Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA - OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA - OPIS BIBLIOGRAFICZNY"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA - OPIS BIBLIOGRAFICZNY

2 Piszesz pracę dyplomową, wypracowanie lub przygotowujesz referat? Pamiętaj! Musisz podać informację o źródłach, które wykorzystałeś w swojej pracy.

3 Co to jest bibliografia załącznikowa (literatura przedmiotu)?
Wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor wykorzystał przy pisaniu utworu lub które poleca czytelnikowi jako związane z tematem pracy.

4 Zamieszczana jest najczęściej na końcu pracy w porządku alfabetycznym (według pierwszych liter nazwisk autorów lub - jeśli nie można wyróżnić autora – według pierwszych liter tytułów). Ze względu na czytelność wykazu (szczególnie przy większej ilości książek i artykułów) dobrze jest pogrupować opisy tzn. zastosować jej wewnętrzny podział na opracowania ogólne, bibliografię podmiotową i przedmiotową:

5 Opracowania ogólne (np
Opracowania ogólne (np. słowniki, opracowania encyklopedyczne, historie literatury). Bibliografia podmiotowa ukazuje utwory wybranego autora lub autorów omówione w pracy. Bibliografia przedmiotowa obejmuje opracowania, z których korzystano, analizując i interpretując konkretne utwory literackie.

6 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

7 Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy
Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba natomiast podawać rok wydania i numer ISBN. ISBN- międzynarodowy dziesięciocyfrowy numer z zakodowanymi informacjami o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce

8 Norma nie określa, czy po nazwisku autora stawiamy dwukropek czy np
Norma nie określa, czy po nazwisku autora stawiamy dwukropek czy np. przecinek. Należy wybrać jeden ze znaków i konsekwentnie go stosować!

9 Znaki przestankowe ; : , - / ( ) oddzielające poszczególne elementy opisu, należy konsekwentnie stosować we wszystkich opisach.

10 Można stosować wyróżnienia graficzne, odmiany czcionki, podkreślenia – np. tytuł kursywą lub pismem pogrubionym, nazwisko autora WERSALIKIEM.

11 OPIS KSIĄŻKI

12 Opis książki powinien zwierać następujące elementy:
Nazwisko i imię autora książki, tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: nazwa wydawcy, rok wydania. nr ISBN Uwaga: elementy obowiązkowe zaznaczono czcionką pogrubioną.

13 Przykład: Drzazga B., Analiza techniczna w przemyśle spożywczym. Wyd.5, Warszawa: WSiP, ISBN Podano przykładową interpunkcję. Pamiętaj! Norma nie precyzuje znaków umownych, nakazuje tylko konsekwencję w ich stosowaniu.

14 Opis fragmentu książki
Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie. Warszawa: Prószyński i S-ka, ISBN I to jest nowa koncepcja sztuki, s

15 Opis artykułu w książce (pracy zbiorowej)
Barańczak S., Nieporozumienia okoliczności cenzuralne. W: Literatura współczesna źle obecna w szkole, ISBN Podano tylko elementy obowiązkowe

16 Słownik terminów literackich. Pod red. J.Sławińskiego. Wrocław, 1976
Opis wydania zbiorowego: Tytuł książki . Imię i nazwisko redaktora . Kolejność wydania . Miejsce wydania, rok wydania. ISBN Przykład: Słownik terminów literackich. Pod red. J.Sławińskiego. Wrocław, 1976

17 Informacji o książce należy szukać przede wszystkim na stronie tytułowej lub czerpać z metryki książki (zamieszczanej na początku lub końcu książki).

18 Autor – element obowiązkowy:
Imię autora można skracać, zwłaszcza, gdy jest on osobą łatwą do zidentyfikowania. Jeżeli autorów jest więcej niż trzech lub nie można ustalić autora - opis zaczynamy od tytułu. Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach. Nazwiska dwóch lub trzech autorów oddzielamy od siebie przecinkami.

19 Tytuł – element obowiązkowy:
Jeśli tytuł jest zbyt długi można go skrócić. Należy podać kilka pierwszych wyrazów, a wyrazy pominięte zastąpić wielokropkiem : „(...)„ Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!

20 Wydanie – element obowiązkowy:
Pomijamy informacje o numerze wydania książki jeśli jest to wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji o wydaniu. Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zm. skr.

21 Wydawca – element nieobowiązkowy:
Można skracać nazwę wydawcy np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

22 Opis artykułu z czasopisma

23 Opis artykułu powinien zwierać następujące elementy:
Nazwisko i imię autora, Tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma” rok, numer czasopisma numery stron

24 Przykład: Nowicka J., Towarzystwo dla kawy. „Przegląd Gastronomiczny” 2004, nr 12 s.23

25 Opis recenzji w czasopiśmie
Maciej Lepianka, I w następnym dniu. Warszawa 1996. Rec. Lipka Krzysztof: Granica realizmu i fantazji. ”Nowe książki” 1997 nr 7 s.48

26 Opis wywiadu Kieślowski K., Ciągle poszukuję. Rozmowę przeprowadził Stefan Węgrzyn. ”Polityka” 1992 nr 50 s.12

27 Opis dokumentów elektronicznych

28 Internet i wydawnictwa multimedialne są pełnoprawnym źródłem informacji. Opisy tych dokumentów także umieszczamy w bibliografii. Dane do opisu należy pobierać z ekranów, dokumentacji towarzyszących, opakowań itp. W opisie tekstów z poczty elektronicznej, komunikatorów, jako tytuł podaje się temat dokumentu. Zaleca się podawanie informacji dotyczących wymagań systemowych.

29 Elementy opisu: Nazwisko i imię autora, Tytuł.
Typ nośnika (podany w nawiasie kwadratowym). Wydanie (wersja). Miejsce wydania, Wydawca, Data wydania. Data aktualizacji. Data dostępu podana w nawiasie kwadratowym (dla dokumentów online). Warunki dostępu (dla dokumentów online). ISBN.

30 Opis elektronicznej książki
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. [CD-ROM]. Wersja Łódź, PRO-media CD, ISBN

31 Opis fragmentu elektronicznej książki:
Kopaliński W., Wielki multimedialny słownik Władysława Kopalińskiego [CD-ROM]. Wersja Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Słownik eponimów czyli wyrazów odimiennych. ISBN

32 Opis artykułu z elektronicznego czasopisma:
Prymaka A., Jaką ścieżkę studiowania wybrać - licencjat, magisterium, doktorat.W: „Gazeta Wyborcza”[online] [dostęp ]. Dostępny w World Wide Web:

33 Strona WWW: Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 21 marca 2005].Dostępna w Word Wide Web:

34 Czytanie to odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.
Jarosław Iwaszkiewicz

35 Bibliografia: Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w Szkole” 2004 nr 11 s. 26 – 27 Bonk Gabriela, Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej [online]. „Biblioteka w Szkole”, Prezentacje multimedialne: edukacja czytelnicza i medialna. [dostęp 21 marca 2005] Dostępna w Word Wide Web: Saniewska D., Opis bibliograficzny. „Biblioteka w szkole” 2003 nr 12 s.8-9 Święto bibliotek szkolnych [online]. „Biblioteka w Szkole”, Krótkie gazetki na długie przerwy [dostęp 21 marca 2005]. Dostępna w Word Wide Web:


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA - OPIS BIBLIOGRAFICZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google