Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cooperative Education (Coop-Edu)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cooperative Education (Coop-Edu)"— Zapis prezentacji:

1 Cooperative Education (Coop-Edu)
„Większy potencjał – Większe szanse na rynku pracy”

2 COOP-EDU Model edukacji stosowany przez wiodące uniwersytety na świecie, Integracja biznesu i edukacji - rekrutowanie i kształcenie studentów z zastosowaniem produktów, usług i technologii oraz wiedzy Partnera Biznesowego, wspólne decydowanie o wprowadzeniu wybranych przedmiotów lub treści do harmonogramów studiów lub tworzenie oddzielnych, dedykowanych modułów szkoleniowych, obligatoryjne praktyki i staże studenckie w uzgodnionych firmach – partnerach biznesowych Uczelni

3 niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w gospodarce
Założenia problem cel główny niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w gospodarce opracowanie rekomendacji dla systemu edukacji i szkoleń + dopasowanie edukacji do potrzeb pracodawców 3 © 2010 PKPP Lewiatan

4 Oczekiwania kwalifikacji
na podst. badań WSZP i MillwardBrown SMG/KRC 2010 © 2010 PKPP Lewiatan

5 Zaangażowanie pracodawców
badanie szczegółowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych potrzebnych w przedsiębiorstwach z wybranych branż badanie sposobów rozwiązywania problemów braku odpowiednich kwalifikacji badanie adaptacyjności pracowników do nowych zadań © 2010 PKPP Lewiatan

6 podsumowanie duże znaczenie wykształcenia duże znaczenie doświadczenia
specjalizacja zawodowa obniżone zapotrzebowanie na niskie kwalifikacje © 2010 PKPP Lewiatan

7

8 Oczekiwania kompetencji
na podst. badań WSZP i MillwardBrown SMG/KRC 2010 © 2009 PKPP Lewiatan

9 Zrozumienie zasad działania gospodarki wolnorynkowej
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tego, aby odnieść sukces w dynamicznie zmieniającym się, konkurencyjnym otoczeniu, (dotyczy indywidualnych kompetencji, umiejętności twardych jak i miękkich) Przedsiębiorczość – Zrozumienie i poznanie zasad związanych z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej

10 COOP- EDU organizowanie praktyk zawodowych odbywanych przez studentów w siedzibie Partnera biznesowego, udział pracowników Partnera w wykładach – współpraca przy przygotowywaniu dedykowanych warsztatów, ćwiczeń i seminariów = wzbogacenie i uaktualniane oferty i programów edukacyjnych o najnowsze osiągnięcia nauki, techniki i biznesu, pomoc i partnerstwo w projektach edukacyjnych finansowanych z środków EFS i innych programów UE, uzyskiwanie przez studentów firmowych certyfikatów uznawanych na całym świecie

11 COOP - EDU współtworzenie dedykowanych kół naukowych i zespołów zadaniowych współpracujących z Partnerem przy realizacji kluczowych projektów, realizacja badań: naukowych, rynkowych, marketingowych, przyciągnięcie do WSEI młodych ludzi z uwagi na oferowane programy i metodologie nauczania, odpowiadające rynkowym potrzebom i trendom w rozwoju poszczególnych specjalizacji zawodowych, udział zarządzających ze strony Partnera w Radach Programowych WSEI

12 COOP - EDU Korzyści dla Partnera:
* możliwość doboru kadr o zweryfikowanej i specjalistycznej wiedzy praktycznej z obszarów działalności firmy zarówno podstawowej jak również marketingu, finansów, administracji, logistyki i wielu innych, Minimalizacja kosztów rekrutacji i doboru pracowników, realizacja polityki CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), możliwość wykorzystania praktyk studenckich oraz procesu opracowywania prac licencjackich i magisterskich przez studentów do rozwiązywania problemów badawczych i biznesowych, możliwość pozyskania lojalnych i zintegrowanych z firmą młodych talentów – utrwalanie wizerunku wartościowego pracodawcy i jego brandów.

13 COOP- EDU Przykłady Programów: IBM – „Service Oriented Architecture”
Microsoft – „Microsoft C-Laboratory” ErnstYoung – Tax Academy Dotychczas zawarte porozumienia:

14 COOP-EDU Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok
Praktyki zagraniczne ERASMUS – Uczelnie - Universida de Vigo, Universida de Almeria, Lyngby Business Academy, Salzburg University of Applied Science, FH Schmalkalden, inne 2011. ERASMUS – Firmy - Academia de Idiomas „English City” – Hiszpania, Decathlon UK Ltd – Wielka Brytania., Sport Media Service Gmbh - Niemcy, Elm View Nursing Home – Wielka Brytania – inne 2011. Microsoft – Płatne Praktyki Letnie Redmond – USA Konferencje, Targi – Dusseldorf, PASE.

