Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpiczak plazmocytowy. Nowotwory z komórek plazmocytowych 1. Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) 2. Szpiczak plazmocytowy (MM) warianty:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpiczak plazmocytowy. Nowotwory z komórek plazmocytowych 1. Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) 2. Szpiczak plazmocytowy (MM) warianty:"— Zapis prezentacji:

1 Szpiczak plazmocytowy

2 Nowotwory z komórek plazmocytowych 1. Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) 2. Szpiczak plazmocytowy (MM) warianty: –Szpiczak asymptomatyczny (smouldering myeloma) –Niewydzielająca postać MM –Białaczka plazmocytowa Plazmocytoma Szpiczak plazmocytowy odosobniony kości Szpiczak plazmocytowy odosobniony umiejscowiony poza układem kostnym 3 Choroby związane z obecnością depozytów immunoglobin (pierwotna amyloidoza, choroba łańcuchów lekkich lub ciężkich) 5. Osteosclerotic myeloma (zespół POEMS)

3 Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) Kryteria diagnostyczne: Białko monoklonalne w surowicy <30g/l i Liczba plazmocytów w szpiku <10% i małe nacieczenie szpiku plazmocytami w trepanobiopsji i Brak typowych dla szpiczaka uszkodzenia narządów i tkanek (CRAB) Brak dowodów wskazujących na obecność innej proliferacji B-komórkowej

4 Szpiczak bezobjawowy (smouldering myeloma) kryteria rozpoznania 1. Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu (>30g/l) i/lub 1. Plazmocyty w szpiku 10% lub więcej oraz 1. Brak objawów klinicznych szpiczaka, brak uszkodzeń narządowych związanych ze szpiczakiem (CRAB)

5 Szpiczak plazmocytowy objawowy kryteria rozpoznania 1. Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu (zwykle IgG >30g/l, IgA >25g/l, łańcuchy lekkie w moczu >1g/24h) 1. Klonalne plazmocyty w szpiku lub plazmocytoma (zwykle >10% plazmocytów w szpiku, ale może być mniej) 1. Uszkodzenia narządowe związane ze szpiczakiem (CRAB)

6 Aktywacja osteoklastów Uszkodzenie kości Uszkodzenie nerek Kreatynina Wapń Złamania patologiczne Upośledzenie hematopoezy Niska erytropoetyna Niedokrwistość

7 C alcium (wapń): –podwyższenie stężenia wapnia >0.25 mmol/l powyżej górnej wartości referencyjnej lub > 2.75 mmol/l i/lub R enal insufficiency (niewydolność nerek): –kreatynina >173 mmol/l i/lub A nemia (niedokrwistość): – stężenie Hg 2 g/dl poniżej dolnej wartości referencyjnej lub Hg <10 g/dl i/lub B one lesions (uszkodzenie kości): zmiany osteolityczne lub osteoporoza ze złamaniami kompresyjnymi i/lub Inne: zespół nadlepkości, amyloidoza, Nawracające infekcje bakteryjne (> 2 infekcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

8 Szpiczak mnogi - epidemiologia 1% wszystkich nowotworów 13% nowotworów hematologicznych średni wiek 68 lat 4 zachorowania na 100 000 mieszkańców rocznie częściej chorują mężczyźni

9 Szpiczak plazmocytowy - patogeneza Zmiany kostne –Rozrost komórek plazmocytowych w obrębie szpiku (żebra, kręgosłup) oraz cytokiny stymulujące osteoklasty ( IL1, TNF, IL6 - czyli OAF- osteoclast activating factor ) –Zmiany osteolityczne –Złamania, bóle kostne nasilające się przy ruchu, neuropatia (złamania kompresyjne) –Hiperkalcemia

10 Szpiczak plazmocytowy – obraz kliniczny Częstsze infekcje – spadek odporności humoralnej ( hipogammaglobulinemia prawidłowych Ig na skutek tłumienia produkcji oraz zwiększonego katabolizmu immunoglobulin ) –częstsze infekcje ( płuca – Str. Pnem., Staph., Klebs.; nerki – E.coli ) –prawidłowa odpowiedź komórkowa –spadek aktywności lizozymu oraz gorsza migracja granulocytów –upośledzenie funkcji dopełniacza

