Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadanie informacyjne LITERATURA PODMIOTU wykaz bezpośrednich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadanie informacyjne LITERATURA PODMIOTU wykaz bezpośrednich."— Zapis prezentacji:

1

2 BIBLIOGRAFIA to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadanie informacyjne LITERATURA PODMIOTU wykaz bezpośrednich źródeł, które będą wykorzystane w treści prezentacji. Mogą to być utwory literackie, obrazy, filmy. fotografie, fragmenty muzyczne, artykuły z czasopism czyli wszystko to, co w trakcie prezentacji będzie poddawane analizie i interpretacji. LITERATURA PRZEDMIOTU bibliograficzny wykaz pozycji, które odnoszą się do omawianego zagadnienia. Są to pozycje krytyczno- literackie, które posłużyły do opracowania tematu i uzasadnienia wniosków wysnutych z własnej interpretacji dzieł (książki, czasopisma, artykuły, publikacje internetowe itp.) LITERATURA PRZEDMIOTU bibliograficzny wykaz pozycji, które odnoszą się do omawianego zagadnienia. Są to pozycje krytyczno- literackie, które posłużyły do opracowania tematu i uzasadnienia wniosków wysnutych z własnej interpretacji dzieł (książki, czasopisma, artykuły, publikacje internetowe itp.)

3 Podstawa opisu Dane do opisu należy przejmować z karty tytułowej książki czy czasopisma, w dalszej kolejności z karty przedtytułowej, metryki książki i okładki. W przypadku braku karty tytułowej, można przejąć niezbędne dane z innego źródła. Dla dokumentów elektronicznych informacje pobieramy z ekranu, na którym wyświetlony jest tytuł. Jeżeli brak takiego ekranu, dopuszcza się przejmowanie danych z dokumentacji towarzyszącej. Dane do opisu należy przejmować z karty tytułowej książki czy czasopisma, w dalszej kolejności z karty przedtytułowej, metryki książki i okładki. W przypadku braku karty tytułowej, można przejąć niezbędne dane z innego źródła. Dla dokumentów elektronicznych informacje pobieramy z ekranu, na którym wyświetlony jest tytuł. Jeżeli brak takiego ekranu, dopuszcza się przejmowanie danych z dokumentacji towarzyszącej.

4 Opis pracy zbiorowej pod redakcją zaczynamy od tytułu. Tytuł książki piszemy kursywą. Jeżeli publikacja jest wydana po raz pierwszy lub informacja o wydaniu nie jest podana, to wówczas pomija się ten element opisu. W przypadku braku ustalonej daty wydania, podaje się datę copyright lub datę druku. Jeżeli publikacja ma więcej niż jednego wydawcę, wówczas należy przejąć nazwę wyróżnioną. W opisie dokumentów elektronicznych udostępnianych online obowiązkowe jest podanie daty dostępu oraz typu nośnika. Typ nośnika elektronicznego należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule. Zaleca się stosowanie następujących określeń lub ich odpowiedników: [online], [CD-ROM], [DVD], [taśma magnetyczna]. Adresy internetowe należy zamieszczać w całości. Elementy opisu należy podawać zgodnie z językiem i pisownią występującą w dokumencie. Wyjątek stanowi numer wydania, który zawsze podaje się za pomocą cyfr arabskich. Opis pracy zbiorowej pod redakcją zaczynamy od tytułu. Tytuł książki piszemy kursywą. Jeżeli publikacja jest wydana po raz pierwszy lub informacja o wydaniu nie jest podana, to wówczas pomija się ten element opisu. W przypadku braku ustalonej daty wydania, podaje się datę copyright lub datę druku. Jeżeli publikacja ma więcej niż jednego wydawcę, wówczas należy przejąć nazwę wyróżnioną. W opisie dokumentów elektronicznych udostępnianych online obowiązkowe jest podanie daty dostępu oraz typu nośnika. Typ nośnika elektronicznego należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule. Zaleca się stosowanie następujących określeń lub ich odpowiedników: [online], [CD-ROM], [DVD], [taśma magnetyczna]. Adresy internetowe należy zamieszczać w całości. Elementy opisu należy podawać zgodnie z językiem i pisownią występującą w dokumencie. Wyjątek stanowi numer wydania, który zawsze podaje się za pomocą cyfr arabskich.

