Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakub Jasiczak Katedra Marketingu Produktu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakub Jasiczak Katedra Marketingu Produktu"— Zapis prezentacji:

1 Otwartość w pracy naukowo-badawczej młodych - korzyści, możliwości i ograniczenia
Jakub Jasiczak Katedra Marketingu Produktu Uczelniana Konferencja na temat badań naukowych Poznań, 28 marca 2011 roku

2 O czym chciałbym powiedzieć?
O otwartości na współpracę naukową, na wiedzę i poglądy innych osób, a także na polemikę i rady. 2/14

3 Współpraca w projektach Współautorstwo artykułów Dyskusje naukowe
A konkretnie? Współpraca w projektach Współautorstwo artykułów Dyskusje naukowe 3/14

4 dr hab., prof. = zainicjować dyskusję nad ew. mechanizmami wsparcia
Do kogo i w jakim celu się zwracam? mgr, dr = podzielić się doświadczeniami, zachęcić do otwartości i działania dr hab., prof. = zainicjować dyskusję nad ew. mechanizmami wsparcia 4/14

5 W aktywności naukowo-badawczej jesteśmy często zbyt introwertyczni.
Punkt wyjścia (obserwacja niepoparta badaniami): W aktywności naukowo-badawczej jesteśmy często zbyt introwertyczni. Nasza otwartość kończy się nierzadko na poziomie katedry. 5/14

6 Do wszystkiego podchodzić należy z umiarem!
Zdrowy rozsądek: Do wszystkiego podchodzić należy z umiarem! Wyłącznie zespołowe projekty, same współautorstwa i niekończące się dyskusje naukowe też nie są najlepszym rozwiązaniem. (a ponadto) W wielu wypadkach samowystarczalność pracownika/katedry jest uzasadniona. 6/14

7 1. Współpraca w projektach/grantach
Sytuacja: indywidualne i katedralne granty KBN (wydziałowe granty ministerialne, uczelniane granty unijne). Możliwa współpraca na poziomie: katedr, wydziałów, uczelni, kraju, międzynarodowym. Korzyści: większa konkurencyjność wniosków, większa wartość poznawcza badań, przepływ wiedzy pomiędzy obszarami. 7/14

8 Case współpracy w projektach:
Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce (8 osób z 7 katedr i 4 wydziałów UEP) Konsument wobec zaawansowanej elektroniki użytkowej (Katedra Marketingu Produktu UEP, Laboratorium Eksperymentalne Instytutu Psychologii UAM) High Level Workshop: Responsible Development of Nanotechnology - Governance Challenges (12 osób z 10 instytucji i 7 krajów) 8/14

9 2. Współautorstwo artykułów
Sytuacja: dorobek naukowy składający się niemal w całości z publikacji monoautorskich (pytanie o jakość tekstów oraz umiejętność pracy zespołowej). Korzyści: większa dojrzałość i wiarygodność tekstów, ścieranie się różnych poglądów, ważne kryterium wielu prestiżowych czasopism (ISI/IF). 9/14

10 Case współautorstwa artykułów:
Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce (8 osób z 7 katedr i 4 wydziałów UEP) Badania nad użytkowymi aspektami banknotów polimerowych i papierowych - studium towaroznawcze (10 artykułów, 17 osób z 6 katedr WT) 10/14

11 3. Dyskusje naukowe Sytuacja: nienagłaśniane zebrania katedralne, dyskusje na poziomie wydziałowym w końcowym stadium prac. Możliwości: Otwarte Dyskusje Habilitacyjne. Korzyści: zróżnicowane audytorium, dyskusja w dowolnym stadium prac habilitanta, pomoc w ukierunkowaniu aktywności naukowej oraz w zwiększeniu wartości prac. 11/14

12 Case dyskusji naukowych:
8 otwartych spotkań wydziałowych podczas pisania doktoratu, w tym 1 na uczelni w innym mieście Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską z udziałem 40 osób z 4 wydziałów 12/14

13 Ograniczenia i problemy
Współpraca w projektach: większa czasochłonność i złożoność, problemy proceduralne przy wnioskowaniu, brak wspólnej płaszczyzny nawiązywania współpracy. Współautorstwo artykułów: przymus inżynierii punktowej, niejasność w sposobie oceny dorobku, ryzyko rozmycia kompetencji. Dyskusje naukowe: zanik kultury dyskusji, brak spójnych i efektywnych rozwiązań motywacyjnych. 13/14

14 Dziękuję za uwagę! Zachęcam do dyskusji! 14/14


Pobierz ppt "Jakub Jasiczak Katedra Marketingu Produktu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google