Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr n. med. Artur Jurczyszyn & mgr Halina Lebiedowicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr n. med. Artur Jurczyszyn & mgr Halina Lebiedowicz"— Zapis prezentacji:

1 dr n. med. Artur Jurczyszyn & mgr Halina Lebiedowicz
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" Jan Paweł II ( ) „FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA” kompleksowa terapia szpiczaka mnogiego w XXI wieku dr n. med. Artur Jurczyszyn & mgr Halina Lebiedowicz Klinika Hematologii Szpital Uniwersytecki, Kraków, ul. Kopernika 17

2 Człowiek w chorobie boi się śmierci, bólu, cierpienia, zniedołężnienia, utraty pozycji życiowej, erotycznej, zawodowej, towarzyskiej itp Boi się też o swój prestiż, jak zachowa się w chwilach cierpienia i obliczu śmierci. Choroba stawia go w obliczu tajemnicy swego ciała, nie wie on, co się z nim dzieje, jakie jeszcze niespodzianki ze strony własnego ciała mają go spotkać, ciało staje się nieposłuszne, groźne, tajemnicze. ZMARŁ W 1972 ROKU Z POWODU SZPICZAKA prof. Antoni Kępiński

3 W 2009 roku w Polsce nowotwory złośliwe zostaną rozpoznane u ponad 130
W 2009 roku w Polsce nowotwory złośliwe zostaną rozpoznane u ponad * pacjentów *około 1500 osób będą to chorzy na szpiczaka mnogiego

4 Szpiczak mnogi – multiple myeloma (myeloma multiplex - MM)
aktualnie wciąż nieuleczalna choroba nowotworowa proliferacja klonalna atypowych plazmocytów produkujacych monoklonalną immunoglobulinę diagnozowany jest najczęściej pomiędzy 60 a 70 rokiem życia, lecz coraz częściej dotyka osób < 50 lat zapadalność roczna w Europie wynosi około / , występuje nieco częściej u mężczyzn anomalie chromosomowe - około 20-30% pacjentów

5 Typowe objawy szpiczaka
Szpiczak mnogi stanowi 1 - 2% wszystkich nowotworów złośliwych i około % nowotworów hematologicznych

6 Zmieniające się opcje terapeutyczne u chorych z de novo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim
Wyleczenie? Choroba przewlekła coraz dłuższe przeżycia Nowe leki: HDAC inhibitors (Tubacin, Vorinostat), hsp-90 inhibitors, VEGF inhibitors, p38 MAPK inhibitors, Akt inhibitor (Perifostine), mTOR inhibitor (Rapamycin) oraz inne VELCADE = Bortezomib Revlimid = Lenalidomide BISPH = Bisfosfoniany THAL = Thalidomide SCT = Stem cell transplantation HDC = High-dose chemo VAD = Vincristine, doxorubicin, dexamethasone RAD = Radioterapia MP = Melphalan + prednisone Nowe leki VELCADE VELCADE Revlimid Revlimid THAL THAL THAL THAL THAL Paliacja BISPH BISPH BISPH BISPH BISPH Mini- allo Mini- allo Mini- allo allo VAD HDC SCT SCT SCT SCT HDC HDC HDC VAD VAD VAD sterydy MP RAD sterydy MP RAD sterydy MP RAD sterydy MP RAD sterydy RAD MP 1950–60 1970–80 1990 2000 2010?

7 LECZENIE SZPICZAKA MNOGIEGO

8 Zarejestrowane zachorowania na szpiczaka mnogiego w Polsce w latach 1999-2005
Płeć Wyszczególnienie 1999 2000 2001 2002 2003 Mężczyźni Liczba 373 408 409 431 466 Współczynnik na 100 tys. 2,0 2,2 2,3 2,5 Kobiety 456 455 484 538 540 2,4 2,7 2004 2005 529 2,8 601 593 2,9 604 Dane z rejestru nowotworów – Centrum Onkologii

9 Liczba zgonów z powodu szpiczaka mnogiego w Polsce w latach 1999 - 2005
Rok Ogółem Mężczyźni Kobiety 1999 762 356 406 2000 875 429 446 2001 899 430 469 2002 986 428 558 2003 975 425 520 2004 1090 516 574 2005 1084 564

