Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 25 czerwca 2009 r. GERTRUDA UŚCIŃSKA Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych HANNA ZALEWSKA Zakład.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 25 czerwca 2009 r. GERTRUDA UŚCIŃSKA Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych HANNA ZALEWSKA Zakład."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 25 czerwca 2009 r. GERTRUDA UŚCIŃSKA Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych HANNA ZALEWSKA Zakład Ubezpieczeń Społecznych PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA A ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

2 Warszawa, 25 czerwca 2009 r. GERTRUDA UŚCIŃSKA Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych HANNA ZALEWSKA Zakład Ubezpieczeń Społecznych PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA A SYSTEMEM EMERYTALNY PROBLEMY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W KONTEKŚCIE WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH

3 ZUS PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA A SYSTEM EMERYTALNY Warszawa, 25 czerwca 2009 r. Hanna Zalewska

4 ZMIANY SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ W POLSCE Warszawa, 25 czerwca 2009 r.4 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Populacja w podziale na ekonomiczne grupy wieku 200720102020203020402050 w mln Populacja ogółem z tego: 38 11638 09237 83036 79634 95632 462 - w wieku przedprodukcyjnym7 4887 1076 9596 2535 1794 861 - w wieku produkcyjnym24 54524 57122 50321 25419 69416 634 - w wieku poprodukcyjnym6 0826 4148 3689 28910 08310 967 źródło: do 2035 r. - Prognoza demograficzna Główny Urząd Statystyczny, 2008 r., od 2036 r. - prognoza sporządzona w Departamencie Statystyki ZUS w oparciu o prognozę GUS do 2035 r.

5 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.5 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Udziały poszczególnych ekonomicznych grup wieku w całej populacji źródło: do 2035 r. - Prognoza demograficzna Główny Urząd Statystyczny, 2008 r., od 2036 r. - prognoza sporządzona w Departamencie Statystyki ZUS w oparciu o prognozę GUS do 2035 r. Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce

6 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.6 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym źródło: do 2035 r. - Prognoza demograficzna Główny Urząd Statystyczny, 2008 r., od 2036 r. - prognoza sporządzona w Departamencie Statystyki ZUS w oparciu o prognozę GUS do 2035 r. Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce Na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada: osób w wieku poprodukcyjnym. 200720102020203020402050 248261372437512659

7 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.7 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Współczynnik obciążenia ekonomicznego*) źródło: do 2035 r. - Prognoza demograficzna Główny Urząd Statystyczny, 2008 r., od 2036 r. - prognoza sporządzona w Departamencie Statystyki ZUS w oparciu o prognozę GUS do 2035 r. Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce Na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypada: osób w wieku nieprodukcyjnym. 200720102020203020402050 553550681731775952 *) rozumiany jako iloraz liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym

8 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.8 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Przeciętne dalsze trwanie życia źródło: Prognoza demograficzna na lata 2008 – 2035, Główny Urząd Statystyczny, 2008 Zmiany sytuacji demograficznej w Polsce Dla kobiety w wieku 60 lat: 201020152020202520302035 22,4422,8823,3623,8824,4225,00 Dla mężczyzny w wieku 65 lat: 201020152020202520302035 14,2914,7515,2315,7216,2516,81

9 PROGNOZA FUNDUSZU EMERYTALNEGO Warszawa, 25 czerwca 2009 r.9 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Wybrane parametry - wariant nr 1 (model FUS08) wersja prognozy demograficznej: Prognoza demograficzna na lata 2008-2035, GUS *) rok2009201020152020202520302035204020452050 1. stopa bezrobocia12,4%12,5%6,5%5,0% 2. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem101,9%102,5% 3. wskaźnik realnego wzrostu wynagrodzeń102,5%101,8%102,5% 4. ściągalność składek98,5% *) od 2036 r. - prognoza sporządzona w Departamencie Statystyki ZUS w oparciu o prognozę GUS do 2035 r.

