Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cooperative Education (Coop-Edu) Większy potencjał – Większe szanse na rynku pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cooperative Education (Coop-Edu) Większy potencjał – Większe szanse na rynku pracy"— Zapis prezentacji:

1 Cooperative Education (Coop-Edu) Większy potencjał – Większe szanse na rynku pracy 1ryszard.michalczyk@wsei.pl

2 COOP-EDU -Model edukacji stosowany przez wiodące uniwersytety na świecie, - Integracja biznesu i edukacji -- rekrutowanie i kształcenie studentów z zastosowaniem produktów, usług i technologii oraz wiedzy Partnera Biznesowego, - wspólne decydowanie o wprowadzeniu wybranych przedmiotów lub treści do harmonogramów studiów lub tworzenie oddzielnych, dedykowanych modułów szkoleniowych, - obligatoryjne praktyki i staże studenckie w uzgodnionych firmach – partnerach biznesowych Uczelni 2ryszard.michalczyk@wsei.pl

3 Założenia problem cel główny niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w gospodarce opracowanie rekomendacji dla systemu edukacji i szkoleń + dopasowanie edukacji do potrzeb pracodawców © 2010 PKPP Lewiatan 3 3ryszard.michalczyk@wsei.pl

4 © 2010 PKPP Lewiatan Oczekiwania kwalifikacji na podst. badań WSZP i MillwardBrown SMG/KRC 2010 4ryszard.michalczyk@wsei.pl

5 Zaangażowanie pracodawców badanie szczegółowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych potrzebnych w przedsiębiorstwach z wybranych branż badanie sposobów rozwiązywania problemów braku odpowiednich kwalifikacji badanie adaptacyjności pracowników do nowych zadań © 2010 PKPP Lewiatan 5ryszard.michalczyk@wsei.pl

6 podsumowanie duże znaczenie wykształcenia duże znaczenie doświadczenia specjalizacja zawodowa obniżone zapotrzebowanie na niskie kwalifikacje © 2010 PKPP Lewiatan 6ryszard.michalczyk@wsei.pl

7 7

8 © 2009 PKPP Lewiatan Oczekiwania kompetencji na podst. badań WSZP i MillwardBrown SMG/KRC 2010 8ryszard.michalczyk@wsei.pl

9 Zrozumienie zasad działania gospodarki wolnorynkowej Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tego, aby odnieść sukces w dynamicznie zmieniającym się, konkurencyjnym otoczeniu, (dotyczy indywidualnych kompetencji, umiejętności twardych jak i miękkich) Przedsiębiorczość – Zrozumienie i poznanie zasad związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej 9ryszard.michalczyk@wsei.pl

10 COOP- EDU - organizowanie praktyk zawodowych odbywanych przez studentów w siedzibie Partnera biznesowego, - udział pracowników Partnera w wykładach – współpraca przy przygotowywaniu dedykowanych warsztatów, ćwiczeń i seminariów = wzbogacenie i uaktualniane oferty i programów edukacyjnych o najnowsze osiągnięcia nauki, techniki i biznesu, - pomoc i partnerstwo w projektach edukacyjnych finansowanych z środków EFS i innych programów UE, - uzyskiwanie przez studentów firmowych certyfikatów uznawanych na całym świecie 10ryszard.michalczyk@wsei.pl

11 COOP - EDU - współtworzenie dedykowanych kół naukowych i zespołów zadaniowych współpracujących z Partnerem przy realizacji kluczowych projektów, - realizacja badań: naukowych, rynkowych, marketingowych, - przyciągnięcie do WSEI młodych ludzi z uwagi na oferowane programy i metodologie nauczania, odpowiadające rynkowym potrzebom i trendom w rozwoju poszczególnych specjalizacji zawodowych, - udział zarządzających ze strony Partnera w Radach Programowych WSEI 11ryszard.michalczyk@wsei.pl

