Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska"— Zapis prezentacji:

1 Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska
Autoprezentacja Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska Kierownik Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, ZPNiP Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Tel Marzec 2014

2 Wykształcenie 2002 Tytuł magistra, inżyniera; Temat pracy: “Diagnostyka molekularna rodzinnej polipowatości jelita grubego”. Badania wykonano w PAN, w Instytucie Genetyki Człowieka, Poznań 2006 Stopień Doktora Nauk (Ph.D.) w Departamencie Life Sciences, the Open University, Wielka Brytania. Temat rozprawy doktorskiej: “Functional Studies on the Intronic Splicing Processing Element in the Ataxia Telangiectasia Mutated Gene”. Promotor: Prof. Francisco Baralle (z ICGEB) oraz Prof. Ann Harris (z Paediatric Molecular Genetics, Institute of Molecular Medicine, Oxford University, John Radcliffe Hospital, Oxford OX3 9DS, UK).Badania wykonano w Departamencie Patologii Molekularnej i Molekularnej Genetyki Człowieka, ICGEB 2010 Master of Business Administration (MBA), National-Louis University, Chicago, IL, USA 2011 Nostryfikacja brytyjskiego doktoratu w IGCZ, PAN. Recenzenci: Prof. dr hab. Ryszard Słomski i Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak Tytuł Diagnosty Laboratoryjnego (studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Specjalizacja: laboratoryjna genetyka medyczna

3 Historia zatrudnienia
DANIA 2001 WŁOCHY USA 1) Human Molecular Genetics Program; Pediatrics; 2) Cell and Molecular Biology, Chicago, USA. POLSKA

4 Łączna wartość punktacji KBN/MNiSzW: 416 Wartość wskaźnika IF: 64.048
Dorobek Naukowy ( ) Łączna wartość punktacji KBN/MNiSzW: Wartość wskaźnika IF: Wartość cyklu 5 prac, IF = 13,803; MNiSW = 118; stanowiących osiągnięcie habilitacyjne: „Strategia wykrywania i charakterystyka mutacji w wybranych genach warunkujących niektóre choroby dziedziczne i nowotworowe.” pozostały dorobek: IF , w tym pierwszy autor prac oryginalnych IF= ; liczba prac IF KBN/MNiSzW Liczba cytowań prace oryginalne publikacje z IF 9 49,933 267 86 publikacje bez IF - prace poglądowe 4 0,312 55 3 rozdziały 2 razem 16 50,245 331 91 na zjazdach ogólnokrajowych 15 na zjazdach zagranicznych Ponadto: wygłoszenie 6 wykładów w Instytutach Naukowych i CO w Chinach; USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii i w Izraelu; prelegent podczas Seminarium Posiedzenia Komisji Zdrowia, Senatu Rzeczpospolitej Polskiej na temat perspektyw innowacji technologicznych w onkologii. Recenzent w 3 czasopismach (IF) .

5 Udział w projektach badawczych; nagrody, wyróżnienia, stypendia
I. Kierownik projektu: : “Transcription regulation of a PNC components (RAVER l and RAVER 2) and prognostic value of PNC prevalence in prostate cancer”; projekt badawczy Homing Plus /7 II. Kierownik projektu: 2014 – 2016 “Role of miRNA in gene regulation and as a potential biomarkers in prostate cancer” projekt badawczy CRP - ICGEB Research Grant 2013;CRP/POL13-01 III. Kierownik lub wykonawca 7 projektów naukowych realizowanych w Centrum Onkologii im Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy przy współpracy z ośrodkami krajowymi (Uniwersytet Mikołaja Kopernika; 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). IV. Wykonawca: 3 grantów przyznanych przez National Institutes of Health, USA (CA129258; R01 HL094585; R01 GM ); Italian Association for Cancer Research (nazwa oryginalna: Associazione Italiana Ricerca sul Cancro; AIRC), Italian Cystic Fibrosis Foundation; Italian Research Ministry (FIRB RBNE01 W9PM). Po uzyskaniu stopnia doktora – otrzymałam 2 stypendia w tym stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 1 grant wyjazdowy (na konferencje EMBO z USA do Austrii), 3 nagrody naukowe (w tym Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy).

6 Dorobek organizacyjno - dydaktyczny
I. Członek Komisji Bioetycznej w Luire Children's Research Center, Chicago. zorganizowanie kursu “Responsible Conduct of Research” na Northwestern University dla grupy doktorów zgodnie z wytycznymi amerykańskiego National Institutes of Health. II. Czynne uczestnictwo w organizacji konferencji na arenie międzynarodowej 2009 –Sympozjum Badań Biomedycznych w Luire Children's Research Center, USA 2012 przewodnicząca komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum „Biologia Molekularna w Onkologii” w Centrum Onkologii w Bydgoszczy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego; III. Aktywny wkład w prace nad wybranymi zadaniami Centrum Onkologii w Bydgoszczy w projektach konsorcjum (np. Konkurs STATEGMED) IV. prowadzenie pracowni magisterskiej i seminariów dyplomowych na wydziale lekarskim, CM UMK i pracowni magisterskiej na UKW w Bydgoszczy. V. Promotor i recenzent prac mgr (na kierunkach biologia molekularna; biotechnologia) na UKW i Collegium Medicum UMK. VI. Opiekun naukowy adiunkta z Zakładu Inżynierii Tkankowej UMK CM odbywającej staż w PGiOM, CO; magistrów oraz studentów biotechnologii (5 prac punktowanych od 5 punktów MNiSzW po 1.6 IF)

7 Kierunki badawcze Choroby dziedziczne: (biologia molekularna + inzynieria genetyczna) Regulacja ekspresji genów i nowe czynniki cis (np. struktura II–rzędowa RNA; 3C) wykrywanie mutacji konstytutywnych, z funkcjonalną analizą wykorzystującą system minigenów Nieprawidłowe składanie genów i mutacje w intronach Choroby nowotworowe – testowanie potencjalnych chemioterapeutyków (NIH) i identyfikacja locus genów związanych ze strukturą PNC w komórkach nowotworowych Choroby nowotworowe: (biologia molekularna + biologia komórki) Molekularne czynniki prognostyczne i predykcyjne [m. in.: PNC ( ; miRNA ( ) w raku prostaty]. Regulacja ekspresji genów związanych z procesem karcenogenezy, metastazy i strukturą PNC; badania zarówno na nowotworowych liniach komórkowych jak i materiale klinicznym. rola konformacji chromatyny w regulacji ekspresji genów metylacja genów wysokoprzepustowe analizy miRNA (osocze, tkanka) Farmakogenetyka; badania z zakresu medycyny translacyjnej (chemio i radiooporność; $$$$$ drobne analizy SNP) Indywidualizacja molekularnych badań diagnostycznych w rozpoznawaniu i kwalifikacji do terapii chorób nowotworowych (mol. diag. medyczna)

8 Dziękuje za uwagę i zapraszam do współpracy
Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska Kierownik Pracowni Genetyki i Onkologii Molekularnej, ZPNiP Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy


Pobierz ppt "Dr n. med. Marzena Anna Lewandowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google