5 OPISY BIBLIOGRAFICZNE POSZCZEGÓLNYCH DOKUMENTÓW

6

7 Nazwisko i imię autora/ów, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, rok wydania. Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa, Czytelnik, 2003. Miłosz Czesław, Abecadło, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2010. KSIĄŻKA WIELOTOMOWA Kossak Wojciech, Listy do żony i przyjaciół ( 1883-1942 ), T.1: lata 1883-1907, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1985.

8

9 Tytuł książki, Pod red. Imię i nazwisko redaktora, Kolejność wydania, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania. (Opis pracy pod redakcją dlatego zaczynamy od tytułu) Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Warszawa, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 2002. Mały słownik kultury dawnych Słowian, Red. Lech Leciejewicz, Wyd. 3, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990.

10 (WIĘCEJ NIŻ TRZECH AUTORÓW) Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Ireneusz Ihnatowicz (i in.), Wyd. 3 popr., Warszawa, Książka i Wiedza, 1996. Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci, Tłum. i opr. Stanisław Barańczak, Warszawa, PWN, 1999.

11

12 Nazwisko i imię autora, Tytuł utworu (rozdziału), W: Nazwisko i imię autora, Tytuł książki jako całości, Kolejność wydania, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, strony na których zamieszczony jest fragment. Szafrański Włodzimierz, Religia Słowian, W:Zarys dziejów religii, Pod red. Józefa Kellera, Wyd. 6, Warszawa, Iskry, 1988, s. 442-463. Norwid Cyprian Kamil, Bema pamięci żałobny rapsod, Do obywatela Johna Brown, W: Norwid Cyprian Kamil, Pisma wierszem i prozą, Wyd.3. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984, s. 44- 61.

13

14 Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, Rok wydania, numer czasopisma, strony na których zamieszczony jest artykuł Jaworski Marcin, Różewicz- ostatni modernista, Polonistyka, 2005, nr 5, s. 18-24. Bohun Tomasz, Katyń- niezabliźniona rana, Mówią Wieki, 2010, nr 4, s. 10-17. Kasperski Edward, Media i literatura u progu XXI wieku, Przegląd Humanistyczny, 2002, nr 6, s. 33-42.

15

16 Nazwisko i imię udzielającego wywiadu, Tytuł artykułu, rozmowę przepr. Imię i Nazwisko przeprowadzającego, Tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, strony. Kapuściński Ryszard, Twórczość jest sztuką selekcji, rozmowę przepr. Agata Koss, Grażyna Ruszewska, Cogito, 2000, nr 3, s. 75-77. Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn, Polityka, 1992, nr 50, s.12.

17

18 Nazwisko i imię autora obrazu, Tytuł obrazu [oznaczenie rodzaju dokumentu], W: Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Rok wydania, nr ilustracji lub strona. Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław, Ossolineum, 1986, nr il. XLVI. Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem [reprodukcja], W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 3, Wrocław, Wydawnictwo Literackie, 1988, tabl. XXI.

19

20 Autor (osoba lub instytucja) portalu (strony), Tytuł portalu, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, [data dostępu], warunki dostępu. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], Wersja 1.03.16. Łódź, Promedia CD, 1998. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat, [online] [dostęp 23 lutego 2007], Dostępny w Internecie, http://inny- swiat.klp.pl/ Język polski. Multimedialny program do samodzielnej nauki dla uczniów szkół średnich i maturzystów, [CD-ROM], Warszawa, Edgar Multimedia, 2001.


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadanie informacyjne LITERATURA PODMIOTU wykaz bezpośrednich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google