Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POWIETRZE nad wieloma miastami jest żółtobrunatne, a horyzont ginie za mgłą nazywaną smogiem. Ten przerażający widok spowodowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POWIETRZE nad wieloma miastami jest żółtobrunatne, a horyzont ginie za mgłą nazywaną smogiem. Ten przerażający widok spowodowany."— Zapis prezentacji:

1

2 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POWIETRZE nad wieloma miastami jest żółtobrunatne, a horyzont ginie za mgłą nazywaną smogiem. Ten przerażający widok spowodowany jest zanieczyszczeniem powietrza. Współcześnie do atmosfery ziemskiej masowo dostają się gazy i mikroskopijne pyły. Tylko czasem pochodzą one ze źródeł naturalnych, np. wybuchy wulkanów lub pożary buszu. ŚMIECI W POWIETRZU Powietrze w mieście zawiera mieszaninę szkodliwych gazów. Toksyczne gazy z zakładów przemysłowych mieszają się z sadzą, tlenkami azotu, tlenkiem węgla i ołowiu ze spalin samochodowych.

3 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA Zanieczyszczamy powietrze na wiele różnych sposobów - np. poprzez wypalanie lasów, używanie samochodów i działalność zakładów przemysłowych. Samochody emitują całą gamę różnych zanieczyszczeń, włączając w to sadzę i trujące gazy, np. tlenki azotu. Do niektórych paliw dodawany jest ołów, tak więc i ten toksyczny metal trafia do atmosfery. Elektrownie węglowe również produkują ogromne ilości zanieczyszczeń, w tym tlenki azotu i dwutlenek siarki – powodujący korozję. Te niebezpieczne gazy rozpuszczają się w wodzie zawartej w powietrzu i powodują kwaśne deszcze. KOREK ULICZNY Samochody są źródłem rozmaitych zanieczyszczeń. W słoneczne, bezwietrzne dni jedne związki chemiczne zmieniają się w inne – często jeszcze bardziej trujące.

4 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA Kwaśne deszcze powodują obumieranie lasów na dużych obszarach. Trafiają też do rzek i jezior, gdzie zatruwają ryby i inne zwierzęta. Problem ma zasięg ogólnoświatowy, ponieważ substancje zanieczyszczające powietrze mogą rozprzestrzeniać się bardzo daleko. Naukowcy znaleźli ślady ołowiu ze spalin samochodowych nawet w lodach Antarktyki. Nie wszystkie jednak informacje o zanieczyszczeniu powietrza są tak pesymistyczne. Wiele uprzemysłowionych krajów zmniejsza obecnie emisję dwutlenku siarki, a nowoczesne samochody wydzielają mniej zanieczyszczeń niż kiedyś. WYMARŁY LAS Kwaśny deszcz zmienia chemizm gleby i powoduje obumieranie lasu na znacznych obszarach.

5 Czym jest powietrze? Powietrze jest mieszaniną gazów. Najwięcej zawiera azotu i tlenu, lecz występują w nim w małych ilościach również inne gazy. Powietrze jest wszędzie: na szczytach gór i w podziemnym parkingu, w twoim domu, w szkole i w samochodzie. Powietrze nie ma koloru, smaku ani zapachu.

6 Co to jest atmosfera? Atmosfera to powłoka gazowa otaczająca Ziemię. Siła grawitacji ziemskiej utrzymuje ją wokół globu. Atmosfera ma około 500 kilometrów grubości i możemy ją podzielić na cztery warstwy.

7 Z jakich warstw sk ł ada si ę atmosfera? Dolna warstwa to troposfera, nad nią znajduje się stratosfera, wyżej mezosfera i termosfera. Skład powietrza w każdej warstwie jest nieco inny i wszystkie cztery mają ważne znaczenie dla środowiska ziemskiego.

8 Która warstwa jest najbli ż ej powierzchni Ziemi? Warstwa atmosfery dotykająca bezpośrednio powierzchni Ziemi to troposfera o grubości kilkunastu kilometrów. Większość chmur, burz, wiatrów i innych zjawisk pogodowych występuje w tej warstwie.

9 Jakie znaczenie ma powietrze? Żeby żyć ludzie muszą oddychać. Bez powietrza można przeżyć zaledwie parę minut. Również rośliny i zwierzęta zginęłyby bez powietrza. Atmosfera chroni naszą planetę przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych i nadmiernym rozgrzaniem.