10 LICZBA CHORYCH ZE SZPICZAKIEM ROŚNIE
istnieje pilna potrzeba zorganizowania w naszym kraju CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA, gdzie pacjent będzie miał możliwość kompleksowego, całościowego i holistycznego leczenia Taki cel ma powstała w 2008 roku w Krakowie „Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka”

11 19 września 2008 roku ustanowiono aktem notarialnym nr Rep A 3101/2008 „Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka” w Krakowie 3 listopada 2008 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia dokonał wpisu Fundacji pod nr KRS

12

13

14 Szpiczak mnogi MM

15 WSPÓŁPRACA ze specjalistami w zakresie:
RADIOTERAPII NEFROLOGII NEUROCHIRURGII NEUROLOGII ORTOPEDII RADIOLOGII REHABILITACJI

16 WSPÓŁPRACA ze specjalistami w zakresie:
REUMATOLOGII IMMUNOLOGII STOMATOLOGII CHIRURGII SZCZĘKOWEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ BIOLOGII PSYCHOLOGII

17 CELE „FUNDACJI CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA” W KRAKOWIE
1. STWORZENIE, PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ, LECZNICZEJ, PROFILAKTYCZNEJ, NAUKOWEJ, BADAWCZEJ NA RZECZ CHORYCH NA SZPICZAKA MNOGIEGO I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE KRWI ORAZ OSÓB ZAGROŻONYCH TYMI CHOROBAMI; 2. Z0RGANIZOWANIE, PROWADZENIE, WSPIERANIE, FINANSOWANIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYKI, LECZENIA CHORYCH NA SZPICZAKA MNOGIEGO, INNE CHOROBY NOWOTWOROWE KRWI, W KTÓRYM SPECJALIŚCI Z ZAKRESU ONKOLOGII, HEMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NEFROLOGII, ORTOPEDII ORAZ INNYCH SPECJALNOŚCI, BĘDĄ UDZIELAĆ KONSULTACJI ORAZ PROWADZIĆ LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA MNOGIEGO ORAZ INNE NOWOTWOROWE CHOROBY KRWI; 3. Z0RGANIZOWANIE, PROWADZENIE, WYPOSAŻENIE, WSPIERANIE, FINANSOWANIE LABORATORIUM BADAWCZEGO O ODPOWIEDNIM WYPOSAŻENIU APARATUROWYM DO BADANIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO; 4. NIESIENIE POMOCY CHORYM NA SZPICZAKA MNOGIEGO, INNE CHOROBY NOWOTWOROWE KRWI ORAZ WSPOMAGANIA SOCJALNEGO RODZIN PACJENTÓW CHORYCH NA SZPICZAKA MNOGIEGO, INNE NOWOTWOROWE CHOROBY KRWI; 5. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, EDUKACYJNEJ, OŚWIATOWEJ, WYCHOWAWCZEJ ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.

18 PROJEKT „CRAB” Cele projektu CRAB:
Zmniejszenie liczby pacjentów w III stadium choroby wg Durie/Salmona (aktualnie rozpoznawanych jest ponad 70% osób w III stadium, w planie jest redukcja do poniżej 50%) Spadek liczby pacjentów cierpiących z powodu poważnych komplikacji przy ustaleniu rozpoznania upowszechnienie wiedzy oraz świadomości na temat szpiczaka mnogiego wśród lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych

19 AKCJA MEDIALNA – „sprawdź się czy nie masz szpiczaka”
Jeśli masz powyżej 50 lat Cierpisz na bóle kostne lub „korzonkowe” Jesteś osłabiony Zauważyłeś znaczący spadek wagi ciała Cierpisz na nawracające infekcje dróg oddechowych i moczowych Pojawiły się obrzęki kończyn dolnych PLAN NA i ROK WE WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

20 WYKONAJ BADANIA OB MORFOLOGIA BADANIE OGÓLNE MOCZU
FLC (wolne łańcuchy lekkie) w surowicy W SYTUACJI JAKIEJKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAZANE POSZERZENIE DIAGNOSTYKI

21 SPOTKANIA DOTYCZĄCE SZPICZAKA MNOGIEGO ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNIE co 1 miesiąc W KLINICE HEMATOLOGII CM UJ w KRAKOWIE SPOTKANIA ZAWSZE SĄ OTWARTE I MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY ZAINTERSOWANY DANYM TEMATEM, szczegóły na stronie:

