Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Sarota-Cibińska Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Sarota-Cibińska Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Sarota-Cibińska Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu
„Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” Katarzyna Sarota-Cibińska Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu

2 W okresie od września do grudnia 2012 w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Sosnowcu realizowałam praktykę w ramach projektu „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” - przeprowadziłam 48 sesji z Modułu Matematyka Sensoryczna 1 Dzieci analizowały przedmioty biorąc pod uwagę ich kolor, kształt i wielkość; Klasyfikowały przedmioty według cech, rozpoznawały i nazywały siedem kolorów spektrum; Rozwijały umiejętność grupowania, koncentrację i skupienie uwagi; Wykorzystywały symbole, wzbogacały zasób słownictwa czynnego o określenia matematyczne; Rozwijały koncentrację i skupienie uwagi, były chętne do wzajemnej pomocy; Świetnie się bawiły, nie mając oznak stresu związanego z nabywaniem nowych umiejętności.

3 Czynności podejmowane w ramach sesji przysparzały dzieciom wiele radości.
Zadania nastawione są na sukces dziecka, co budowało w dzieciach pewność siebie i chęć powtórnego działania, poznawały pojęcia matematyczne wielozmysłowo. Uczyły się umiejętnie uzasadniać wybory, wykazywały się właściwym łączeniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych z rzeczywistością, miały możliwości dokonywania zmian i przekształcania otoczenia.

4

5 Dzieci są bardziej uporządkowane w codziennych czynnościach i wykazują się lepszą organizacją, uczą się poprzez zabawę, zbierają doświadczenia manipulując przedmiotami, poznają zależności między przedmiotami, rozwijają koncentrację i skupienie uwagi, są chętne do wzajemnej pomocy.

6 Zajęcia były interesujące dla dzieci, co jest bardzo ważne żeby uaktywniać ich myślenie. Mnie było łatwo dostosować poziom pracy do możliwości każdego dziecka.

7 Z obserwacji dzieci mogłam wywnioskować, które nie radziły sobie np
Z obserwacji dzieci mogłam wywnioskować, które nie radziły sobie np.: z porównywaniem wielkości, czy nazewnictwem. Wyłaniają się dzieci chętne do podejmowania nowych wyzwań, nie zrażające się drobnymi porażkami ale też dzieci, które wymagają ośmielania i wsparcia w działaniu.

8 Wnioski: Po przeprowadzeniu zajęć stwierdzam, że:
Matematyka sensoryczna jest bardzo ważna na etapie uczenia matematyki dla dzieci w wieku przedszkolnym Uważam, że na pewno ułatwi dzieciom edukację w szkole.  Dzieci podczas zajęć rozwijały myślenie, nabywały umiejętności niezbędne do dalszego rozwoju. Metody zastosowane w programie stwarzały możliwości realizacji sesji zarówno z dziećmi młodszymi jak i starszymi ponieważ są przystępne dla każdej grupy wiekowej. Sądzę, że jest to plus projektu ponieważ pozwala wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, które pochodzą z różnych środowisk i prezentują zróżnicowany poziom rozwoju. Zaletą są także ciekawe pomoce dydaktyczne, które przygotowane w odpowiedniej ilości umożliwiały samodzielną pracę każdego przedszkolaka. Jedyną wadą przypadku niektórych pomocy są niezgodne z podanymi w zajęciach odcienie kolorów co może wprowadzać trudności. Motywację dzieci do dalszych działań wzmacniały prawidłowo wykonane zadania. Podczas zajęć dzieci odczuwały radość i zadowolenie przez co podnosiły własną wartość.


Pobierz ppt "Katarzyna Sarota-Cibińska Przedszkole Miejskie nr 12 w Sosnowcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google