11 Szpiczak plazmocytowy – obraz kliniczny Nerki –gorsza funkcja nerek (u 25% niewydolność) –Przyczyny –o hiperkalcemia, –o nawracające infekcje dróg moczowych –o hiperurikemia, –o nacieczenie szpiczakowe –o odkładanie amyloidu w kłębkach –o tubulopatia z powodu łańcuchów lekkich nephritis interstitialis - Objawy nieselektywny białkomocz zmniejszona luka anionowa (białko- kation) retencja chlorków psudohiponatremia (dużo białka w surowicy) odwodnienie

12 Szpiczak plazmocytowy obraz kliniczny Zaburzenia hematologiczne –Niedokrwistość normocytowa (supresja przez cytokiny i same plazmocyty) z nieznaczną hemolizą megaloblastyczna (niedobór B12 oraz kwasu foliowego –Leukopenia (rzadko) –Małopłytkowość (rzadko) –Hemostaza - gorsza funkcja płytek oraz interakcja z czynnikami krzepnięcia –Objaw Raynaud (krioglobuliny) –Zespół nadlepkości (zwłaszcza przy IgM, IgG3, IgA)

13 Diagnostyka szpiczaka

14 Szpiczak plazmocytowy - diagnostyka Morfologia + rozmaz (brak plazmocytów, jeśli> 2000 plazmocytów/ ml białaczka plazmatycznokomórkowa) Wysokie OB o małej amplitudzie np. 103/132 Biopsja aspiracyjna szpiku – z reguły > 10 % plazmocytów Trepanobiopsja Cytogenetyka (klasyczna+FISH) Immunofenotyp komórek szpiku Badanie ogólne moczu Badania biochemiczne (Ca, LDH, 2 mikroglbulina, CRP, białko całkowite, kreatynina) Elektroforeza oraz immunfiksacja białek surowicy i moczu Badania obrazowe kości –Rtg –Rezonans magnetyczny –PET

15 Szpiczak plazmocytowy-rodzaje białka monoklonalnego IgG – 50% IgA – 20% Choroba lekkich łańcuchów – ok. 20% IgD, IgE, IgM, postać biklonalna < 10% Szpiczak niewydzielający 3%

16

17 Określenie masy guza wg Durie i Salmon I MAŁA MASA NOWOTWORU ( <0,6 x 10 12 komórek/m 2 ) wszystkie poniższe kryteria a) Hgb > 12g/dl b) Ca < 2,75 mmol/l c) Rtg bez zmian lub pojedyncze ognisko d) Białko M < 50g/l (IgG); < 30g/l (IgA); łańcuchy lekkie w moczu < 4g/24h II POŚREDNIA (0,6 x 10 12 komórek/m 2 – 1,2 x 10 12 komórek/ m 2 ) inne objawy niż w I i III III DUŻA (>1,2 x 10 12 komórek/m 2) jedno z poniższych a) Hgb < 8,5 g/dl b) Ca > 2,75 mmol/l c) Rtg zaawansowane zmiany osteolityczne d) Białko M > 70g/l (IgG); > 50g/l (IgA); łańcuchy lekkie w moczu > 12g/24h

18 Szpiczak plazmocytowy podklasyfikacje Podklasyfikacja A - kreatynina < 2 mg/dl B – kreatynina > 2 mg/dl

19 Międzynarodowy system prognostyczny (ISS) I 2 mikroglobulina <3,5 mg/l albuminy >3,5g/l średnie przeżycie 62 miesiące IIstężenie inne niż w I i III średnie przeżycie 44 miesiące III 2 mikroglobulina >5,5 mg/l średnie przeżycie 29 miesiące

20 Szpiczak plazmocytowy - leczenie 1. Leczenie choroby nowotworowej 1. Leczenie powikłań: 1.niewydolności nerek 2.hyperkalcemii, 3.uszkodzenia struktury kostnej 4.zaburzeń neurologicznych 5.zespołu nadlepkości 6.niedokrwistości 7.zakażeń

