Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie projektu LIDER. - szkolenie kadry kierowniczej i dwóch nauczycieli - 6 pkt. dzieliło nas od wygranej. W kolejnym roku tego konkursu w trakcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie projektu LIDER. - szkolenie kadry kierowniczej i dwóch nauczycieli - 6 pkt. dzieliło nas od wygranej. W kolejnym roku tego konkursu w trakcie."— Zapis prezentacji:

1

2 Opracowanie projektu LIDER. - szkolenie kadry kierowniczej i dwóch nauczycieli - 6 pkt. dzieliło nas od wygranej. W kolejnym roku tego konkursu w trakcie zaawansowania prac, wyjaśniono, że jednostki organizacyjne samorządu województwa nie mogą w nim uczestniczyć. Phare 2001 Modernizacja oferty kształcenia w szkołach zawodowych

3 2006/07 w ramach Działanie 2.1 ZPORR Kurs doskonalący w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi o wartości 193 753 zł. Zaplanowane doskonalenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem pracowników i pracodawców placówek opiekuńczych powiatu starogardzkiego i tczewskiego. Liczba chętnych znacznie przekroczyła zaplanowaną do objęcia wsparciem ilość 64 osób, Przy okazji ujawniono potrzebę kształcenia w formie zaocznej opiekuna w domu pomocy społecznej.

4 Trudności W I podejściu projekt odrzucono z powodu jak to nazwano uchybień formalnych cyt.… jednostka budżetowa samorządu województwa pomorskiego, nie jest uprawniona do samodzielnej realizacji projektu, a wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nie jest wystarczającą podstawą. zwróciliśmy się o wyjaśnienia w tej sprawie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W odpowiedzi MRR uznało słuszność naszej interpretacji- z prawem do składania projektu jako instytucja szkoleniowa- projekt zostaje odrzucony z powodu wprowadzenia zmian nie wskazanych przez WUP.

5 KORZYŚCI : oferta doskonalenia zawodowego wpisała się w potrzeby osób zatrudnionych w opiece, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy- chroniąc przed utratą pracy podniosła rangę szkoły, jako placówki otwartej na nowe zadania w kształceniu ustawicznym przydatnej w środowisku z wykorzystaniem możliwości pozyskiwania środków unijnych pozwoliła zdobyć nowe doświadczenie nauczycielom szkoły a beneficjentów wyposażyć w umiejętności zawodowe w zakresie metod opieki, I pomocy, rehabilitacji i obsługi komputera- rozbudzając ich zainteresowania edukacyjne zakupiono sprzęt do szkoły o wartości 20 tys. zł którego szkoła nie posiadała 2 laptopy, rzutniki multimedialne) stworzył warunki do dodatkowego zatrudnienia n-li a po wielomiesięcznych wyjaśnieniach także dla wykazanych w projekcie pracowników administracji i obsługi z przyzwoleniem na funkcję koordynatora projektu w osobie dyrektora szkoły ( MRR)

6 2008/09 w ramach PO KL Działanie 9.3 Nowy zawód twoją szansą na rynku pracy o wartości 559 392 zł.. BO po zakończeniu zajęć zgodnie z rozporządzeniem O ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu przystąpili do egzaminów zewnętrznych zawodowych ( z 32- 27 absolwentów).

7 Realizację zajęć rozpoczęto od IX 2008- V 2009 r. W trakcie wystąpił problem z zawarciem umowy na realizację. Ostatecznie w I 2009 r. zatwierdzono Uchwałą Zarządu warunki realizacji i dofinansowania trwającego projektu. Realizacja zobowiązań odbyła się z opóźnieniem w stosunku do osób zatrudnionych w projekcie, z opóźnieniem odbył się także zakup sprzętu i pomocy naukowych za kwotę 47.000 zł. Próba II edycji tego projektu w 2009 roku nie zyskała akceptacji Organu.

8 Beneficjenci projektu

9 Łącznie w ramach cross finasingu szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne o wartości ponad 75 000 zł

10 2010 r Złożony został projekt w ramach Działania 9.3 PO KL dotyczący kształcenia na odległość Projekt został odrzucony- ze względów interpretacyjnych DFS na podstawie pisma MRR ze wskazaniem Działania 9.2 na realizację projektów aplikowanych przez szkoły policealne.

11 WNIOSKI : ograniczony dostęp naszych szkół ze względu na powyższą interpretację- eliminuje szkoły z działania 9.3 wykluczenie dyrektora z funkcji koordynatora mimo interpretacji MRR- jako osoby odpowiadającej za realizację i nadzór nad projektem, jest ograniczeniem równego traktowania osób zaangażowanych w projekt sytuowanie kosztów projektu na poziomie min. 1 mln- utrudnia start małych placówek jakimi są nasze szkoły zasadnym stają się projekty systemowe- przygotowane dla wszystkich naszych szkół ( zadanie dla DES).

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Opracowanie projektu LIDER. - szkolenie kadry kierowniczej i dwóch nauczycieli - 6 pkt. dzieliło nas od wygranej. W kolejnym roku tego konkursu w trakcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google