Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zasady edycji, rodzaje i formy czcionek, formatowanie tekstów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zasady edycji, rodzaje i formy czcionek, formatowanie tekstów,"— Zapis prezentacji:

1 zasady edycji, rodzaje i formy czcionek, formatowanie tekstów,
Edycja tekstów: zasady edycji, rodzaje i formy czcionek, formatowanie tekstów, łaczenie tekstu z tabelami i wykresami.

2 WSTĘP Przygotowanie tekstu technicznego wymaga zastosowania odpowiedniego programu, który umożliwia jego wprowadzanie, edycję, wstawianie różnego rodzaju obiektów, np. tabel, wzorów matematycznych, chemicznych i rysunków. Edytor tekstu jest programem komputerowym służącym do edycji dokumentów tekstowych. Umożliwia on jedynie wprowadzanie tekstu i jego podstawową edycję. Posiada jedynie ograniczone możliwości formatowania i wyglądu tekstu. Systemy operacyjne są zazwyczaj wyposażone w podstawowy edytor tekstu: Notatnik (Microsoft Windows) SimpleText (Mac OS) TextEdit (Mac OS X)

3 Procesor tekstu to zaawansowany edytor, który umożliwia nie tylko wprowadzanie tekstu, ale także formatowanie (np. formatowanie czcionki), tworzenie tabel, łączenie tekstu z grafiką (np. rysunki, zdjęcia). Procesory tekstu zazwyczaj posiadają moduły służące do sprawdzania pisowni, gramatyki i stylu edytowanego tekstu. Najbardziej znane procesory tekstu to Microsoft Word, OpenOffice Writer, WordPerfect. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat pojawiały się nowsze i coraz doskonalsze wersje tych programów umożliwiające lepszą edycję i formatowanie tekstu.

4 Microsoft Word Program Microsoft Word jest częścią pakietu Office, który zawiera liczne aplikacje biurowe służące do kompleksowego wykonywania zadań biurowych (umożliwia tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji oraz zarządzanie notatkami i informacjami). Microsoft Word to procesor tekstu, który ma posiada wiele funkcji umożliwiających edycję dokumentów, ich formatowanie, wyświetlanie w różnej formie, drukowanie.

5 Uruchamianie programu
Po uruchomieniu programu otwiera się okno programu z pustym dokumentem, który można wypełniać tekstem. W trakcie wypełniania dokumentu można go odpowiednio formatować. Do tego służy szereg poleceń skrótowo opisanych poniżej. Każde okno programu MS Office zawiera kilka stałych elementów: · Pasek tytułu – informuje nas z jakiego programu korzystamy, jaka jest nazwa pliku/dokumentu, który tworzymy; zawiera przyciski służące do ukrywania, pomniejszania i powiększania okna programu i zamykania programu; · Pasek menu tekstowego – mocno rozbudowane menu, które zawiera nazwy grup poleceń – po kliknięciu myszą na wskazaną nazwę rozwija się lista poleceń dostępnych w danej grupie; polecenie zakończone strzałką rozwija się dodatkowo do kolejnych poleceń, a kliknięcie polecenia zakończonego wielokropkiem skutkuje otwarciem okna dialogowego, w którym można ustawiać parametry danego polecenia;

6 Pasek narzędzi – poszczególne polecenia kryją się pod ikonami, a o ich pojawianiu się decyduje użytkownik, który może je zdefiniować w dowolny sposób korzystając z opcji „Dostosuj...” w poleceniu „Narzędzia” (menu tekstowe) ; · Pasek przewijania (poziomego lub pionowego); · Pasek stanu – zawiera ogólne informacje o parametrach pracy programu i bieżącym pliku.

7 Mogą pojawiać się także inne paski
(np. linijka) przy odpowiednich ustawieniach programu. Korzystając z opcji zawartych w poszczególnych paskach, można ustawić parametry tworzonego dokumentu, tak aby spełniał nasze oczekiwania.

