Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie robocze polskich regionów Korytarza Bałtyk – Adriatyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie robocze polskich regionów Korytarza Bałtyk – Adriatyk"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie robocze polskich regionów Korytarza Bałtyk – Adriatyk
Partnerstwo dla rozwoju strefy korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Łódź, 3 kwietnia 2014 r. 9 grudnia 2013 Pomorski Park Naukowo – Technologiczny w Gdyni

2 Kalendarium istotnych zdarzeń dla TEN-T
Rozporządzenie PE i RE nr 1315/2013 ws. unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej Rozporządzenie PE I RE nr 1316/2013 ustanawiające instrument „Łącząc Europę” Komunikat KE pt. Budowa bazowej sieci transportowej: korytarze sieci bazowej oraz instrument „Łącząc Europę” powołanie przez KE Koordynatorów Korytarzy sieci bazowej TEN-T (Kurt Bodewig dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk) I Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk (na poziomie rządowym)

3 Korytarze sieci bazowej TEN-T

4 TEN-T : Sieć kolejowa, porty morskie
Sieć Bazowa Sieć Kompleksowa Sieć Bazowa – KDP

5 TEN-T : Sieć drogowa, lotniska
Sieć Bazowa Sieć Kompleksowa

6 I Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk
Udział wzięli wyłącznie przedstawiciele administracji rządowej oraz KE Przedstawiono wstępną wersję Baltic-Adriatic Core Network Corridor Study (wykonawcy: LeighFisher Ltd, Jacobs Polska, NDCON, Paradigma, ASTRA-PROJEKT) Ustalono ogólny harmonogram dalszych prac II Forum Korytarza głównie przedstawiciele Rządów i zarządców infrastruktury III Forum Korytarza + władze regionalne, inicjatywy korytarzowe, partnerzy biznesowi IV Forum Korytarza (końcowy projekt Planu Działań dla Korytarza) szeroki udział partnerów

7 Wyzwania dla polskich regionów Korytarza BA
Realne (eksperckie, analityczne, lobbingowe) włączenie się w tworzenie Planu Działań dla Korytarza, m.in. poprzez aktywny udział w Forum Korytarza oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Koordynatorem Korytarza Podjęcie działań umożliwiających wykorzystanie „przypisanej” Polsce w ramach CEF alokacji 4,3 mld EUR na projekty transportowe w Korytarzu Nawiązanie współpracy z regionami innych krajów leżących wzdłuż Korytarza Włączenie do współpracy na rzecz Korytarza kluczowych aktorów biznesowych Zbudowanie właściwej relacji z administracją rządową (głównie MIiR) oraz Komisją Europejską (głównie DG REGIO i DG MOVE).

8 Proponowane tematy dyskusji
Inwentaryzacja wiedzy dotyczącej strefy rozwojowej Korytarza BA w Polsce Identyfikacja ekspertów, który mogliby wesprzeć działania regionów w pracach nad Planem Działań dla Korytarza BA Zasady, cele i oczekiwane efekty współpracy polskich regionów Korytarza BA z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Plan współpracy z polskich regionów Korytarza BA z Koordynatorem Korytarza Inne.

9 Dziękuję za uwagę. www.regionybac.pl ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk
Tel:   Fax:

10 Prognoza przeładunków kontenerów w Trójmiejskich terminalach morskich 2025* [tys. TEU]
* wg „Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) – projekt do konsultacji społecznych. Pomorskie 2020”; …. 1,5 mln w , 2,5 mln w , 3 mln w , 4 mln w 2020

11 Średniodobowa liczba przejazdów pociągów towarowych (2012 r.)
…. 1,5 mln w , 2,5 mln w , 3 mln w , 4 mln w 2020

12 Średniodobowa liczba przejazdów pociągów pasażerskich (2012 r.)
…. 1,5 mln w , 2,5 mln w , 3 mln w , 4 mln w 2020


Pobierz ppt "Spotkanie robocze polskich regionów Korytarza Bałtyk – Adriatyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google