10 Co zagra ż a równowadze gazów w atmosferze? Człowiek może zachwiać tę równowagę. Fabryki i samochody emitują chemikalia i gazy. Powoduje to zniszczenie lasów, jezior i rzek. Może również naruszyć ochronny płaszcz atmosfery, którym okryta jest Ziemia.

11 Co to takiego zanieczyszczenia atmosferyczne? Zanieczyszczenia atmosferyczne to szkodliwe gazy, które ludzie wypuszczają do atmosfery. Niektóre z nich widać – takie jak dym i kurz, ale są jeszcze inne, niewidoczne. Zanieczyszczenia atmosferyczne zagrażają równowadze gazów, która chroni naszą planetę.

12 Jakie s ą ź ród ł a zanieczyszcze ń powietrza? Samochody wypuszczają w powietrze kłęby spalin. Dymy nad kominami fabryk tworzą ciężkie, szare chmury. Nawet spalinowe kosiarki do trawników są źródłem zanieczyszczeń.

13 Czy zanieczyszczenia powietrza zagra ż aj ą zdrowiu? Od brudnego powietrza można się rozchorować. Oddychając, wciągamy brud wraz z powietrzem do płuc i on się tam częściowo osadza. Zanieczyszczone powietrze może również spowodować pieczenie i łzawienie oczu, ból głowy i podrażnienie gardła.

14 Jakie jeszcze mog ą by ć rezultaty zanieczyszczenia powietrza? Skutki zanieczyszczenia powietrza to także zatrucie wód i straty w narybku oraz w pogłowiu dzikiej zwierzyny. W samych Stanach Zjednoczonych straty w rolnictwie na skutek zanieczyszczeń atmosferycznych ocenia się na 100 milionów dolarów rocznie.

15 Co to s ą paliwa kopalne? Paliwa kopalne są owocem naturalnych procesów, które zachodziły na Ziemi przez miliony lat. Szczątki roślin i zwierząt zamieniły się w złoża ropy naftowej, węgla gazu ziemnego. Spalamy obecnie te surowce, by uzyskać energię do napędzania samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów, samolotów, statków. Produkujemy z nich również chemikalia, z ich pomocą wytwarzamy prąd elektryczny. Podczas spalania powstają spaliny.

16 Co to takiego spaliny? Spaliny są to szkodliwe zanieczyszczenia atmosferyczne. Spaliny przyczyniają się również do zwiększenia ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Na świecie jest około 550 milionów pojazdów, którymi można by czterdziestokrotnie opasać kulę ziemską. Wszystkie te samochody zatruwają powietrze spalinami i produkują szkodliwy ozon.

17 Dlaczego ozon jest szkodliwy? Ozon w górnych warstwach atmosfery jest cenny dla Ziemi, natomiast ten przy gruncie przeciwnie – drażni płuca przy oddychaniu i może spowodować inne dolegliwości. Niszczy również rośliny.

18 Co to jest smog? Określenie smog powstało z połączenia dwu angielskich słów: smoke i fog czyli dym i mgła. Oznacza mieszaninę lotnych zanieczyszczeń z naturalnie tworzącą się mgłą. Smog powstaje w wielkich miastach o bardzo nasilonym ruchu samochodowym. Czasami smog można zobaczyć i powąchać. W większych stężeniach może powodować zachorowania.

19 Co si ę dzieje, gdy pojawia si ę smog? Wiele osób ma kłopoty z oddychaniem i podrażnione oczy. Jeśli smog jest gęsty, ogłasza się alarm smogowy i zaleca małym dzieciom, osobom starszym i chory pozostanie w domach.

20 Czym jest tlenek w ę gla? Tlenek w ę gla jest bezbarwnym, bezwonnym i nie maj ą cym smaku gazem. Jest to trucizna dla ro ś lin i zwierz ą t. Krew człowieka, który wdycha tlenek w ę gla, przestaje przenosi ć tlen z płuc do innych cz ęś ci ciała. Tlenek w ę gla znajduje si ę w spalinach samochodowych, a tak ż e w dymie papierosowym.

21 Jak mo ż esz si ę przyczyni ć do zmniejszenia ilo ś ci spalin w powietrzu ? Powiniene ś je ź dzi ć na rowerze. To zdrowe i nie powoduje ż adnych zanieczyszcze ń. A na wi ę ksze odległo ś ci tramwajem lub autobusem.

