Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOTYWACJA 1. Plan wykładu Dlaczego motywacja ? Definicje. Historyczne i aktualne teorie motywacji. Polska Mapa Motywacji. Trzynaście zasad skutecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOTYWACJA 1. Plan wykładu Dlaczego motywacja ? Definicje. Historyczne i aktualne teorie motywacji. Polska Mapa Motywacji. Trzynaście zasad skutecznego."— Zapis prezentacji:

1 MOTYWACJA 1

2 Plan wykładu Dlaczego motywacja ? Definicje. Historyczne i aktualne teorie motywacji. Polska Mapa Motywacji. Trzynaście zasad skutecznego motywowania. Pytania i odpowiedzi. 2

3 3 32,56 % kierowników stwierdziło, że: pracownik jako jednostka nie jest ważny Żródło: Agnieszka Izabela Baruk Dlaczego pracownicy odchodzą? w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr. 5, 2006 r.

4 4 18,60% kierowników uważa, że : nie ma potrzeby rozpoznawania indywidualnych celów i dążeń pracowników, gdyż intuicyjnie wiemy, że są bardzo podobne i znane Żródło: Agnieszka Izabela Baruk Dlaczego pracownicy odchodzą? w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr. 5, 2006 r.

5 5 Brak podejmowania badań nad poziomem zmotywowania pracowników 87,73 % kierowników twierdzi, że w ich firmach takie badania nigdy nie były prowadzone i nie będą prowadzone w przyszłości Żródło: Agnieszka Izabela Baruk Dlaczego pracownicy odchodzą? w Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr. 5, 2006 r.

6 Motywacja- Aktywizujące ukierunkowanie aktualnego aktu życiowego na pozytywnie oceniony stan docelowy Falko Rheinberg 6

7 Motywacja- 7 Proces psychicznej regulacji, dzięki któremu formułują się dążenia do podejmowania czynności ukierunkowanych na określony cel Janusz Reykowski

8 Motywacja- Łagodna forma obsesji DeCharms ( 1979) Fascynacja, pożądanie, pragnienie, uparte dążenie, napięcie, wewnętrzny niepokój i aktywacja. 8

9 9 Potrzeby fizjologiczne Bezpieczeństwo PIRAMIDA POTRZEB MASLOVA Przynależność Uznanie Samo- realizacja Potrzeby wyższego rzędu Potrzeby niższego rzędu

10 Krytyka Teorii Maslova Nie zawsze kolejność występowania potrzeb odpowiada rzeczywistej kolejności U pewnej grupy osób potrzeby na wyższych poziomach nigdy się nie rozwijają Zdolność do samorealizacji występuje mimo, niezaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Założenia teorii są tak skonstruowane, że nadają się do efektywnego wyjaśnienia nawet sprzecznych faktów 10

11 Teoria Claytona P. Alderfera ( Teoria ERG) 1. Potrzeby egzystencji ( E-existence) fizjologiczne, materialne, poprawa warunków pracy 2. Potrzeby stosunków społecznych (R- relatedness) potrzeby i aspiracje, potrzeba integracji w zespole 3. Potrzeby rozwoju społecznego (G-growth) potrzeby wyższego rzędu wg Maslova 11

12 12 MOTYWOWANIE Teoria X i Y Douglas McGregora Teoria Y – Pracownicy uważają pracę za rzecz naturalną jak odpoczynek lub rozrywka Osoba zaangażowana jest zdolna do kierowania działaniem i samokontroli przeciętny człowiek może nauczyć się akceptować odpowiedzialność a nawet do niej dążyć. Kreatywność i umiejętność podejmowania słusznych decyzji jest cechą powszechną w populacji.

13 TRAINING PARTNERS Gliwice 13 MOTYWOWANIE Teoria X i Y Douglas McGregora Teoria X – menedżer wierzy, że ludzie są z natury leniwi i starają się pracy unikać Trzeba ich zachęcać, kontrolować lub grozić, aby osiągnąć cel Uchylają się od odpowiedzialności, wolą poddawać się formalnym decyzjom Większość z nich przekłada bezpieczeństwo ponad inne czynniki, wykazują mało ambicji.

14 14 MOTYWOWANIE Teoria X i Y Douglas McGregora Teoria X – DOMINACJA POTRZEB NIŻSZEGO RZĘDU Teoria Y – DOMINACJA POTRZEB WYŻSZEGO RZĘDU

15 15 MOTYWOWANIE Teoria dwuczynnikowa – Frederick Herzberg 1959 Zadowolenie i niezadowolenie nie są skrajnymi biegunami jednego uczucia Przeciwieństwem niezadowolenia jest brak niezadowolenia Przeciwieństwem zadowolenia jest brak zadowolenia

16 16 MOTYWOWANIE Teoria dwuczynnikowa – Frederick Herzberg Czynniki niezadowolenia: Polityka firmy i administracja Nadzór Stosunki z przełożonymi Warunki pracy Stosunki z kolegami Stosunki z podwładnymi

