Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WITAJCIE ! BUDOWLANKA TO JEST TO!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WITAJCIE ! BUDOWLANKA TO JEST TO!"— Zapis prezentacji:

1 WITAJCIE ! BUDOWLANKA TO JEST TO!
(Ilustracja z bajki „Bob Budowniczy”)

2 Jeśli przyjdziesz do nas, to Sam się przekonasz!
Zaśpiewaj razem z nami na melodię o znanym, starszym Misiu: Budowlanka fajna jest! Budowlanka super jest! Jeśli przyjdziesz do nas, to Sam się przekonasz! W Budowlance fajnie jest! W Budowlance super jest!

3 DOŁĄCZ DO NAS! ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH NR 1 W KRAKOWIE
4 – LETNIE TECHNIKUM BUDOWLANE NR 1 3 – LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 3 – LETNIE VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

4 Budowlanka w Krakowie ma 180 lat!
Szczepan Humbert (1756 – 1829) Jesteśmy spadkobiercami Instytutu Technicznego, ufundowanego przez Szczepana Humberta, architekta i budowniczego rodem z Paryża, otwartego w Krakowie w 1834 roku, prawdopodobnie najstarszej nowożytnej szkoły zawodowej na ziemiach polskich, funkcjonującej w Polsce niepodległej jako Państwowa Szkoła Przemysłowa – słynna krakowska Przemysłówka.

5 W Krakowie – Bronowicach kształcimy FACHOWCÓW od 50 lat!
Technikum Budowlane utworzono w roku 1951 z Wydziału Budowlanego Przemysłówki (oddziały pilotażowe powstały rok wcześniej). Do nowego gmachu w Bronowicach, tzw. tysiąclatki, przeprowadziliśmy się w 1963 roku. W tamtych latach m.in. nasi Uczniowie, ich Nauczyciele, a także Rodzice wznieśli również budynek internatu szkolnego ze stołówką i warsztaty szkolne. Natomiast Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 sprawnie i efektywnie funkcjonuje od 1972 r. Wszystko z myślą także o Tobie! Dla Ciebie!

6 Powiększ szeregi Absolwentów naszej Budowlanki!
Na długiej liście Naszych Zacnych Absolwentów znajdują się m.in.: Tadeusz Piekarz – były wojewoda małopolski, Prof. Kazimierz Flaga – były rektor Politechniki Krakowskiej, Mariusz Walter – twórca telewizji TVN, a także wybitni sportowcy oraz wielu znakomitych techników, murarzy, hydraulików i in., rozsławiających naszą Budowlankę w kraju i za granicą! Czekamy na Ciebie!

7 BUDOWLANKA TO JEST TO! W GABINECIE DYREKTORA

8 BUDOWLANKA TO JEST TO! Pokój nauczycielski

9 Jedna z trzech pracowni informatycznych – egzaminy on line !
BUDOWLANKA TO JEST TO! Jedna z trzech pracowni informatycznych – egzaminy on line !

10 Przed rozpoczęciem budowy szkolnego boiska piłkarskiego
BUDOWLANKA TO JEST TO! Przed rozpoczęciem budowy szkolnego boiska piłkarskiego o wymiarach 110 m x 70 m ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem

11 BUDOWLANKA TO JEST TO! Oficjalne otwarcie nowego boiska szkolnego

12 Wizyta gości m.in. ze Szwecji – wspólny program unijny
BUDOWLANKA TO JEST TO! Wizyta gości m.in. ze Szwecji – wspólny program unijny

13 BUDOWLANKA TO JEST TO! Spotkanie uczniów z prof. Normanem Daviesem

14 SUPER OFERTA dla CIEBIE!
W 4-letnim Technikum Budowlanym proponujemy właśnie Tobie - Absolwentowi gimnazjum : Zawód Kwalifikacje technik budownictwa 1. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo Montaż konstrukcji budowlanych – w tym przypadku wybór pierwszej kwalifikacji zależy m.in. od absolwenta gimnazjum! 2. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej technik urządzeń sanitarnych Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

15 SUPER OFERTA dla CIEBIE!
Zawód Kwalifikacje technik architektury krajobrazu 1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 2. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu technik renowacji elementów architektury 1. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 2. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury technik technologii drewna 1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich 2. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów stolarskich W 4-letnim technikum

16 SUPER OFERTA dla CIEBIE!
W 4-letnim Technikum Budowlanym poznasz zasady tworzenia dokumentacji inwentaryzacji budowlanej projektów koncepcyjnych projektów budowlanych projektów zieleni i ogrodów ... Z programem AutoCAD za pan brat!

17 BUDOWLANKA TO JEST TO! Od około 20 lat współpracujemy z tą szkołą we Frankfurcie nad Menem

18 BUDOWLANKA TO JEST TO! Nasi uczniowie uczestniczą w studyjnych wyjazdach zagranicznych i …

19 odbywając także tam praktyki zawodowe …
BUDOWLANKA TO JEST TO! … podpatrują budowle m.in. we Frankfurcie nad Menem, odbywając także tam praktyki zawodowe …

20 BUDOWLANKA TO JEST TO! ... a od około 25 lat obdarowują Przyjaciół z Myślenic swoimi upominkami i śpiewem

21 SUPER OFERTA dla CIEBIE!
W 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej właśnie Tobie – Absolwentowi gimnazjum – proponujemy zdobycie kwalifikacji w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie kwalifikacje: 1. Montaż systemów suchej zabudowy 2. Wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich 3. Wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych 2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

