Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Martynuska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 50 + na małopolskim rynku pracy. Skala, podejmowane działania, efekty. Kraków, 20-21 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Martynuska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 50 + na małopolskim rynku pracy. Skala, podejmowane działania, efekty. Kraków, 20-21 października."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Martynuska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 50 + na małopolskim rynku pracy. Skala, podejmowane działania, efekty. Kraków, 20-21 października 2011 r.

2 DLACZEGO INTERESUJE NAS SYTUACJA OSÓB W WIEKU 50+? DEMOGRAFIA malejąca liczba urodzin, wydłużająca się przeciętna długość życia. NIEKORZYSTNY WSKAŹNIK WSPARCIA relacja pomiędzy generacjami: pracujący utrzymują emerytów OBNIŻAJĄCY SIĘ WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA W GRUPIE WIEKOWEJ 50+ skorelowany Z REPARTYCYJNYM (dominującym do niedawna w krajach europejskich) modelem ubezpieczenia emerytalnego Postępujący proces starzenia się Polaków przyczyni się do stopniowej zmiany "układu sił" w społeczeństwie W 2008 r. co szósty Polak ma więcej niż 50 lat W 2030 r. co trzeci Polak będzie miał więcej niż 50 lat Obecnie średni wiek mieszkańca Polski wynosi 37 lat. Do 2030 roku wzrośnie do ponad 45 lat z tendencją do dalszego wzrostu. 1 2 3

3 START MŁODYCH WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ KOBIET DŁUŻSZA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA AKTYWIZACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH REZERWY WZROSTU ZATRUDNIENIA OD PRZEDSZKOLA DO …

4 POPULACJA MAŁOPOLSKI – 3 310 094 mieszkańców: 536 tys. osób

5 ŚWIATOWY WSKAŹNIK POTENCJALNEGO WSPARCIA (czyli liczba osób między 15 a 64 rokiem życia, które jako potencjalni pracujący utrzymują emerytów) 1950 r wskaźnik 12 : 1 (na 100 pracujących przypadało 8 emerytów, czyli na jednego emeryta pracowało 12 osób) 2000 r obniżenie do poziomu 9 : 1 (na 100 pracujących - 11 emerytów) 2008 r. obniżenie do poziomu 4,9 do 1 (na 100 pracujących – 20 emerytów) PROGNOZA dla POLSKI W ROKU 2035 RELACJA BĘDZIE WYNOSIŁA 2:75 DO 1 Czyli 100 pracujących będzie utrzymywało 36 emerytów RELACJE POMIĘDZY GENERACJAMI W roku 2010: w Małopolsce na 4 pracujących przypada 1 emeryt Źródło: Procesy demograficzne w Polsce a wyzwania wobec polityki gospodarczej, SGH

6 POLSKA - NAJNIŻSZY WSKAŹNIK W GRUPIE 50-54 LATA ORAZ 55-59 LAT DEZAKTYWIZACJA W POLSCE: 57-58 LAT DEZAKTYWIZACJA W MAŁOPOLSCE : 54 LATA EUROPEJCZYK PRACUJE ŚREDNIO 7 LAT DŁUŻEJ OD MAŁOPOLANINA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA W GRUPIE 50+ POLSKA UE (2006)

7 EUROPA POLSKA MAŁOPOLSKA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA WIEK DEZAKTYWIZACJI ZAWODOWEJ STOPA BEZROBOCIA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE - 2009 50+ 32,1%50+ 29,9% ŚREDNI 50,4% 50+ 30,0% ŚREDNI 50,0% 50+ 34,2% ŚREDNI 57,6% 50+ 31,8% ŚREDNI 55,1 % 50+ 27,6% ŚREDNI 54,3% 61 LAT Kobiety 60,4 LAT Mężczyźni 61,4 LAT 57-58 LATA Kobiety 54 LATA Mężczyźni 61 LAT 54 LATA Kobiety 53 LATA Mężczyźni 54 LATA 9,5%4,7%4,1% 6,0%6,4%6,2% ŚREDNI 52,3% Dane za rok 2009

8 ŹRÓDŁO: DIAGNOZA SPOŁECZNA 2009 50+

9 MAŁOPOLSKA - GŁÓWNE TENDENCJE Co 3 bezrobotny 50+ pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy

10 KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE W KONTEKŚCIE WIEKU

11 DLACZEGO GENERACJA 50+ CHARAKTERYZUJE SIĘ NISKĄ AKTYWNOŚCIĄ ZAWODOWĄ? WYMIAR EKONOMICZNY: przejście na wcześniejszą emeryturę – pewność wynagrodzenia praca w szarej strefie CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE: konieczność opieki nad osobami zależnymi (nad wnukami ale też nad swoimi rodzicami) zły stan zdrowia / niepełnosprawność wykształcenie, kwalifikacje niedostosowane do oczekiwań pracodawców, rynku pracy WYMIAR PSYCHOLOGICZNO–SPOŁECZNY: osoby często stają się niewolnikami swojego wieku i mitycznych ograniczeń, które rzekomo podążają za metryką. błędnie twierdzą też, że zabierają pracę dobrze wykształconym młodym ludziom wchodzącym po raz pierwszy na rynek pracy

