Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autoprezentacja Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska Kierownik Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, ZPNiP Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autoprezentacja Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska Kierownik Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, ZPNiP Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka."— Zapis prezentacji:

1 Autoprezentacja Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska Kierownik Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, ZPNiP Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy lewandowskam@co.bydgoszcz.pl Tel. 52- 374- 3338 Marzec 2014

2 Wykształcenie 2002Tytuł magistra, inżyniera; Temat pracy: Diagnostyka molekularna rodzinnej polipowatości jelita grubego. Badania wykonano w PAN, w Instytucie Genetyki Człowieka, Poznań 2006Stopień Doktora Nauk (Ph.D.) w Departamencie Life Sciences, the Open University, Wielka Brytania. Temat rozprawy doktorskiej: Functional Studies on the Intronic Splicing Processing Element in the Ataxia Telangiectasia Mutated Gene. Promotor: Prof. Francisco Baralle (z ICGEB) oraz Prof. Ann Harris (z Paediatric Molecular Genetics, Institute of Molecular Medicine, Oxford University, John Radcliffe Hospital, Oxford OX3 9DS, UK).Badania wykonano w Departamencie Patologii Molekularnej i Molekularnej Genetyki Człowieka, ICGEB 2010Master of Business Administration (MBA), National-Louis University, Chicago, IL, USA 2011Nostryfikacja brytyjskiego doktoratu w IGCZ, PAN. Recenzenci: Prof. dr hab. Ryszard Słomski i Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak 2012 Tytuł Diagnosty Laboratoryjnego (studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy 2013 Specjalizacja: laboratoryjna genetyka medyczna

3 Historia zatrudnienia 1) Human Molecular Genetics Program; Pediatrics; 2) Cell and Molecular Biology, Chicago, USA. DANIA 2001WŁOCHY 2002 - 2006 USA 2007-2010 POLSKA 2010-2014

4 Dorobek Naukowy (5.11.2013) Wartość cyklu 5 prac, IF = 13,803; MNiSW = 118; stanowiących osiągnięcie habilitacyjne: Strategia wykrywania i charakterystyka mutacji w wybranych genach warunkujących niektóre choroby dziedziczne i nowotworowe. pozostały dorobek: IF 50.245, w tym pierwszy autor prac oryginalnych IF= 12.183; Ponadto: wygłoszenie 6 wykładów w Instytutach Naukowych i CO w Chinach; USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii i w Izraelu; prelegent podczas Seminarium Posiedzenia Komisji Zdrowia, Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na temat perspektyw innowacji technologicznych w onkologii. Recenzent w 3 czasopismach (IF) Łączna wartość punktacji KBN/MNiSzW: 416 Wartość wskaźnika IF: 64.048 liczba prac IFKBN/MNiSzW Liczba cytowań prace oryginalne publikacje z IF 949,93326786 publikacje bez IF ---- prace poglądowe 40,312553 rozdziały3-92 razem1650,24533191 na zjazdach ogólnokrajowych 15 na zjazdach zagranicznych 9

5 Udział w projektach badawczych; nagrody, wyróżnienia, stypendia I. Kierownik projektu: 2011-2014: Transcription regulation of a PNC components (RAVER l and RAVER 2) and prognostic value of PNC prevalence in prostate cancer; projekt badawczy Homing Plus 2010-2/7 II. Kierownik projektu: 2014 – 2016 Role of miRNA in gene regulation and as a potential biomarkers in prostate cancer projekt badawczy CRP - ICGEB Research Grant 2013;CRP/POL13-01 III. Kierownik lub wykonawca 7 projektów naukowych realizowanych w Centrum Onkologii im Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy przy współpracy z ośrodkami krajowymi (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). IV. Wykonawca: 3 grantów przyznanych przez National Institutes of Health, USA (CA129258; R01 HL094585; R01 GM-078555); Italian Association for Cancer Research (nazwa oryginalna: Associazione Italiana Ricerca sul Cancro; AIRC), Italian Cystic Fibrosis Foundation; Italian Research Ministry (FIRB RBNE01 W9PM). Po uzyskaniu stopnia doktora – otrzymałam 2 stypendia w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 1 grant wyjazdowy (na konferencje EMBO z USA do Austrii), 3 nagrody naukowe (w tym Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy).

6 Dorobek organizacyjno - dydaktyczny I. Członek Komisji Bioetycznej w Luire Children's Research Center, Chicago. zorganizowanie kursu Responsible Conduct of Research na Northwestern University dla grupy doktorów zgodnie z wytycznymi amerykańskiego National Institutes of Health. II. Czynne uczestnictwo w organizacji konferencji na arenie międzynarodowej 2009 –Sympozjum Badań Biomedycznych w Luire Children's Research Center, USA 2012 przewodnicząca komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum Biologia Molekularna w Onkologii w Centrum Onkologii w Bydgoszczy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego; III. Aktywny wkład w prace nad wybranymi zadaniami Centrum Onkologii w Bydgoszczy w projektach konsorcjum (np. Konkurs STATEGMED) IV. prowadzenie pracowni magisterskiej i seminariów dyplomowych na wydziale lekarskim, CM UMK i pracowni magisterskiej na UKW w Bydgoszczy. V. Promotor i recenzent prac mgr (na kierunkach biologia molekularna; biotechnologia) na UKW i Collegium Medicum UMK. VI. Opiekun naukowy adiunkta z Zakładu Inżynierii Tkankowej UMK CM odbywającej staż w PGiOM, CO; magistrów oraz studentów biotechnologii (5 prac punktowanych od 5 punktów MNiSzW po 1.6 IF)

7 Choroby nowotworowe: (biologia molekularna + biologia komórki) Molekularne czynniki prognostyczne i predykcyjne [m. in.: PNC (2010-2014; miRNA (2014-2016) w raku prostaty]. Regulacja ekspresji genów związanych z procesem karcenogenezy, metastazy i strukturą PNC; badania zarówno na nowotworowych liniach komórkowych jak i materiale klinicznym. rola konformacji chromatyny w regulacji ekspresji genów metylacja genów wysokoprzepustowe analizy miRNA (osocze, tkanka) Farmakogenetyka; badania z zakresu medycyny translacyjnej (chemio i radiooporność; $$$$$ drobne analizy SNP) Indywidualizacja molekularnych badań diagnostycznych w rozpoznawaniu i kwalifikacji do terapii chorób nowotworowych (mol. diag. medyczna) Kierunki badawcze Choroby dziedziczne: (biologia molekularna + inzynieria genetyczna) Regulacja ekspresji genów i nowe czynniki cis (np. struktura II–rzędowa RNA; 3C) wykrywanie mutacji konstytutywnych, z funkcjonalną analizą wykorzystującą system minigenów Nieprawidłowe składanie genów i mutacje w intronach Choroby nowotworowe – testowanie potencjalnych chemioterapeutyków (NIH) i identyfikacja locus genów związanych ze strukturą PNC w komórkach nowotworowych

8 Dziękuje za uwagę i zapraszam do współpracy Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska Kierownik Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, ZPNiP Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy lewandowskam@co.bydgoszcz.pl


Pobierz ppt "Autoprezentacja Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska Kierownik Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, ZPNiP Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google