Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzka Rada Zatrudnienia – opiniowanie wniosków szkół zawodowych - budowanie podstaw bazy informacji o sytuacji zawodów na regionalnym rynku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzka Rada Zatrudnienia – opiniowanie wniosków szkół zawodowych - budowanie podstaw bazy informacji o sytuacji zawodów na regionalnym rynku pracy."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzka Rada Zatrudnienia – opiniowanie wniosków szkół zawodowych - budowanie podstaw bazy informacji o sytuacji zawodów na regionalnym rynku pracy Janusz Bokser – WUP Toruń Toruń 10.12.2013

2 Kontekst problemowy Podstawy prawne Wniosek o wydanie opinii Źródła informacji stanowiące podstawę opinii Struktura opracowanie stanowiącego podstawę opiniowania Raport 2012 - 2013 Budowanie podstaw bazy informacji o sytuacji zawodów na regionalnym rynku pracy

3 Podstawy prawne Ustawa o systemie oświaty ( art.. 39 ust. 5 ) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) - …składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie,…

4 Wniosek o wydanie opinii Wprowadzanie nowych kierunków kształcenia Dokonywanie zmian nazw zawodów, które w nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zmieniły nazwę lub weszły w zakres nowych zawodów

5 Źródła informacji stanowiące podstawę opinii Statystyki PSZ Badania pracodawców Analiza rynku szkoleniowego System Informacji Oświatowej Sondaż pracodawców Inne źródła, w zależności od kierunku kształcenia

6 Struktura opracowanie stanowiącego podstawę opiniowania Analiza sytuacji na rynku pracy Wyniki badań usług szkoleniowych Analiza kształcenia w zawodzie Podsumowanie

7 Raport 2012 - 2013 W 2012 roku 29 szkół z 10 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, złożyło wnioski do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przygotował 123 opracowania dla 58 kierunków kształcenia, w których szkoły zamierzały prowadzić kształcenie. Wojewódzka Rada Zatrudnienia wydała pozytywne opinie w sprawie kształcenia w 42 kierunkach kształcenia i negatywne w 23 kierunkach kształcenia.

8 Raport 2012 - 2013 W pierwszym półroczu 2013 roku 52 szkoły z 21 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, złożyły wnioski do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie wydania opinii na temat uruchomienia nowego kierunku kształcenia. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przygotował 145 opracowań dla 80 kierunków kształcenia, w których szkoły zamierzały prowadzić kształcenie. Wojewódzka Rada Zatrudnienia wydała pozytywne opinie w sprawie kształcenia w 62 kierunkach kształcenia i negatywne w 29 kierunkach kształcenia.

9 Korelacja uchwał WRZ z planami wdrażania nowych kierunków kształcenia Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zwrócił się do 52 szkół, którym WRZ opiniowała kierunki kształcenia w pierwszym półroczu 2013 roku i do 29 szkół którym WRZ opiniowała kierunki kształcenia w 2012 roku, z prośbą o udzielenie informacji zwrotnej czy dany kierunek kształcenia został uruchomiony. Na naszą prośbę w 2013 roku odpowiedziało pisemnie 40 szkół a w 2012 roku 26 szkół. Z pozostałymi szkołami skontaktowano się telefonicznie, co pozwoliło na uzyskanie informacji zwrotnej ze wszystkich szkół.

10 Deklarowane, przez szkoły, powody braku możliwości wdrożenia kierunku kształcenia mimo pozytywnej opinii WRZ Wśród szkół, które takiej informacji udzieliły najpowszechniejszą tego przyczyną były: zbyt mała liczba kandydatów. Taki powód został podany przez 16 szkół. w drugiej kolejność – brak zgody organu prowadzącego. Taki powód podało 5 szkół. trzecim powodem były, precyzowane przez szkołę, trudności natury organizacyjno-technicznej - istnienie takiego samego kierunku kształcenia w miejscowości sąsiadującej (1 szkoła podała taki powód), trudności w porozumieniu się z potencjalnym pracodawcą w sprawie praktyk (1 szkoła podała taki powód), organizacja pracowni (1 szkoła podała taki powód).

11 Baza informacji o zawodach – kontekst regionalny Jako element informacji lokalnej o zawodzie sprzyjający racjonalizowaniu decyzji zawodowych Jako jedno ze źródeł informacji wspomagające podejmowanie decyzji o powoływaniu kierunków kształcenia

12 Informacja lokalna o zawodzie - adresaci uczniowie, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie, nauczyciele szkół gimnazjalnch, poradnie psychologiczno pedagogiczne, organy prowadzące szkoły, powiatowe urzędy pracy, instytucje opiniotwórcze: np. PRZ, WRZ

13 Informacja lokalna o zawodzie - struktura główne zadania zawodowe analiza sytuacji na rynku pracy wyniki badań pracodawców analiza kształcenia w zawodzie, oferta kształcenia – system oświaty szkolnej i pozaszkolnej zmiany w kształceniu ważne adresy literatura, czasopisma komponent europejski (EU, EOG)

14 Perspektywa Analiza porównawcza w obrębie danego zawodu raz na pół roku + śledzenie zmian i bieżąca aktualizacja Opracowanie analizy porównawczej - branże

15 Dziękuję za uwagę janusz.bokser@wup.torun.pl 56/6210167


Pobierz ppt "Wojewódzka Rada Zatrudnienia – opiniowanie wniosków szkół zawodowych - budowanie podstaw bazy informacji o sytuacji zawodów na regionalnym rynku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google