Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA kompleksowa terapia szpiczaka mnogiego w XXI wieku dr n. med. Artur Jurczyszyn & mgr Halina Lebiedowicz Klinika Hematologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA kompleksowa terapia szpiczaka mnogiego w XXI wieku dr n. med. Artur Jurczyszyn & mgr Halina Lebiedowicz Klinika Hematologii."— Zapis prezentacji:

1 FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA kompleksowa terapia szpiczaka mnogiego w XXI wieku dr n. med. Artur Jurczyszyn & mgr Halina Lebiedowicz Klinika Hematologii Szpital Uniwersytecki, Kraków, ul. Kopernika 17 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi" Jan Paweł II ( )

2 Człowiek w chorobie boi się śmierci, bólu, cierpienia, zniedołężnienia, utraty pozycji życiowej, erotycznej, zawodowej, towarzyskiej itp. Boi się też o swój prestiż, jak zachowa się w chwilach cierpienia i obliczu śmierci. Choroba stawia go w obliczu tajemnicy swego ciała, nie wie on, co się z nim dzieje, jakie jeszcze niespodzianki ze strony własnego ciała mają go spotkać, ciało staje się nieposłuszne, groźne, tajemnicze. prof. Antoni Kępiński ZMARŁ W 1972 ROKU Z POWODU SZPICZAKA

3 W 2009 roku w Polsce nowotwory złośliwe zostaną rozpoznane u ponad * pacjentów *około 1500 osób będą to chorzy na szpiczaka mnogiego

4 Szpiczak mnogi – multiple myeloma (myeloma multiplex - MM) aktualnie wciąż nieuleczalna choroba nowotworowa aktualnie wciąż nieuleczalna choroba nowotworowa proliferacja klonalna atypowych plazmocytów produkujacych monoklonalną immunoglobulinę proliferacja klonalna atypowych plazmocytów produkujacych monoklonalną immunoglobulinę diagnozowany jest najczęściej pomiędzy 60 a 70 rokiem życia, lecz coraz częściej dotyka osób < 50 lat diagnozowany jest najczęściej pomiędzy 60 a 70 rokiem życia, lecz coraz częściej dotyka osób < 50 lat zapadalność roczna w Europie wynosi około 4-5/ , występuje nieco częściej u mężczyzn zapadalność roczna w Europie wynosi około 4-5/ , występuje nieco częściej u mężczyzn anomalie chromosomowe - około 20-30% pacjentów anomalie chromosomowe - około 20-30% pacjentów

5 Typowe objawy szpiczaka Typowe objawy szpiczaka Szpiczak mnogi stanowi 1 - 2% wszystkich nowotworów złośliwych i około % nowotworów hematologicznych

6 Zmieniające się opcje terapeutyczne u chorych z de novo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim 1950–601970– Nowe leki : HDAC inhibitors (Tubacin, Vorinostat), hsp-90 inhibitors, VEGF inhibitors, p38 MAPK inhibitors, Akt inhibitor (Perifostine), mTOR inhibitor (Rapamycin) oraz inne VELCADE = Bortezomib Revlimid = Lenalidomide BISPH = Bisfosfoniany THAL = Thalidomide SCT = Stem cell transplantation HDC = High-dose chemo VAD = Vincristine, doxorubicin, dexamethasone RAD = Radioterapia MP = Melphalan + prednisone Paliacja Choroba przewlekła coraz dłuższe przeżycia Wyleczenie? ? Nowe leki MP RAD sterydy MP RAD sterydy MP RAD sterydy MP RAD sterydy VAD HDC SCT MP RAD sterydy VAD HDC SCT BISPH THAL allo Mini- allo BISPH THAL SCT BISPH THAL VAD HDC Mini- allo BISPH THAL Revlimid VELCADE VAD HDC Mini- allo BISPH THAL Revlimid VELCADE SCT

7 LECZENIE SZPICZAKA MNOGIEGO

8 Zarejestrowane zachorowania na szpiczaka mnogiego w Polsce w latach Płeć Wyszcze gólnienie Mężczyźni Liczba Współcz ynnik na 100 tys.2,02,2 2,32,5 Kobiety Liczba Współcz ynnik na 100 tys.2,3 2,42,7 Dane z rejestru nowotworów – Centrum Onkologii , , , ,9

9 Liczba zgonów z powodu szpiczaka mnogiego w Polsce w latach RokOgółemMężczyźniKobiety

10 LICZBA CHORYCH ZE SZPICZAKIEM ROŚNIE istnieje pilna potrzeba zorganizowania w naszym kraju CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA, gdzie pacjent będzie miał możliwość kompleksowego, całościowego i holistycznego leczenia. Taki cel ma powstała w 2008 roku w Krakowie Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka istnieje pilna potrzeba zorganizowania w naszym kraju CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA, gdzie pacjent będzie miał możliwość kompleksowego, całościowego i holistycznego leczenia. Taki cel ma powstała w 2008 roku w Krakowie Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka

11 19 września 2008 roku ustanowiono aktem notarialnym nr Rep A 3101/2008 Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie 3 listopada 2008 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia dokonał wpisu Fundacji pod nr KRS