17 17 MOTYWOWANIE Teoria dwuczynnikowa – Frederick Herzberg Czynniki zadowolenia : Osiągnięcia Uznanie Sama praca Odpowiedzialność Awans Rozwój

18 Krytyka Teorii Hercberga Podejście Hercberga nieco upraszcza rzeczywistość Robotnicy są skłonni uznać wynagrodzenie za motywator, podczas gdy pracownicy nadzoru mogą mieć odwrotne zdanie Koncepcja nie dotyczy motywacji a satysfakcji z pracy Badanie wykonano na grupie 200 inżynierów i księgowych i nie jest reprezentatywne dla całej populacji !!!!!. 18

19 19 TEORIA OCZEKIWAŃ Teoria oczekiwań (TO) obejmuje trzy zmienne: 1. Atrakcyjność (A) – znaczenie, jakie jednostka przypisuje potencjalnemu skutkowi swojego działania lub nagrodzie uzyskanej w wyniku wykonanej pracy. ZMIENNA TA UWZGLĘDNIA NIEZASPOKOJONE POTRZEBY JEDNOSTKI. (atrakcyjność nagrody)

20 20 TEORIA OCZEKIWAŃ Teoria oczekiwań (TO) obejmuje trzy zmienne: 2. Związek pomiędzy efektywnością a nagrodą (E) … w jakim jednostka jest przekonana, że wykonanie pracy na odpowiednim poziomie doprowadzi do pożądanego skutku. ( wkład pracy)

21 21 TEORIA OCZEKIWAŃ Teoria oczekiwań (TO) obejmuje trzy zmienne: 3. Związek pomiędzy wysiłkiem a efektem pracy ( P) – postrzegane przez jednostkę prawdopodobieństwo, że dzięki odpowiedniemu wysiłkowi osiągnie zamierzony sukces. (prawdopodobieństwo sukcesu)

22 22 TEORIA OCZEKIWAŃ Teoria oczekiwań (TO) obejmuje trzy zmienne: 1. Atrakcyjność (A) 2. Związek pomiędzy efektywnością a nagrodą (E) 3. Związek pomiędzy wysiłkiem a efektem pracy ( P) TO =( P x A)/ E

23 Co nas motywuje Co nas motywuje ? Co nas motywuje POLSKA MAPA MOTYWACJI POLSKA MAPA MOTYWACJI 23

24 Trzynaście zasad skutecznego motywowania. 1.Motywowanie wymaga prawidłowej komunikacji 2.Motywowanie zacznij od siebie 3.Nie motywuj bez podania celu 4.Nieosiągalne cele demotywują 5.Wspólne osiąganie celów motywuje 6.Nie motywuj innych dopóki nie poznasz potrzeb 24

25 Trzynaście zasad skutecznego motywowania. 7. Motywuj umożliwiając rozwój 8. Nie oczekuj, że motywacja trwa wiecznie 9. Motywuj dostrzegając sukcesy 10. Etyczne współzawodnictwo motywuje 11. Elitarność jest źródłem motywacji 12. Przynależność do grupy motywuje 13. Motywowanie wymaga dobrej atmosfery 25

26 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU Jan Mądry jan.madry@trenerzy.pl 26

27 27 MOTYWOWANIE Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa Potrzeby fizjologiczne Podstawowe potrzeby, Podstawowe potrzeby, Pożywienie Pożywienie Woda, Woda, Tlen Tlen sen sen

28 28 MOTYWOWANIE Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa Potrzeba bezpieczeństwa Stabilność Stabilność Ochrona Ochrona Porządek Porządek Sprawiedliwość Sprawiedliwość Wyeliminowanie zagrożeń Wyeliminowanie zagrożeń

29 29 Motywowanie Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa Potrzeby społeczne dobra atmosfera w miejscu pracy dobra atmosfera w miejscu pracy Relacje z innymi Relacje z innymi Przyjaźń Przyjaźń wyjazdy integracyjne wyjazdy integracyjne

30 30 Motywowanie Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa Potrzeba uznania oznaki aprobaty i właściwego statusu u miejscu pracy oznaki aprobaty i właściwego statusu u miejscu pracy Pochwały, publiczne uznanie osiągnięć Pochwały, publiczne uznanie osiągnięć nagrody formalne i nieformalne nagrody formalne i nieformalne

31 31 MOTYWOWANIE Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa Potrzeba samorealizacji chęć wykorzystania w pełni swojego potencjału chęć wykorzystania w pełni swojego potencjału Samodoskonalenie Samodoskonalenie Potrzeby estetyczne - symetrii, piękna Potrzeby estetyczne - symetrii, piękna Potrzeby poznawcze – wiedzy, odkrywania Potrzeby poznawcze – wiedzy, odkrywania


Pobierz ppt "MOTYWACJA 1. Plan wykładu Dlaczego motywacja ? Definicje. Historyczne i aktualne teorie motywacji. Polska Mapa Motywacji. Trzynaście zasad skutecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google