12 POLITYKA ZATRUDNIENIOWA DLA OSÓB W WIEKU 45 LAT I WIĘCEJ 45+55+ 60+ RÓŹNICA 15 LAT I WIĘCEJ KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRZEKWALIFIKOWANIE (NOWY ZAWÓD) UZUPEŁNIENIE, MODERNIZACJA KWALIFIKACJI POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI UZYSKANYCH DROGĄ NIEFORMALNĄ POLITYKA ZARZĄDZANIA WIEKIEM ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIANIA POMOC W POGODZENIU PRACY Z OBOWIĄZKAMI WYNIKAJĄCYMI Z OPIEKI, STANU ZDROWIA PRAWO ZACHĘCAJACE PRACODAWCÓW DO ZATRUDNIANIA OSÓB PO 55 ROKU ŻYCIA ZACHĘCENIE PRACOWNIKÓW DO UTRZYMANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ (UBEZPIECZENIOWY SYSTEM EMERYTALNY) ELASTYCZNE FORMY PRACY DOSTOSOWANE DO WIEKU PRZEKAZANIE DOŚWIADCZENIA (WYKORZYSTANIE RELACJI MISTRZ-UCZEŃ) SILVER ECONOMY ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI ODPOCZYNKU I PRZERW

13 DLA POPRAWY DOBROSTANU POLSKICH SENIORÓW NIEZBĘDNE JEST CAŁOŚCIOWE PODEJŚCIE I WSPÓŁPRACA WSZYSTKICH INTERESARIUSZY INICJATYWY SŁUŻACE ZATRZYMANIU PRACOWNIKÓW WSPARCIE PRACOWNIKÓW POLITYKI DOTYCZACE ZATRUDNIENIA W TYM ZARZĄDZANIE WIEKIEM ROZWÓJ KADR ZATRUDNIENIE I PROGRAMY SPOŁECZNE PROGRAMY SZKOLENIOWE PROGRAMY GOSPODARCZE PROGRAMY ZDROWOTNE ŹRÓDŁO: RAPORT KAPITAŁ INTELEKTULANY POLSKI, WARSZAWA 2008 PROCESY I PLANOWANIE W FIRMACH POZYTYWNE EFEKTY DLA WSZYSTKICH PROGRAMY RZĄDOWE, REGIONALNE I LOKALNE REGIONALNE I LOKALNE ŹRÓDŁO: RAPORT KAPITAŁ INTELEKTULANY POLSKI, WARSZAWA 2008

14 PROGRAMY I PROJEKTY DLA GRUPY OSÓB 45/50+ W MAŁOPOLSCE

15 Od początku realizacji udział w projektach rozpoczęło ponad 246 tys. osób z czego zostało objętych wsparciem: 7 258 osób w wieku 55+ (co stanowi 3% ) 20 777 osób w wieku 50+ (co stanowi 9% ) 32 094 osoby w wieku 45+ (co stanowi 13% ) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Stan danych na 30.06.2011

16 Średnio wsparcie na osobę 45/50+ w ramach PO KL: 5 500 zł Dla osób 50+ 2007-2011: 90 projektów dla: 20 777 osób dla: 20 777 osób na kwotę: 102 751 tys. zł. na kwotę: 102 751 tys. zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

17 Odsetek osób 50 i więcej, które dostały wsparcie z POKL w stosunku do ludności powiatu w tym wieku Liczba osób 50+ objęta wsparciem w ramach PO KL stanowi 3,3% populacji Małopolski w wieku 50+. Najwięcej wspieranych osób w wieku 50+ było w powiatach: m. Nowy Sącz i proszowickim (po 5%), a najmniej w powiecie limanowskim (1,5%). Udział osób 50+: w działaniach skierowanych do bezrobotnych, biernych zawodowo i z zakresu promocji przedsiębiorczości – 12% wszystkich uczestników w działaniach z zakresu integracji społecznej – 17% w projektach dot. podnoszenia kwalifikacji – 20%

18 Obszary Tematyczne: 1.Godzenie życia prywatnego i zawodowego. 2.E-zdrowie i samodzielność pacjenta. 3.Strategia ekonomiczna wobec starzejącego się społeczeństwa. 4.Włączenie społeczne i cyfrowe. 5.Przedsiębiorczość społeczna. 6.Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Główne rezultaty dla Małopolski: Opracowanie Strategii Wyzwania dla Małopolski w kontekście starzenia się społeczeństwa Opracowanie rekomendacji dla polityk regionalnych wypracowane przez partnerów, beneficjentów i ekspertów, które zostaną przekazane do Komisji Europejskie. Podprojekt Silver Academy - realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Celem projektu było wsparcie rozwoju lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw przez zapewnienie alternatywnych modeli przedsiębiorczości dla osób powyżej 50 roku życia. Projekty Samorządu Województwa dla 50+ w Małopolsce - przykłady działań Projekt - PEOPLE

19 Projekt - Aktywni do emerytury i nie tylko… Cel projektu: Podtrzymanie aktywności zawodowej osób z grupy 50+ poprzez przygotowanie ich do pełnienia roli coacha w miejscu pracy Główne działania: 1. Promocja korzyści wynikających z zatrudniania 50+ w roli mentorów; 2. Szkolenia uczestników z zakresu: zarządzania karierą własną i innych, kompetencji społecznych, mentoringu i coachingu celem zwiększenia konkurencyjności osób 50+ w miejscu pracy 3. Mentoring i coaching uczestników projektu dla młodszych pracowników oraz wymiana doświadczeń. Projekty Samorządu Województwa dla 50+ w Małopolsce - przykłady planowanych działań

20


Pobierz ppt "Andrzej Martynuska Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 50 + na małopolskim rynku pracy. Skala, podejmowane działania, efekty. Kraków, 20-21 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google