Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo dla rozwoju strefy korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk 9 grudnia 2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni Spotkanie robocze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo dla rozwoju strefy korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk 9 grudnia 2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni Spotkanie robocze."— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo dla rozwoju strefy korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk 9 grudnia 2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni Spotkanie robocze polskich regionów Korytarza Bałtyk – Adriatyk Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Łódź, 3 kwietnia 2014 r.

2 11.12.2013Rozporządzenie PE i RE nr 1315/2013 ws. unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej Rozporządzenie PE I RE nr 1316/2013 ustanawiające instrument Łącząc Europę 07.01.2014Komunikat KE pt. Budowa bazowej sieci transportowej: korytarze sieci bazowej oraz instrument Łącząc Europę 12.03.2014powołanie przez KE Koordynatorów Korytarzy sieci bazowej TEN-T (Kurt Bodewig dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk) 31.03.2014I Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk (na poziomie rządowym) Kalendarium istotnych zdarzeń dla TEN-T

3 Korytarze sieci bazowej TEN-T

4 Sieć Bazowa – KDP TEN-T : Sieć kolejowa, porty morskie Sieć Bazowa Sieć Kompleksowa

5 Sieć Kompleksowa Sieć Bazowa TEN-T : Sieć drogowa, lotniska

6 Udział wzięli wyłącznie przedstawiciele administracji rządowej oraz KE Przedstawiono wstępną wersję Baltic-Adriatic Core Network Corridor Study (wykonawcy: LeighFisher Ltd, Jacobs Polska, NDCON, Paradigma, ASTRA-PROJEKT) Ustalono ogólny harmonogram dalszych prac 16.06.2014II Forum Korytarza głównie przedstawiciele Rządów i zarządców infrastruktury 29.09.2014III Forum Korytarza + władze regionalne, inicjatywy korytarzowe, partnerzy biznesowi 17.11.2014IV Forum Korytarza (końcowy projekt Planu Działań dla Korytarza) szeroki udział partnerów I Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk

7 1.Realne (eksperckie, analityczne, lobbingowe) włączenie się w tworzenie Planu Działań dla Korytarza, m.in. poprzez aktywny udział w Forum Korytarza oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem Korytarza 2.Podjęcie działań umożliwiających wykorzystanie przypisanej Polsce w ramach CEF alokacji 4,3 mld EUR na projekty transportowe w Korytarzu 3.Nawiązanie współpracy z regionami innych krajów leżących wzdłuż Korytarza 4.Włączenie do współpracy na rzecz Korytarza kluczowych aktorów biznesowych 5.Zbudowanie właściwej relacji z administracją rządową (głównie MIiR) oraz Komisją Europejską (głównie DG REGIO i DG MOVE). Wyzwania dla polskich regionów Korytarza BA

8 1.Inwentaryzacja wiedzy dotyczącej strefy rozwojowej Korytarza BA w Polsce 2.Identyfikacja ekspertów, który mogliby wesprzeć działania regionów w pracach nad Planem Działań dla Korytarza BA 3.Zasady, cele i oczekiwane efekty współpracy polskich regionów Korytarza BA z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju 4.Plan współpracy z polskich regionów Korytarza BA z Koordynatorem Korytarza 5.Inne. Proponowane tematy dyskusji

9 Dziękuję za uwagę. ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk Tel: +48 58 326 83 00 Fax: +48 58 326 83 03 Email: biuro@regionybac.pl www.regionybac.pl

10 Prognoza przeładunków kontenerów w Trójmiejskich terminalach morskich 2025* [tys. TEU] * wg Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) – projekt do konsultacji społecznych. Pomorskie 2020; 28.03.2013

11 Średniodobowa liczba przejazdów pociągów towarowych (2012 r.)

12 Średniodobowa liczba przejazdów pociągów pasażerskich (2012 r.)


Pobierz ppt "Partnerstwo dla rozwoju strefy korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk 9 grudnia 2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni Spotkanie robocze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google