21 Objawowy szpiczak plazmocytowy Leczenie piewszoliniowe w Polsce Chorzy poniżej 65 roku życia bez chorób towarzyszących Chorzy powyżej 65 roku życia choroby towarzyszące Intensywna redukcja masy guza (CTD) Chemioterapia redukująca aktywność choroby (MPT) Przeszczepienie autologiczne (Melfalan 200) Leczenie podtrzymujące (Talidomid)

22 Talidomid nowy (stary) lek

23 Talidomid mechanizm działania

24 Talidomid objawy uboczne Wady rozwojowe Wady rozwojowe Neuropatia Neuropatia Powikłania zakrzepowo- zatorowe Powikłania zakrzepowo- zatorowe

25 Naturalny przebieg szpiczaka plazmocytowego…?

26 Historia rewolucji 1964 CYCLO F OS F AMID 1984VAD 1999TALIDOMID 2005LENALIDOMID 2008VMP RADIOT ERAPIA 1924 MP1969 autoPBSCT1986 BORTEZOMIB2003 BORTEZOMIB+DOXIL2007 1964 1984 1999 2005 2008 1924 1969 1986 2003 2007

27 wznowa / progresja/oporność leczenie w Polsce Bortezomib (Velcade ® ) Bortezomib (Velcade ® ) Lenalidomid (Revlimid ® ) Lenalidomid (Revlimid ® )

28 Bortezomib hamuje proteasom

29 Bortezomib objawy uboczne Neuropatia Neuropatia Upośledzenie funkcji szpiku Upośledzenie funkcji szpiku

30 Lenalidomid nowy lek immunomodulujący

31 Lenalidomid objawy uboczne Powikłania zakrzepowo-zatorowe Powikłania zakrzepowo-zatorowe Mielosupresja Mielosupresja Zmiany skórne Zmiany skórne Ze względu na ryzyko wad wrodzonych w USA funkcjonuje system kontroli RevAssist SM Ze względu na ryzyko wad wrodzonych w USA funkcjonuje system kontroli RevAssist SM

32 Nowe leki w trakcie badań klinicznych Nowe inhibitory proteasomu: Nowe inhibitory proteasomu: –Carfilzomib –Salinosporamid A Nowe leki immunomodulujące Nowe leki immunomodulujące –Pomalidomid Nowe związki alkilujące Nowe związki alkilujące –Bendamustyna Przeciwciała monoklonalne Przeciwciała monoklonalne –Elotuzumab –Situximab i ponad 100 innych … i ponad 100 innych …

33 Szpiczak plazmocytowy – leczenie wspomagające Radioterapia - miejscowe działanie przeciwbólowe Bifosfoniany Antybiotykoterapia profilaktyczna

34 Rzadkie manifestacje kliniczne szpiczaka plazmocytowego Szpiczak niewydzielający (3%) –Brak białka monoklonalnego zarówno w moczu jak i w surowicy zarówno w elektroforezie jak i immunofiksacji –Leczenie i rokowanie jak u chorych ze szpiczakiem wydzielającym Odosobniony szpiczak kostny (3-5%) –Pojedynczy obszar destrukcji kości wynikający z nacieku szpiczakowego –Szpik kostny bez nacieczenia –Brak CRAB –Leczenie: radioterapia Szpiczak odosobniony pozakostny –Nacieczenie szpiczakowe poza szpikiem kostnym –Brak zajęcia szpiku –Brak CRAB –Leczenie: radioterapia Białaczka plazmatycznokomórkowa –Szpiczak plazmocytowy z obecnością krążących plazmocytów w krwi obwodowej (pierwotnie lub wtórnie jako transformacja wcześniej rozpoznanego szpiczaka klasycznego) –Obecność conajmniej 2 x 10 9 /l lub 20% krążących plazmocytów w krwi obwodowej –Złe rokowanie –Leczenie: agresywna chemioterapia


Pobierz ppt "Szpiczak plazmocytowy. Nowotwory z komórek plazmocytowych 1. Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (MGUS) 2. Szpiczak plazmocytowy (MM) warianty:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google