Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11."— Zapis prezentacji:

1 11

2 Korzyści Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata
Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Duża liczba dokumentów Wielokrotne wprowadzanie i przetwarzanie tych samych danych Brak przepływu informacji między szkołami Utrudniony dostęp do informacji o ofercie szkół

3 https://malopolska.edu.com.pl Nabór Optivum
33 Nabór Optivum Kandydat – gimnazjalista, uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w woj. łódzkim korzysta z adresu: Punkt Naboru: Gimnazjum:

4 Wprowadzenie oferty edukacyjnej przez
Start Programu Wprowadzenie oferty edukacyjnej przez Punkty Naboru

5 Gimnazja przekazują do systemu dane osobowe i teleadresowe swoich uczniów
r r. godz.12.00

6 Kandydaci przy użyciu Internetu dokonują wyboru szkół i oddziałów oraz dostarczają wydrukowane z systemu podanie - do szkoły pierwszego wyboru r. godz. 13:00

7 Krok 1/5 Wypełnienie podstawowych danych osobowych

8 Krok 2/5 Wypełnienie szczegółowych danych osobowych i adresowych

9

10 Krok 3/5 Wybór języków W celach informacyjnych dla szkoły możesz wskazać, jakich języków obcych chciałbyś się uczyć, gdybyś mógł je wybierać dowolnie.

11 Krok 4/5 Wybór szkół Kolejnym krokiem jest wybór szkół, do których chcesz kandydować. Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności.

12 Krok 5/5 Wybór oddziałów Następnie w obrębie tych szkół wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Jest to krok ostatni i najważniejszy. UWAGA!!! Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Ci zależy. Przemyśl dobrze kolejność oddziałów. Nie ograniczaj się także do jednego, dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększasz swoją szansę zakwalifikowania się do szkoły. Szkoła, prowadząca oddział, który wybrałeś jako pierwszy to tzw. szkoła pierwszego wyboru. Jej nazwa oraz adres będzie wyeksponowana na stronie głównej Twojego konta.

13

14

15

16 Weryfikacja zgłoszeń kandydatów
r. – r. godz

17 Weryfikacja podań kantydatów
5 maja -18 czerwca godz. 1400

18 Weryfikacja podań kantydatów
5 maja -18 czerwca godz. 1400

19 Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.
WAŻNE!!! Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych. r r. Godz

20 Kandydaci dostarczają wydrukowane z systemu podanie tylko do jednej szkoły
Szkolne komisje weryfikują dane w centralnej bazie na podstawie otrzymanych podań. Weryfikacja danych polega na porównaniu zawartości dokumentu papierowego z treścią wyświetlaną na ekranie. Weryfikacja jednej listy preferencji dla jednego kandydata zajmuje przeciętnie około 1 minuty.

21 Do systemu dostarczane są dane o ocenach, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach
Gimnazja od r. – r. godz. 15:00 Kandydaci do r. godz

22 Weryfikacja osiągnięć kandydatów
do r. godz

23 Porządkowanie list chętnych. 3.07.2014r. od godz. 15.30 do 17.30
Porządkowanie list chętnych r. od godz do 17.30

24 System dokonuje przydziału kandydatów do klas 3 lipca
System dokonuje przydziału kandydatów do klas 3 lipca

25 Punkty Naboru (szkoły ponadgimnazjalne)pobierają i publikują z systemu listy zakwalifikowanych do oddziałów r. do godz. ??:00

26

27 Publikacja list zakwalifikowanych
Publikacja wyników odbywa się jednocześnie kilkoma, całkowicie od siebie niezależnymi kanałami: przez www dla szkół i organu prowadzącego; przez www dla kandydatów; SMSem dla kandydatów

28 Wyniki rekrutacji dla kandydata
Kandydat otrzymuje informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście Dodatkowo kandydat może również otrzymać informacje o oddziałach, w których pozostaje na listach rezerwowych Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji

29 Kandydat potwierdza wolę nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego - do 8 lipca, godz. 12:00

30 Szkoły Ponadgimnazjalne publikują listy przyjętych do oddziałów
10 lipca godz. 12:00

31 System zapewnia obsługę rekrutacji uzupełniającej do 29.08.2014r.

32 System zapewnia obsługę rekrutacji uzupełniającej i dodatkowej

33 Szkoły ponadgimnazjalne pobierają listy przyjętych oraz dane nowych uczniów

34 Gimnazja pobierają zwrotnie dane o losach swoich absolwentów

35 System funkcjonuje w trybie roku szkolnego, gromadząc, przechowując i udostępniając dane

36 Serwis: Koordynatorzy: Adres e-mail: Telefon:
Telefon: – Nabór Optivum Koordynatorzy: Piotr Misiak tel Robert Soból tel

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "11."

Podobne prezentacje


Reklamy Google