Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

©M Statystyka. ©M Statystyka to dziedzina zajmująca się opisem ( statystyka opisowa ) i analizą zjawisk masowych ( wnioskowanie statystyczne ). Podstawowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "©M Statystyka. ©M Statystyka to dziedzina zajmująca się opisem ( statystyka opisowa ) i analizą zjawisk masowych ( wnioskowanie statystyczne ). Podstawowe."— Zapis prezentacji:

1 ©M Statystyka

2 ©M Statystyka to dziedzina zajmująca się opisem ( statystyka opisowa ) i analizą zjawisk masowych ( wnioskowanie statystyczne ). Podstawowe pojęcia statystyki 1.populacja – zbiór, który poddajemy badaniu 2.kompletne badanie statystyczne - badanie całej populacji 3.próba losowa – losowy podzbiór populacji generalnej 4.opis statystyczny próby - ustalenie charakterystycznych cech próby 5.pomiar - proces zbierania danych 6.dane surowe – zebrane nieuporządkowane dane 7.liczebność próby – liczba zebranych danych 8.szereg uporządkowany – uporządkowany od najmniejszej do największej zestaw danych.

3 ©M Metody prezentacji danych graficzna charakterystyk liczbowych miary tendencji centralnej wartość średnia dominanta mediana miary rozproszenia rozstęp wariancja odchylenie standardowe

4 ©M Graficzna prezentacja danych 1.Wykresy słupkowe - pionowe wykres kolumnowywykres kolumnowy przestrzenny wykres kolumnowy porównawczy Wykres kolumnowy przestrzenny porównawczy

5 ©M 2. wykresy słupkowe poziome 3. wykresy strukturalne wykres słupkowy przestrzenny wykres słupkowy Wykres pionowywykres poziomy

6 ©M 4. wykresy liniowe wykres liniowy wykres liniowy porównawczy 5. wykresy geograficzne

7 ©M 6. diagramy

8 ©M Wartości średnie 1.Średnia arytmetyczna zestawu danych x 1, x 2, x 3, …….. x n to liczba przykład W tabeli przedstawiono wyniki studentów z egzaminu Liczba punktów 0123456789 Razem osób Ilość studentów 35899121196375

9 ©M 2. Średnia ważona zestawu wyników x 1, x 2, x 3, …… x n z nadanymi wagami a 1, a 2, a 3, …….a n jest liczbą daną wzorem przykład Nauczyciel poinformował uczniów, że wystawiając ocenę semestralną będzie przypisywał wagi według zasad: długa praca z wagą 5, krótki sprawdzian z wagą 3, odpowiedź ustna z wagą 1. Uczeń otrzymał z długich prac oceny: 4, 3, 2; z krótkich sprawdzianów: 4, 1, 2; z odpowiedzi ustnych : 4, 5. Wystaw ocenę uczniowi. Uczeń otrzymał na semestr ocenę dostateczną

10 ©M Dominanta ( moda, wartość modalna) w zestawie danych to wartość, która występuje w nim najczęściej. przykład W uporządkowanym zestawie danych 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8 dominanta jest równa 5. zapisujemy D = 5 Uporządkowany szereg danych może nie mieć dominanty lub może mieć ich wiele.

11 ©M Mediana w uporządkowanym rosnąco ciągu to wyraz środkowy (w ciągu o nieparzystej liczbie wyrazów) lub średnia arytmetyczna dwóch wyrazów środkowych ( w ciągu o parzystej liczbie wyrazów) Przykład 1 Mamy zestaw danych o parzystej liczbie wyników 25, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 39, 40, 42, 43, 47. wyrazy środkowe

12 ©M przykład2 W zestawie o nieparzystej ilości wyników 18, 27, 28, 36, 38, 38, 40, 43, 44, 47, 48 wyraz środkowy Me = 38 Mediana dzieli uporządkowany szereg danych surowych w taki sposób, że przed nią i za nią jest tyle samo danych. Mediana nie musi należeć do zbioru danych.

13 ©M Rozstęp to różnica między największym i najmniejszym wynikiem w zestawie danych. przykład W zestawie danych 18, 27, 28, 36, 38, 38, 40, 43, 44, 47, 48 wartość najmniejsza to 18, a wartość największa to 48 czyli R = 48 – 18 = 30

14 ©M Wariancja jest miarą rozrzutu wartości x 1,x 2,x 3,…….x n wokół wartości średniej x i dana jest wzorem

15 ©M Odchylenie standardowe w zestawie wyników obserwacji to pierwiastek kwadratowy z wariancji.

16 ©M


Pobierz ppt "©M Statystyka. ©M Statystyka to dziedzina zajmująca się opisem ( statystyka opisowa ) i analizą zjawisk masowych ( wnioskowanie statystyczne ). Podstawowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google