Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Gmina w Sieci Teleinformatycznej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Gmina w Sieci Teleinformatycznej”"— Zapis prezentacji:

1 „Gmina w Sieci Teleinformatycznej”
Wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych Crowley Data Poland sp. z o.o.

2 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Plan prezentacji Plan prezentacji Wstęp – rozwój środków przekazu Sieć transmisji danych w gminie: przeznaczenie i beneficjenci Sieci radiowe – moda? - czy konieczność? Dlaczego sieć radiowa dla monitoringu Jak zbudować sieć i jak sfinansować budowę? Crowley Data Poland sp. z o.o.

3 Rozwój technologii przekazu informacji
Rozwój środków technicznych przekazu informacji Pomijając sygnalizację czyli - bębny, sygnały dymne i świetlne Telefonia stacjonarna – telefon, fax Telefonia komórkowa Łączność satelitarna Sieci transmisji danych – LAN; MAN; WAN - sieć globalna Regionalne - wielozadaniowe sieci teleinformatyczne Stałe Radiowe Dziś mówimy o sieciach teleinformatycznych czyli rozwiązaniach łącznych dla wdrożeń informatycznych i telekomunikacyjnych Crowley Data Poland sp. z o.o.

4 Rozwój technologii przekazu informacji
Wzrost zapotrzebowania na przekaz informacji Transmisja głosu Przekaz dokumentów tekstowych Przekaz dokumentacji technicznych Przekaz obrazów stałych i wolnozmiennych Przekaz obrazów ruchomych; TV na żądanie Wymagana przepływność łącza Wymagana przepływność łącza Wymagana przepływność łącza Wymagana przepływność łącza Wymagana przepływność łącza Celem jest uzyskanie 100Mb/s do abonenta Crowley Data Poland sp. z o.o.

5 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Sieć teleinformatyczna w JST Kiedy gmina powinna pomyśleć o Sieci? Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Upowszechnienie dostępu do Internetu dla mieszk. Posiadanie rozproszonej i zróżnicowanej infrastruktury teleinformatycznej Różnorodność aplikacji w UM (aplikacje finansowe, obieg dokumentów) Wypełnianie statutowych obowiązków JST Co to jest Sieć Regionalna? Sieć teleinformatyczna – w uproszczeniu umożliwiająca połączenia telefoniczne, przesył danych i Internetu Budowana w ramach gminy, województwa bądź regionu, której właścicielem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego Jest to element infrastruktury telekomunikacyjnej, który może służyć zarówno samorządom terytorialnym jak i – wprost – mieszkańcom Odpowiedź na pytanie – czy wszystko można dzisiaj wykonać własnymi siłami – jest oczywiście negatywna. Zasada ta widoczna jest zwłaszcza w przypadku projektów wykorzystujących zaawansowane technologicznie rozwiązania. Jednak aby korzystać z innowacyjnych technologii nie trzeba być specjalistą! Kluczem do sukcesu jest współpraca – kooperacja z partnerem znającym zarówno aspekty techniczne jak i lokalne uwarunkowania biznesowe. Crowley Data Poland jest operatorem nowoczesnej sieci teleinformatycznej funkcjonującej w największych aglomeracjach Polski: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Odbiorcami naszych usług jest wiele instytucji sektora publicznego oraz wiodących przedsiębiorstw. Doświadczenie, kompetencje, a także odpowiedzialność naszej firmy zapewniają sprawną realizację projektów teleinformatycznych. Są to cechy szczególnie istotne, jeśli przewiduje się finansowanie ze środków przyznanych naszemu krajowi w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Współpracując osiągniemy efekty! Crowley Data Poland sp. z o.o.