10 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.10 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Prognoza funduszu emerytalnego Liczba ubezpieczonych i liczba emerytów Stan na koniec danego roku rok 201020152020202520302035204020452050 liczba ubezpieczonych *) [tys.] 14 24515 46515 12514 53514 11313 68613 02912 12811 191 liczba osób pobierających emeryturę **) [tys.] 4 8164 8525 4925 8305 8955 9926 2276 5466 739 *) liczba ubezpieczonych – ubezpieczenie emerytalne **) liczba emerytów, których świadczenie wypłacane jest z funduszu emerytalnego (łącznie z osobami pobierającymi emerytury realizowane na mocy umów międzynarodowych, łącznie z osobami posiadającymi prawo także do świadczenia rolniczego, łącznie z osobami, których emerytura wypłacana jest w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy)

11 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.11 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Prognoza funduszu emerytalnego - wariant nr 1 (model FUS08) Liczba ubezpieczonych i liczba emerytów Stan na koniec danego roku

12 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.12 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Prognoza funduszu emerytalnego - wariant nr 1 (model FUS08) Przeciętny wiek osób pobierających emeryturę*) **) przeciętny wiek osób, których świadczenie wypłacane jest z funduszu emerytalnego (łącznie z osobami pobierającymi emerytury realizowane na mocy umów międzynarodowych, łącznie z osobami posiadającymi prawo także do świadczenia rolniczego, łącznie z osobami, których emerytura wypłacana jest w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy) rokogółemmężczyźnikobiety 201068,370,067,2 201569,971,569,0 202070,571,769,8 202571,672,371,0 203072,673,372,1 203573,374,272,6 204073,374,572,4 204573,074,372,1 205073,174,272,3

13 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.13 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Prognoza funduszu emerytalnego - wariant nr 1 (model FUS08) Przeciętny wiek osób pobierających emeryturę

14 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.14 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Prognoza funduszu emerytalnego - wariant nr 1 (model FUS08) Struktura wieku osób pobierających emeryturę - MĘŻCZYŹNI

15 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.15 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Prognoza funduszu emerytalnego - wariant nr 1 (model FUS08) Struktura wieku osób pobierających emeryturę - KOBIETY

16 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.16 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Prognoza funduszu emerytalnego - wariant nr 1 (model FUS08) Wydolność systemu emerytalnego *) rok201020152020202520302035204020452050 wydolność systemu emerytalnego 51%57%49%47%49%55%61%67%73% *) wydolność systemu emerytalnego zdefiniowano jako iloraz wpływów składkowych do funduszu emerytalnego i wydatków funduszu emerytalnego

17 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.17 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Prognoza funduszu emerytalnego - wariant nr 1 (model FUS08) Deficyt roczny funduszu emerytalnego i stan środków FRD*) *) stan środków FRD (w kwotach zdyskontowanych na 2008 r.) przy założeniu stopy zwrotu netto 5% i przy założeniu, że środki FRD nie zostaną wcześniej uwolnione **) w kwotach zdyskontowanych na 2008 r. rok 201020152020202520302035204020452050 deficyt roczny funduszu emerytalnego **) [mld zł]45,341,861,773,372,163,051,541,734,0 stan środków FRD *) [mld zł] 7,015,626,639,855,674,596,8122,8152,8

18 Warszawa, 25 czerwca 2009 r.18 Przyszłość demograficzna a system emerytalny Prognoza funduszu emerytalnego - wariant nr 1 (model FUS08) Deficyt roczny funduszu emerytalnego i stan środków FRD

19 PROBLEMY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE W KONTEKŚCIE WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH Warszawa, 25 czerwca 2009 r. Gertruda Uścińska

20 Problemy dotyczące zabezpieczenia społecznego w Polsce w kontekście wyzwań demograficznych Warszawa, 25 czerwca 2009 r. KONSPEKT PREZENTACJI 1.Ogólne problemy 2.System emerytalny Wiek emerytalny w Polsce Jak powinien być ustalony? 3. Potrzeba reformy systemu rentowego Renty z tytułu niezdolności do pracy Renty rodzinne 4.Ustalenia końcowe


Pobierz ppt "Warszawa, 25 czerwca 2009 r. GERTRUDA UŚCIŃSKA Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych HANNA ZALEWSKA Zakład."

Podobne prezentacje


Reklamy Google