Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres bibliograficzny czyli paszport książki. Adres bibliograficzny – to uporządkowany zapis pozwalający precyzyjnie określić pozycję wydawniczą itp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres bibliograficzny czyli paszport książki. Adres bibliograficzny – to uporządkowany zapis pozwalający precyzyjnie określić pozycję wydawniczą itp."— Zapis prezentacji:

1 Adres bibliograficzny czyli paszport książki

2 Adres bibliograficzny – to uporządkowany zapis pozwalający precyzyjnie określić pozycję wydawniczą itp. źródła informacji (tj. niekoniecznie drukowane), które chcemy uwzględnić w naszej bibliografii, bądź do których odsyłamy w przypisach (np. w referacie czy innej pracy pisemnej). Struktura adresu bibliograficznego zależy od rodzaju pozycji, na którą chcemy wskazać.

3 Wydawnictwo książkowe Częstym i najprostszym przypadkiem będzie wydawnictwo książkowe, np.: J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987 Tego typu adres zawiera: imię (zwykle w formie skrótu) i nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania (informacje te znajdziemy na początkowych bądź końcowych stronach wydawnictwa, przy czym nie należy mylić informacji dotyczących praw autorskich – też zawierają datę roczną – z informacjami na temat miejsca i czasu druku). Poszczególne pola adresu oddzielamy od siebie przecinkami (chociaż można spotkać się również z innymi sposobami segmentacji).

4 Jeżeli chcemy zaznaczyć, że zaznajomiliśmy się tylko z fragmentem bądź tylko fragment książki wykorzystujemy, wskazujemy to na przykład tak: U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski i M. Zabłocka, Kraków 1997, s. 30-35. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, przeł. M. Olszewski i M. Zabłocka, Kraków 1997, rozdz. III. W powyższym przykładzie warto również zauważyć dodatkową pozycję, która informuje, kto przetłumaczył tekst. Informację taką wprowadzamy – w przypadku pozycji tłumaczonych – poprzez skrót przeł. lub tłum..

5 Czasopisma i periodyki Równie często, co wydawnictwa książkowe, będziemy chcieli wykorzystać artykuły publikowane w czasopismach, wtedy zapis wyglądał będzie następująco: Cz. Zgorzelski, Czerwone i czarne Lechonia, Pamiętnik Literacki 1967, z. 1, s. 99-120. S. Lichański, Dziedzictwo Konradowe, Poezja 1978, nr 11/12, s. 27-35. W tym wypadku podajemy: imię i nazwisko autora, tytuł artykułu (jeżeli w tytule występują cudzysłowy przepisujemy je!), tytuł czasopisma (zwykle w cudzysłowie) oraz rocznik, zeszyt lub numer czasopisma oraz numery stron (opcjonalnie).

6 Niektóre czasopisma wydawane są w postaci tomów, wtedy zapis bibliograficzny wyglądać może tak: M. Tatara, Od poezji wieszczej do stereotypu, Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, t. 7, 1969, s. 69-93. Jak widać, pomiędzy tytułem czasopisma oraz rokiem wydania umieszczamy informację o tomie.

7 Wydawnictwa zbiorowe Niewątpliwie zetkniemy się również z wydawnictwami zbiorowymi (grupującymi prace wielu, tzn. więcej niż trzech, autorów). Jeżeli korzystamy z całej publikacji, zapis będzie wyglądał np. tak: Arcydzieła literatury polskiej, pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy, t. I, Rzeszów 1987. Rozpoczynamy więc od tytułu całej publikacji i podajemy jej redaktora (lub redaktorów). Jeżeli natomiast korzystamy tylko z jednej pracy zamieszczonej w wydawnictwie zbiorowym, powinniśmy zapisać to następująco: S. Jaworski, Co to jest arcydzieło literackie [w:] Arcydzieła literatury polskiej, pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy, t. I, Rzeszów 1987. Podajemy autora i tytuł pracy i precyzujemy, gdzie została ona zamieszczona (używamy skrótu [w:]).

8 Źródła internetowe Co jednak zrobić, jeżeli znaleźliśmy jakiś materiał w Internecie? Jak zwykle, zapis zależy od tego, w jakiej postaci znaleźliśmy dane informacje. Napiszmy np. tak: A. Kowalski, Uwagi nt. Granicy Z. Nałkowskiej [w:] Serwis Internetowy Skarbnica, www.skarbnica.edu.pl.www.skarbnica.edu.pl Częściej chyba spotkamy się z sytuacją, kiedy wykorzystujemy różne materiały zamieszczone w internetowych serwisach i nie zawsze autor wymieniony jest imiennie, napiszmy wtedy np. tak: Serwis Internetowy Wszystko i nic, www.wszystkoinic.pl.www.wszystkoinic.pl Czyli podajemy nazwę serwisu oraz jego adres internetowy bez przedrostka protokołu (http:\\). Jeżeli serwis nazwy nie ma, napiszmy tylko Serwis [Portal] internetowy oraz podajmy jego adres.


Pobierz ppt "Adres bibliograficzny czyli paszport książki. Adres bibliograficzny – to uporządkowany zapis pozwalający precyzyjnie określić pozycję wydawniczą itp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google