6 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Sieć teleinformatyczna w JST Lokalna wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych - Dostęp do Internetu poczta elektroniczna, obieg dokumentów UM Transmisja głosu Transmisja obrazów monitoring wizyjny Odpowiedź na pytanie – czy wszystko można dzisiaj wykonać własnymi siłami – jest oczywiście negatywna. Zasada ta widoczna jest zwłaszcza w przypadku projektów wykorzystujących zaawansowane technologicznie rozwiązania. Jednak aby korzystać z innowacyjnych technologii nie trzeba być specjalistą! Kluczem do sukcesu jest współpraca – kooperacja z partnerem znającym zarówno aspekty techniczne jak i lokalne uwarunkowania biznesowe. Crowley Data Poland jest operatorem nowoczesnej sieci teleinformatycznej funkcjonującej w największych aglomeracjach Polski: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Odbiorcami naszych usług jest wiele instytucji sektora publicznego oraz wiodących przedsiębiorstw. Doświadczenie, kompetencje, a także odpowiedzialność naszej firmy zapewniają sprawną realizację projektów teleinformatycznych. Są to cechy szczególnie istotne, jeśli przewiduje się finansowanie ze środków przyznanych naszemu krajowi w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Współpracując osiągniemy efekty! - Własne centrum zarządzania siecią Swobodna konfiguracja wydzielonych podsieci zadaniowych redystrybucja przepływności dla wybranych abonentów Crowley Data Poland sp. z o.o.

7 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Sieć teleinformatyczna w JST Lokalna wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych: Bałagan Odpowiedź na pytanie – czy wszystko można dzisiaj wykonać własnymi siłami – jest oczywiście negatywna. Zasada ta widoczna jest zwłaszcza w przypadku projektów wykorzystujących zaawansowane technologicznie rozwiązania. Jednak aby korzystać z innowacyjnych technologii nie trzeba być specjalistą! Kluczem do sukcesu jest współpraca – kooperacja z partnerem znającym zarówno aspekty techniczne jak i lokalne uwarunkowania biznesowe. Crowley Data Poland jest operatorem nowoczesnej sieci teleinformatycznej funkcjonującej w największych aglomeracjach Polski: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Odbiorcami naszych usług jest wiele instytucji sektora publicznego oraz wiodących przedsiębiorstw. Doświadczenie, kompetencje, a także odpowiedzialność naszej firmy zapewniają sprawną realizację projektów teleinformatycznych. Są to cechy szczególnie istotne, jeśli przewiduje się finansowanie ze środków przyznanych naszemu krajowi w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Współpracując osiągniemy efekty! Crowley Data Poland sp. z o.o.

8 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Sieć teleinformatyczna w JST Lokalna wielozadaniowa radiowa sieć transmisji danych: Uporządkowanie Uporządkowanie infrastruktury teleinformatycznej w regionie gwarantuje: uzyskanie oczekiwanej jakości, efektywne wykorzystanie istniejących zasobów i optymalizację kosztów Crowley Data Poland sp. z o.o.

9 Promień działania sieci
Sieć teleinformatyczna w JST Oszczędności: jedna sieć wielu użytkowników BS 1 2 3 4 Internet PSTN Inne sieci PSP/OSP HOTEL Styk z operatorem A1 Urząd gminy POLICJA Szpital Tree Wydział II Urzędu Gminy A1 Szkoła Nadleśnictwo PWK MAN Promień działania sieci 12 Do 18 km. Crowley Data Poland sp. z o.o.

10 Sieć teleinformatyczna w JST
Struktura w mieście: pełna kontrola statusu dokumentu Crowley Data Poland sp. z o.o.

11 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Sieć teleinformatyczna w JST Sieć radiowa – najbardziej optymalna? Relatywnie niskie koszty budowy Relatywnie krótki czas budowy Etapowość budowy nie pogarszająca działania sieci Wysoka „mobilność” i „niezależność” systemu monitoringu Własne zarządzanie połączone z redystrybucją sygnału Spadek kosztów utrzymania przy porozumieniu wielu gmin - sąsiadów. Crowley Data Poland sp. z o.o.

12 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Sieć teleinformatyczna w JST Sieć radiowa – ograniczanie kosztów dzięki wspólnej inwestycji kilku gmin BS 1 2 3 4 Gmina 2 Internet PSTN Inne sieci BS 1 2 3 4 POLICJA A1 OSP Tree Gmina 3 Gmina 4 MAN -4 Styk z operatorem Crowley Data Poland sp. z o.o.

