Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY SPORZĄDZANIA OPISóW BIBLIOGRAFICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY SPORZĄDZANIA OPISóW BIBLIOGRAFICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 ZASADY SPORZĄDZANIA OPISóW BIBLIOGRAFICZNYCH
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA DO PREZENTACJI MATURALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY SPORZĄDZANIA OPISóW BIBLIOGRAFICZNYCH

2 BIBLIOGRAFIA to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadanie informacyjne LITERATURA PODMIOTU wykaz bezpośrednich źródeł, które będą wykorzystane w treści prezentacji. Mogą to być utwory literackie, obrazy, filmy. fotografie, fragmenty muzyczne, artykuły z czasopism czyli wszystko to, co w trakcie prezentacji będzie poddawane analizie i interpretacji. LITERATURA PRZEDMIOTU bibliograficzny wykaz pozycji, które odnoszą się do omawianego zagadnienia. Są to pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu i uzasadnienia wniosków wysnutych z własnej interpretacji dzieł (książki, czasopisma, artykuły, publikacje internetowe itp.)

3 Podstawa opisu Dane do opisu należy przejmować z karty tytułowej książki czy czasopisma, w dalszej kolejności z karty przedtytułowej, metryki książki i okładki. W przypadku braku karty tytułowej, można przejąć niezbędne dane z innego źródła. Dla dokumentów elektronicznych informacje pobieramy z ekranu, na którym wyświetlony jest tytuł. Jeżeli brak takiego ekranu, dopuszcza się przejmowanie danych z dokumentacji towarzyszącej.

4 Opis pracy zbiorowej pod redakcją zaczynamy od tytułu.
Tytuł książki piszemy kursywą. Jeżeli publikacja jest wydana po raz pierwszy lub informacja o wydaniu nie jest podana, to wówczas pomija się ten element opisu. W przypadku braku ustalonej daty wydania, podaje się datę copyright lub datę druku. Jeżeli publikacja ma więcej niż jednego wydawcę, wówczas należy przejąć nazwę wyróżnioną. W opisie dokumentów elektronicznych udostępnianych online obowiązkowe jest podanie daty dostępu oraz typu nośnika. Typ nośnika elektronicznego należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule. Zaleca się stosowanie następujących określeń lub ich odpowiedników: [online], [CD-ROM], [DVD], [taśma magnetyczna]. Adresy internetowe należy zamieszczać w całości. Elementy opisu należy podawać zgodnie z językiem i pisownią występującą w dokumencie. Wyjątek stanowi numer wydania, który zawsze podaje się za pomocą cyfr arabskich.

5 OPISY BIBLIOGRAFICZNE POSZCZEGÓLNYCH DOKUMENTÓW

6 OPIS KSIĄŻKI KSIĄŻKA JEDNEGO, DWÓCH LUB TRZECH AUTORÓW

7 Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa, Czytelnik, 2003.
Nazwisko i imię autora/ów, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Nazwa wydawcy, rok wydania. Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa, Czytelnik, 2003. Miłosz Czesław, Abecadło, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2010. KSIĄŻKA WIELOTOMOWA Kossak Wojciech, Listy do żony i przyjaciół ( ), T.1: lata , Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1985.

8 OPIS WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO WIĘCEJ NIŻ TRZECH AUTORÓW TAKŻE POD REDAKCJĄ

9 (Opis pracy pod redakcją dlatego zaczynamy od tytułu)
Tytuł książki, Pod red. Imię i nazwisko redaktora, Kolejność wydania, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania. (Opis pracy pod redakcją dlatego zaczynamy od tytułu) Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Pod red. B. Tylickiej i G. Leszczyńskiego, Warszawa, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 2002. Mały słownik kultury dawnych Słowian, Red. Lech Leciejewicz, Wyd. 3, Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990.

10 (WIĘCEJ NIŻ TRZECH AUTORÓW)
Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Ireneusz Ihnatowicz (i in.), Wyd. 3 popr., Warszawa, Książka i Wiedza, 1996. Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci, Tłum. i opr. Stanisław Barańczak, Warszawa, PWN, 1999.

11 OPIS ROZDZIAŁU (ARTYKUŁU) W KSIĄŻCE

12 Nazwisko i imię autora, Tytuł utworu (rozdziału), W: Nazwisko i imię autora, Tytuł książki jako całości, Kolejność wydania, Miejsce wydania, Wydawca, Rok wydania, strony na których zamieszczony jest fragment. Szafrański Włodzimierz, Religia Słowian, W:Zarys dziejów religii, Pod red. Józefa Kellera, Wyd. 6, Warszawa, Iskry, 1988, s Norwid Cyprian Kamil, Bema pamięci żałobny rapsod, Do obywatela Johna Brown, W: Norwid Cyprian Kamil, Pisma wierszem i prozą, Wyd.3. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1984, s

13 OPIS ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

14 Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, „Tytuł czasopisma”, Rok wydania, numer czasopisma, strony na których zamieszczony jest artykuł Jaworski Marcin, Różewicz- ostatni modernista, „Polonistyka”, 2005, nr 5, s Bohun Tomasz, Katyń- niezabliźniona rana, „Mówią Wieki”, 2010, nr 4, s Kasperski Edward, Media i literatura u progu XXI wieku, „Przegląd Humanistyczny”, 2002, nr 6, s

15 OPIS WYWIADU Z CZASOPISMA

16 Nazwisko i imię udzielającego wywiadu, Tytuł artykułu, rozmowę przepr
Nazwisko i imię udzielającego wywiadu, Tytuł artykułu, rozmowę przepr. Imię i Nazwisko przeprowadzającego, „Tytuł czasopisma”, rok wydania, numer czasopisma, strony. Kapuściński Ryszard, Twórczość jest sztuką selekcji, rozmowę przepr. Agata Koss, Grażyna Ruszewska, „Cogito”, 2000, nr 3, s Kieślowski Krzysztof, Ciągle poszukuję, rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn, „Polityka”, 1992, nr 50, s.12.

17 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ILUSTRACJI (REPRODUKCJI OBRAZU, ILUSTRACJI RZEŹB, DZIEŁ ARCHITEKTURY ITP.) ZAMIESZCZONEJ W KSIĄŻCE

18 Nazwisko i imię autora obrazu, Tytuł obrazu [oznaczenie rodzaju dokumentu], W: Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Rok wydania, nr ilustracji lub strona.   Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław, Ossolineum, 1986, nr il. XLVI. Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem [reprodukcja], W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 3, Wrocław, Wydawnictwo Literackie, 1988, tabl. XXI.

19 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

20 Autor (osoba lub instytucja) portalu (strony), Tytuł portalu, [typ nośnika], data wydania, data aktualizacji, [data dostępu], warunki dostępu. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], Wersja Łódź, Promedia CD, 1998.  Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat, [online] [dostęp 23 lutego 2007], Dostępny w Internecie, Język polski. Multimedialny program do samodzielnej nauki dla uczniów szkół średnich i maturzystów, [CD-ROM], Warszawa, Edgar Multimedia, 2001.


Pobierz ppt "ZASADY SPORZĄDZANIA OPISóW BIBLIOGRAFICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google