22 Co si ę robi, aby zmniejszy ć zanieczyszczanie powietrza przez samochody? Od połowy lat siedemdziesi ą tych samochody w wielu krajach s ą projektowane do korzystania z benzyny bezołowiowej. Ołów wyrzucany wraz ze spalinami z rur wydechowych jest bardzo szkodliwy. Coraz wi ę cej samochodów ma równie ż katalizator spalin, neutralizuj ą cy około 90 procent truj ą cych składników spalin samochodowych.

23 Ile zanieczyszcze ń b ę d ą emitowa ć samochody przysz ł o ś ci? Konstruktorzy pracują nad czystym samochodem – całkowicie bez spalin. Zbudowano już niemało prototypów samochodu napędzanego energią słoneczną.

24 Co to jest zanieczyszczenie ha ł asem? Zanieczyszczenie hałasem to wypuszczanie w powietrze dźwięków, których nie zna natura. Pomyśl, co mógłbyś słyszeć na wsi – śpiew ptaków, szelest liści, buczenie pszczół. A teraz – co słyszysz na rogu ruchliwych ulic: trąbienie, ryk motocykli, huk samolotu nad głową. Te hałasy są formą zanieczyszczenia środowiska.

25 A ha ł asy domowe? Bardzo głośne stereo, nieustanne gadanie telewizora, dzwonki telefonu – to wszystko może męczyć i denerwować oraz wpływać na sprawność twojego umysłu.

26 Czy w twoim domu jest za du ż o ha ł asu? Zamknij oczy i siedź cicho przez dwie minuty. Staraj się usłyszeć wszystkie dźwięki. Zidentyfikuj źródło najdokuczliwszego hałasu. Pomyśl, czy można ten hałas uciszyć?

27 Czy w domu powietrze jest czyste? Zaskakujące, ale w niektórych pomieszczeniach powietrze może być bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Nawet i dziesięciokrotnie!

28 Dlaczego powietrze wewn ą trz budynków mo ż e by ć niezdrowe? Nie wszędzie jest dobra wentylacja. W części nowych biurowców okna nie otwierają się w ogóle, świeże powietrze nie ma więc tam żadnego dostępu. Poza tym środki czystości oraz tworzywa sztuczne wydzielają czasem zapachy, od których, przy większym stężeniu, można się rozchorować.

29 Jak mo ż esz poprawi ć powietrze w domu? Zwróć uwagę rodzicom, by przestali używać środków do czyszczenia które pozostawiają chemiczne zapachy. Czyścidła oparte na naturalnych składnikach jak ocet, kwas cytrynowy, soda mogą się okazać zupełnie wystarczające.

30 Jakie s ą skutki palenia tytoniu w domu i w biurze? Ludzie wypalają co roku 467 tysięcy ton tytoniu. Dym z papierosów, cygar i fajek jest szkodliwy dla palącego i dla osób, które znajdują się w pobliżu. Wdychanie dymu papierosowego przez niepalących nazywa się paleniem biernym. Dym papierosowy jest jedynym z głównych zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach.

31 Co si ę robi, aby uchroni ć ludzi przed biernym paleniem? Liczne restauracje wydzielają sale dla niepalących. W wielu firmach pracownikom nie wolno palić przy biurku czy maszynie. Linie lotnicze wprowadzają zakaz palenia na części lotów. Zabronione jest palenie w kinach, windach i wielu innych miejscach publicznych.

32 A ty jak mo ż esz zwalcza ć bierne palenie? Jeżeli ktoś w twoim domu pali, namawiaj, aby rzucił. Zaproponuj rodzicom, aby wprowadzili zasadę, w naszym domu się nie pali. Jeśli przyjdą palący goście, zaproś ich do ogrodu lub na balkon. Gdyby jednak ktoś palił w domu, pootwieraj wszystkie okna.

33 Ź ród ł a Na ratunek Ziemi wyd. Astrum Encyklopedia Przyrody Optimus Pascal

34 Projekt i opracowanie prezentacji Katarzyna Koszuta klasa I c gimnazjum


Pobierz ppt "ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POWIETRZE nad wieloma miastami jest żółtobrunatne, a horyzont ginie za mgłą nazywaną smogiem. Ten przerażający widok spowodowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google