Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicja książki. Struktura książki i czasopisma n Książka to zespół treści psychicznych utrwalonych w tekście, elementów materialnych oraz funkcji społecznej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicja książki. Struktura książki i czasopisma n Książka to zespół treści psychicznych utrwalonych w tekście, elementów materialnych oraz funkcji społecznej,"— Zapis prezentacji:

1 Definicja książki

2 Struktura książki i czasopisma n Książka to zespół treści psychicznych utrwalonych w tekście, elementów materialnych oraz funkcji społecznej, polegającej na oddziaływaniu tych treści na życie umysłowe i społeczne.

3 Dzieło samoistne pod względem treściowym i wydawniczym należy do dokumentów piśmienniczych publikowanych, które mogą być opracowywane przez jednego, kilku lub wielu autorów (prace zbiorowe). Natomiast jako źródło informacji książki dzielimy na: naukowe popularnonaukowe. Jednak długi cykl wydawniczy książek powoduje, że nie są zbyt szybkim i aktualnym źródłem wiedzy; ustępują czasopismom. Książka

4 Książka składa się z: Tytulatury: n autor (autorzy), współtwórca (redaktor, tłumacz, ilustrator itp.), n tytuł, podtytuł, dodatki do tytułu, n oznaczenia wydania, n numer kolejnego tomu lub części, n adresu wydawniczego (miejsce wydania, nazwa wydawcy, drukarnia), n nazwa instytucji sprawczej, n nazwa serii.

5 Tekstów wprowadzających: n dedykacja (zdanie, w którym ofiarowywana jest komuś książka), n motto (cytat, aforyzm, sentencja na początku książki lub utworu, rozdziału) n adnotacja (krótka informacja o treści i przeznaczeniu książki - na skrzydełkach obwoluty, na odwrocie karty tytułowej, okładce), n biografia autora ( krótka informacja o autorze i jego twórczości),

6 Tekstów wprowadzających cd. n przedmowa, wstęp (krótkie omówienie okoliczności powstania książki, jej przeznaczenie lub znawca wprowadza czytelnika w treść dzieła), n posłowie (krótkie omówienie zagadnień związanych z treścią książki, umieszczone na końcu książki), n nota wydawcy ( poprawki i uzupełnienia tekstu, dokonane na podstawie autografu, pierwodruku w czasopiśmie i pierwszego wydania książkowego.

7 Tekstu głównego: n tomy, n części, n rozdziały lub akty, n podrozdziały, ewentualnie sceny, n paragrafy lub odsłony, n ustępy lub śpiewy itp.

8 Materiałów uzupełniających tekst główny: n przypisy (umieszcza się u dołu strony lub na końcu książki. Mogą mieć postać p. bibliograficzynych, biograficznych, informacyjnych, polemicznych, itp.), n tablice (dane słowno-liczbowe), n ilustracje, n aneksy, n bibliografia załącznikowa (wykaz źródeł, literatura przedmiotu).

9 Elementów informacyjno-pomocniczych: n spis treści n słownik użytych terminów, n wykazy skrótów, znaków, tablic, ilustracji, źródeł ilustracji, n indeksy, n streszczenia w językach obcych.

10 Metryki książki: n nazwa instytucji wydawniczej, n miejsce i rok wydania, n kolejny numer wydania, n wielkość nakładu, n objętość w arkuszach wydawniczych i drukarskich, n oznaczenie rodzaju, formatu, klasy i gramatury papieru, n datę złożenia zamówienia, podpisania do druku i jego ukończenia, n numer zamówienia, n nazwę i miejsce drukarni, n cenę książki.

11 Inne ważne pojęcia związane z książką: n Żywa pagina - powtarzający się na każdej stronicy nad tekstem skrócony tytuł dzieła, jego części, rozdziału lub treści stronicy; w encyklopediach i słownikach pierwsze i ostatnie hasło na danej stronie.

12 n Tytuł bieżący – tytuł dzieła podawany nad tekstem każdej stronicy, często mylony z żywą paginą. n Errata – kartka zawierająca zauważone i poprawione błędy w tekście, po wydrukowaniu książki.

13 Definicja czasopisma n Wydawnictwo ciągłe n Wydawnictwo ciągłe (periodyk, wydawnictwo periodyczne, popularnie - pismo), ukazujące się lub mające się ukazywać pod tym samym tytułem z numeracją bieżącą w określonych odstępach czasu. Zaliczamy tu: czasopismo i gazetę. Czasopismo często utożsamia się z periodykiem.

14 Czasopismo składa się z: n tytulatury (tytuł, podtytuł, numeracja – rok kalendarzowy, rocznik – tom, nr), n motta, n stopki (metryki czasopisma) – skład kolegium redakcyjnego, adres i kontakt z redakcją, warunki prenumeraty, nazwę zakładu graficznego, informację o nakładzie, n tytułu bieżącego, n stałych działów i rubryk, n tekstów, n spisu treści, n dodatków.

15 Teksty w czasopiśmie mogą być: n informacyjne - wzmianka, wiadomość, sprawozdanie, n publicystyczne – artykuł (wstępny, redakcyjny, dyskusyjny, okolicznościowy), komentarz, felieton, kronika, rozprawa, esej, reportaż, recenzja, wywiad, polemika, list do redakcji, list otwarty.

16 Zalety książki: n trwałość, n kompleksowe ujęcie problemu, n obecność podstawowych informacji z danej dziedziny, n obecność aparatu naukowego.

17 Dzięki książce: Zdobywamy podstawy wiedzy na dany temat.

18 Zalety czasopisma: n aktualność informacji, n łatwy dostęp, n możliwość szybkiej orientacji w treści, n zwięzłość wynikająca z ograniczonej objętości, n prezentacja obok siebie poglądów różnych autorów na ten sam temat, n możliwość śledzenia aktualnego stanu wiedzy w określonej dziedzinie.

19 Dzięki czasopismu: Możemy aktualizować zdobytą już wiedzę.

20 Bibliografia : n Encyklopedia wiedzy o książce, Warszawa, 1970. n Chaciewicz Krystyna, Metodyka pracy w bibliotece szkolnej, Warszawa, 1989.


Pobierz ppt "Definicja książki. Struktura książki i czasopisma n Książka to zespół treści psychicznych utrwalonych w tekście, elementów materialnych oraz funkcji społecznej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google