Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Michał Joachimczak Instytut Oceanologii PAN, Sopot

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Michał Joachimczak Instytut Oceanologii PAN, Sopot"— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Michał Joachimczak Instytut Oceanologii PAN, Sopot
Życiorys mgr inż. Michał Joachimczak Instytut Oceanologii PAN, Sopot Urodzony: r. Wykształcenie: studia na kierunku Informatyka, Wydział ETI PG, specjalność: Systemy Rozproszone i Równoległe, wyróżnienie za pracę magisterską szkoła średnia - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu Praca zawodowa: doktorant, Pracownia Biologii Obliczeniowej, Zakład Genetyki i Biotechnologii Morskiej, IO PAN pięć staży w Advanced Telecommunication Research Institute, Kioto (łącznie ok. 1,5 roku), Human Information Laboratories i Network Information Science Laboratories życiorys publikacje temat pracy

2 Publikacje Całkowita liczba publikacji: 17
Publikacje związane z tematem pracy: Joachimczak Michał, Wróbel Borys, "Evo-devo in silico: a model of a gene network regulating multicellular development in 3D space with artificial physics.", Artificial Life XI: Proceedings of the Eleventh International Conference on the Simulation and Synthesis of Living Systems, MIT Press, Cambridge, MA (2008) Joachimczak Michał, Wróbel Borys, "Evolution of 3D development controlled by a gene regulatory network: The complexity of the search space and evolvability.", Proceedings of the 8th German Workshop on Artificial Life, IOS Press, Amsterdam (2008) 3. Joachimczak Michał, Wróbel Borys, „COMPLEXITY OF THE SEARCH SPACE IN A MODEL OF ARTIFICIAL EVOLUTION OF GENE REGULATORY NETWORKS CONTROLLING 3-DIMENSIONAL MULTICELLULAR MORPHOGENESIS” – w recenzji do Advances in Complex Systems (ACS) życiorys publikacje temat pracy

3 Ewolucja sieci genowych i embriogenezy w trójwymiarowym środowisku symulacyjnym
Najważniejsze cele pracy: opracowanie modelu ewolucji genomu, sieci genowej oraz embriogenezy zdolnego do generowania struktur wielokomórkowych zbadanie zdolności systemu do ewolucji zadanych trójwymiarowych morfologii wielokomórkowych organizmów zbadanie własności sieci genowych uzyskiwanych drogą symulowanych eksperymentów ewolucyjnych Teza pracy: opracowany model komputerowy pozwala na badanie uniwersalnych własności ewolucji sieci genowych oraz ewolucji morfologii organizmów żywych, pozwalając na testowanie hipotez, których testowanie w eksperymentach biologicznych jest niezwykle trudne lub praktycznie niewykonalne życiorys publikacje temat pracy

4 Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 14 marca 2003r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 164 poz. 1365): „W przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej lub w przypadku przygotowania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej rada jednostki organizacyjnej może powołać drugiego promotora.”


Pobierz ppt "mgr inż. Michał Joachimczak Instytut Oceanologii PAN, Sopot"

Podobne prezentacje


Reklamy Google