Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bez pozytywnej motywacji zdobywanie wiedzy przekształca się w uciążliwą, mozolną prace. "Tego się trzeba nade wszystko strzec, aby nie znienawidził nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bez pozytywnej motywacji zdobywanie wiedzy przekształca się w uciążliwą, mozolną prace. "Tego się trzeba nade wszystko strzec, aby nie znienawidził nauki."— Zapis prezentacji:

1 Bez pozytywnej motywacji zdobywanie wiedzy przekształca się w uciążliwą, mozolną prace.
"Tego się trzeba nade wszystko strzec, aby nie znienawidził nauki ten, kto jej jeszcze nie może pokochać"

2 motywacja proces polegający na tym, że
zachowanie jest ukierunkowane na ważne cele lub zaspokojenie potrzeb

3 Motywacja jest jak ciepło w mieszkaniu na Północy, w zimowych miesiącach. Ciepło stopniowo ucieka. Od czasu do czasu trzeba włączyć ogrzewanie, aby utrzymać temperaturę w domu. Teoria motywacji i procesy motywacyjne dotyczą nieustających działań, opartych na założeniu, że motywacja z czasem zanika.

4 hierarchia potrzeb według Maslowa,
VII. Potrzeby samorealizacji (samospełnienia, realizacji osobistego potencjału) VI. Potrzeby estetyczne (symetrii, porządku, piękna) V. Potrzeby poznawcze (poznania, rozumienia) IV. Potrzeby samooceny (kompetencji, aprobaty, uznania) III. Potrzeby przynależności i miłości (przynależności, akceptacji, afirmacji) II. Potrzeba bezpieczeństwa (bezpieczeństwa, wolności od zagrożeń) I. Potrzeby fizjologiczne (zaspokojenia głodu, pragnienia et.c.)

5 Sukces lub porażka może być przypisana czterem przyczynom:
Sposób w jaki uczniowie spostrzegają i interpretują przyczyny swoich sukcesów i porażek, stanowi główny wyznacznik motywacji i osiągnięć Sukces lub porażka może być przypisana czterem przyczynom: zdolnościom, wysiłkowi, szczęściu, poziomowi trudności zadania dydaktycznego

6 Szkolne sukcesy ucznia są bardziej prawdopodobne, jeżeli rodzice i nauczyciele przekazują im jednolite i jasno określone wymagania Uczniowie łatwiej uczą się właściwych zachowań, jeśli mają odpowiednie modele do naśladowania Przesadne reakcje rodziców na sukcesy i niepowodzenia dziecka prowadza do odczuwania przez nie silnej presji w kierunku osiągania sukcesów bądź rozpaczy i zniechęcenia w przypadku porażki Poczucie własnej wartości dzieci zdobywają przez pokonywanie przeszkód Pewność siebie i poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie dzieci zdobywają wtedy, gdy zakres ich swobód jest poszerzany stopniowo, w miarę dojrzewania Dorośli powinni unikać konfrontacji z młodymi ludźmi, dopóki nie są całkiem pewni, że są w stanie wyegzekwować swoje zakazy Uczniowie będą osiągać sukcesy tylko wtedy, gdy nauczą się funkcjonować w rywalizacji z innymi Młodzi ludzie będą dążyć do osiągania sukcesów w nauce, jeśli dostrzegą związki pomiędzy wysiłkiem włożonym w proces uczenia się a uzyskiwanymi wynikami

7 ‘ Doskonałe efekty uczenia się Wzrost pewności siebie
Duże wyzwania Doskonałe efekty uczenia się Wzrost pewności siebie Wzrost szacunku do siebie Zmiana postaw (rozwój) Mnóstwo błędów Brak pewności siebie Brak szacunku dla siebie Blokowany rozwój Dużą pomoc Mała pomoc Miła atmosfera Lenistwo Brak efektów uczenia się Zahamowany rozwój Małe wyzwania

8 Funkcje motywujące spełniają:
zainteresowanie przedmiotem nauki aspiracje dotyczące ocen szkolnych poszerzanie posiadanej wiedzy i umiejętności - przeświadczenie o ich znaczeniu osobistym i społecznym

9 Musimy w uczniu wytworzyć przekonanie, że ma wpływ na bieg wydarzeń, których ramy zakreśla nauczyciel. Jest to możliwe, jeśli uczeń rozumie zależność między sposobem wykonania czynności i jej celem i ma wpływ na wybór sposobu pracy ma przekonanie, że oceniony zostanie zgodnie z kryteriami, które zna ma świadomość, że od niego zależy to, co spotyka go w szkole wie, w jakim celu wykonuje daną czynność i uznaje, że jest potrzebna

10 Motywacyjna funkcja oceny
S – satysfakcja: (wymagania i kryteria sa znane, informacja zwrotna, mobilizuje do samooceny i pracy nad sobą, nagrody, wyróżnienia dla uczniów, konsekwentne działania, wieloaspektywność oceniania, właściwa samoocena, często dokonujemy diagnozy uczniowie wiedzą, że są często sprawdzani) O – szanse: ewaluacja PSO i WSO, wzrost aktywności uczniów, osiągnięcia w konkursach, dobra komunikacja między uczniem a nauczycielem, stworzenie możliwości samorealizacji F – błędy – brak porozumienia RP, nieprzestrzeganie WSO i PSO, faworyzowanie uczniów, subiektywna, brak obiektywizmu, nie odzwierciedla wkładu pracy, brak konsekwencji w ocenianiu, brak informacji na temat oceny T – zagrożenia: brak zaufania do nauczyciela, niskie wyniki nauczania, lenistwo uczniów, utrwalenie stagnacji, niechęć do pracy Brak szacunku dla nauczyciela (niesprawiedliwość) S O T F

11 Pamiętaj! Buduj pozytywne relacje nauczyciel - uczeń
Unikaj "szufladkowania" uczniów na dobrych i złych Oceniaj a nie karz Nie zanudzaj Podnoś poprzeczkę Pozwalaj by w grupie zdarzały się burze Od ludzi, którymi kierujesz, oczekuj tego co najlepsze Stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego Potrzebę współzawodnictwa wykozrsytuj w sposób umiarkowany Zauważaj potrzeby drugiego człowieka Okazuj uznanie i chwal osiągnięcia Staraj się własną motywację utrzymać na wysokim poziomie Stwórz atmosferę, w której niepowodzenia nie oznaczają przegranej Wykorzystaj wzorce, by zachęcać do sukcesów Nagradzaj współpracę


Pobierz ppt "Bez pozytywnej motywacji zdobywanie wiedzy przekształca się w uciążliwą, mozolną prace. "Tego się trzeba nade wszystko strzec, aby nie znienawidził nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google