8 Zasady wpisywania, poprawiania i usuwania tekstu
Wpisywanie tekstu. Tekst wpisywany jest w miejscu zaznaczonym kursorem (migająca pionowa kreska). Kursor można ustawiać za pomocą myszy lub za pomocą strzałek i klawiszy Home, End, Page Up i Page Down. Kombinacja klawiszy Ctrl + strzałka powoduje przeskok kursora o jeden wyraz. Po osiągnięciu prawego marginesu tekst przechodzi do nowego wiersza. Wciśnięcie przycisku „ENTER” powoduje zakończenie akapitu i otwarcie nowego. Znaki interpunkcyjne dopisuje się do wyrazu poprzedzającego bez odstępu (spacji), aby uniknąć ich przenoszenia na początek nowego wiersza. Jeśli konieczna jest modyfikacja tekstu, należy umieścić kursor w miejscu zmiany tekstu (klawisz DEL kasuje znaki na prawo od kursora, a przycisk Backspace kasuje znaki na lewo od kursora). Przycisk „¶” umoŜliwia włączenie i wyłączenie widoku znaków niedrukowalnych, np. spacji (kropka), tabulatorów (strzałka) i znaków końca akapitu (¶).

9 Zaznaczanie, przenoszenie
i kopiowanie tekstu Zaznaczanie tekstu. Czasami konieczna jest zamiana nie tylko pojedynczych znaków, czy słów, ale całego zdania lub akapitu. Wtedy należy zaznaczyć modyfikowany tekst: · przeciągając myszą (lewy przycisk wciśnięty); · trzymając wciśnięty klawisz Shift przesuwać kursor za pomocą strzałek i klawiszy Home, End, Page Up i Page Down. Jeśli potrzeba zaznaczyć cały tekst można skorzystać z kombinacji klawiszy: Ctrl +A (lub z polecenia Edycja Zaznacz wszystko).

10 Kopiowanie i wklejanie tekstu można wykonać po zaznaczeniu pożądanego fragmentu. Służy do tego kilka opcji: · odpowiednie przyciski z paska narzędzi; · odpowiednie polecenia z paska menu tekstowego (polecenie Edycja); · skróty Ctrl +C (kopiowanie) i Ctrlb +V (wklejanie); · na zaznaczonym tekście klika się prawym przyciskiem myszy i wybiera odpowiednią opcję. Wklejanie wymaga zaznaczenia kursorem miejsca, w które będzie wstawiony tekst/obiekt. Przenoszenie tekstu polega na przeciąganiu zaznaczonego tekstu za pomocą myszy w określone miejsce. Kursor musi znaleźć się na miejscu, gdzie będzie początek przenoszonego tekstu.

11 Rodzaje i formy czcionek
Gdy chcę zmienić rodzaj czcionki, klikam na tę strzałkę Możemy wpisywać tekst z odpowiednimi atrybutami (wielkość czcionki, jej rodzaj i kolor), sposób wyrównania tekstu, pogrubienie bądź pochylenie czcionki itd. Można także najpierw wpisać tekst, później go formatować, czyli zmieniać jego wygląd.

12 Spośród dostępnych w komputerze czcionek wybieram tę, która mi odpowiada

13 Tak zaznaczam wybrany rozmiar czcionki.

14 Formatowanie czcionki można wykonać za pomocą przycisków z paska narzędzi (odpowiednie przyciski należy wstawić korzystając z polecenia: „Narzędzia Dostosuj...”), z menu tekstowego (opcja: Format Czcionka...) lub skrótów. Skróty do formatowania tekstu: · Ctrl+B – pogrubianie czcionki · Ctrl+I – czcionka pochylona · Ctrl+U – tekst podkreślony · Ctrl+Shift+= - indeks górny (ponowne naciśnięcie zestawu klawiszy likwiduje indeks) · Ctrl+= - indeks dolny (ponowne naciśnięcie zestawu klawiszy likwiduje indeks)

15 Formatowanie tekstów Dzięki tym przyciskom mogę wyrównywać tekst.
Wyrównanie do lewej Wyrównanie do środka Wyrównanie do lewej Wyjustowanie

16 Formatowanie akapitu można wykonać za pomocą przycisków z paska narzędzi lub z menu tekstowego (polecenie Format Akapit...). Można formatować zarówno wyrównanie tekstu, jak i wcięcia tekstu i odstępy między kolejnymi liniami. Ustawienia mogą dotyczyć pojedynczych linii, całych akapitów, sekcji, czy też dokumentów.

