Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu pt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu pt"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu pt
Podsumowanie projektu pt.: „Europejskie standardy pracy w gastronomii i hotelarstwie – staże zagraniczne dla osób bezrobotnych” Ostróda, 10 stycznia r.

2 publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu”.
„ Za wszelkie treści rozpowszechniane w ramach projektu odpowiada wyłącznie Beneficjent. Narodowa Agencja oraz Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji, publikacji i materiałów powstałych w związku z realizacją projektu”.

3 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

4 Projekt został zrealizowany przez Szkołę Językową „4 Languages”
O projekcie Projekt został zrealizowany przez Szkołę Językową „4 Languages” w ramach Programu Leonardo da Vinci. Na jego organizację Beneficjent otrzymał kwotę dofinansowania w wysokości 79 865,00 euro.

5 Szkoła Językowa „4 Languages” Nicolas E.T. Weatherill z siedzibą
Beneficjent Projektu Szkoła Językowa „4 Languages” Nicolas E.T. Weatherill z siedzibą w Ostródzie Koordynator Projektu: Magdalena Iciaszek

6 Cele projektu Promowanie mobilności na rynku pracy poprzez zdobycie porównywalnych kwalifikacji zwiększających szansę zatrudnienia na otwartym rynku europejskim Wspieranie rozwiązań zwiększających przejrzystość i i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich w celu ujednolicenia systemu kształcenia zawodowego Zwiększenie atrakcyjności zarówno na lokalnym, krajowym, jak i europejskim rynku pracy dzięki odbyciu zagranicznych staży Rozwój umiejętności zawodowych, potwierdzonych europejskim dokumentem Europass Mobility oraz językowych Zdobycie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego postępowania w kontaktach z innymi ludźmi

7 EuroPartnership Agency Ltd
Partner brytyjski EuroPartnership Agency Ltd

8 Partner hiszpański Europroyectos LdV

9 Partnerzy byli odpowiedzialni za:
- zorganizowanie transferu z i na lotnisko w miejscowości Bristol oraz Malaga - wyselekcjonowanie miejsc stażu, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - zapewnienie lokalnego transportu dla uczestników - zapewnienie prawidłowego przebiegu praktyk - we współpracy z Beneficjentem za monitoring stażu i bieżące zarządzanie - zapewnienie opieki i pomocy uczestnikom w miejscu odbywania praktyki - wydanie certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki - przeprowadzenie programu kulturowego

10 Kryteria udziału w Projekcie:
osoba w wieku lat, zamieszkująca na terenie powiatu ostródzkiego absolwent posiadający wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewne lub osoba bezrobotna posiadająca wykształcenie o profilu turystyka, hotelarstwo, gastronomia albo pokrewne lub osoba bezrobotna posiadająca doświadczenie w zawodzie związanym z turystyką, hotelarstwem, gastronomią albo pokrewnym nie posiadające przeciwwskazań do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wyjazdu), znające język angielski w stopniu komunikatywnym. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji było złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z kompletem dokumentów. Formularz rekrutacyjny dostępny był na stronie internetowej Beneficjenta oraz w jego siedzibie.

11 Rekrutacja Proces rekrutacyjny przebiegał w 2 turach. W 1 turze naboru
dokumenty złożyło 19 osób, w 2 turze – 14 osób. W wyniku oceny formalnej na rozmowy rekrutacyjne zaproszono odpowiednio 17 oraz 12 Kandydatów. W trakcie oceny punktacji podlegały następujące elementy: Wykształcenie Kandydata: 0 -5 pkt. Motywacja Kandydata do podnoszenia kwalifikacji: 0-14pkt. Predyspozycje zawodowe Kandydata: 0-30 pkt. Szczególna sytuacja Kandydata na rynku pracy: 0-15 pkt. Znajomość języka angielskiego: 0-20 pkt. Zespół Rekrutacyjny w wyniku przeprowadzonych rozmów wyłonił Kandydatów na uczestników oraz sporządził listy rankingowe.

12 Uczestnicy Projektu: Do Projektu zostało zakwalifikowanych 25 uczestników: grupa hiszpańska – 5 mężczyzn grupa brytyjska (1 nabór) – 8 kobiet, 2 mężczyzn grupa brytyjska (2 nabór) – 3 kobiety, 7 mężczyzn Zorganizowano spotkania informacyjne dla uczestników projektu ( r, r.), na którym przedstawiono fazy realizacji projektu oraz podpisano stosowne dokumentu.

13 Krajowy etap realizacji Projektu
Przygotowanie uczestników do wyjazdu na staż przebiegało na trzech płaszczyznach: Językowej Pedagogicznej Kulturowej

14 Przygotowanie językowe
Przed wyjazdem uczestnicy Projektu wzięli udział w 60 godzinnym kursie języka angielskiego, który obejmował naukę porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz naukę słownictwa branżowego. Dodatkowo grupa wyjeżdżająca do Hiszpanii miała okazję poznać tajniki języka hiszpańskiego dzięki uczestnictwu w 20 godzinnym kursie prowadzonym przez native speakera Bruno Renato Marmolejo Loayza.

15 Zajęcia hiszpańskiego i angielskiego przed wyjazdem

16 Przygotowanie językowe
Uczestnicy w ramach Projektu otrzymali przed wyjazdem słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie, a grupa hiszpańska dodatkowo – słowniki polsko –hiszpańskie, które okazały się niezwykle przydatne w miejscu odbywania stażu – Granadzie oraz Plymouth.