12 COOP - EDU - Korzyści dla Partnera: * możliwość doboru kadr o zweryfikowanej i specjalistycznej wiedzy praktycznej z obszarów działalności firmy zarówno podstawowej jak również marketingu, finansów, administracji, logistyki i wielu innych, Minimalizacja kosztów rekrutacji i doboru pracowników, realizacja polityki CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), możliwość wykorzystania praktyk studenckich oraz procesu opracowywania prac licencjackich i magisterskich przez studentów do rozwiązywania problemów badawczych i biznesowych, możliwość pozyskania lojalnych i zintegrowanych z firmą młodych talentów – utrwalanie wizerunku wartościowego pracodawcy i jego brandów. 12ryszard.michalczyk@wsei.pl

13 COOP- EDU - Przykłady Programów: - IBM – Service Oriented Architecture - Microsoft – Microsoft C-Laboratory - ErnstYoung – Tax Academy Dotychczas zawarte porozumienia: 13ryszard.michalczyk@wsei.pl

14 COOP-EDU -Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok -Praktyki zagraniczne ERASMUS – Uczelnie - Universida de Vigo, Universida de Almeria, Lyngby Business Academy, Salzburg University of Applied Science, FH Schmalkalden, inne 2011. ERASMUS – Firmy - Academia de Idiomas English City – Hiszpania, Decathlon UK Ltd – Wielka Brytania., Sport Media Service Gmbh - Niemcy, Elm View Nursing Home – Wielka Brytania – inne 2011. Microsoft – Płatne Praktyki Letnie Redmond – USA Konferencje, Targi – Dusseldorf, PASE. 14ryszard.michalczyk@wsei.pl

15 COOP-EDU -Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok -Praktyki zagraniczne -Inne: Studia Podyplomowe dla 2 absolwentów bez opłat Obozy, eventy, konferencje, targi, konkursy Certyfikaty Microsoft Certyfikaty ukończonych szkoleń i kursów Certyfikaty ukończonych praktyk + uzyskane kompetencje Debaty -Dekada Gierka -Leszek Czarnecki – GetinBank (marzec 2011) 15ryszard.michalczyk@wsei.pl

16 COOP-EDU -Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok -Praktyki zagraniczne -Inne: AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AIP – Punkt Biznesowy w WSEI – Lider/Student Szkolenia: - jak tworzyć biznes plan - podstawy księgowości - e:commerce - negocjacje w biznesie - e:marketing - analiza wniosków inwestycyjnych - pozyskiwanie środków UE - tworzenie spółek (spin-off, spin-out) 16ryszard.michalczyk@wsei.pl

17 COOP-EDU -Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok Jak będziemy rekrutować: 1.Wyniki w nauce 2.Aktywność: -Udział w pracach kół naukowych, -Udział w pracach samorządu studenckiego -Inicjatywy na rzecz Uczelni -Promocja Uczelni na zewnątrz (portale społecznościowe) -Aktywność na Platformie KM Uczelni (styczeń-luty 2011) -Sukcesy/Osiągnięcia zewnętrzne (sport, edukacja, wolontariat etc) -Udział w debatach, panelach, konferencjach organizowanych na Uczelni -Udział w zajęciach fakultatywnych z matematyki 3. Profil studenta -testy kompetencyjne -testy preferencji zawodowych -ścieżka kariery zawodowej -wiedza specjalistyczna + certyfikaty branżowe, firmowe i kompetencyjne -zainteresowania 4. Udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Doradcę Zawodowego i Psychologa Biznesu 5. Opinie Dziekanów Wydziałów 17ryszard.michalczyk@wsei.pl