17 Wykorzystanie tabulatorów
Tabulatory (przy włączonym znaku końca akapitu (¶) widoczne jako strzałki →) można wstawiać poprzez naciśnięcie klawisza Tab. Służą one do wyrównywania tekstu. Położenie tabulatora można także zmieniać korzystając z myszy poprzez przesuwanie suwaków na linijce. Korzystając z polecenia: „Format Tabulatory...” można dowolnie i bardzo precyzyjnie ustawiać położenie punktów tabulacji.

18 Podczas pisania tekstu, zwłaszcza naukowego, konieczne jest korzystanie z niestandardowych znaków (np. strzałki), symboli (np. ° - st. Celsjusza), które nie są dostępne na klawiaturze. Wtedy niezbędne jest skorzystanie z polecenia: „Wstaw Symbol...”. Gotowe rysunki można wklejać do dokumentu za pomocą polecenia: „Wstaw Rysunek►”.

19 TABELE Edytor tekstu Word oferuje użytkownikowi szereg narzędzi umożliwiających tworzenie tabel. Dzięki nim w programie tym można w łatwy sposób i bardzo sprawnie konstruować tabele o dużym stopniu komplikacji. Tabele można wstawiać w dowolnym miejscu redagowanego tekstu. Po wprowadzeniu matrycy tabeli składającej się z odpowiedniej liczby kolumn i wierszy, można przystąpić do jej sformatowania. Polega ono na ustaleniu odpowiedniej szerokości poszczególnych kolumn i wysokości wierszy, scalaniu i dzieleniu określonych komórek tabeli, zdefiniowaniu rodzaju ramki otaczającej tabele i linii siatki wewnątrz tabeli, itp. Możliwe jest też dodawanie lub usuwanie wierszy, kolumn oraz pojedynczych komórek, konwertowanie tabeli do postaci zwykłego tekstu i tekstu w tabele.

20 Tabele można rysować lub wstawiać do tekstu na kilka sposobów:
ustawianie wierszy i kolumn za pomocą tabulatorów wstawianie tabeli „Tabela → Wstaw → Tabela...” rysowanie tabeli „Tabela → Rysuj tabelę”

21 Po wstawieniu tabeli można ją w precyzyjny sposób sformatować ustawiając wielkość komórek, wyrównanie tekstu, odstępy, kierunek tekstu, obramowanie, kolory ramek, tła i czcionki. Po zaznaczeniu pojedynczej komórki, całego wiersza lub kolumny należy kliknąć prawy przyciskiem myszy i skorzystać z odpowiedniego polecenia lub z menu tekstowego wybrać polecenie „Tabela” i odpowiednią opcję. Konwersja tabela ↔ tekst – istniejącą tabelę można przekonwertować w tekst i odwrotnie. Korzysta się wtedy z polecenia „Tabela → Konwertuj → Przekształć tabelę (tekst) na tekst (tabelę)...”.

22 GRAFIKA W trakcie redagowania dokumentu w edytorze tekstu bardzo często wykorzystywana jest możliwość łączenia tekstu z grafika. Wzbogaca to dokument nadając mu zupełnie nowa formę - łatwiejsza w odbiorze dla czytelnika. Wstawienie grafiki przygotowanej wcześniej i zapisanej w pliku: z menu Wstaw wybierz opcje Obraz → Z pliku …

23 Wstawienie wykresu: z menu Wstaw wybierz opcje Obraz → Wykres

24 MS Word oferuje narzędzie Podpis do automatycznego numerowania obiektów.
W menu Wstaw wskaż polecenie Autotekst, a następnie kliknij polecenie Podpis.


Pobierz ppt "zasady edycji, rodzaje i formy czcionek, formatowanie tekstów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google