Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej - 2010 r. Kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski 5 adiunktów, 2 asystentów, 1 st. wykładowca, 2 doktorantów, 6 pracowników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej - 2010 r. Kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski 5 adiunktów, 2 asystentów, 1 st. wykładowca, 2 doktorantów, 6 pracowników."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej r. Kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski 5 adiunktów, 2 asystentów, 1 st. wykładowca, 2 doktorantów, 6 pracowników pomocniczych Liczba prac opublikowanych w 2010 r. – 19; Sumaryczna liczba punktów MNiSW (KBN) = 312; Sumaryczny Impact Factor (wg 2009) = 18,675; Liczba plakatów i kom. ustnych na konferencjach w 2010 r. – 21 (12 - P.T.Farm. w Gdańsku) Liczba konferencji na których prezentowano uzyskane wyniki – 6; OSIĄGNIĘCIA: Odkrycie plazmidu pJD8 u E. coli, zgłoszenie (acc. No HQ328804) unikatowej sekwencji nukleotydowej do banku NCBI (The National Center for Biotechnology Information) – dr Renata Wolinowska

2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Studenckie Koło Naukowe: Prezentacje plakatowe: Paulina Borkowska: 20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Wiedeń, Austria, Clinical Microbiology and Infection, 16, supl. 2, S641; Michał W. Chudy, Jacek Nowak: XXI Zjazd P. T. Farm., Gdańsk Materiały konferencyjne, 368 Joanna Zajko: XXI Zjazd P. T. Farm., Gdańsk Materiały konferencyjne, 370 Joanna Kalbarczyk: XXI Zjazd P. T. Farm., Gdańsk Materiały konferencyjne, 371 Piotr Celejewski-Marciniak: XXI Zjazd P. T. Farm., Gdańsk Materiały konferencyjne, 372 Maciej Borkowski: XXI Zjazd P. T. Farm., Gdańsk Materiały konferencyjne, 377 Liczba realizowanych grantów – 3 (2 z IBB i 1 z IP-CZD) Złożono wnioski 2 grantów promotorskich i otworzono 2 przewody doktorskie: Agnieszka Szmytkowska, Anna Pietruczuk-Padzik Przyjęto na studia 3 doktoranta: Piotr Celejewski-Marciniak

3 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Nagrody, wyróżnienia i medale uzyskane przez pracowników i studentów: Dr Bohdan Starościak – Medal Komisji Edukacji Narodowej Prof. Stefan Tyski - Nagroda Naukowa JM Rektora WUM, zespołowa I o Dr Joanna Stefańska – Nagroda Naukowa JM Rektora WUM, zespołowa II o Dr Agnieszka E. Laudy – Nagroda Dydaktyczna JM Rektora WUM, indywidualna III o St. technik Hanna Kaczorek - Złoty Medal za Długoletnią Służbę * Praca mgr Joanny Zajko pt.: Wyznaczanie mas cząsteczkowych i punktów izoelektrycznych β-laktamaz pałeczek Gram-ujemnych - opiekun pracy dr Agnieszka E. Laudy, zajęła I miejsce w grupie tematycznej Biologia Molekularna na XLVI Konkursie Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym WUM w Warszawie w 2010r. Finatistka XIII Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Wydz. Farm. ** Praca mgr Piotra Celejewskiego-Marciniaka pt.: Charakterystyka i zastosowanie jako wektora nowego plazmidu kryptycznego z klinicznego szczepu Escherichia coli. Wstępna charakterystyka typów replikacji plazmidów z klinicznych szczepów Escherichia coli - opiekun pracy dr Renata Wolinowska, zajęła II miejsce (ex aequo) w grupie tematycznej Biologia Molekularna na XLVI Konkursie Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym WUM w Warszawie w 2010r.

4 mgr farm. – WUM r. dr n. farm. – WUM r. specjalista z zakresu mikrobiologii I stopnia w 2000 r. Publikacje – 19, IF = 11.6, Punkty MNiSW (2010) = 262 Rozdziały w skryptach - 13 Abstrakty z konferencji - 65 Udział w 4 projektach naukowych KBN i MNiSW Opiekun 15 prac magisterskich na WUM (10 wyróżnionych na konkursach) Promotor 5 prac magisterskich na SGGW Przyszły habilitant Dr n. farm. AGNIESZKA EWA LAUDY adiunkt ZMF

5 Udział -laktamaz oraz pomp MDR w oporności szczepów Pseudomonas aeruginosa na lekiUdział -laktamaz oraz pomp MDR w oporności szczepów Pseudomonas aeruginosa na leki Agnieszka E. Laudy Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej WUM


Pobierz ppt "Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej - 2010 r. Kierownik: prof. dr hab. Stefan Tyski 5 adiunktów, 2 asystentów, 1 st. wykładowca, 2 doktorantów, 6 pracowników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google