Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie SP-6 do przyjęcia sześciolatków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie SP-6 do przyjęcia sześciolatków"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie SP-6 do przyjęcia sześciolatków

2 Dla klas I-III wydzielone zostały trzy sale lekcyjne na parterze o odpowiednio dużym metrażu składające się z dwóch części: - edukacyjnej wyposażonej w tablicę, stoliki z krzesełkami z możliwością regulacji wysokości, sprzęt audiowizualny (tj. radiomagnetofon, projektor multimedialny, ekran, laptop z dostępem do Internetu) pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć, odpowiednie oprogramowanie - rekreacyjnej wyposażonej w dywan, zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne, mega klocki

3 Każda sala wyposażona została w segment, w którym przechowywane są pomoce dydaktyczne, gry i zabawki dydaktyczne. W segmencie każdy uczeń ma swoją szufladę, w której przechowuje przybory do zajęć plastyczno-technicznych (bloki, farby, pędzle, kredki, klej, nożyczki, wycinanki, krepę, bibułę, itd.) Rodzice taką wyprawkę dla swojego dziecka przekazują do szkoły w pierwszym tygodniu września. Akcja ma na celu „odchudzanie tornistrów”, by ciężar tornistra nie przekraczał 10% wagi ciała ucznia.

4 Klasy I-III mają wydzielone w szatni boksy, zamykane i dozorowane przez panie sprzątaczki, wyposażone w drewniane wieszaki i ławeczki, gdzie uczniowie przechowują wierzchnie okrycia, obuwie oraz obuwie sportowe na salę gimnastyczną.

5 W bezpośrednim sąsiedztwie sali lekcyjnej znajdują się toalety wyposażone w umywalki, suszarki, dozowniki z mydłem, pojemniki na papier toaletowy, muszle, dolnopłuki. W toaletach zawsze jest ciepła woda do mycia rąk.

6 Dla zwiększenia bezpieczeństwa, przy głównych drzwiach wejściowych zainstalowany został domofon, a korytarze, szatnie, ciągi komunikacyjne monitorowane są poprzez system kamer.

7 Edukacja w klasach I-III realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. Edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi, za wyjątkiem języka angielskiego i katechezy, te przedmioty powierza się anglistce i katechetkom.

8 Codziennie jedna przerwa przeznaczona zostaje na drugie śniadanie
Codziennie jedna przerwa przeznaczona zostaje na drugie śniadanie. Cała klasa pod opieką wychowawcy przechodzi wówczas do świetlicy-jadalni, gdzie przy stolikach zjada własne kanapki, a pani woźna przygotowuje herbatę z sokami owocowymi. Dzieci dostają również mleko oraz owoce i warzywa.

9 Zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 3 godzin tygodniowo realizowane są 3 razy w tygodniu po jednej godzinie dziennie na sali gimnastycznej lub na wolnym powietrzu na obiektach sportowych. Uczniowie mają do dyspozycji dwa boiska (asfaltowe i o sztucznej nawierzchni), tartanową bieżnię, tartanowe rozbiegi wraz z piaskownicami do skoku wzwyż i do skoku w dal, tereny trawiaste do gier i zabaw.

10 W czasie edukacji polonistycznej w początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umiejętności te są intensywnie kształtowane w klasie II i III.

11 Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawiania o przeczytanych utworach oraz korzystania z biblioteki szkolnej W SP-6 w Pierśćcu od lat prowadzona jest akcja „Cała szkoła czyta dzieciom”, podczas której różne osoby czytają uczniom klas I-III wybraną książkę autorstwa Zofii Kossak, np. „Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata” lub „Topsy i Lupus”

12 W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują dobranymi przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie.

13 Edukacja przyrodnicza realizowana jest nie tylko na podstawie pakietów edukacyjnych i informacji z różnych źródeł, ale również w naturalnym środowisku poza szkołą, np. w gospodarstwie rolnym, w lesie, na łące, nad stawem.

14 Zajęcia komputerowe prowadzone są w sali lekcyjnej z użyciem komputera z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów.

15 Język obcy nowożytny, tj
Język obcy nowożytny, tj. język angielski uczniowie klas I-III poznają w ramach obowiązkowych zajęć języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz w czasie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych.

16 Oprócz zajęć typowo muzycznych włącza się muzykę do codziennych zajęć szkolnych, jako tła tematu, przy organizacji aktywności ruchowej lub w celu wyciszenia.

17 Dla uczniów z problemami w nauce oraz wytypowanych do pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w ramach godzin KN lub dodatkowych zajęć), zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pedagogiem, z logopedą, z psychologiem.

18 Dla uczniów uzdolnionych, w trosce aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, stwarzane są warunki do prezentowania osiągnięć np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych podczas wielu imprez i uroczystości szkolnych, np. Święto Patrona, Dzień Integracyjny, Święto Sportu, Tydzień Kultury, Wigilia w szkole, Spartakiada Lekkoatletyczna , Konkurs Skoku Wzwyż, Biesiada Regionalna, Gwarowy Konkurs Recytatorski.

19 Dla uczniów wymagających opieki szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od godz zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjemną atmosferę i bezpieczeństwo.

20 Szkoła zabezpiecza również ciepły posiłek w formie obiadu dla 80 uczniów. Obiady w termosach dostarczane są z kuchni Gimnazjum Nr 2 w Skoczowie.

21 Prezentację przygotowała dyrektor szkoły Stefania Kewesz


Pobierz ppt "Przygotowanie SP-6 do przyjęcia sześciolatków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google