Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PEDIATRII 6 – 7 grudnia 2012 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Centrum Dydaktyczne Aula A Warszawa ul. Księcia Trojdena 2a.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PEDIATRII 6 – 7 grudnia 2012 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Centrum Dydaktyczne Aula A Warszawa ul. Księcia Trojdena 2a."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PEDIATRII 6 – 7 grudnia 2012 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Centrum Dydaktyczne Aula A Warszawa ul. Księcia Trojdena 2a

2 PATRONAT HONOROWY J. M. prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ORGANIZATORZY Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego CELE KONFERENCJI - Wymiana doświadczeń w zakresie pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego - Promowanie wśród studentów badań naukowych i ich prezentację

3 PROGRAM KONFERENCJI* r. 9: :00 rejestracja uczestników 10: :00 otwarcie konferencji 11: :30 sesja I – sesja ekspertów 12: :00 przerwa kawowa 13: :00 sesja II – sesja przeznaczona dla lekarzy i magistrów pielęgniarstwa 14: :00 sesja III - sesja przeznaczona dla absolwentów szkół medycznych i studiów licencjackich 15:00 zakończenie (podsumowanie) pierwszego dnia konferencji r. 10: :30 sesja IV – sesja przeznaczona dla studentów studiów licencjackich 11: :30 sesja V – sesja przeznaczona dla studentów studiów magisterskich 12: :00 przerwa kawowa 13: :00 sesja VI – sesja przeznaczona dla studentów studiów doktoranckich 14: :00 podsumowanie konferencji, wręczenie wyróżnień 11: :30 sesja plakatowa * Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

4 REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC OCZEKUJEMY NA PRACE ORYGINALNE - PLAKAT LUB PREZENTACJA – 7 minut + streszczenie do 220 słów (czcionka: Arial, rozmiar czcionki: 12, akapit: 1,5) TERMIN SKŁADANIA PRAC r. OPŁATA KONFERENCYJNA – 50 zł do dnia r. na KONTO: Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Bank Pekao S.A. Oddz. w W-wie Hasło: Konferencja Ogólnopolskie Studenckie Dni Pediatrii DLA PRACOWNIKÓW ORAZ STUDENTÓW WUM KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA (możliwość rejestracji w dniu konferencji) CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJI - PRACE, FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zał. nr 1), POTWIERDZENIE WPŁATY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES z dopiskiem zgłoszenie, praca i potwierdzenie wpłaty BIERNY UDZIAŁ W KONFERENCJI - FORMULARZ ZGŁOSZENIA (zał. nr 2), POTWIERDZENIA WPŁATY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES z dopiskiem zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty WSZYSTKIE INFORMACJE WRAZ Z NUMEREM KONTA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE w zakładce Konferencje WIĘCEJ INFORMACJI Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego ul. E. Ciołka Warszawa pokój 106 tel./fax: e – mail:

5 SPONSORZY

6 Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy prac oryginalnych Ogólnopolskie Studenckie dni Pediatrii 6 – 7 grudnia 2012 Pierwszy autor: student studiów licencjackich student studiów magisterskich absolwent szkoły pielęgniarskiej lub studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo mgr pielęgniarstwa/lekarz inni specjaliści z dziedziny pediatrii Nazwisko: …………………………………………... Imię: …………………………………………………. Miasto: ………………………………………………. Telefon kontaktowy: …………………………….... Adres e – mail: ………………………………… Tytuł zgłaszanej pracy: …………………………... *Referat/Plakat Opłata obejmuje: - udział we wszystkich sesjach - przerwę kawową - materiały pokonferencyjne - certyfikat *niepotrzebne skreślić

7 Faktura: TAK NIE Dane do faktury: Imię i nazwisko uczestnika Konferencji:………………………………… ………………………………………………………………… Nazwa Instytucji:…………………………………………………………… NIP:…………………………………………………………………………….. Ulica:…………………………………………………………………………… Kod:……………………………………………………………………………. Miejscowość:…………………………………………………………………. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: do dnia r. w temacie wpisać: Formularz zgłoszeniowy na konferencję Za udział w konferencji przyznanie zostanie 8 punktów edukacyjnych. Uczestnik nadsyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów organizacyjnych, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź.. zm.)

8 Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy biernego uczestnictwa w konferencji Ogólnopolskie Studenckie dni Pediatrii 6 – 7 grudnia 2012 Nazwisko: …………………………………………... Imię: …………………………………………………. Miasto: ………………………………………………. Telefon kontaktowy: …………………………….... Adres e – mail: ………………………………… Opłata obejmuje: - udział we wszystkich sesjach - przerwę kawową - materiały pokonferencyjne - certyfikat

9 Faktura: TAK NIE Dane do faktury: Imię i nazwisko uczestnika Konferencji:………………………………… ………………………………………………………………… Nazwa Instytucji:…………………………………………………………… NIP:…………………………………………………………………………….. Ulica:…………………………………………………………………………… Kod:……………………………………………………………………………. Miejscowość:…………………………………………………………………. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać drogą mailową na adres: do dnia r. w temacie wpisać: Formularz zgłoszeniowy na konferencję Za udział w konferencji przyznanie zostanie 8 punktów edukacyjnych. Uczestnik nadsyłając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych do celów organizacyjnych, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź.. zm.)


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKIE STUDENCKIE DNI PEDIATRII 6 – 7 grudnia 2012 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Centrum Dydaktyczne Aula A Warszawa ul. Księcia Trojdena 2a."

Podobne prezentacje


Reklamy Google