Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Gmina w Sieci Teleinformatycznej Wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Gmina w Sieci Teleinformatycznej Wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych."— Zapis prezentacji:

1 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Gmina w Sieci Teleinformatycznej Wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych

2 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Plan prezentacji Wstęp – rozwój środków przekazu Sieć transmisji danych w gminie: przeznaczenie i beneficjenci Sieci radiowe – moda? - czy konieczność? Dlaczego sieć radiowa dla monitoringu Jak zbudować sieć i jak sfinansować budowę?

3 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Rozwój technologii przekazu informacji Rozwój środków technicznych przekazu informacji Pomijając sygnalizację czyli - bębny, sygnały dymne i świetlne Telefonia stacjonarna – telefon, fax Telefonia komórkowa Łączność satelitarna Sieci transmisji danych – LAN; MAN; WAN - sieć globalna Regionalne - wielozadaniowe sieci teleinformatyczne –Stałe –Radiowe Dziś mówimy o sieciach teleinformatycznych czyli rozwiązaniach łącznych dla wdrożeń informatycznych i telekomunikacyjnych

4 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Wzrost zapotrzebowania na przekaz informacji Transmisja głosu Przekaz dokumentów tekstowych Przekaz dokumentacji technicznych Przekaz obrazów stałych i wolnozmiennych Przekaz obrazów ruchomych; TV na żądanie Wymagana przepływność łącza Celem jest uzyskanie 100Mb/s do abonenta Rozwój technologii przekazu informacji

5 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Co to jest Sieć Regionalna? - Sieć teleinformatyczna – w uproszczeniu umożliwiająca połączenia telefoniczne, przesył danych i Internetu - Budowana w ramach gminy, województwa bądź regionu, której właścicielem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego - Jest to element infrastruktury telekomunikacyjnej, który może służyć zarówno samorządom terytorialnym jak i – wprost – mieszkańcom Kiedy gmina powinna pomyśleć o Sieci? -Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. - Upowszechnienie dostępu do Internetu dla mieszk. - Posiadanie rozproszonej i zróżnicowanej infrastruktury teleinformatycznej -Różnorodność aplikacji w UM (aplikacje finansowe, obieg dokumentów) - Wypełnianie statutowych obowiązków JST Sieć teleinformatyczna w JST

6 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Lokalna wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych - Dostęp do Internetu -poczta elektroniczna, -obieg dokumentów UM -Transmisja głosu -Transmisja obrazów monitoring wizyjny - Własne centrum zarządzania siecią - Swobodna konfiguracja wydzielonych podsieci zadaniowych - redystrybucja przepływności dla wybranych abonentów Sieć teleinformatyczna w JST

7 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Sieć teleinformatyczna w JST Lokalna wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych: Bałagan

8 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Lokalna wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych: Uporządkowanie Sieć teleinformatyczna w JST Uporządkowanie infrastruktury teleinformatycznej w regionie gwarantuje: uzyskanie oczekiwanej jakości, efektywne wykorzystanie istniejących zasobów i optymalizację kosztów

9 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Oszczędności: jedna sieć wielu użytkowników BS 1 2 3 4 Internet PSTN Inne sieci POLICJA Urząd gminy Wydział II Urzędu Gminy Szkoła Nadleśnictwo HOTEL A1 PWK A1 Promień działania sieci 12 Do 18 km. PSP/OSP Tree Szpital Styk z operatorem MAN Sieć teleinformatyczna w JST

10 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Struktura w mieście: pełna kontrola statusu dokumentu Sieć teleinformatyczna w JST

11 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Sieć teleinformatyczna w JST Relatywnie niskie koszty budowy Relatywnie krótki czas budowy Etapowość budowy nie pogarszająca działania sieci Wysoka mobilność i niezależność systemu monitoringu Własne zarządzanie połączone z redystrybucją sygnału Spadek kosztów utrzymania przy porozumieniu wielu gmin - sąsiadów. Sieć radiowa – najbardziej optymalna?

12 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. BS 1 23 4 Gmina 2 Internet PSTN Inne sieci BS 1 23 4 POLICJA A1 OSP Tree BS 1 23 4 Gmina 3 BS 1 23 4 Gmina 4 MAN -4 Styk z operatorem Sieć teleinformatyczna w JST Sieć radiowa – ograniczanie kosztów dzięki wspólnej inwestycji kilku gmin

13 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Termin al abonen cki IDU Termi nal abonen cki Kamera Termin al abonen cki IDU Termi nal abonen cki Kamera Termin al abonen cki IDU Termi nal abonen cki Kamera Termin al abonen cki IDU Termi nal abonen cki Kamera System monitorowania wizyjnego miasta Może stanowić usługę i/lub produkt uboczny radiowego system transmisji danych Który realizuje potrzeby miasta w zakresie usprawnienia obiegu dokumentów. Sieć teleinformatyczna w JST Wykorzystanie sieci radiowej – monitoring miasta

14 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Sieć teleinformatyczna w gminie to zysk dla aktywnych Korzyści społeczne i ekonomiczne dla regionu: – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zmniejszenie przestępczości – szybka reakcja na zdarzenia kryminalne, awarie, pożary – ogólny wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli – Upowszechnienie dostępu do Internetu – Zwiększenie efektywności funkcjonowania urzędów – Znaczące obniżenie kosztów za usługi telekomunikacyjne – Poprawa warunków życia mieszkańców, dostępności do wiedzy i informacji – Oszczędność czasu przedsiębiorców i osób fizycznych Korzyści z sieci w gminie