22 SUPER OFERTA dla CIEBIE!
Zawód Kwalifikacje mechanik maszyn i urządzeń drogowych 1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 2. Wykonywanie robót drogowych – w tym układanie bruku stolarz 1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich murarz - tynkarz 1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich betoniarz - zbrojarz 1. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich W 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej

23 SUPER OFERTA dla CIEBIE!
W 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej możesz kształcić się również w zawodzie o kwalifikacji: monter konstrukcji budowlanych (montaż konstrukcji budowlanych) monter izolacji budowlanych (wykonywanie izolacji budowlanych) monter izolacji przemysłowych (wykonywanie izolacji przemysłowych) dekarz (wykonywanie robót dekarskich) monter systemów rurociągowych (montaż systemów rurociągowych) cieśla (wykonywanie robót ciesielskich) kamieniarz (wykonywanie robót kamieniarskich) zdun (wykonywanie robót zduńskich) kominiarz (wykonywanie robót kominiarskich) monter nawierzchni kolejowej (wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej) monter budownictwa wodnego (wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych) Hydraulik po Budowlance is the BEST!

24 Super ważna informacja dla … … przyszłych Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej! Wykształcenie średnie będziecie mogli zdobyć pod kierunkiem znanych Wam nauczycieli i w tych samych „murach”. Wystarczy zapisać się od razu do klasy drugiej 3-letniego VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie-Bronowicach przy ul. Szablowskiego 1. Natomiast tytuł technika uzyskacie po zaliczeniu wymaganych kursów kwalifikacyjnych, prowadzonych także u nas w ZSB Nr 1. WYBIERZ KRAKOWSKĄ BUDOWLANKĘ! Czekamy właśnie na Ciebie! Postaw na BUDOWLANKĘ!

25 BUDOWLANKA TO JEST TO!

26 BUDOWLANKA TO JEST TO!

27 BUDOWLANKA TO JEST TO!

28 BUDOWLANKA TO JEST TO! Jeśli jesteś spoza Krakowa, zamieszkaj w Internacie Szkolnym z całodzienną stołówką i świetlicą, w której będziesz mógł wykazać się empatią i inną pozytywną aktywnością, a nawet efektywnie przygotować się do zwycięskiego udziału w olimpiadach, turniejach, konkursach lub zawodach. Powodzenia! Przekaż dalej: Z naszego Internatu mogą również korzystać uczniowie innych szkół!

29 ZOSTAŃ LAUREATEM … SAMYCH SUKCESÓW! Powodzenia!
… OWiUB dla Uczniów Technikum Budowlanego i zdobądź indeks na Politechnikę Krakowską albo Turnieju „Złotej Kielni” dla Uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej i zostań zwolniony z egzaminu zawodowego. Powodzenia! Dotychczas Uczniowie Budowlanki – Twoi starsi Koledzy – wielokrotnie odnieśli też inne sukcesy (w tym sportowe i artystyczne) w olimpiadach, turniejach, konkursach i zawodach. Tobie również życzymy SAMYCH SUKCESÓW!

30 OSTATNIE SUKCESY III miejsce ucznia Technikum Tomasza Sołtysa w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych rok szkolny 2012 /13 III miejsce Technikum Budowlanego w rankingu krakowskich liceów i techników Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2013 /14

31 ZOSTAŃ BUDOWLANYM z POCZUCIEM HUMORU!
BUDOWLANKA TO JEST TO! Mały Jasio przygląda się, jak jego ojciec murarz muruje ostatnią ścianę w ich nowym domu. Mama mówi mu: – Przyglądaj się Jasiu i ucz się. Jak dorośniesz będziesz ojcu pomagał . Na to Jasiu: – A to do tego czasu tata nie wymuruje tej ściany? (Ilustracja z: „Technik budownictwa na wesoło”) ZOSTAŃ BUDOWLANYM z POCZUCIEM HUMORU!

32 Zaśpiewaj razem z nami na melodię o znanym, starszym Misiu: Budowlanka fajna jest! Budowlanka super jest! Jeśli przyjdziesz do nas, to Sam się przekonasz! W Budowlance fajnie jest! W Budowlance super jest!

33 KONTAKT Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 30-127 Kraków
ul. Szablowskiego 1 Dyrektor: mgr Andrzej Mielczarek telefon: (12) fax: (12)

34 BUDOWLANKA TO JEST TO! DO ZOBACZENIA!
(Ilustracja z „Kubusia Puchatka”)

35 POST SCRIPTUM WDZIĘCZNOŚCI
Specjalne słowa WDZIĘCZNOŚCI kierujemy pod adresem Wszystkich Budowniczych BUDOWLANKI, a w szczególności: MEN, KOWEZiU, Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie, Małopolskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie i Małopolskiemu Partnerstwu na Rzecz Kształcenia Ustawicznego, Powiatowej i Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, Grodzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, Radzie Dzielnicy VI Kraków-Bronowice, Partnerstwu Szkół Humbertowskich w Krakowie, Parafii św. Wojciecha w Krakowie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie (m.in. tam nasi Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe), CKU w Krakowie, związkom zawodowym NSZZ „Solidarność” i ZNP, Małopolskiemu Związkowi Pracodawców w Krakowie, PIP-HB, PZPB i innym Pracodawcom, Politechnice Krakowskiej i innym Uczelniom, Radzie Pedagogicznej i innym Pracownikom ZSB Nr 1, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu ZSB Nr 1, naszym ABSOLWENTOM, Przedstawicielom Mediów promujących modę na kształcenie zawodowe w Polsce i wszystkim innym Przyjaciołom Budowlanki. Dziękujemy! Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie


Pobierz ppt "WITAJCIE ! BUDOWLANKA TO JEST TO!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google