Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajobraz stepu. Step to teren trawiasty w klimacie umiarkowanym kontynentalnym ciepłym. Występuje na dużych obszarach Azji Centralnej, a ponadto w Ameryce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajobraz stepu. Step to teren trawiasty w klimacie umiarkowanym kontynentalnym ciepłym. Występuje na dużych obszarach Azji Centralnej, a ponadto w Ameryce."— Zapis prezentacji:

1 Krajobraz stepu

2 Step to teren trawiasty w klimacie umiarkowanym kontynentalnym ciepłym. Występuje na dużych obszarach Azji Centralnej, a ponadto w Ameryce Północnej (prerie) i Południowej (pampa). Wykorzystywany jest jako pastwisko dla bydła, koni, owiec. Źródło http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=899 :

3 Dobór materiału: 1.Przykładowe cele operacyjne: Wiadomości uczeń zna terminy: step, preria, pampa nazwy: gatunków drzew i zwierząt stepów, nazwy głównych rzek i jezior, surowców mineralnych, cechy: klimatu w strefie stepów, krajobrazu stepów,

4

5 Dobór materiału: Umiejętności: uczeń umie - wskazać na mapie krajobrazowej rozmieszczenie stepów strefy umiarkowanej; -omówić na podstawie wykresu klimatycznego z podręcznika warunki stepów; - rozpoznać zwierzęta i rośliny występujące na stepach; - powiedzieć, jakie trudności napotyka człowiek w zagospodarowaniu stepów; - opisuje roślinność stepową - - wskazuje przystosowania roślin do warunków stepowych - charakteryzuje przystosowania zwierząt do życia na stepie

6

7 Dobór materiału: Cel wychowawczy: - budzenie wrażliwości na piękno przyrody stepów - kształtowanie postaw pro-ekologicznych.

8

9 Metody i formy: Metody: obserwacja pośrednia, metoda tekstu przewodniego. Forma: praca w grupach, indywidualna Środki dydaktyczne: atlasy, podręczniki, mapy ścienne, mapy konturowe stepów, karty pracy,pogadanka

10 Sposób przeprowadzenia lekcji: Krótka pogadanka wprowadzająca w temat ( m.in.: uczniowie opisują zdjęcia przedstawione na tablicy) Zdefiniowanie stepu Praca w grupach (nauczyciel rozdaje karty pracy praca różnym frontem każda grupa otrzymuje inne zadanie dotyczące stepów)

11

12 Sposób przeprowadzenia lekcji Sprawdzenie efektów pracy grup (wspólne uzupełnienie dziurawca) Podsumowanie –pogadanka Zadanie np.: mapa konturowa

13

14 Dziękuję.


Pobierz ppt "Krajobraz stepu. Step to teren trawiasty w klimacie umiarkowanym kontynentalnym ciepłym. Występuje na dużych obszarach Azji Centralnej, a ponadto w Ameryce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google