12

13

14 Szpiczak mnogi Klinika Hematologii Klinika Ortopedii Klinika Radioterapii Klinika Onkologii Klinika Nefrologii MM

15 WSPÓŁPRACA ze specjalistami w zakresie: RADIOTERAPII RADIOTERAPII NEFROLOGII NEFROLOGII NEUROCHIRURGII NEUROCHIRURGII NEUROLOGII NEUROLOGII ORTOPEDII ORTOPEDII RADIOLOGII RADIOLOGII REHABILITACJI REHABILITACJI

16 WSPÓŁPRACA ze specjalistami w zakresie: REUMATOLOGII REUMATOLOGII IMMUNOLOGII IMMUNOLOGII STOMATOLOGII STOMATOLOGII CHIRURGII SZCZĘKOWEJ CHIRURGII SZCZĘKOWEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ BIOLOGII BIOLOGII PSYCHOLOGII PSYCHOLOGII

17 1. STWORZENIE, PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ, LECZNICZEJ, PROFILAKTYCZNEJ, NAUKOWEJ, BADAWCZEJ NA RZECZ CHORYCH NA SZPICZAKA MNOGIEGO I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE KRWI ORAZ OSÓB ZAGROŻONYCH TYMI CHOROBAMI; 2. Z0RGANIZOWANIE, PROWADZENIE, WSPIERANIE, FINANSOWANIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA DIAGNOSTYKI, LECZENIA CHORYCH NA SZPICZAKA MNOGIEGO, INNE CHOROBY NOWOTWOROWE KRWI, W KTÓRYM SPECJALIŚCI Z ZAKRESU ONKOLOGII, HEMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NEFROLOGII, ORTOPEDII ORAZ INNYCH SPECJALNOŚCI, BĘDĄ UDZIELAĆ KONSULTACJI ORAZ PROWADZIĆ LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA MNOGIEGO ORAZ INNE NOWOTWOROWE CHOROBY KRWI; 3. Z0RGANIZOWANIE, PROWADZENIE, WYPOSAŻENIE, WSPIERANIE, FINANSOWANIE LABORATORIUM BADAWCZEGO O ODPOWIEDNIM WYPOSAŻENIU APARATUROWYM DO BADANIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I ODPORNOŚCIOWEGO; 4. NIESIENIE POMOCY CHORYM NA SZPICZAKA MNOGIEGO, INNE CHOROBY NOWOTWOROWE KRWI ORAZ WSPOMAGANIA SOCJALNEGO RODZIN PACJENTÓW CHORYCH NA SZPICZAKA MNOGIEGO, INNE NOWOTWOROWE CHOROBY KRWI; 5. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, EDUKACYJNEJ, OŚWIATOWEJ, WYCHOWAWCZEJ ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA. CELE FUNDACJI CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA W KRAKOWIE

18 PROJEKT CRAB Cele projektu CRAB: Zmniejszenie liczby pacjentów w III stadium choroby wg Durie/Salmona (aktualnie rozpoznawanych jest ponad 70% osób w III stadium, w planie jest redukcja do poniżej 50%) Zmniejszenie liczby pacjentów w III stadium choroby wg Durie/Salmona (aktualnie rozpoznawanych jest ponad 70% osób w III stadium, w planie jest redukcja do poniżej 50%) Spadek liczby pacjentów cierpiących z powodu poważnych komplikacji przy ustaleniu rozpoznania Spadek liczby pacjentów cierpiących z powodu poważnych komplikacji przy ustaleniu rozpoznania upowszechnienie wiedzy oraz świadomości na temat szpiczaka mnogiego wśród lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych upowszechnienie wiedzy oraz świadomości na temat szpiczaka mnogiego wśród lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzy rodzinnych

19 AKCJA MEDIALNA – sprawdź się czy nie masz szpiczaka Jeśli masz powyżej 50 lat Jeśli masz powyżej 50 lat Cierpisz na bóle kostne lub korzonkowe Cierpisz na bóle kostne lub korzonkowe Jesteś osłabiony Jesteś osłabiony Zauważyłeś znaczący spadek wagi ciała Zauważyłeś znaczący spadek wagi ciała Cierpisz na nawracające infekcje dróg oddechowych i moczowych Cierpisz na nawracające infekcje dróg oddechowych i moczowych Pojawiły się obrzęki kończyn dolnych Pojawiły się obrzęki kończyn dolnych PLAN NA 2009 i 2010 ROK WE WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

20 WYKONAJ BADANIA OB OB MORFOLOGIA MORFOLOGIA BADANIE OGÓLNE MOCZU BADANIE OGÓLNE MOCZU FLC (wolne łańcuchy lekkie) w surowicy FLC (wolne łańcuchy lekkie) w surowicy W SYTUACJI JAKIEJKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAZANE POSZERZENIE DIAGNOSTYKI W SYTUACJI JAKIEJKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI WSKAZANE POSZERZENIE DIAGNOSTYKI

21 SPOTKANIA DOTYCZĄCE SZPICZAKA MNOGIEGO ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNIE co 1 miesiąc W KLINICE HEMATOLOGII CM UJ w KRAKOWIE SPOTKANIA ZAWSZE SĄ OTWARTE I MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY ZAINTERSOWANY DANYM TEMATEM, szczegóły na stronie:

22 23 marzec 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ Zaburzenie białkowe u chorych ze szpiczakiem mnogim. Najnowsza diagnostyka i doświadczenia własne dr hab. med. Ryszard Drożdż Zakład Diagnostyki Katedra Biochemii Klinicznej CM UJ

23 27 kwietnia 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ "USZKODZENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO U CHORYCH PO CHEMIOTERAPII - ZASADY PREWENCJI I LECZENIA" "USZKODZENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO U CHORYCH PO CHEMIOTERAPII - ZASADY PREWENCJI I LECZENIA" Prof. Krzysztof J. Filipiak Prof. Krzysztof J. Filipiak I Katedra i Klinika Kardiologii WUM I Katedra i Klinika Kardiologii WUM Warszawa, ul. Banacha 1a Warszawa, ul. Banacha 1a

24 11 maj 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ ZABIEGI NEUROCHIRURGICZNE i ORTOPEDYCZNE u CHORYCH ze SZPICZAKIEM MNOGIM – doświadczenia własne dr hab. med. Ryszard Czepko Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu Problemy kostne u chorych ze SZPICZAKIEM MNOGIM – doświadczenia własne dr med. Piotr Wojciechowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumtologii Narządu Ruchu ŚAM

25 15 czerwca 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ Problemy pacjentów z przewlekłą chorobą nowotworową Mgr Halina Lebiedowicz Klinika Hematologii CM UJ Dr Mariola Kosowicz Centrum Onkologii Warszawa

26 21 września 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ Auto i allo transplantacje szpiku kostnego w szpiczaku mnogim - za i przeciw w dobie zastosowania nowych leków Prof. Jerzy Hołowiecki b. Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach

27 Sterydoterapia i jej powikłania ze szczególnym uwzględnieniem choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy dr n. med. Dorota Cibor Refleksje reumatologa dotyczące diagnostyki oraz leczenia szpiczaka mnogiego. Gammapatia poliklonalna oraz jej różnicowanie z gammapatią monoklonalną dr n. med. Jacek Olas Polineuropatia motoryczna i sensorycz- na w szpiczaku mnogim. Powikłania po leczeniu talidomidem i bortezomibem. Wykorzystanie badań elektroneuro- fizjologicznych w diagnostyce. Doświadczenia własne. Najnowsze propozycje terapeutyczne dr n. med. Marta Banach 19 października 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ

28 23 listopad 2009 roku – /poniedziałek/ godzina Klinika Hematologii CM UJ Radioterapia lecznicza i paliatywna w szpiczaku mnogim dr med. Katarzyna Pudełek Instytut Onkologii w Krakowie Leczenie p-bólowe w szpiczaku mnogim dr med. Krzysztof Krzemieniecki Zakład Chemioterapii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

29 W przyszłości planujemy: NMR, PET, CT czy badania RTG w szpiczaku mnogim? – spojrzenie radiologa NMR, PET, CT czy badania RTG w szpiczaku mnogim? – spojrzenie radiologa Czy jest nadal miejsce dla allo-przeszczepień dla młodych chorych Czy jest nadal miejsce dla allo-przeszczepień dla młodych chorych Badanie cytogentyczne, FISH oraz optymalne leczenie indywidualizowane w zależności od czynników prognostycznych Badanie cytogentyczne, FISH oraz optymalne leczenie indywidualizowane w zależności od czynników prognostycznych Osteonekroza szczęki przy długotrwałym stosowaniu bisfosfonianów– profilaktyka stomatologiczna oraz współpraca z chirurgiem szczękowym Osteonekroza szczęki przy długotrwałym stosowaniu bisfosfonianów– profilaktyka stomatologiczna oraz współpraca z chirurgiem szczękowym Zaopatrzenie ortopedyczne oraz rehabilitacja Zaopatrzenie ortopedyczne oraz rehabilitacja Ocena trepanobioptyczna szpiku kostnego oraz badania patomorfologiczne Ocena trepanobioptyczna szpiku kostnego oraz badania patomorfologiczne Badania densytometryczne – czy warto wykonywać w szpiczaku w dobie dostępności do NMR, PET oraz innych badań obrazowych? Badania densytometryczne – czy warto wykonywać w szpiczaku w dobie dostępności do NMR, PET oraz innych badań obrazowych?

30 XII Międzynarodowe Warsztaty Szpiczakowe odbędą się w Waszyngtonie w USA od 26 lutego do 1 marca 2009

31 Ostatnie doniesienia* oraz badania naukowe sugerują, iż aktualnie w 2009 roku dzięki nowym, już zarejestrowanym lekom oczekiwania co do średniego przeżycia chorych z de novo zdiagnozowanym szpiczakiem mnogim to okres powyżej 10 lat i jest to już rzeczywistość! *Is more better in myeloma? Tricot G. 2008;


Pobierz ppt "FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA kompleksowa terapia szpiczaka mnogiego w XXI wieku dr n. med. Artur Jurczyszyn & mgr Halina Lebiedowicz Klinika Hematologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google