Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32."— Zapis prezentacji:

1 Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50 Marek Mrówczyński

2 MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50 MISJA SPÓŁKI Budowa regionalnego systemu gospodarki odpadami dla gmin wspólników spółki, uwzględniającego wszystkie wymagania prawodawstwa krajowego i unijnego oraz potrzeby lokalnych społeczności, według najwyższych standardów środowiskowych REGIONALNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 1)Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych, zielonych, budowlanych, selektywnych, przemysłowych – zmiana filozofii postrzegania odpadów – odpad jako surowiec do wytwarzania produktów – W tym przede wszystkim produkcji energii. 2) Zamknięcia łańcucha gospodarowania odpadami (wytwarzanie, redukcja ilości wytworzonych odpadów, zawrócenie produktów gospodarowania odpadami do gospodarki, utylizacja odpadów resztkowych), 3) Operator systemu: wywóz, transport, unieszkodliwianie, odzysk, recykling, produkcja OZE, działalność edukacyjna GMINY 1)Stworzenie ram instytucjonalno- prawnych funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w tym jego finansowanie 2) Zlecenia zadań własnych gmin z zakresu gospodarki odpadami spółce. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA partner systemu gospodarki odpadami 1)Świadomy uczestnik nowego systemu gospodarki odpadami, NOWA IDEA: mieszkaniec nie wyrzuca odpadów, tylko je oddaje celem wytworzenia z nich utylitarnych produktów i zagospodarowania odpadów resztkowych, 2) Finansowanie systemu – zasada zanieczyszczający płaci, 3) Adresat działalności edukacyjnej Strategia gospodarki odpadami

3 OPIS ZAKŁADU Zakład będzie składał się z następujących obiektów: Obiekt nr 1 – Część Mechaniczna (w tym m.in. hala i instalacja technologiczna mechanicznego przetwarzania odpadów z linią produkcji komponentów RDF, wiaty magazynowe, Węzeł Przetwarzania Odpadów Budowlanych). Obiekt nr 2 – Część Biologiczna (w tym m.in. hale, instalacja technologiczna fermentacji, instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej, hala dojrzewania stabilizatu, Węzeł Kogeneracji). Obiekt nr 3 – Obiekty Towarzyszące Niezbędne Dla Funkcjonowania Zakładu (w tym m.in. Budynek Administracyjno-Socjalny, Punkt Ewidencji Dowożonych Odpadów, sieci i instalacje, zagospodarowanie terenu).

4 OPIS ZAKŁADU cd. Część Mechaniczna to nowoczesna, zmechanizowana linia sortownicza, z wykorzystaniem obok standardowych urządzeń sortujących, również separatorów optycznych (7 szt.), które pozwalają odejść od pokutującej w Polsce i Europie segregacji ręcznej odpadów komunalnych na rzecz nowoczesnej segregacji mechanicznej. W efekcie odzysk odpadów na linii będzie znacznie wyższy i mniej odpadów będzie musiało być zagospodarowanych na składowisku czy w inny nieefektywny sposób. W ramach tej linii będzie funkcjonował moduł do odzysku komponentów paliwa modyfikowanego, co pozwoli odzyskać resztkowe tworzywa, makulaturę, elementy gumowe, drewniane itp. i skierować je jako paliwo RDF do energetycznego wykorzystania. W ramach tej części będzie też funkcjonował Węzeł Przetwarzania Odpadów Budowlanych. Odpady budowlane będą odzyskiwane w dwóch kategoriach: dla przemysłu budowalnego i do pozostałego zagospodarowania. Część Biologiczna – fermentacja frakcji biodegradowalnych wraz ze stabilizacją tlenową. Frakcje biodegradowalne zostaną skierowane do fermentacji beztlenowej, dzięki czemu zostanie odzyskany biogaz do energetycznego wykorzystania. Odpad pofermentacyjny zostanie poddany intensywnej stabilizacji tlenowej w tunelach kompostujących, a następnie dokompostowany w zamkniętej hali. Powiązany z tą częścią Węzeł Kogeneracji będzie otrzymany biogaz wykorzystywał do produkcji odnawialnej energii elektrycznej i odnawialnej energii cieplnej, zawracanej na potrzeby zakładu. Przedsiębiorstwo uzyska jednocześnie tzw. zielone certyfikaty. Kompostownia będzie dwu funkcyjna: do kompostowania oraz alternatywnie do biosuszenia odpadów biologicznych, celem zwiększenie komponentów do paliwa RDF. Obiekty pozostałej Infrastruktury Zakładu pozwolą na jego bezpieczną i efektywną eksploatację, zapewniając również odpowiednie warunki pracy dla zatrudnionych osób.