22 23 marzec 2009 roku – /poniedziałek/ godzina 16
23 marzec 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ Zaburzenie białkowe u chorych ze szpiczakiem mnogim. Najnowsza diagnostyka i doświadczenia własne dr hab. med. Ryszard Drożdż Zakład Diagnostyki Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ

23 27 kwietnia 2009 roku – /poniedziałek/ godzina 16
27 kwietnia 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ "USZKODZENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO U CHORYCH PO CHEMIOTERAPII - ZASADY PREWENCJI I LECZENIA" Prof. Krzysztof J. Filipiak I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Warszawa, ul. Banacha 1a

24 Problemy kostne u chorych ze SZPICZAKIEM MNOGIM – doświadczenia własne
11 maj 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ ZABIEGI NEUROCHIRURGICZNE i ORTOPEDYCZNE u CHORYCH ze SZPICZAKIEM MNOGIM – doświadczenia własne dr hab. med. Ryszard Czepko Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu Problemy kostne u chorych ze SZPICZAKIEM MNOGIM – doświadczenia własne dr med. Piotr Wojciechowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumtologii Narządu Ruchu ŚAM

25 Problemy pacjentów z przewlekłą chorobą nowotworową
15 czerwca 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ Problemy pacjentów z przewlekłą chorobą nowotworową Mgr Halina Lebiedowicz Klinika Hematologii CM UJ Dr Mariola Kosowicz Centrum Onkologii Warszawa

26 21 września 2009 roku – /poniedziałek/ godzina 16
21 września 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ Auto i allo transplantacje szpiku kostnego w szpiczaku mnogim - za i przeciw w dobie zastosowania nowych leków Prof. Jerzy Hołowiecki b. Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach

27 19 października 2009 roku – /poniedziałek/ godzina 16
19 października 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ Sterydoterapia i jej powikłania ze szczególnym uwzględnieniem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy dr n. med. Dorota Cibor Refleksje reumatologa dotyczące diagnostyki oraz leczenia szpiczaka mnogiego. Gammapatia poliklonalna oraz jej różnicowanie z gammapatią monoklonalną dr n. med. Jacek Olas Polineuropatia motoryczna i sensorycz- na w szpiczaku mnogim. Powikłania po leczeniu talidomidem i bortezomibem. Wykorzystanie badań elektroneuro- fizjologicznych w diagnostyce. Doświadczenia własne. Najnowsze propozycje terapeutyczne dr n. med. Marta Banach

28 23 listopad 2009 roku – /poniedziałek/ godzina 16
23 listopad 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ Radioterapia lecznicza i paliatywna w szpiczaku mnogim dr med. Katarzyna Pudełek Instytut Onkologii w Krakowie Leczenie p-bólowe w szpiczaku mnogim dr med. Krzysztof Krzemieniecki Zakład Chemioterapii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

29 W przyszłości planujemy:
NMR, PET, CT czy badania RTG w szpiczaku mnogim? – spojrzenie radiologa Czy jest nadal miejsce dla allo-przeszczepień dla młodych chorych Badanie cytogentyczne, FISH oraz optymalne leczenie indywidualizowane w zależności od czynników prognostycznych Osteonekroza szczęki przy długotrwałym stosowaniu bisfosfonianów– profilaktyka stomatologiczna oraz współpraca z chirurgiem szczękowym Zaopatrzenie ortopedyczne oraz rehabilitacja Ocena trepanobioptyczna szpiku kostnego oraz badania patomorfologiczne Badania densytometryczne – czy warto wykonywać w szpiczaku w dobie dostępności do NMR, PET oraz innych badań obrazowych?

30 XII Międzynarodowe Warsztaty Szpiczakowe odbędą się w Waszyngtonie w USA od 26 lutego do 1 marca 2009

31 Ostatnie doniesienia* oraz badania naukowe sugerują, iż aktualnie w 2009 roku dzięki nowym, już zarejestrowanym lekom oczekiwania co do średniego przeżycia chorych z de novo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim to okres powyżej 10 lat i jest to już rzeczywistość! *Is more better in myeloma? Tricot G. 2008;


Pobierz ppt "dr n. med. Artur Jurczyszyn & mgr Halina Lebiedowicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google