15 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Sieć teleinformatyczna w gminie to zysk dla aktywnych! Korzyści społeczne i ekonomiczne dla regionu: Korzyści z sieci w gminie GMINA: wypełnianie statutowych obowiązków: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 – wypełnianie zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. MIESZKAŃCY -Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zmniejszenie przestępczości -szybka reakcja na zdarzenia kryminalne, awarie, pożary - ogólny wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli - Upowszechnienie dostępu do Internetu – Zwiększenie efektywności funkcjonowania urzędów – Znaczące obniżenie kosztów za usługi telekomunikacyjne – Poprawa warunków życia mieszkańców, dostępności do wiedzy i informacji – Oszczędność czasu przedsiębiorców i mieszk

16 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Zanim powiesz tak… Budowa sieci teleinformatycznej Krok 1: Zdefiniowanie potrzeb teleinformatycznych w regionie Krok 2: Sprawdźmy zasoby sieciowe jakimi dysponują instytucje państwowe Krok 3: Zaprojektujmy sieć transmisji danych integrującą istniejące zasoby - Określmy głównych administratorów sieci i grupy użytkowników - Zdefiniujmy potrzeby w zakresie usług teleinformatycznych - Określmy etapy wdrożeń Krok 4: Dokonajmy wyboru technologii nowoczesnej zapewniającej: rozwój technologiczny w przyszłości swobodne skalowanie systemu integrację różnych systemów transmisji danych i głosu bezpieczeństwo transmisji i danych elastyczność w procesie modernizacji poszczególnych warstw niskie koszty budowy na miarę możliwości kraju – w warstwie fizycznej sieci, transmisyjnej i aplikacji optymalny czas budowy sieci i możliwość realizacji w etapach nie powodujących zakłóceń w funkcjonowaniu różnych służb

17 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Podstawowe wymagania do budowy sieci: – Krótki czas projektowania i budowy – Optymalizacja kosztów budowy i rozbudowy – Łatwość w rozbudowie - skalowalność – Bezpieczeństwo rozwiązań Dlaczego system wielodostępu radiowego: – Bezpieczny – Tani – Szybki w budowie – Łatwy w rozbudowie – skalowalny – Uzupełnia i integruje istniejącą infrastrukturę Budowa sieci teleinformatycznej

18 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Wybór technologii do budowy sieci Przykładowe terminy realizacji łączy telekomunikacyjnych: Łącza kablowe (miedź/światłowód): 4 – 12 miesięcy Radiolinia: dostawa 2 miesiące, legalizacja 1 miesiąc Wymagane pozwolenia Łącza kablowe uzgodnienia 8-12 miesięcy uzgodnienia z ZUD zgody właścicieli posesji uwarunkowanie prawne (np. parki narodowe) trudne warunki terenowe (cieki wodne, zmiana organizacji ruchu,..) – wysokie koszty Łącza radiowe uzgodnienia 1-6 miesięcy przydział częstotliwości – szybka, prosta procedura zgody administracyjne zgody właścicieli budynków Budowa sieci teleinformatycznej

19 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Dostęp do Internetu – Dla Jednostek Samorządu – Punkty dostępowe (kioski internetowe, dowiązanie hot-spotów) – Dla obywateli i przedsiębiorstw Transmisja danych – wydzielone sieci (przykłady) – Urzędy Samorządu Lokalnego – Policja, Straż Pożarna – Udział w projektach resortowych – Stanowiska Centrów Zarządzania Kryzysowego Budowa sieci telekomunikacyjnej Planowane usługi

20 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Usługi głosowe Usługi telefoniczne w lokalizacjach nie podłączonych przez tradycyjnych operatorów telefonicznych Tańsze (darmowe?) połączenia telefoniczne w ramach lokalizacji podłączonych do sieci – np. wszystkie Urzędy Gmin System monitoringu Komunikacja z kamerami instalowanymi w niebezpiecznych obszarach miejscowości - program Bezpieczna Polska". Obsługa imprez i przedsięwzięć czasowych Uruchomienie łączy transmisyjnych na potrzeby imprez czasowych (wystawy, koncerty). Budowa sieci telekomunikacyjnej Planowane usługi

21 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Budowa Sieci Telekomunikacyjnej - Budowa sieci nie musi oznaczać ogromnych wydatków dla gminy czy miasta. - Warto sięgnąć po wyspecjalizowanego doradcę, - który pomoże w optymalizacji rozwiązania technicznego, - które będzie wykorzystywało istniejącą infrastrukturę, - jak również doradzi w kwestii poszukiwania źródeł finansowania, w tym uzyskaniu środków unijnych. - Doradca skutecznie będzie nadzorował jej wykonanie i pomoże samorządom w jej efektywnej eksploatacji - Uwaga na możliwość wykorzystania Funduszy Unijnych!

22 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Schemat blokowy sieci w Zielonce

23 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Projekt sieci wielozadaniowej w gminie Zielonka

24 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Korzyści – jeszcze raz Jawność i przejrzystość Urzędów Elektroniczne obiegi dokumentów Obniżenie kosztów dostępu do internetu Wsparcie zarządzania kryzysowego Monitoring strategicznych obiektów ponad gminnych np.: kolejne stacje kolejki podmiejskiej w kolejnych miejscowościach Telefonia internetowa Jeszcze raz o motywach przystąpienia do budowy sieci teleinformatyczne w regionie

25 4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "4 kwietnia 2014 Crowley Data Poland sp. z o.o. Gmina w Sieci Teleinformatycznej Wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google