13 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Sieć teleinformatyczna w JST BS 1 2 3 4 A1 Terminal abonencki IDU Serwer TCP/IP Zespół antenowy ODU Zasilacz DC/AC - UPS 220 /24V Kamera Centrum monitorowania SERWER PC Oprogramowanie Wykorzystanie sieci radiowej – monitoring miasta Terminal abonencki IDU Kamera Terminal abonencki IDU Kamera Terminal abonencki IDU Kamera Terminal abonencki IDU Kamera System monitorowania wizyjnego miasta Może stanowić usługę i/lub produkt uboczny radiowego system transmisji danych Który realizuje potrzeby miasta w zakresie usprawnienia obiegu dokumentów. Crowley Data Poland sp. z o.o.

14 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Korzyści z sieci w gminie Sieć teleinformatyczna w gminie to zysk dla aktywnych Korzyści społeczne i ekonomiczne dla regionu: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zmniejszenie przestępczości szybka reakcja na zdarzenia kryminalne, awarie, pożary ogólny wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli Upowszechnienie dostępu do Internetu Zwiększenie efektywności funkcjonowania urzędów Znaczące obniżenie kosztów za usługi telekomunikacyjne Poprawa warunków życia mieszkańców, dostępności do wiedzy i informacji Oszczędność czasu przedsiębiorców i osób fizycznych W strategicznych programach rządowych teleinformatyka została potraktowana na równi z innymi rodzajami infrastruktury: komunikacją, infrastrukturą społeczną, edukacyjną czy ochroną środowiska. Zadania związane z rozwojem teleinformatyki w skali regionalnej są dzisiaj w gestii samorządów lokalnych, które powinny włączyć tę problematykę do strategii rozwoju regionalnego. Doświadczenie krajów Unii Europejskiej wykazuje, że technologie informatyczne i telekomunikacyjne służą podnoszeniu konkurencyjności regionu, wspierają edukację oraz wydatnie zmniejszają zagrożenie bezrobociem wśród mieszkańców. Crowley Data Poland sp. z o.o.

15 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Korzyści z sieci w gminie Sieć teleinformatyczna w gminie to zysk dla aktywnych! Korzyści społeczne i ekonomiczne dla regionu: MIESZKAŃCY Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców zmniejszenie przestępczości szybka reakcja na zdarzenia kryminalne, awarie, pożary ogólny wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli Upowszechnienie dostępu do Internetu Zwiększenie efektywności funkcjonowania urzędów Znaczące obniżenie kosztów za usługi telekomunikacyjne Poprawa warunków życia mieszkańców, dostępności do wiedzy i informacji Oszczędność czasu przedsiębiorców i mieszk GMINA: wypełnianie statutowych obowiązków: Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 – wypełnianie zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W strategicznych programach rządowych teleinformatyka została potraktowana na równi z innymi rodzajami infrastruktury: komunikacją, infrastrukturą społeczną, edukacyjną czy ochroną środowiska. Zadania związane z rozwojem teleinformatyki w skali regionalnej są dzisiaj w gestii samorządów lokalnych, które powinny włączyć tę problematykę do strategii rozwoju regionalnego. Doświadczenie krajów Unii Europejskiej wykazuje, że technologie informatyczne i telekomunikacyjne służą podnoszeniu konkurencyjności regionu, wspierają edukację oraz wydatnie zmniejszają zagrożenie bezrobociem wśród mieszkańców. Crowley Data Poland sp. z o.o.

16 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Budowa sieci teleinformatycznej Zanim powiesz tak… Krok 1: Zdefiniowanie potrzeb teleinformatycznych w regionie Krok 2: Sprawdźmy zasoby sieciowe jakimi dysponują instytucje państwowe Krok 3: Zaprojektujmy sieć transmisji danych integrującą istniejące zasoby - Określmy głównych administratorów sieci i grupy użytkowników - Zdefiniujmy potrzeby w zakresie usług teleinformatycznych - Określmy etapy wdrożeń Krok 4: Dokonajmy wyboru technologii nowoczesnej zapewniającej: rozwój technologiczny w przyszłości swobodne skalowanie systemu integrację różnych systemów transmisji danych i głosu bezpieczeństwo transmisji i danych elastyczność w procesie modernizacji poszczególnych warstw niskie koszty budowy na miarę możliwości kraju – w warstwie fizycznej sieci, transmisyjnej i aplikacji optymalny czas budowy sieci i możliwość realizacji w etapach nie powodujących zakłóceń w funkcjonowaniu różnych służb Crowley Data Poland sp. z o.o.