5 NOWCZESNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ 1.W pełni zautomatyzowana, funkcjonalna i elastyczna linia technologiczna do rozsortowania odpadów oraz do produkcji paliwa RDF, która może być nastawiona na produkcję surowców recyklingowych lub paliw alternatywnych, zależnie od zapotrzebowania na rynku. Linia wyposażona jest w separatory optyczne, sterowne przez komputery przemysłowe, które samodzielnie dokonują rozsortowania odpadów na wymagane frakcje i rodzaje. 2.System zagospodarowania odpadów biedegradowalnych: a) proces fermentacji beztlenowej w zamkniętych, żelbetowych komorach fermentacyjnych i produkcja w jej wyniku biogazu do produkcji energii, b) dwufunkcyjna kompostowania, która zapewnia bądź pełne skompostowanie odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami lub wyprodukowanie z nich biosuszu do produkcji paliw alternatywnych lub innego wykorzystania w procesie spalania, 3.Produkcja odnawialnej energii elektrycznej i cieplnej z odpadów i znaczne samozasilenie zakładu w energię. 4.System zarządzania powietrzem – system wentylacji zapewnia pobór powietrza z wszystkich newralgicznych miejsc i skierowanie go do chemicznego i biologicznego oczyszczenia. 5.System zarządzania powietrzem wspierany jest przez system zarządzania bramami, wyposażonymi w system dozodoryzacji i kurtyny powietrzne. Do atmosfery oddawana jest całkowicie zneutralizowane zapachowo powietrze. 6.System zarządzania wodą – występuje ujemny bilans wody, w związku z tym wprowadzono trzystopniowy system: recyrkulacja wody procesowej, w razie jej braku pobór wody opadowej, w razie braku wody opadowej pobierana jest dopiero woda wodociągowa. 7.Zakład kompaktowy zajmujący powierzchnie zaledwie 3,5 ha. MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50

6 Schemat MZKZOK w Tychach Odpady zmieszane Rekultywacja składowiska SORTOWNIA Frakcja energetyczna Frakcja surowcowa Frakcja biologiczna Frakcja inertna Odpady segregowane Fermentacja beztlenowa Recykling Produkcja RDF Biogaz Metan KOGENERACJA Fermentat - kompost rekultywacja składowiska Energia cieplna Energia elektryczna Spalarnia BALAST Składowisko

7 SCHEMAT IDEOWY MZKZOK W TYCHACH

8 EFEKTY WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA PROJEKTU Wybudowanie i uruchomienie Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych o wydajności ok. 93 500 Mg/rok, Redukcja odpadów składowanych na wysypisku o 51%, Redukcja gazów cieplarnianych (biogazu), Redukcja odorów, Redukcja odpadów biodegradowalnych – osiągnięcie od razu docelowego poziomu redukcji, tj. 65% Pozyskanie około 10 tys. Mg surowców recyklingowych, Pozyskanie około 10 tys. Mg surowców energetycznych do produkcji paliwa RDF, Produkcja biogazu - 2 577 742 Nm 3 /rok Produkcja energii elektrycznej - 6 000 MWh/rok, Produkcja energii cieplne – 22 000 GJ, Produkcja kompostu do rekultywacji -15 tys. Mg Produkcja kompostu rolniczego- 2 tys. Mg, Odzysk odpadów budowlanych – 10 tys. Mg.

9 Model finansowania inwestycji – MZKZOK w Tychach MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32 219 84 27, fax 327 69 50

10 Etapy realizacji budowy Zakładu w Tychach 2004-2006 1/Strategia rozwoju MASTER w latach 2004 – 2006, 2/ Koncepcja budowy ZZOK 2009r. 1/ Wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW 2/ Zlecenie zadań własnych, 3/ Utworzenie JRP i Inżyniera Kontraktu 2010r. Umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW na 69,089 mln zł 2011r. 1/ Wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji 2/ Umowa pożyczki prefetencyjnej z NFOŚiGW na 23 mln zł, 3/ Umowa wykonawcza z gminami 2012r. 2014r. Budowa Zakładu

11 Schemat Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach


Pobierz ppt "Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.Tychy ul. Grota Roweckiego 44 tel 32."

Podobne prezentacje


Reklamy Google