Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ… nie tylko DZIECI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ… nie tylko DZIECI"— Zapis prezentacji:

1 TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ… nie tylko DZIECI
Zebrała i opracowała mgr Lidia Siuchta , koordynator główny PROJEKT „ Dziecko Działa Aktywnie - Kluby Aktywności Twórczej – cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu Gminy Liw”

2 Połącz te 4 punkty za pomocą 3 linii prostych, pamiętając że:
Nie wolno rysować powtórnie po już raz narysowanej linii; Należy wrócić do punktu, w którym rozpoczęliśmy rysowanie.

3 Może jakaś podpowiedź…
A może ktoś już zna rozwiązanie?

4 To proszę je na razie zachować dla siebie…

5

6 No jasne ! Ale to było proste!...
Tylko czemu na to nie wpadłem?

7 Fartuszek Reni Fartuszek Reni pełen jest kropeczek jak u biedroneczek.
Największe kropeczki to są kieszoneczki. Zazdroszczą ich Reni małe biedroneczki.

8 P U Z L E S

9 REKORD: 12 SPOSOBÓW ODCZYTANIA SŁOWA PUZZLE

10 Niech Dziecko Działa Aktywnie!
Dajmy dzieciom możliwość działania i tworzenia, co pozwoli im rozwijać się w sferze intelektualnej, społeczno-emocjonalnej i fizycznej. Niech Dziecko Działa Aktywnie!

11 Każdy rodzaj aktywności poznawczej jest ważny, bo służy poznawaniu fragmentu środowiska, czyli zdobywaniu określonych umiejętności i wiadomości.

12 Jak podzielić tarczę zegara na 6 części w taki sposób, aby suma liczb w każdej z nich była równa pozostałym?  

13 Na każdej części tarczy musi znajdować się jedna z par liczb: 12 i 1, 11 i 2, 10 i 3, 9 i 4, 8 i 5, 7 i 6. Suma na każdej części wynosi 13.

14 do tworzenia oraz podtrzymywać spontaniczną aktywność twórczą dzieci.
Nauczyciel powinien nauczyć się respektować pomysły uczniów. Zachęcać ich do podejmowania oryginalnych prób niezależnego myślenia. Powinien stwarzać im okazje do tworzenia oraz podtrzymywać spontaniczną aktywność twórczą dzieci.

15 Wg Paula Torrenca (badacza, który zajmował się psychologią twórczości) twórczość jest właściwością, której można się wyuczyć i którą można wyćwiczyć.

16 W trakcie zajęć aktywne powinny być przede wszystkim dzieci.
Celem zajęć rozwijających różnorodne rodzaje aktywności jest przeżywanie i doświadczanie przez dzieci różnych prób.

17 Zajęcia rozwijające różnorodne rodzaje aktywności dzieci zawierają ćwiczenia, zabawy i zadania, które pobudzają płynność, giętkość i oryginalność myślenia.

18 Dają możliwość dowartościowania każdego dziecka
Dają możliwość dowartościowania każdego dziecka. Dając dzieciom szansę tworzenia i wykorzystując ich różnorodną aktywność wskazujemy im, że mogą być mądre i konstruktywne w działaniu.

19 Podczas działań grupowych, przy organizowaniu zajęć uzyskuje się wiele pozytywnych efektów, co pomaga w społecznym rozwoju dzieci.

20 Uczestnictwo w grupowych zabawach
i twórczych działaniach rozwija u dzieci umiejętność wnioskowania, dowodzenia, tłumaczenia, rozpoznawania problemów i sposobów ich rozwiązywania, ośmielania nieśmiałych.

21 Grupy nie są stałe i nauczyciel
ma możliwość obserwowania dziecka podczas współdziałania z różnymi koleżankami i kolegami i w różnych sytuacjach.

22 Efektem pracy na zajęciach są wspólnie opracowane mapki, instrukcje, plakaty, opowiadania, wiersze, rymowanki, projekty urządzeń, maszyn, zabawek itp. Służą one dekoracji sali, prezentowane są rodzicom na spotkaniach.

23 Moje pomysły mają sens i wartość!
MYŚLENIE TWÓRCZE Moje pomysły mają sens i wartość! Nawet najbardziej oczywiste twierdzenia są do przyjęcia. Komentarze wszystkich uczestników zajęć są tak samo ważne. Zaczynaj od ćwiczeń, które pozwolą dzieciom wypowiadać się twórczo na „bezpiecznym” dla nich materiale (obrazek, zdjęcie ), bez obawy, że strzelą głupstwo, i napięcia, żeby odpowiedzieć „właściwie”.

24 Większość ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie można wykorzystywać w dowolnym czasie, nie zawsze wymagają one wcześniejszego ustalenia celów .

25 Pozwalajmy dzieciom mówić o osobistych doświadczeniach – łatwość snucia refleksji
i przywoływania wspomnień jest zasadniczym czynnikiem wyzwalającym twórcze myślenie.

26 Pamiętaj! Wszystkie wypowiedzi mają takie same prawa, są akceptowane.
Na etapie generowania pomysłów żadna wypowiedź nie może być krytykowana.

27 Do zgłaszania pomysłów zachęcać należy wszystkich członków grupy, jednak bez wywierania nacisku.
Trzeba zachęcać uczestników, żeby inspirowali się zgłoszonymi wcześniej (cudzymi i własnymi) pomysłami i rozwijali je.

28 Nie należy określać limitu czasu. Kończymy sesję, gdy sama się wypali.
Burzę mózgów zaliczamy do głównych narzędzi pobudzania myślenia twórczego!

29 Jest 16.30, 21 grudnia, powietrze czyste i mroźne.
Co widzisz, co słyszysz, co czujesz ?

30 Znajdź związek pomiędzy następującymi słowami :
KRYSZTAŁ WSPÓLNY ZESTAW DALEKO UCHWYT

31 Zdolności twórcze można rozwijać.
Dziecko można uczyć twórczości, podobnie jak uczy się czytania, pisania czy arytmetyki. Zimbardo


Pobierz ppt "TWÓRCZA AKTYWNOŚĆ… nie tylko DZIECI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google