18 Dofinansowanie Projektu Coop-Edu Tytuł projektu: Większy potencjał – Większe szanse na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr. Konkursu 2/POKL/4.1.1/2010 – MNiSW Okres realizacji: do 30 listopad 2013 Kwota dofinansowania: 3.433.562,02 pln Grupa docelowa: Studenci Informatyki i EiBM -Współpraca z partnerami biznesowymi: 1.Płatne praktyki letnie (lipiec-wrzesień) – ca. 5000,- pln x 3 2.Opiekunowie praktyk 3.Praca w zespołach zadaniowych 4.Możliwość pisania prac licencjackich/magisterskich 5.Certyfikaty firmowe/specjalistyczne 6.Udział specjalistów z firm partnerskich w wykładach 7.Wprowadzanie treści merytorycznych do zajęć w współpracy z firmami 8.Rada Biznesu przy WSEI 9.Dni otwarte w WSEI 10.Debaty i panele dyskusyjne z udziałem partnerów biznesowych 18ryszard.michalczyk@wsei.pl

19 Dofinansowanie Projektu Coop-Edu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr. Konkursu 2/POKL/4.1.1/2010 – MNiSW Okres realizacji: do 30 listopad 2013 Kwota dofinansowania: 3.433.562,02 pln Grupa docelowa: Studenci Informatyki i EiBM -Rozwój Studenckiego Biura Karier 1.Psycholog biznesu 2.Doradca zawodowy 3.Testy kompetencji i preferencji zawodowych 4.Szczegółowe dossier każdego studenta -Szkolenia 1.Autoprezentacja 2.Tworzenie dokumentów aplikacyjnych 3.Komunikacja w zespole 4.Praca zespołowa 5.Planowanie kariery 6.Kompetencje kadr nowoczesnej gospodarki 19ryszard.michalczyk@wsei.pl

20 Dofinansowanie Projektu Coop-Edu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr. Konkursu 2/POKL/4.1.1/2010 – MNiSW Okres realizacji: do 30 listopad 2013 Kwota dofinansowania: 3.433.562,02 pln Grupa docelowa: Studenci Informatyki i EiBM -Uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z matematyki Adresaci: studenci I roku Wydziału Informatyki i EiBM studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wszyscy chętni studenci tych i innych kierunków studiów Test wiedzy i podział na grupy: Grudzień 2010. Rozpoczęcie zajęć: styczeń 2011 – 60 godzin w Roku Akademickim -Troska o studentów niepełnosprawnych 1.Specjalistyczny sprzęt IT 2.Wydzielone miejsca parkingowe 3.Wydzielone stanowiska pracy w pracowniach komputerowych 4.Specjalistyczny sprzęt dla osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową 5.Pełnomocnik Rektora ds.. Osób Niepełnosprawnych 6.Likwidacja barier w dostępie do edukacji 20ryszard.michalczyk@wsei.pl

21 PATRON PROGRAMU 21ryszard.michalczyk@wsei.pl

22 COOP-EDU -Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok Jak będziemy rekrutować: 1.Wyniki w nauce 2.Aktywność: -Udział w pracach kół naukowych, -Udział w pracach samorządu studenckiego -Inicjatywy na rzecz Uczelni -Promocja Uczelni na zewnątrz (portale społecznościowe) -Aktywność na Platformie KM Uczelni (styczeń-luty 2011) -Sukcesy/Osiągnięcia zewnętrzne (sport, edukacja, wolontariat etc) -Udział w debatach, panelach, konferencjach organizowanych na Uczelni -Udział w zajęciach fakultatywnych z matematyki 3. Profil studenta -testy kompetencyjne -testy preferencji zawodowych -ścieżka kariery zawodowej -wiedza specjalistyczna + certyfikaty branżowe, firmowe i kompetencyjne -zainteresowania 4. Udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Doradcę Zawodowego i Psychologa Biznesu 5.Opinie Dziekanów Wydziałów KONTAKT: Strona www, mailing, biuro projektu (styczeń), platforma KM, plakaty, ogłoszenia. 22ryszard.michalczyk@wsei.pl

23 Czy mają Państwo pytania ? 23ryszard.michalczyk@wsei.pl


Pobierz ppt "Cooperative Education (Coop-Edu) Większy potencjał – Większe szanse na rynku pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google