Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koła informatyczne w szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koła informatyczne w szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie"— Zapis prezentacji:

1 Koła informatyczne w szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie

2 Cele kół pozalekcyjnych prowadzonych w pracowni informatycznej
Rozwijanie zainteresowań uczniów Pogłębianie wiedzy z danego tematu Wychowywanie do twórczego myślenia Kształtowanie postawy otwartości na wyzwania

3 Koło Informatyczne dla klas I-III „Zabawy małych informatyków”
Cele główne Koła: rozwijanie zainteresowań informatycznych zdobycie podstawowej wiedzy na temat obsługi komputera

4 Uczniowie w czasie zajęć
uczą się: wybrać i uruchomić wskazany program edukacyjny, właściwie z niego skorzystać i zakończyć pracę z programem. stosować prawa użytkownika; bezpiecznie korzystać z podstawowych urządzeń: klawiatury, monitora, myszki.

5 zmieniać dowolnie ustawienia komputera
planować pracę na ekranie; tworzyć samodzielnie rysunek na zadany temat dokonać trafnego wyboru koloru zwracając uwagę na wygląd estetyczny i walory artystyczne tworzonego obrazu; umiejętnie i bezpiecznie korzystać z komputera jako narzędzia rozrywki

6 Koło Informatyczne dla klas IV-IV „Cztery Łyki Grafiki”
Program autorski „Cztery łyki grafiki” opracowany został jako realizacja potrzeby rozszerzania wiedzy informatycznej w drugim etapie kształcenia szkoły podstawowej. Dotyczy to w szczególności umiejętności posługiwania się narzędziami do tworzenia i modyfikowania grafiki, która staje się w dzisiejszych czasach jednym z głównych środków przekazu informacji.

7 Cele główne Koła samodzielne pogłębianie wiedzy informatycznej
korzystanie ze źródeł informacji dostępnej na stronach internetowych lub innych dostępnych za pomocą komputera samodzielne rozwiązywanie problemów w pracy z programami użytkowymi Cele główne Koła

8 wykorzystania komputera jako źródła informacji, pracy i zabawy
zastosowania komputera w praktyce tworzenia projektów graficznych wykorzystania komputera jako źródła informacji, pracy i zabawy zadowolenie z dobrze wykonanej pracy lub pokonania trudności konieczności wypracowania wspólnych rozwiązań i ponoszenia odpowiedzialności za grupę

9 Wolny dostęp do oprogramowania
Pomocą stał się fakt, że dostępne są edytory grafiki rastrowej i wektorowej z licencją GNU uczestnicy zajęć swe projekty mogli kontynuować poza czasem zajęć , bez wydatków na licencje komercyjne edytorów.

10 Gdzie tkwi istota sukcesu
naszego Koła? Na zajęciach i w czasie poświęconym tematyce uczniowie realizują swe oczekiwania i potrzeby. Zajęcia mają przystępne i różnorodne formy przekazu treści.

11 Program Inkscape Inkscape to program na licencji GNU GPL. Aplikacja obsługuje wiele formatów statycznych jak i animacji. Inkscape posiada wygodny interfejs i wiele funkcji do rysowania kształtów, krzywych, pisania tekstu, potrafi także wykorzystywać różne formaty grafiki rastrowej, przezroczystości i wiele innych.

12 Dla uczniów jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ jest darmowy i jednocześnie nie ustępuje funkcjonalnością komercyjnym aplikacjom tego typu

13 Uczniowie bardzo szybko i gruntownie przyswoili sobie umiejętności posługiwania się programem Inkscape. Tworzą coraz więcej prac, których poziom jest coraz wyższy.

14 Publikacje i narzędzia stworzone do pracy Koła
Po 6 miesiącach intensywnych zajęć zaistniała potrzeba zmiany form pracy z uczniami, którzy doskonalili swe umiejętności i jedna godzina zajęć tygodniowo nie zaspokajała ich aspiracji.

15 Platforma e-learningowa
Idea platformy e-learningowej w formie kursu dla uczestników Koła Informatycznego stała się trafnym uzupełnieniem zajęć szkolnych.

16 Platforma dostępna jest pod adresem : http://www.sp95-infor.pl/moodle/

17 Strona Pracowni Informatycznej
Na stronie pracowni informatycznej jedną z zakładek tematycznych jest prezentacja naszego Koła.

18 Znajdziemy tam założenia programu „Cztery łyki grafiki” i zachętę
do uczestnictwa w zajęciach.

19 Prezentowane są tam również prace uczniów

20 Celem koła informatycznego nie jest ocena osiągnięć uczniów a jedynie dostarczenie informacji o sposobach twórczego podejmowania wyzwań. Swoistego rodzaju formą oceny pracy naszego Koła jest frekwencja uczniów na tych zajęciach. Zajęcia obydwu grup prowadzi nauczyciel informatyki Piotr Ślęczkowski.

21 Dziękujemy za uwagę, zapraszamy na nasze spotkania
Więcej informacji:


Pobierz ppt "Koła informatyczne w szkole Podstawowej nr 95 w Krakowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google