17 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Budowa sieci teleinformatycznej Podstawowe wymagania do budowy sieci: Krótki czas projektowania i budowy Optymalizacja kosztów budowy i rozbudowy Łatwość w rozbudowie - skalowalność Bezpieczeństwo rozwiązań Dlaczego system wielodostępu radiowego: Bezpieczny Tani Szybki w budowie Łatwy w rozbudowie – skalowalny Uzupełnia i integruje istniejącą infrastrukturę Rozumiejąc specyfikę oraz zróżnicowanie regionalne Polski, w Uzupełnieniach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zdefiniowano szereg dopuszczalnych do finansowania projektów teleinformatycznych. Znajduje się wśród nich “budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii np. transmisja satelitarna, droga radiowa”. Autorzy “Uzupełnień” doskonale zdają sobie sprawę, że wymienione wyżej technologie umożliwiają, z jednej strony, szybkie wdrożenie, zaś z drugiej – są uzasadnione ekonomicznie w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Dla rozległych obszarów o niewysokiej gęstości zaludnienia budowa tradycyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych okazuje się po prostu nieopłacalna. Crowley Data Poland sp. z o.o.

18 Wybór technologii do budowy sieci
Budowa sieci teleinformatycznej Wybór technologii do budowy sieci Przykładowe terminy realizacji łączy telekomunikacyjnych: Łącza kablowe (miedź/światłowód): 4 – 12 miesięcy Radiolinia: dostawa 2 miesiące, legalizacja 1 miesiąc Wymagane pozwolenia Łącza kablowe •uzgodnienia 8-12 miesięcy •uzgodnienia z ZUD •zgody właścicieli posesji •uwarunkowanie prawne (np. parki narodowe) •trudne warunki terenowe (cieki wodne, zmiana organizacji ruchu, ..) – wysokie koszty Łącza radiowe •uzgodnienia 1-6 miesięcy •przydział częstotliwości – szybka, prosta procedura •zgody administracyjne •zgody właścicieli budynków Zgodzimy się wszyscy, że do realizacji wizji, które rozwijają przed nami usługodawcy (video na żądanie np.) potrzebna jest ogromna przepłwyność, która może być osiągnięta przez światłowodu. Problem tkwi w tym, że dociągnięcie światłowodu do każdego budynku, pociąga za sobą ogromne koszty, które w tej chwili nie są uzasadnione ekonomicznie. Dodatkowo, aktualne (realne) potrzeby użytkowników są znacznie mniejsze. 512 kb/s wystarczy w 95 przypadkach. Problem w tym, że i tak przepływność jest w tej chwili niedostępna. Wykorzystanie technologii radiowej pozawala na wybudowanie sieci w ciągu kilku miesięcy, po kosztach, która przy wsparciu unii europejskiej (wsparcie to zapewnia zgodność z programami unijnymi) jest akceptowalna przez budżety lokalne i uzasadnione ekonomicznie. Czy warto czekać aż ktoś wybuduje dla nas przysłowiową sieć światłowodową, czy wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu i zaspokoić bieżące potrzeby? Crowley Data Poland sp. z o.o.

