Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpiczak plazmocytowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpiczak plazmocytowy"— Zapis prezentacji:

1 Szpiczak plazmocytowy

2 Nowotwory z komórek plazmocytowych
Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) Szpiczak plazmocytowy (MM) warianty: Szpiczak asymptomatyczny (smouldering myeloma) Niewydzielająca postać MM Białaczka plazmocytowa Plazmocytoma Szpiczak plazmocytowy odosobniony kości Szpiczak plazmocytowy odosobniony umiejscowiony poza układem kostnym 3 Choroby związane z obecnością depozytów immunoglobin (pierwotna amyloidoza, choroba łańcuchów lekkich lub ciężkich) 5. Osteosclerotic myeloma (zespół POEMS)

3 Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS)
Kryteria diagnostyczne: Białko monoklonalne w surowicy <30g/l i Liczba plazmocytów w szpiku <10% i małe nacieczenie szpiku plazmocytami w trepanobiopsji i Brak typowych dla szpiczaka uszkodzenia narządów i tkanek (CRAB) Brak dowodów wskazujących na obecność innej proliferacji B-komórkowej

4 Szpiczak bezobjawowy (smouldering myeloma) kryteria rozpoznania
Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu (>30g/l) i/lub Plazmocyty w szpiku 10% lub więcej oraz Brak objawów klinicznych szpiczaka, brak uszkodzeń narządowych związanych ze szpiczakiem (CRAB)

5 Szpiczak plazmocytowy objawowy kryteria rozpoznania
Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu (zwykle IgG >30g/l, IgA >25g/l, łańcuchy lekkie w moczu >1g/24h) Klonalne plazmocyty w szpiku lub plazmocytoma (zwykle >10% plazmocytów w szpiku, ale może być mniej) Uszkodzenia narządowe związane ze szpiczakiem (CRAB)

6 Upośledzenie hematopoezy Aktywacja osteoklastów
Uszkodzenie nerek Kreatynina  Upośledzenie hematopoezy Niska erytropoetyna Niedokrwistość Aktywacja osteoklastów Uszkodzenie kości Wapń  Złamania patologiczne

7 C alcium (wapń): podwyższenie stężenia wapnia >0.25 mmol/l powyżej górnej wartości referencyjnej lub > 2.75 mmol/l i/lub R enal insufficiency (niewydolność nerek): kreatynina >173 mmol/l i/lub A nemia (niedokrwistość): stężenie Hg 2 g/dl poniżej dolnej wartości referencyjnej lub Hg <10 g/dl i/lub B one lesions (uszkodzenie kości): zmiany osteolityczne lub osteoporoza ze złamaniami kompresyjnymi i/lub Inne: zespół nadlepkości, amyloidoza, Nawracające infekcje bakteryjne (> 2 infekcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

8 Szpiczak mnogi - epidemiologia
1% wszystkich nowotworów 13% nowotworów hematologicznych średni wiek 68 lat 4 zachorowania na mieszkańców rocznie częściej chorują mężczyźni

9 Szpiczak plazmocytowy - patogeneza
Zmiany kostne Rozrost komórek plazmocytowych w obrębie szpiku (żebra, kręgosłup) oraz cytokiny stymulujące osteoklasty (IL1, TNF, IL6 - czyli OAF- osteoclast activating factor) Zmiany osteolityczne Złamania, bóle kostne nasilające się przy ruchu, neuropatia (złamania kompresyjne) Hiperkalcemia

10 Szpiczak plazmocytowy – obraz kliniczny
Częstsze infekcje spadek odporności humoralnej (hipogammaglobulinemia prawidłowych Ig na skutek tłumienia produkcji oraz zwiększonego katabolizmu immunoglobulin) częstsze infekcje (płuca – Str. Pnem., Staph., Klebs.; nerki – E.coli) prawidłowa odpowiedź komórkowa spadek aktywności lizozymu oraz gorsza migracja granulocytów upośledzenie funkcji dopełniacza

11 Szpiczak plazmocytowy – obraz kliniczny
Nerki gorsza funkcja nerek (u 25% niewydolność) Przyczyny o       hiperkalcemia, o       nawracające infekcje dróg moczowych o       hiperurikemia, o       nacieczenie szpiczakowe o       odkładanie amyloidu w kłębkach o       tubulopatia z powodu łańcuchów lekkich nephritis interstitialis - Objawy  nieselektywny białkomocz         zmniejszona luka anionowa (białko- kation)         retencja chlorków         psudohiponatremia (dużo białka w surowicy)         odwodnienie

12 Szpiczak plazmocytowy obraz kliniczny
Zaburzenia hematologiczne Niedokrwistość normocytowa (supresja przez cytokiny i same plazmocyty) z nieznaczną hemolizą megaloblastyczna (niedobór B12 oraz kwasu foliowego Leukopenia (rzadko) Małopłytkowość (rzadko) Hemostaza - gorsza funkcja płytek oraz interakcja z czynnikami krzepnięcia Objaw Raynaud (krioglobuliny) Zespół nadlepkości (zwłaszcza przy IgM, IgG3, IgA)

13 Diagnostyka szpiczaka

14 Szpiczak plazmocytowy - diagnostyka
Morfologia + rozmaz (brak plazmocytów, jeśli> 2000 plazmocytów/ ml białaczka plazmatycznokomórkowa) Wysokie OB o małej amplitudzie np. 103/132 Biopsja aspiracyjna szpiku – z reguły > 10 % plazmocytów Trepanobiopsja Cytogenetyka (klasyczna+FISH) Immunofenotyp komórek szpiku Badanie ogólne moczu Badania biochemiczne (Ca, LDH, 2 mikroglbulina, CRP, białko całkowite, kreatynina) Elektroforeza oraz immunfiksacja białek surowicy i moczu Badania obrazowe kości Rtg Rezonans magnetyczny PET