17 Międzynarodowy egzamin z języka angielskiego
Po zakończeniu nauki języka angielskiego uczestnicy Projektu przystąpili do międzynarodowego egzaminu językowego Test of English for International Communication: TOEIC (13 osób) oraz TOEIC Bridge (12 osób) i otrzymali międzynarodowe certyfikaty określające ich umiejętności językowe.

18 . Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne zostało
przeprowadzone przez psychologa p. Małgorzatę Garadziejewską przed wyjazdem Uczestników na zagraniczny staż w wymiarze 10 godzin/grupa. Przygotowanie miało na celu: integrację grupy, utrwalenie zdolności rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem przezwyciężenie trudności wywołanych rozłąką z rodziną i bliskimi .

19 Przygotowanie kulturowe
Krajowe - mające na celu zapoznanie uczestników z kulturą Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, panującymi tam zwyczajami, stylem życia zarówno w środowisku pracy jak i prywatnym. Zajęcia te przeprowadziła Pani Agnieszka Luczek w wymiarze 10 godzin/grupa. Uczestnicy przygotowali ciekawe prezentacje na temat kultury danego kraju.

20 Przygotowanie kulturowe
Zagraniczne - przeprowadzone przez partnerów Projektu. Podczas tego spotkania uczestnicy zostali zapoznani z topografią miasta, otrzymali mapy miast z zaznaczonym miejscem zamieszkania i miejscem stażu, a także informacją na temat transportu publicznego. Ponadto w ramach przygotowania kulturowego partnerzy oprowadzili uczestników po Plymouth oraz Granadzie. Grupa odbywająca staż w Hiszpanii uczestniczyła dodatkowo w zajęciach z j. hiszpańskiego w wymiarze 20 godzin.

21 Wyjazd na staż Uczestnicy projektu odbyli zagraniczne staże w terminach: grupa hiszpańska: 23 wrzesień 2013r.- 25 październik 2013r. grupa brytyjska 1: 07 październik 2013r.- 8 listopad 2013r. grupa brytyjska 2: 11 listopad 2013r. -13 grudzień 2013r.

22 Staże w Granadzie, Hiszpania
Uczestnicy stażu ponosili swe umiejętności zawodowe na stanowisku kelner oraz kucharz w hiszpańskich restauracjach Sevilla, Puerta de las Pesas oraz Paladar. Jednocześnie uczyli się języka hiszpańskiego, a wolnym czasie zwiedzali to niezwykle urocze miejsce. Poniżej, Nasi uczestnicy w miejscu praktyk –restauracja Sevilla

23 Stażysta obsługujący kasę w restauracji Paladar
Przeurocza restauracyjka Puerta de las Pesas w historycznej części miasta Granada - Alhambra Stażysta obsługujący kasę w restauracji Paladar

24 Nasi stażyści z zespołem
restauracji Sevilla Uczestnicy projektu mieszkali w dwu i trzy osobowych apartamentach, jak poniżej:

25 Granada w oczach naszych stażystów
Jedna z wielu uliczek… Widok na miasto nocą…

26 W drodze do nadmorskiego miasteczka podczas wizyty koordynatora w Granadzie

27 A oto, co zastaliśmy na miejscu …
Tradycyjny hiszpański festyn Hiszpanki w charakterystycznych strojach

28 Staże w Plymouth, Wielka Brytania
Staże w Wielkiej Brytanii zorganizowane zostały w dwóch 10cio osobowych grupach. Uczestnicy zdobywali tajniki wiedzy w zawodzie kelner, barman, pokojowa oraz hotelarz w brytyjskich restauracjach i hotelach: Future Inn Hotel, restauracja Fishbone Camelot Hotel St. Rita Hotel Copthorne Hotel restauracja Lockyers Quay New Continental Hotel Uczestnicy Projektu mieszkali u angielskich rodzin, co przyczyniło się o podniesienia ich umiejętności językowych oraz zapoznania się z angielską kulturą, mentalnością i kuchnią.

29 Uczestnicy Projektu podczas staży
St. Rita Hotel Copthorne Hotel

30 Future Inn Hotel, restauracja Fisbone New Continental Hotel

31 A w czasie wolnym….

32 Oceanarium w Plymouth Budka telefoniczna – znak rozpoznawczy Wielkiej Brytanii

33 A wieczorami … Jak w Londynie – Plymouth Eye

34 Londyn w oczach uczestników projektu

35 Zwiedzanie miasta i okolic

36 Korzyści płynące z uczestnictwa w Projekcie
Jako korzyści wynikające z Projektu uczestnicy wskazują m.in.: udoskonalenie umiejętności językowych zdobycie doświadczenia zawodowego poznanie innych metod i technik pracy poznanie brytyjskiej kultury i zwyczajów nabranie pewności siebie uzyskanie referencji pomocnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości nawiązanie nowych znajomości .

37 EUROPASS - MOBILNOŚĆ Uczestnicy projektu otrzymają dokument EUROPASS – MOBILNOŚĆ, który jest dokumentem europejskim oficjalnie poświadczającym szczegółowe informacje dotyczące umiejętności i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza podczas okresu spędzonego w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych

38 Dziękuję za uwagę Magdalena Iciaszek


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu pt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google