Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku oraz wykaz zadań priorytetowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku oraz wykaz zadań priorytetowych."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku oraz wykaz zadań priorytetowych na 2014 rok

2 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powodziówka kwota otrzymanych promes – ,00 zł kwota wykorzystanych środków dotacji ,00 zł niewykorzystana kwota dotacji – ,00 zł, co daje 0,686%

3 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powodziówka Wojewoda Małopolski zawarł umowy ze 151 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z 134 gminami, 16 powiatami i Województwem Małopolskim

4 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powodziówka podpisane zostały 552 umowy, w tym 486 umów z gminami, 64 umowy z powiatami oraz 2 umowy z Województwem Małopolskim na realizację 552 zadań, w tym 486 zadań realizowanych przez gminy, 64 zadania realizowane przez powiaty oraz 2 zadania realizowane przez Województwo Małopolskie

5 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Powódź umowy dotacji zostały zawarte na łączną kwotę ,00 zł, w tym z gminami na kwotę ,00 zł, z powiatami na kwotę ,00 zł oraz z Województwem Małopolskim na kwotę ,00 zł

6 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Powódź w wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego odbudowały lub wyremontowały: 364,955 km dróg, w tym 274,094 km gminnych, 90,561 km powiatowych, 0,300 km dróg wojewódzkich; 39 mostów, w tym 32 gminne, 6 powiatowych, 1 wojewódzki; 65 przepustów, w tym 41 gminnych, 23 powiatowe, 1 wojewódzki;

7 ponadto gminy odbudowały lub wyremontowały 4 kładki, 8 obiektów urządzeń sieci kanalizacyjnej, 6,321 km sieci kanalizacji deszczowej, 4 obiekty sieci wodociągowej, 4 stacje uzdatniania wody, 2 oczyszczalnie ścieków, 1 szkołę podstawową, 1 szkołę średnią, 1 przedszkole, 3,132 km rowów odwadniających, 6 obiektów komunalnych

8 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska kwota otrzymanych promes – ,00 zł kwota wykorzystanych środków dotacji – ,00 zł niewykorzystana kwota dotacji – ,00 zł, co daje 24,193%

9 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska Wojewoda Małopolski zawarł umowy z 26 jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z 20 gminami, 5 powiatami i Województwem Małopolskim

10 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska podpisanych zostało 38 umów, w tym 27 umów z gminami, 9 umów z powiatami oraz 2 umowy z Województwem Małopolskim na realizację 38 zadań, w tym 27 zadań realizowanych przez gminy, 9 zadań realizowanych przez powiaty oraz 2 zadania realizowane przez Województwo Małopolskie

11 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska umowy dotacji zostały zawarte na łączną kwotę ,00zł, w tym z gminami na kwotę ,00 zł, z powiatami na kwotę ,00 zł oraz z Województwem Małopolskim na kwotę ,00 zł

12 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,Osuwiska w wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego wykonały: 5 dokumentacji geologiczno-inżynierskich i 1 dokumentację hydrogeologiczną; 12 dokumentacji projektowo-budowlanych; 1 wykup gruntów; 12 robót stabilizujących/zabezpieczających osuwiska

13 OSUWISKA – Wojewódzki Zespół ilość opinii Wojewódzkiego Zespołu – dla 46 zadań, – dla 28 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 22 gmin, 5 powiatów i Samorządu Województwa ilość opinii WZNRP Program priorytetowy NFOŚiGW - dla 3 zadania, dla: m. Kraków, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brzeźnicy (powiat bocheński)

14 2014 rok

15 Środki finansowe przeznaczone w 2014 roku na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – I transza promes

16 Przygotowany został wykaz zadań zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, mogących ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 roku – I transza promes wraz z propozycją podziału promes z uwzględnieniem wskaźnika "M" (wskaźnik "M" uwzględnia 4 lata)

17 Kryteria przyznawania promes

18 M proponowany,, % wnioskowanej wysokości środków > od > 10 do < od > 0 do <

19 ELEKTRONICZNY wykaz zadań priorytetowych na 2014 rok

20 zadania zgłosiło 151 jednostek samorządu terytorialnego: 135 gmin 15 powiatów Samorząd Województwa zgłoszone zostały 648 zadania: 556 gminnych 87 powiatowych 5 wojewódzkich zadania zgłoszono na kwotę ,28 zł: ,08 zł – zadania gmin ,20 zł – zadania powiatów ,00 zł – zadania Samorząd Województwa wnioskowana kwota dotacji ,18 zł: ,28 zł – zadania gmin ,90 zł – zadania powiatów ,00 zł – zadania Samorząd Województwa

21 STATYSTYKA zgłoszonych ZADAŃ: 648 zadań gminy: 556 zadań, powiaty: 87 zadań, województwo: 5 remont: 454, odbudowa: 194 rok klęski: 2008 – – – – – – 161 z co najmniej dwóch lat – 24

22 ELEKTRONICZNY wykaz zadań priorytetowych Osuwiska na 2014 rok

23 zadania zgłosiło 30 jednostek samorządu terytorialnego: 25 gmin 4 powiaty Samorząd Województwa zgłoszonych zostało 58 zadań: 38 gminnych 14 powiatowych 6 wojewódzkich zgłoszono zadania na kwotę ,65 zł: na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich na kwotę ,90 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanych na kwotę ,00 zł na wykup gruntów na kwotę ,00 zł na właściwe roboty na kwotę ,75 zł

24 Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził 30 grudnia 2013 r. wytyczne zmieniające dotyczące uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie,,powodzi i,,osuwisk. Wytyczne zmieniające weszły w życie z dniem ich zatwierdzenia.

25 Zmiany dotyczą uruchamiania środków dotacji oraz wprowadzono zmianę § 5 ramowego wzoru umowy o dotację. Wytyczne zmieniające zostały opublikowane na stronie internetowej MAiC w zakładce Administracja i samorządy/Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

26 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej Proszę o przeglądanie zamieszczonych informacji

27 Dziękuję za uwagę Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "Informacja dotycząca usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku oraz wykaz zadań priorytetowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google