15 COOP-EDU Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok
Praktyki zagraniczne Inne: Studia Podyplomowe dla 2 absolwentów bez opłat Obozy, eventy, konferencje, targi, konkursy Certyfikaty Microsoft Certyfikaty ukończonych szkoleń i kursów Certyfikaty ukończonych praktyk + uzyskane kompetencje Debaty „Dekada Gierka” Leszek Czarnecki – GetinBank (marzec 2011)

16 COOP-EDU Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok
Praktyki zagraniczne Inne: AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AIP – Punkt Biznesowy w WSEI – Lider/Student Szkolenia: - jak tworzyć biznes plan - podstawy księgowości - e:commerce - negocjacje w biznesie - e:marketing - analiza wniosków inwestycyjnych - pozyskiwanie środków UE - tworzenie spółek (spin-off, spin-out)

17 COOP-EDU Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok
Jak będziemy rekrutować: Wyniki w nauce Aktywność: Udział w pracach kół naukowych, Udział w pracach samorządu studenckiego Inicjatywy na rzecz Uczelni Promocja Uczelni na zewnątrz (portale społecznościowe) Aktywność na Platformie KM Uczelni (styczeń-luty 2011) Sukcesy/Osiągnięcia zewnętrzne (sport, edukacja, wolontariat etc) Udział w debatach, panelach, konferencjach organizowanych na Uczelni Udział w zajęciach fakultatywnych z matematyki 3. Profil studenta testy kompetencyjne testy preferencji zawodowych ścieżka kariery zawodowej wiedza specjalistyczna + certyfikaty branżowe, firmowe i kompetencyjne zainteresowania 4. Udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Doradcę Zawodowego i Psychologa Biznesu 5. Opinie Dziekanów Wydziałów

18 Dofinansowanie Projektu Coop-Edu Tytuł projektu: „Większy potencjał – Większe szanse na rynku pracy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr. Konkursu 2/POKL/4.1.1/2010 – MNiSW Okres realizacji: do 30 listopad 2013 Kwota dofinansowania: ,02 pln Grupa docelowa: Studenci Informatyki i EiBM Współpraca z partnerami biznesowymi: Płatne praktyki letnie (lipiec-wrzesień) – ca. 5000,- pln x 3 Opiekunowie praktyk Praca w zespołach zadaniowych Możliwość pisania prac licencjackich/magisterskich Certyfikaty firmowe/specjalistyczne Udział specjalistów z firm partnerskich w wykładach Wprowadzanie treści merytorycznych do zajęć w współpracy z firmami Rada Biznesu przy WSEI Dni otwarte w WSEI Debaty i panele dyskusyjne z udziałem partnerów biznesowych

19 Dofinansowanie Projektu Coop-Edu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr
Dofinansowanie Projektu Coop-Edu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr. Konkursu 2/POKL/4.1.1/2010 – MNiSW Okres realizacji: do 30 listopad 2013 Kwota dofinansowania: ,02 pln Grupa docelowa: Studenci Informatyki i EiBM Rozwój Studenckiego Biura Karier Psycholog biznesu Doradca zawodowy Testy kompetencji i preferencji zawodowych Szczegółowe „dossier” każdego studenta Szkolenia Autoprezentacja Tworzenie dokumentów aplikacyjnych Komunikacja w zespole Praca zespołowa Planowanie kariery Kompetencje kadr nowoczesnej gospodarki

20 Dofinansowanie Projektu Coop-Edu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr
Dofinansowanie Projektu Coop-Edu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr. Konkursu 2/POKL/4.1.1/2010 – MNiSW Okres realizacji: do 30 listopad 2013 Kwota dofinansowania: ,02 pln Grupa docelowa: Studenci Informatyki i EiBM Uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z matematyki Adresaci: studenci I roku Wydziału Informatyki i EiBM studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wszyscy chętni studenci tych i innych kierunków studiów Test wiedzy i podział na grupy: Grudzień 2010. Rozpoczęcie zajęć: styczeń 2011 – 60 godzin w Roku Akademickim Troska o studentów niepełnosprawnych Specjalistyczny sprzęt IT Wydzielone miejsca parkingowe Wydzielone stanowiska pracy w pracowniach komputerowych Specjalistyczny sprzęt dla osób z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową Pełnomocnik Rektora ds.. Osób Niepełnosprawnych Likwidacja barier w dostępie do edukacji

21 PATRON PROGRAMU

22 COOP-EDU Płatne Praktyki Studenckie – 40 studentów/rok
Jak będziemy rekrutować: Wyniki w nauce Aktywność: Udział w pracach kół naukowych, Udział w pracach samorządu studenckiego Inicjatywy na rzecz Uczelni Promocja Uczelni na zewnątrz (portale społecznościowe) Aktywność na Platformie KM Uczelni (styczeń-luty 2011) Sukcesy/Osiągnięcia zewnętrzne (sport, edukacja, wolontariat etc) Udział w debatach, panelach, konferencjach organizowanych na Uczelni Udział w zajęciach fakultatywnych z matematyki 3. Profil studenta testy kompetencyjne testy preferencji zawodowych ścieżka kariery zawodowej wiedza specjalistyczna + certyfikaty branżowe, firmowe i kompetencyjne zainteresowania 4. Udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Doradcę Zawodowego i Psychologa Biznesu Opinie Dziekanów Wydziałów KONTAKT: Strona www, mailing, biuro projektu (styczeń), platforma KM, plakaty, ogłoszenia.

23 Czy mają Państwo pytania ?


Pobierz ppt "Cooperative Education (Coop-Edu)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google