzny – poglądy E.H. Eriksona i Ch. Buchler - większość teorii nawiązuje do Junga : teoria indywiduacji: model przemiany wewnętrznej, prowadzącej przez mądrość do pełnej integracji psychiki

20 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej - Eriksonowskie ostatnie stadium : integracja vs rozpacz integracja dla Eriksona jest równoznaczna z odkryciem sensu życia, nagroda za dobrze przeżyte życie, brak lęku przed śmiercią, przeciwieństwem tego stanu jest rozpacz ze wzmożonym lękiem przed śmiercią, porzucenie swojego powołania dla innych celów, życie pełne konformizmu, którego nie można już zmienić

21 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Buhler- od 65 do 80 kluczowe jest samospełnienie, pytanie u schyłku życia czy moje życie dodało coś do sumy ogólnego dobra, czy przyczyniło się do postępu ludzkości, po 80 roku drugi etap: regres do wcześniejszych faz rozwoju, koncentracja na zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizjologicznych, akceptacja śmierci, oczekiwanie na nią

22 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Sposób przeżywania starości zależy od sposobu życia, integracja ago, poczucie spełnienia to najważniejsze osiągnięcie, wpływające na lęk przed śmiercią, rola refleksji i retrospekcji w adaptacji do życia

23 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Badania dotyczące cech osobowości

24 Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej Mądrość ludzi starych mądrość ujmowana z perspektywy poznawczej to zdrowy rozsądek i pragmatyka życia

25 Mądrość duchowa, transcendentna - ujawnia się w sytuacjach niedookreślonych, paradoksalnych które wymagają wczucia się, wglądu, intuicji a staje się to możliwe gdy uczucia, myśli i czyny podmiotu integrują się to bardziej aspekt osobowości niż cecha rozumu to uwieńczenie procesu nazywanego rozwojem duchowym spokój wewnętrzny osiągany przez dystans do otaczającej rzeczywistości Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Psychologiczne aspekty starzenia się Dr Dorota Niewiedział Projekt systemowy pn.: Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google