15 Szpiczak plazmocytowy-rodzaje białka monoklonalnego
IgG – 50% IgA – 20% Choroba lekkich łańcuchów – ok. 20% IgD, IgE, IgM, postać biklonalna < 10% Szpiczak niewydzielający 3%

16

17 Określenie masy guza wg Durie i Salmon
I MAŁA MASA NOWOTWORU ( <0,6 x komórek/m 2 ) wszystkie poniższe kryteria a)      Hgb > 12g/dl b)      Ca < 2,75 mmol/l c)      Rtg bez zmian lub pojedyncze ognisko d)      Białko M < 50g/l (IgG); < 30g/l (IgA); łańcuchy lekkie w moczu < 4g/24h II POŚREDNIA (0,6 x komórek/m 2 – 1,2 x komórek/ m 2 ) inne objawy niż w I i III III DUŻA (>1,2 x komórek/m 2) jedno z poniższych a) Hgb < 8,5 g/dl b)      Ca > 2,75 mmol/l c)      Rtg zaawansowane zmiany osteolityczne d)      Białko M > 70g/l (IgG); > 50g/l (IgA); łańcuchy lekkie w moczu > 12g/24h

18 Szpiczak plazmocytowy podklasyfikacje
Podklasyfikacja A - kreatynina < 2 mg/dl B – kreatynina > 2 mg/dl

19 Międzynarodowy system prognostyczny (ISS)
I 2 mikroglobulina <3,5 mg/l albuminy >3,5g/l średnie przeżycie 62 miesiące II stężenie inne niż w I i III średnie przeżycie 44 miesiące III 2 mikroglobulina >5,5 mg/l średnie przeżycie 29 miesiące

20 Szpiczak plazmocytowy - leczenie
Leczenie choroby nowotworowej Leczenie powikłań: niewydolności nerek hyperkalcemii, uszkodzenia struktury kostnej zaburzeń neurologicznych zespołu nadlepkości niedokrwistości zakażeń

21 Objawowy szpiczak plazmocytowy Leczenie piewszoliniowe w Polsce
Chorzy poniżej 65 roku życia bez chorób towarzyszących Chorzy powyżej 65 roku życia choroby towarzyszące Intensywna redukcja masy guza (CTD) Chemioterapia redukująca aktywność choroby (MPT) Przeszczepienie autologiczne (Melfalan 200) Leczenie podtrzymujące (Talidomid) Leczenie podtrzymujące (Talidomid)

22 Talidomid nowy (stary) lek

23 Talidomid mechanizm działania

24 Talidomid objawy uboczne
Wady rozwojowe Neuropatia Powikłania zakrzepowo- zatorowe

25 Naturalny przebieg szpiczaka plazmocytowego…?

26 Historia „rewolucji” 1964 1984 VAD 1999 TALIDOMID 2005 LENALIDOMID
CYCLOFOSFAMID 1984 VAD 1999 TALIDOMID 2005 LENALIDOMID 2008 VMP RADIOTERAPIA 1924 MP 1969 autoPBSCT 1986 BORTEZOMIB 2003 BORTEZOMIB+DOXIL 2007

27 wznowa / progresja/oporność leczenie w Polsce
Bortezomib (Velcade®) Lenalidomid (Revlimid®)

28 Bortezomib hamuje proteasom

29 Bortezomib objawy uboczne
Neuropatia Upośledzenie funkcji szpiku

30 Lenalidomid nowy lek immunomodulujący

31 Lenalidomid objawy uboczne
Powikłania zakrzepowo-zatorowe Mielosupresja Zmiany skórne Ze względu na ryzyko wad wrodzonych w USA funkcjonuje system kontroli RevAssistSM

32 Nowe leki w trakcie badań klinicznych
Nowe inhibitory proteasomu: Carfilzomib Salinosporamid A Nowe leki immunomodulujące Pomalidomid Nowe związki alkilujące Bendamustyna Przeciwciała monoklonalne Elotuzumab Situximab i ponad 100 innych …

33 Szpiczak plazmocytowy – leczenie wspomagające
Radioterapia - miejscowe działanie przeciwbólowe Bifosfoniany Antybiotykoterapia profilaktyczna

34 Rzadkie manifestacje kliniczne szpiczaka plazmocytowego
Szpiczak niewydzielający (3%) Brak białka monoklonalnego zarówno w moczu jak i w surowicy zarówno w elektroforezie jak i immunofiksacji Leczenie i rokowanie jak u chorych ze szpiczakiem wydzielającym Odosobniony szpiczak kostny (3-5%) Pojedynczy obszar destrukcji kości wynikający z nacieku szpiczakowego Szpik kostny bez nacieczenia Brak CRAB Leczenie: radioterapia Szpiczak odosobniony pozakostny Nacieczenie szpiczakowe poza szpikiem kostnym Brak zajęcia szpiku Białaczka plazmatycznokomórkowa Szpiczak plazmocytowy z obecnością krążących plazmocytów w krwi obwodowej (pierwotnie lub wtórnie jako transformacja wcześniej rozpoznanego szpiczaka „klasycznego”) Obecność conajmniej 2 x 109/l lub 20% krążących plazmocytów w krwi obwodowej Złe rokowanie Leczenie: agresywna chemioterapia


Pobierz ppt "Szpiczak plazmocytowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google