19 Budowa sieci telekomunikacyjnej
Planowane usługi Dostęp do Internetu Dla Jednostek Samorządu Punkty dostępowe (kioski internetowe, dowiązanie hot-spot’ów) Dla obywateli i przedsiębiorstw Transmisja danych – wydzielone sieci (przykłady) Urzędy Samorządu Lokalnego Policja, Straż Pożarna Udział w projektach resortowych Stanowiska „Centrów Zarządzania Kryzysowego” W Europie akcent został przesunięty z samej technologii w kierunku usług w sferze teleinformatycznej, gdyż szereg zadań m.in. zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu, zostały już w znacznym stopniu w krajach Unii Europejskiej zrealizowane. Dzisiaj nie jest już wystarczająca tylko dostępność technologii, lecz konieczne stało się posiadanie umiejętności korzystania z nich. Jako konkretne przykłady wskazano: elektroniczny dostęp do wiedzy oraz edukacji, dostęp do usług administracji publicznej, dostęp do usług medycznych, finansowych, kulturalnych itd. To właśnie celem strategii eEurope 2005 jest zarówno zwiększenie konkurencyjności gospodarczej jak i podwyższenie jakości życia obywateli. Dostęp do Internetu Usługa umożliwi podłączenie do Internetu wszystkich urzędów gmin, jednostek Policji i Straży Pożarnej, Centrów Zarządzania Kryzysowego. Usługa będzie mogła być udostępniona również szkołom, bibliotekom, domom dziecka itp. Wszystkie te inicjatywy są mocno wspierane i będą stanowiły dodatkowe atuty ze względu na założenia Działania Ponieważ wszystkie wspomniane jednostki są utrzymywane z budżetów lokalnych, działanie takie pozwoli obniżyć koszty, lub udostępnić Internet w tych miejscach, w których było to dotychczas niemożliwe ze względów finansowych. Usługa posłuży również do budowy publicznych punktów dostępu do Internetu, których powstanie podkreśla Działania 1.5 i inne programy rządowe (np. Ikonka). Wydzielone sieci transmisji danych Wiele wydziałów administracji państwowej, takich jak Wydział Geodezji i Kartografii, potrzebuje wydzielonych od publicznego Internetu sieci transmisji danych do korzystania z centralnych baz danych. Straż Pożarna i Policja również deklarują potrzebny dedykowanych rozwiązań teletransmisyjnych. Każda z tych instytucji, potrzebowałaby dużych nakładów żeby samodzielnie zaspokoić swoje potrzeby. Istnienie regionalnej sieci oferującej potrzebne im rozwiązania, będzie znacznym odciążeniem budżetów poszczególnych instytucji. Usługi Głosowe Projektowana sieć daje możliwość świadczenia usług telefonicznych, pozwalających na bezpłatne połączenia między połączonymi instytucjami. Uruchomienie usług głosowych wymaga wykorzystania dodatkowych urządzeń. Od decyzji władz Powiatu zależy, w którym etapie rozbudowy sieci, urządzenia te zostaną uwzględnione w projekcie. Wprowadzenie usług głosowych przyczyni się do znacznego obniżenie kosztów działalności administracji publicznej Crowley Data Poland sp. z o.o.

20 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Budowa sieci telekomunikacyjnej Planowane usługi Usługi głosowe Usługi telefoniczne w lokalizacjach nie podłączonych przez „tradycyjnych” operatorów telefonicznych Tańsze (darmowe?) połączenia telefoniczne w ramach lokalizacji podłączonych do sieci – np. wszystkie Urzędy Gmin System monitoringu Komunikacja z kamerami instalowanymi w niebezpiecznych obszarach miejscowości - program “Bezpieczna Polska". Obsługa imprez i przedsięwzięć czasowych Uruchomienie łączy transmisyjnych na potrzeby imprez czasowych (wystawy, koncerty). Crowley Data Poland sp. z o.o.

21 Budowa Sieci Telekomunikacyjnej
Budowa sieci nie musi oznaczać ogromnych wydatków dla gminy czy miasta. Warto sięgnąć po wyspecjalizowanego doradcę, który pomoże w optymalizacji rozwiązania technicznego, które będzie wykorzystywało istniejącą infrastrukturę, jak również doradzi w kwestii poszukiwania źródeł finansowania, w tym uzyskaniu środków unijnych. Doradca skutecznie będzie nadzorował jej wykonanie i pomoże samorządom w jej efektywnej eksploatacji Uwaga na możliwość wykorzystania Funduszy Unijnych! Crowley Data Poland sp. z o.o.

22 Schemat blokowy sieci w Zielonce
Crowley Data Poland sp. z o.o.

23 Projekt sieci wielozadaniowej w gminie Zielonka
Crowley Data Poland sp. z o.o.

24 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Korzyści – jeszcze raz Jeszcze raz o motywach przystąpienia do budowy sieci teleinformatyczne w regionie Jawność i przejrzystość Urzędów Elektroniczne obiegi dokumentów Obniżenie kosztów dostępu do internetu Wsparcie zarządzania kryzysowego Monitoring strategicznych obiektów ponad gminnych np.: „kolejne stacje kolejki podmiejskiej w kolejnych miejscowościach” Telefonia „internetowa” Crowley Data Poland sp. z o.o.

25 Crowley Data Poland sp. z o.o.
Dziękuję za uwagę Crowley Data Poland sp. z o.o.


Pobierz ppt "„Gmina w Sieci Teleinformatycznej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google