Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PEDIATRII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PEDIATRII"— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PEDIATRII
6 – 7 grudnia 2012 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Centrum Dydaktyczne Aula A Warszawa ul. Księcia Trojdena 2a

2   PATRONAT HONOROWY ORGANIZATORZY CELE KONFERENCJI
J. M. prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ORGANIZATORZY Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego CELE KONFERENCJI Wymiana doświadczeń w zakresie pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego Promowanie wśród studentów badań naukowych i ich prezentację

3 PROGRAM KONFERENCJI* 06.12.2012 r.
9: :00 rejestracja uczestników 10: :00 otwarcie konferencji 11: :30 sesja I – sesja ekspertów 12: :00 przerwa kawowa 13: :00 sesja II – sesja przeznaczona dla lekarzy i magistrów pielęgniarstwa 14: :00 sesja III - sesja przeznaczona dla absolwentów szkół medycznych i studiów licencjackich 15: zakończenie (podsumowanie) pierwszego dnia konferencji r. 10: :30 sesja IV – sesja przeznaczona dla studentów studiów licencjackich 11: :30 sesja V – sesja przeznaczona dla studentów studiów magisterskich 12: :00 przerwa kawowa 13: :00 sesja VI – sesja przeznaczona dla studentów studiów doktoranckich 14: :00 podsumowanie konferencji, wręczenie wyróżnień 11: :30 sesja plakatowa * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

4 REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC
OCZEKUJEMY NA PRACE ORYGINALNE - PLAKAT LUB PREZENTACJA – 7 minut + streszczenie do 220 słów (czcionka: Arial, rozmiar czcionki: 12, akapit: 1,5)  TERMIN SKŁADANIA PRAC r. OPŁATA KONFERENCYJNA – 50 zł do dnia r. na KONTO: Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Bank Pekao S.A. Oddz. w W-wie Hasło: Konferencja „Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii” DLA PRACOWNIKÓW ORAZ STUDENTÓW WUM KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA (możliwość rejestracji w dniu konferencji) CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJI - PRACE, FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zał. nr 1), POTWIERDZENIE WPŁATY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES z dopiskiem „zgłoszenie, praca i potwierdzenie wpłaty” BIERNY UDZIAŁ W KONFERENCJI - FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zał. nr 2), POTWIERDZENIA WPŁATY z dopiskiem „zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty” WSZYSTKIE INFORMACJE WRAZ Z NUMEREM KONTA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE w zakładce „Konferencje”  WIĘCEJ INFORMACJI Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego ul. E. Ciołka Warszawa pokój 106 tel./fax: 22  e – mail:

5 SPONSORZY

6 Formularz zgłoszeniowy prac oryginalnych
Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy prac oryginalnych „Ogólnopolskie Studenckie dni Pediatrii” 6 – 7 grudnia 2012 Pierwszy autor: student studiów licencjackich student studiów magisterskich absolwent szkoły pielęgniarskiej lub studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo mgr pielęgniarstwa/lekarz inni specjaliści z dziedziny pediatrii Nazwisko: …………………………………………... Imię: …………………………………………………. Miasto: ………………………………………………. Telefon kontaktowy: …………………………….... Adres e – mail: …………………………………...... Tytuł zgłaszanej pracy: …………………………... *Referat/Plakat Opłata obejmuje: - udział we wszystkich sesjach - przerwę kawową - materiały pokonferencyjne - certyfikat *niepotrzebne skreślić

7 Za udział w konferencji przyznanie zostanie 8 punktów edukacyjnych.
Faktura: TAK NIE Dane do faktury: Imię i nazwisko uczestnika Konferencji:………………………………… ………………………………………………………………… Nazwa Instytucji:…………………………………………………………… NIP:…………………………………………………………………………….. Ulica:…………………………………………………………………………… Kod:……………………………………………………………………………. Miejscowość:…………………………………………………………………. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: do dnia r. w temacie wpisać: „Formularz zgłoszeniowy na konferencję” Za udział w konferencji przyznanie zostanie 8 punktów edukacyjnych. Uczestnik nadsyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów organizacyjnych, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź.. zm.)

8 Formularz zgłoszeniowy biernego uczestnictwa w konferencji
Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy biernego uczestnictwa w konferencji „Ogólnopolskie Studenckie dni Pediatrii” 6 – 7 grudnia 2012 Nazwisko: …………………………………………... Imię: …………………………………………………. Miasto: ………………………………………………. Telefon kontaktowy: …………………………….... Adres e – mail: …………………………………...... Opłata obejmuje: - udział we wszystkich sesjach - przerwę kawową - materiały pokonferencyjne - certyfikat

9 Za udział w konferencji przyznanie zostanie 8 punktów edukacyjnych.
Faktura: TAK NIE Dane do faktury: Imię i nazwisko uczestnika Konferencji:………………………………… ………………………………………………………………… Nazwa Instytucji:…………………………………………………………… NIP:…………………………………………………………………………….. Ulica:…………………………………………………………………………… Kod:……………………………………………………………………………. Miejscowość:…………………………………………………………………. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: do dnia r. w temacie wpisać: „Formularz zgłoszeniowy na konferencję” Za udział w konferencji przyznanie zostanie 8 punktów edukacyjnych. Uczestnik nadsyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów organizacyjnych, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź.. zm.)


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PEDIATRII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google